Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Publikačná činnosť zamestnancov katedry

Abecedný zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

Mgr. Rastislav Štyriak

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra atletiky
Doktorand (2.dSKA, denný)

prof. Mgr. Marián Vanderka, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra atletiky
docent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

doc. Mgr. Miroslav Vavák, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra atletiky
docent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

MUDr. Mgr. Dávid Végh

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra atletiky
Doktorand (3.dSED, denný)