Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Služby

 • Stupňovaný maximálny test na bicyklovom ergometri
 • Test PWC (Physical Working Capacity) pri FP 170 na bicyklovom ergometri
 • Stanovenie laktátovej krivky na bicyklovom ergometri (zistenie ANP)
 • Stanovenie laktátovej krivky na bežiacom koberci (zistenie ANP)
 • Stanovenie laktátovej krivky pri špecifickom zaťažení na športovisku (zistenie ANP)
 • Conconiho test na bicyklovom ergometri (zistenie ANP)
 • Conconiho test na bežiacom koberci (zistenie ANP)
 • Conconiho test pri špecifickom zaťažení na športovisku (zistenie ANP)
 • Stanovenie laterálneho deficitu sily dolných končatín na izokinetickom bicyklovom ergometri
 • Wingateský test na izokinetickom bicyklovom ergometri
 • Stanovenie sily a výkonu pri rôznych frekvenciách otáčok na izokinetickom bicyklovom ergometri
 • 30-sekundový „all-out“ závesný beh na bežiacom koberci
 • Stanovenie ťahovej sily a výkonu pri rôznych rýchlostiach behu na bežiacom koberci
 • Ergometria na simulátore zaťaženia horných končatín v behu na lyžiach
 • Časová analýza sily záberu na izokinetickom veslárskom ergometri
 • Časová analýza sily záberu na izokinetickom pádlovacom ergometri
 • Test schopnosti produkovať silu a výkon pri rôznych rýchlostiach svalovej kontrakcie na izokinetickom leg presse
 • Stanovenie laterálneho deficitu sily dolných končatín na izokinetickom leg presse
 • Stanovenie silového gradientu a maximálnej sily dolných končatín na leg presse
 • Stanovenie silového gradientu a maximálnej sily dolných končatín na dynamometrickej platni
 • Stanovenie parametrov výskoku na dynamometrickej platni
 • Test výbušnej sily horných končatín na výskokovom ergometri
 • Test odrazových schopností dolných končatín na výskokovom ergometri a nepriamy odhad podielu rýchlych svalových vláken
 • Posúdenie silovej a rýchlostnej zložky odrazových schopností pri výskoku s dodatočnou váhou
 • Test odrazovej vytrvalosti dolných končatín na výskokovom ergometri
 • Test využívania elastickej energie pri výskoku s protipohybom
 • Stanovenie optimálnej výšky zoskoku pre plyometrický tréning
 • Posudzovanie silovej pamäti a diferenciácie sily svalovej kontrakcie pri opakovaných výskokoch
 • Test schopnosti produkovať silu a výkon pri rôznych rýchlostiach svalovej kontrakcie
 • Test silovej vytrvalosti pri tlakoch na lavičke
 • Test silovej vytrvalosti pri drepoch
 • Test silovej vytrvalosti pri príťahoch s činkou
 • Test využívania elastickej energie pri tlakoch na lavičke
 • Test využívania elastickej energie pri drepoch
 • Test schopnosti produkovať silu a výkon s rôznymi závažiami pri cvikoch na posilňovacích zariadeniach (leg press, bicepsový zdvih, mŕtvy ťah, a pod.)
 • Test silovej vytrvalosti pri cvikoch na posilňovacích zariadeniach (predkopávanie, zakopávanie, a pod.)
 • Test sily svalov trupu na izokinetickom trenažéri
 • Test sily svalov trupu pri rotačnom pohybe
 • Posudzovanie disjunktívnych reakčno-rýchlostných schopností (test agility vykonávaný jednotlivo alebo formou simulovanej súťaže)
 • Posudzovanie disjunktívnych reakčno-rýchlostných schopností v špecifických podmienkach jednotlivých športov
 • Meranie jednoduchého a výberového reakčného času
 • Meranie koincidenčného času
 • Meranie jednoduchého reakčného času, reakčného času s výberom a času vykonania špecifického pohybu v podmienkach daného športu (napr. kop v tae-kwon-do)
 • Meranie rýchlosti vykonania špecifického pohybu v podmienkach daného športu (napr. úder v karate)
 • Test rýchlosti výkroku na vizuálny podnet
 • Test rýchlosti spontánneho výkroku
 • Meranie maximálnej frekvekcie pohybov (tapping) horných končatín
 • Meranie maximálnej frekvekcie pohybov (tapping) dolných končatín
 • Margariov test
 • Test akceleračnej rýchlosti
 • Test maximálnej rýchlosti
 • Meranie rýchlosti behu so zmenami smeru
 • Legerov test
 • Komplexný test statickej rovnováhy
 • Komplexný test dynamickej rovnováhy
 • Test rovnováhy v špecifických podmienkach športov
 • Test vizuálnej spätnoväzbovej regulácie pohybu ťažiska tela
 • Test rovnováhy pri náhlom narušení stability postoja