Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Katedra atletiky a kondičnej prípravy

Hlavné smery

Hlavné smery výskumu
Biomechanická analýza pohybovej štruktúry atletických disciplín, úcinnosť rozvoja špeciálnych motorických schopností (rýchlosť, vytrvalosť, výbušná sila), modelovanie techniky atletických disciplín, telesná zdadtnosť a výkonnosť mládeže, štruktúra športového výkonu, tvorba a overovanie štandardov v školskej TV, kondičná podmienenosť športového výkonu.

Študijný program

  • Atletika - špecializácia 10 semestrov, 40 kreditov
  • Kondičný tréner - špecializácia 10 semestrov, 40 kreditov
    Absolvent získa najvyššiu formu kvalifikácie - tréner atletiky, kondičný tréner.

Spôsoby preverovania vedomostí
Písomné testy, ústna skúška, praktické ukážky, špeciálna motorická výkonnosť, hodnotenie pedagogických schopností.

Štruktúra štúdia

  • Bakalárske
  • Magisterské
  • Doktorandské jednoodborové a medziodborové