Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Atletický štadión prof. KUCHENA

Podmienky prenájmu - kompletmý cenník (.pdf)

Pre bližšie informácie kontaktujte:

PRAVIDLÁ PREVÁDZKY ATLETICKÉHO ŠTADIÓNA FTVŠ UK

  1. Prísny zákaz vodiť psov do areálu štadióna.
  2. Prísny zákaz fajčiť v celom areáli štadióna.
  3. Rekreační bežci sú povinní využívať dve vonkajšie dráhy (3. a 4.) a nevstupovať na dráhu 1. a 2.
  4. Na trávnatej ploche je zakázané hrať futbal a iné loptové hry bez povolenia katedry atletiky.
  5. Vstup do areálu (na trávu a atletickú trať) je povolený len v bežeckej obuvi (zakázané sú kopačky, alebo iná obuv so štupľami).
  6. V čase prenájmu (napr. rôzne organizácie, firmy, školy atď.) je vstup na štadión pre iné osoby zakázaný.
  7. Po ukončení činnosti skontrolujte, či ste si zobrali všetky svoje veci a pozbierajte za sebou odpadky.