Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Publikačná činnosť zamestnancov katedry

Abecedný zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

Mgr. Dušana Augustovičová, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra atletiky
docent
Publikačná činnosť

Mgr. Bc. Tatiana Bujnová, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra atletiky
odborný asistent
Publikačná činnosť

Mgr. Iveta Cihová, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra atletiky
odborný asistent
Publikačná činnosť

Mgr. Henrieta Horníková, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra atletiky
odborný asistent
Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra atletiky
sekretárka
Publikačná činnosť

Ladislav Joštiak

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra atletiky
robotník

prof. PaedDr. Tomáš Kampmiller, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra atletiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

prof. PhDr. Eugen Laczo, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra atletiky
odborný asistent
Publikačná činnosť

doc. PaedDr. Anton Lednický, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra atletiky
odborný asistent
Publikačná činnosť

Mgr. Adrián Novosád, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra atletiky
odborný asistent
Publikačná činnosť