Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Kontaktné dispozície

Poštová adresa

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta telesnej výchovy a športu
Diagnostické centrum prof. Hamara
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9
814 69 Bratislava

E-mail: ftvs.dcphuniba.sk

KONTAKTY

Vedúci pracoviska

Mgr. Ján CVEČKA, PhD.
E-mail:jan.cveckauniba.sk
Miestnosť:II-3

Zdravotná sestra / Sekretariát

Mgr. Sylvia PAVLISOVÁ

 

 

 

 

<output>PaedDr. Veronika Tirpáková, PhD.</output>

E-mail:sylvia.pavlisovauniba.sk
Tel.:
Mobil:
+421 2 901 79 930
+421 918 462 173
Klapka (voIP):17 9930
Miestnosť:II-2

Fyzioterapeut špecialista

PaedDr. Mgr. Ľubomír Majstrák
E-mail:lubomir.majstrakuniba.sk
Miestnosť: II-20

Telovýchovný lekár

MUDr. Robert DINKA
E-mail:robert.dinkauniba.sk
Miestnosť: II-16