Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Publikačná činnosť zamestnancov katedry

Abecedný zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

 1. ADC Time-loss injuries in karate : a prospective cohort study of 4 consecutive World Karate Championships / Dušana Augustovičová, Reidar P. Lystad, Rafael Arriaza
  In: Orthopaedic journal of sports medicine [elektronický dokument]. - Roč. 7, č. 8 (2019), s. 1-6, art. no. 2325967119865866 [online]
 2. ADC Epidemiology of competition injuries in elite European judo athletes : a prospective cohort study / Dušana Čierna ... [et al.]
  In: Clinical journal of sport medicine. - Roč. 29, č. 4 (2019), s. 336-340
 3. ADC Epidemiology of competition injuries in youth karate athletes : a prospective cohort study / Dušana Čierna, Reidar P. Lystad
  In: British journal of sports medicine. - Roč. 51, č. 17 (2017), s. 1285-1288
 4. ADC Low risk of concussions in top-level karate competition / Rafael Arriaza ... [et al.]
  In: British journal of sports medicine. - Roč. 51, č. 4 (2017), s. 226-230
 5. ADC Epidemiology of injuries in juniors participating in top-level karate competition : a prospective cohort study / Dušana Čierna ... [et al.]
  In: British journal of sports medicine. - Roč. 52, č. 11 (2018), s. 730-734
 6. ADE Kinematic parameters of the running stride in 7-to 18 year-old youth / Tomáš Kampmiller ... [et al.]
  In: Kinesiologia Slovenica. - Roč. 17, č. 1 (2011), s. 63-75
 7. ADF The impact of sport on the overall standard of satisfaction of students with physical disabilities / Flóra Bergendiová, Dušana Čierna
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae [elektronický dokument]. - Roč. 57, č. 1 (2017), s. 48-58 [online]
 8. ADF Anthropometric and cardiovascular variables of elite athletes / Oľga Kyselovičová ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae [elektronický dokument]. - Roč. 56, č. 2 (2016), s. 143-158 [online]
 9. ADF Vzťah medzi výsledkami v disciplíne karate agility a výsledkami v disciplínach kata a kumite / Dušana Augustovičová, Milan Pucovský
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 28, č. 2 (2018), s. 20-23
 10. ADF Úroveň vybraných kognitívnych schopností športujúcich a nešportujúcich adolescentov / Petra Pačesová ... [et al.]
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 26, č. 4 (2016), s. 2-6
 11. ADF Vplyv výberu kata na úspešnosť v súťaži karate / Dušana Čierna
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 24, č. 3 (2014), s. 12-16
 12. ADF Vplyv krátkodobého nácviku hlbokého drepu na parametre silových schopností / Peter Keszegh ... [et al.]
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 24, č. 3 (2014), s. 21-28
 13. ADF Najčastejšia chyba v disciplíne karate agility / Rastislav Štyriak, Kristína Macková, Dušana Augustovičová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 30, č. 1 (2020), s. 29-33
 14. ADM Top-level karate : analysis of frequency and successfulness of katas in K1 Premiere League / Dušana Augustovičová ... [et al.]
  In: Ido movement for culture [elektronický dokument]. - Roč. 18, č. 4 (2018), s. 46-53 [online]
 15. ADM Hydration status of youth Judo athletes during an off-season training camp / Miloš Štefanovský ... [et al.]
  In: Ido movement for culture [elektronický dokument]. - Roč. 19, č. 3 (2019), s. 56-62 [online]
 16. ADM The issue of early specialization in karate : the same pool of katas in all top-level WKF competition age categories / Dušana Augustovičová ... [et al.]
  In: Archives of budo [elektronický dokument]. - Roč. 15, č. September (2019), s. 241-248, AoBID: 12984 [online]
 17. AED Úroveň kognitivních schopností u sportujících a nesportujících dětí / Pavel Šmela, Dušana Čierna
  In: Vedecké práce KSS a P 2016 : vedecký zborník [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-8105-802-8. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2016. - S. 333-341 [CD-ROM]
 18. AED Závislosť úrovne vybraných kognitívnych schopností v rankingu v džude u detí od 10 do 15 rokov / Stanislav Kraček ... [et al.]
  In: Od výskumu k praxi v športe : zborník vedeckých prác [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-227-4485-0. - Bratislava : STU, 2015. - S. [7 s.] [CD-ROM]
 19. AED Výskum časovej koincidencie v športe / Dušana Čierna
  In: Výskum časovej koincidencie v športe a hormonálna odozva na silové zaťaženie. - ISBN 978-80-89257-58-4. - Bratislava : ICM Agency, 2012. - S. 5-33
 20. AED Vnútorná odozva organizmu na tréningové a súťažné zaťaženie v kata žien / Peter Barinec, Dušana Čierna, Eugen Laczo
  In: Monitorovanie a regulovanie adaptačného efektu v rozličných obdobiach prípravy vrcholových športovcov a talentovanej mládeže. - ISBN 978-80-89257-74-4. - Bratislava : ICM Agency, 2016. - S. 88-95
 21. AFC Bioelectrical impedance technology in sports anthropometry : segmental analysis in karate athletes / Jasmina Pluncevic Gligoroska ... [et al.]
  In: ICT innovations 2018 : engineering and life sciences [elektronický dokument] : proceedings : Roč. 10. - ISBN 978-3-030-00824-6. - Bazilej : Springer International Publishing AG, 2018. - S. 160-171, vol. 940 [online]
 22. AFC Špecifiká kondičného posilňovania v kombinácii s fitloptou / Dušana Čierna ... [et al.]
  In: Atletika 2010. - ISBN 978-80-86317-80-9. - Praha : Univerzita Karlova, 2010. - S. 151-156
 23. AFD The influence the velocity of an approaching stimuls on coincidence reation time / Dušana Čierna
  In: Študentská vedecká konferencia 2013 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-223-3409-9. - Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského, 2013. - S. 14-20 [online]
 24. AFD Zmeny úrovne výkonnosti v disciplíne agility detí v súťažnej sezóne 2017 / Veronika Madaiová, Dušana Augustovičová
  In: Úpoly v minulosti a súčasnosti : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. - ISBN 978-80-89257-79-9. - Bratislava : ICM Agency, 2018. - S. 15-27
 25. AFD Vnútorná odozva organizmu na tréningové a súťažné zaťaženie v družstvách kata žien / Rastislav Štyriak, Dušana Augustovičová
  In: Úpoly v minulosti a súčasnosti : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. - ISBN 978-80-89257-79-9. - Bratislava : ICM Agency, 2018. - S. 97-106
 26. AFD Vplyv rozložených sérií na ukazovatele intenzity zaťaženia v rýchlostno-silovom tréningu / Matej Halaj ... [et al.]
  In: Atletika 2016 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-89257-72-0. - Bratislava : ICM Agency, 2016. - S. 154-161 [online]
 27. AFD Využitie rozložených sérií pri intenzifikácii silového zaťaženia / Matej Halaj ... [et al.]
  In: Kondičný tréning v roku 2016. - ISBN 978-80-8141-138-0. - Banská Bystrica : Slovenská asociácia kondičných trénerov a Univerzita Mateja Bela KTVŠ FF, 2016. - S. 320-329
 28. AFG Low risk of concussions in top-level karate competition / Rafael Arriaza ... [et al.]
  In: European college sport science : sport science at the cutting edge : Roč. 23. - ISBN 978-3-9818414-1-1. - Dublin : European college of sport science, 2018. - S. 531-531
 29. AFG Physiological responses on training and competition load in karate kata discipline / Dušana Čierna, Peter Barinec
  In: European college sport science : sport science at the cutting edge : Roč. 23. - ISBN 978-3-9818414-1-1. - Dublin : European college of sport science, 2018. - S. 459-459
 30. AFK The effects of strengthening exercises on the hip abduction musculature in professional female basketball players / Gabriel Buzgó ... [et al.]
  In: European journal of sport studies. - Roč. 2; Supplement (2014), s. 51-51
 31. BDF Ako využiť štatistický program SPSS Mann Whitneyov U-test / Dušana Čierna
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 27, č. 1 (2017), s. 30-32
 32. BDF Referenčný manažér Mendeley pomôcka pre študentov a vedeckovýskumných pracovníkov / Dušana Augustovičová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 28, č. 2 (2018), s. 39-40
 33. BDF Pomôcka pre študentov a vedeckovýskumných pracovníkov citačný manažér / Dušana Augustovičová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 28, č. 1 (2018), s. 18-20
 34. BDF Ako využiť štatistický program SPSS 2. časť / Dušana Čierna
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 26, č. 3 (2016), s. 19-20
 35. BDF Matematicko-štatistické metódy v porovnávaní empirických údajov / Dušana Čierna
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 24, č. 2 (2014), s. 30-32
 36. BDF Interpretácia výsledkov základných štatistických testov vo formáte APA / Dušana Čierna
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 26, č. 4 (2016), s. 12-13
 37. BDF Ako využiť štatistický program SPSS / Dušana Čierna
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 26, č. 2 (2016), s. 32-34
 38. BEF Koincidenčné reakčné schopnosti vo funkčnej diagnostike športovcov / Dušana Čierna
  In: Študentská vedecká, odborná a umelecká činnosť [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-223-3234-7. - Bratislava : FTVŠ UK, 2012. - S. 147-155 [online]
 39. DAI Koincidenčné reakčné schopnosti vo funkčnej diagnostike športovcov / Dušana Čierna ; školiteľ Tomáš Kampmiller ; školiteľ špecialista Dušan Hamar
  Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2013
 40. FAI Úpoly v minulosti a súčasnosti : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. / Dušana Augustovičová
  Bratislava : ICM Agency, 2018
 41. FAI Výskum časovej koincidencie v športe a hormonálna odozva na silové zaťaženie : zborník Grantu mladých UK č. 433/2012 a Grantovej úlohy VEGA č.1/0499/11. / zost. Dušana Čierna, Tomáš Kampmiller
  Bratislava : ICM Agency, 2012
 42. FAI Atletika 2011 : vedecký zborník športový tréning v atletike, atletika v školskej telesnej výchove, kondičná atletika. / zost. Dušana Čierna
  Bratislava : ICM Agency, 2011
 43. FAI Atletika 2016 [elektronický dokument] : elektronický zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. / zost. Dušana Čierna
  Bratislava : ICM Agency, 2016
 44. GII Sociálne siete nie sú stratou času! Dajte svoje výskumné údaje online, aby ich bolo možné citovať a zdieľať / Dušana Augustovičová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 28, č. 3-4 (2018), s. 40-41