Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Publikačná činnosť zamestnancov katedry

Abecedný zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

 1. AAB Rozvoj koordinačných schopností : kinesteticko-diferenciačná schopnosť, rovnováhová schopnosť, orientačná schopnosť, rytmická schopnosť. / Ladislava Doležajová
  Bratislava : Vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2002
 2. AAB Sekulárny trend v ukazovateľoch telesného rozvoja a pohybovej výkonnosti 11- až 18-ročnej školskej populácie na Slovensku : vedecká monografia z grantovej úlohy VEGA "Sekulárny trend v ukazovateľoch telesného rozvoja a pohybovej výkonnosti u 7- 18- ročnej školskej populácie na Slovensku" číslo projektu 1/0048/08. / Ludmila Zapletalová ... [et al.]
  Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2011
 3. AAB EUROFIT : telesný rozvoj a pohybová výkonnosť školskej populácie na Slovensku. / Roman Moravec ... [et al.]
  Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 1996
 4. ADE Determination of female table tennis sport performance by senzor motoric reaction time / Henrieta Hornigová ... [et al.]
  In: Gymnasium. - Roč. 17, č. 2 (2016), s. 249-260
 5. ADE Atletický viacboj - významná súčasť hodnotenia študentiek FTVŠ UK / Anton Lednický, Ladislava Doležajová
  In: Česká kinantropologie. - Roč. 19, č. 3 (2015), s. 14-21
 6. ADE Vzájomná podmienenosť kondičných a koordinačných schopností 13- až 14-ročných atlétov / Ladislava Doležajová, Erik Stenchlák
  In: Studia sportiva. - Roč. 7, č. 2 (2013), s. 25-29
 7. ADE Vplyv športovej špecializácie na úroveň a zmeny koordinačnej výkonnosti 11-15 ročných športovcov / Ladislava Doležajová, Ján Koštial, Anton Lednický
  In: Studia sportiva. - Roč. 3, č. 1 (2009), s. 43-53
 8. ADE Uroveň kinestetiko-differenciaľnoj sposobnosti junych legkoatletov (12-14 let) DJSŠ u sportivnoj gimnazii / Anton Lednický, Ján Koštial, Ladislava Doležajová
  In: Fizičeskaja kuľtura. - Roč. 10, č. 6 (2006) s. 30-33
 9. ADE Vzťah somatických ukazovateľov a výkonnosti v testoch koordinačných schopností u 12-15 ročných športovcov / Ján Koštial, Anton Lednický, Ladislava Doležajová
  In: Česká antropologie. - Roč. 56, č. 1 (2006), s. 76-78
 10. ADE Úroveň pohybovej výkonnosti mladých basketbalistiek, reprezentantiek Slovenska v kategórii U14 / Ladislava Doležajová, Tatiana Gallová, Anton Lednický
  In: Studia sportiva. - Roč. 11, č. 2 (2017), s. 6-14
 11. ADE Vplyv veku na úroveň vybraných koordinačných schopností stolných tenistov / Henrieta Horníková, Ladislava Doležajová
  In: Studia sportiva [elektronický dokument]. - Roč. 12, č. 2 (2018), s. 212-219 [print]
 12. ADE Coordination performance of 11-15 years old athletes and population / Anton Lednický, Ladislava Doležajová
  In: Public security and public order [elektronický dokument]. - č. 20 (2018), s. 159-170 [online]
 13. ADF Performance levels of female students in combined track-and-field events / Ladislava Doležajová, Anton Lednický, Martin Vaváček
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae [elektronický dokument]. - Roč. 58, č. 1 (2018), s. 58-68 [online]
 14. ADF Porovnanie úrovne koordinačnej výkonnosti basketbalistov a populácie vo veku 11-15 rokov / Ján Koštial, Ladislava Doležajová, Anton Lednický
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 18, č. 3-4 (2008), s. 36-40
 15. ADF Príklady cvičení na rozvoj koordinačných schopností / Ladislava Doležajová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 3, č. 1 (1993), s. 23-26
 16. ADF Telesný rozvoj a úroveň koordinačných schopností 10-ročných žiačok z hľadiska biologického veku / Ladislava Doležajová, Anton Lednický
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 29, č. 3 (2019), s. 1-6
 17. ADF Minerálna hustota kostí a biologický vek ako špecifické faktory v športovej príprave mladých športovcov / Marianna Šelingerová ... [et al.]
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 23, č. 4 (2013), s. 2-7
 18. ADF Význam podologického vyšetrenia u športujúcej mládeže / Marianna Šelingerová ... [et al.]
  In: Slovenská antropológia. - Roč. 13, č. 1 (2010), s. 56-59
 19. ADF Úroveň vybraných kondičných schopností hráčov amerického futbalu / Ladislava Doležajová, Martin Bielopotocký
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 28, č. 1 (2018), s. 14-18
 20. ADF Diferencie v hodnotení kostnej mineralizácie mladých športovcov podľa kritéria chronologického a kostného veku / Marianna Šelingerová ... [et al.]
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 25, č. 1 (2015), s. 17-23
 21. ADF Vplyv plyometrických cvičení na zmeny úrovne rýchlostných schopností futbalistov / Ladislava Doležajová, Denis Potoček
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 27, č. 4 (2017), s. 44-47
 22. ADF Diagnostika stavu nôh mladých športovcov / Marianna Šelingerová...[et al.]
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 22, č. 2 (2012), s. 24-27
 23. ADF Zmeny úrovne rýchlostno-silových schopností 15-až 17- ročných volejbalistov / Romana Gejmovská, Ladislava Doležajová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 23, č. 3 (2013), s. 17-21
 24. ADF The effect of biological age in the evaluation of physical indicators and the changes in selected motoric tests of young female basketball players / Ladislava Doležajová,Tatiana Gallová, Anton Lednický
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae [elektronický dokument]. - Roč. 59, č. 2 (2019), s. 118-128 [online]
 25. ADF The explosive power and speed abilities of lower extremities of young basketball players / Tatiana Gallová ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae [elektronický dokument]. - Roč. 55, č. 2 (2015), s. 112-121 [online]
 26. ADM Playing table tennis contributes to better agility performance in middle-aged and older subjects / Henrieta Horníková, Ladislava Doležajová, Erika Zemková
  In: Acta Gymnica. - Roč. 48, č. 1 (2018), s. 15-20 [print]
 27. ADM Motor performance of young soccer players based on their biological age / Miroslav Holienka ... [et al.]
  In: Journal of physical education and sport [elektronický dokument]. - Roč. 17, č. 4 (2017), s. 2508-2512, art. no. 282 [online]
 28. ADM Bone mineralization density in children according to the chronological and bone age / Marianna Šelingerová ... [et al.]
  In: Gazzetta medica Italiana. Archivio per le scienze mediche. - Roč. 176, č. 7-8 (2017), s. 402-407
 29. ADM Slovak junior U14-class basketball players : physical qualities rating / Anton Lednický, Ladislava Doležajová, Tatiana Gallová
  In: Teoriya i praktika fizicheskoy kultury. - Roč. 62, č. 12 (2017), s. 69-70
 30. ADM Differences in reaction time and agility time in 11 to 14 years old schoolboys / Henrieta Horníková ... [et al.]
  In: Journal of physical education and sport : Supplement issue [elektronický dokument]. - Roč. 19, č. 4 (2019), s. 1355-1360, art. no. 196 [online]
 31. AEC Vzaimootnošenia urovnja razvitja dvigateľnych kačestv molofych legkoatletov / Anton Lednický, Ján Koštial, Ladislava Doležajová
  In: Współczesne problemy wychowania fizycznego dzieci o młodzieży. - ISSN 978-83-89590-20-6. - Kielce : Instytut Edukacji Szkolnej Akademii Swiętokrzyskiej, 2007. - S. 21-27
 32. AEC Uroveň koordinacionych sposobnostej legkoatletov (12-14 let) / Anton Lednický, Ján Koštial, Ladislava Doležajová
  In: Współczesne problemy wychowania fizycznego dzieci o młodzieży. - ISSN 978-83-89590-20-6. - Kielce : Instytut Edukacji Szkolnej Akademii Swiętokrzyskiej, 2007. - S. 41-48
 33. AEC Verifizierung der Reliabilität im Test der kinästhetischen Differenzierungsfähigkeit bei oberen Extremitäten / Ladislava Doležajová, Ján Koštial, Anton Lednický
  In: Wspólczesne problemy wychowania fizycznego dzieci o mlodziezy. - ISSN 978-83-89590-20-6. - Kielce : Instytut edukacji szkolnej akademii Swietokrzyskiej, 2007. - S. 33-40
 34. AED Atletické prostriedky v rozvoji koordinačných schopností mladých futbalistov / Anton Lednický, Ladislava Doležajová
  In: Zborník vedeckých prác, 4. - ISBN 80-89075-00-2. - Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2000. - S. 57-60
 35. AED Coordination abilities - important factor of the structure of players' performance / Ladislava Doležajová, Ján Koštial, Anton Lednický
  In: Acta Facultatis Pedagogicae Nitriensis Universitatis Konstantini Philosophii : physical education and sport. - ISBN 978-80-8094-098-0. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2006. - S. 102-109
 36. AED Rozvoj koordinačných schopností v športovej príprave / Ladislava Doležajová ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae, 36 [elektronický dokument]. - ISBN 80-223-0905-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1995. - S. 105-112 [online]
 37. AED Pohybová výkonnosť a hodnotenie úrovne kondičných a koordinačných schopností mladých basketbalistov / Ľubor Tománek, Ladislava Doležajová
  In: Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK, č. 1. - ISBN 80-88901-97-9. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2004. - S. 63-69
 38. AED Motorická výkonnosť prijatých atlétov a atlétok na športovom gymnáziu v Bratislave v rokoch 1993 - 2012 / Ladislava Doležajová, Lucia Pavliaková
  In: Vedecké práce KVP a VS 2014 [elektronický dokument] : vedecký zborník. - ISBN 978-80-8105-598-0. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. - S. 91-97 [CD-ROM]
 39. AED Využitie atletických prostriedkov v príprave mladých basketbalistiek / Tatiana Gallová, Ladislava Doležajová, Anton Lednický
  In: Aktuálne problémy telesnej výchovy a športu 3. : zborník vedeckých prác [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-561-0124-7. - Ružomberok : VERBUM, 2014. - S. 41-52 [CD-ROM]
 40. AED Úroveň vybraných koordinačných schopností stolných tenistiek z hľadiska veku / Ladislava Doležajová, Henrieta Horníková
  In: Šport a rekreácia 2016 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-558-1018-8. - Nitra : KTVŠ PF UKF, 2016. - S. 61-67 [online]
 41. AED Zmeny telesných ukazovateľov a pohybovej výkonnosti žiakov počas prázdnin a školského roka / Ladislava Doležajová, Daniela Kováčová
  In: Vybrané biologické aspekty športovania detí a mládeže : vedecký zborník príspevkov z výsledkov grantovej úlohy VEGA č. 1/0194/15. - ISBN 978-80-89257-77-5. - Bratislava : ICM Agency, 2017. - S. 49-57
 42. AED Problematika hodnotenia v školskej telesnej a športovej výchove / Ladislava Doležajová, Anton Lednický
  In: Aktuálne problémy telesnej výchovy a športu 2. [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-8084-984-9. - Ružomberok : VERBUM, 2013. - S. 51-57 [CD-ROM]
 43. AED Zmeny úrovne rýchlostných schopností futbalistov v prirodzených podmienkach / Ladislava Doležajová, Matej Šmálik
  In: Na podporu projektov VEGA. Vedecké práce 2013 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8105-515-7. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2013. - S. 54-60 [CD-ROM]
 44. AED Efektivita ročnej prípravy mladých basketbalistiek s využitím atletických prostriedkov / Tatiana Gallová, Ladislava Doležajová, Anton Lednický
  In: Na podporu projektov VEGA. Vedecké práce 2013 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8105-515-7. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2013. - S. 83-90 [CD-ROM]
 45. AED Vplyv somatických ukazovateľov na pohybovú výkonnosť mladých atlétok / Ladislava Doležajová, Anton Lednický
  In: Individualizácia rozvoja pohybových schopností v závislosti od štruktúry a od metodiky kondičného zaťaženia v športovom tréningu. - ISBN 978-80-89257-19-5. - Bratislava : ICM AGENCY, 2009. - S. 5-12
 46. AED Vnútroskupinová individualizácia na základe rôznej úrovne rozvoja pohybových schopností mladých atlétov / Anton Lednický, Ladislava Doležajová
  In: Individualizácia rozvoja pohybových schopností v závislosti od štruktúry a od metodiky kondičného zaťaženia v športovom tréningu. - ISBN 978-80-89257-19-5. - Bratislava : ICM AGENCY, 2009. - S. 60-64
 47. AED Úroveň vybraných kondičných schopností športovkýň z hľadiska biologického veku / Ladislava Doležajová, Peter Šelinger, Radomír Mida
  In: Šport a rekreácia 2019 : zborník vedeckých prác. - ISBN 978-80-558-1415-5. - Nitra : Katedra telesnej výchovy a športu, 2019. - S. 168-175
 48. AED K niektorým otázkam životného štýlu detí a mládeže / Helena Medeková, Ladislava Doležajová
  In: Pohybová aktivita v živote človeka : pohyb detí [elektronický dokument] : (zborník recenzovaných vedeckých príspevkov). - ISBN 978-80-555-0301-1. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2010. - S. 118-121 [online]
 49. AED Ako ďalej v diagnostike koordinačných schopností? / Ladislava Doležajová, Anton Lednický
  In: Pohybová aktivita v živote človeka : pohyb detí [elektronický dokument] : (zborník recenzovaných vedeckých príspevkov). - ISBN 978-80-555-0301-1. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2010. - S. 140-145 [online]
 50. AED Testovanie rytmickej schopnosti / Anton Lednický, Ladislava Doležajová, Peter Olej
  In: Pohybová aktivita v živote človeka : pohyb detí [elektronický dokument] : (zborník recenzovaných vedeckých príspevkov). - ISBN 978-80-555-0301-1. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2010. - S. 178-182 [online]
 51. AED Problémy a postoje učiteľov v záujmovej telovýchovnej činnosti / Ladislava Doležajová
  In: Telesná výchova a šport na školách [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-8084-733-3. - Ružomberok : VERBUM, 2011. - S. 19-24 [CD-ROM]
 52. AED Pohybová výkonnosť športovo-talentovaných dievčat v porovnaní s populáciou / Anton Lednický, Ladislava Doležajová
  In: Výkon a príprava v športe [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-8084-732-6. - Ružomberok : VERBUM, 2011. - S. 46-53 [CD-ROM]
 53. AED Porovnanie všeobecnej pohybovej výkonnosti športujúcich dievčat s odstupom 25 rokov / Ladislava Doležajová, Anton Lednický
  In: Atletika 2011 : vedecký zborník športový tréning v atletike, atletika v školskej telesnej výchove, kondičná atletika. - ISBN 978-80-89257-37-9. - Bratislava : ICM Agency, 2011. - S. 85-88
 54. AED Porovnanie všeobecnej pohybovej výkonnosti športujúcich chlapcov v rokoch 1986 a 2010 / Anton Lednický, Ladislava Doležajová
  In: Atletika 2011 : vedecký zborník športový tréning v atletike, atletika v školskej telesnej výchove, kondičná atletika. - ISBN 978-80-89257-37-9. - Bratislava : ICM Agency, 2011. - S. 122-125
 55. AED Osobitosti rozvoja koordinačných schopností u detí predškolského a mladšieho školského veku / Ladislava Doležajová
  In: Zborník prednášok zo vzdelávacích aktivít Národného športového centra : rok 2004. - ISBN 80-89130-36-4. - Bratislava : Národné športové centrum, 2005. - S. 33-37
 56. AED Vzťah medzi biologickým a chronologickým vekom športovcov v puberte elektronický dokument / Marianna Šelingerová, Peter Šelinger, Ladislava Doležajová
  In: Aktuálne problémy telesnej výchovy a športu 4. : zborník vedeckých prác [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-561-0209-1. - Ružomberok : Verbum, 2015. - S. 207-214 [CD-ROM]
 57. AED The effects of sport training on the level of fitness skills development of 11-to 15-year old boys / Ladislava Doležajová, Anton Lednický
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae Publicatio 51/2. - ISBN 978-80-223-3109-8. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2011. - S. 45-54
 58. AED Štruktúra, diagnostika, rozvoj a výskum koordinačných schopností / Ladislava Doležajová
  In: Aktuálne problémy telesnej výchovy a športu 4. : zborník vedeckých prác [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-561-0209-1. - Ružomberok : Verbum, 2015. - S. 43-69 [CD-ROM]
 59. AED Rozvoj vybraných pohybových schopností mladých basketbalistiek / Anton Lednický, Tatiana Gallová, Ladislava Doležajová
  In: Aktuálne problémy telesnej výchovy a športu 4. : zborník vedeckých prác [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-561-0209-1. - Ružomberok : VERBUM, 2015. - S. 122-132 [CD-ROM]
 60. AED Porovnanie úrovne telesného rozvoja a rýchlostno-silových schopností športujúcich dievčat s odstupom 20 rokov / Ladislava Doležajová, Anton Lednický
  In: Aktuálne problémy telesnej výchovy a športu 1. [elektronický dokument] : zborník vedeckých prác. - ISBN 978-80-8084-822-4. - Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2012. - S. 34-39 [CD-ROM]
 61. AED Úroveň koordinačnej výkonnosti študentov FTVŠ UK - aktívnych hráčov športových hier / Anton Lednický, Ladislava Doležajová, Ján Koštial
  In: Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK, č. 3. - ISBN 80-89197-30-2. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2005. - S. 129-133
 62. AED Prírastky telesných ukazovateľov a pohybovej výkonnosti vo vybraných pohybových testoch 11-až 15- ročnej populácie a športujúcich chlapcov / Anton Lednický, Ladislava Doležajová
  In: Aktuálne problémy telesnej výchovy a športu 1. [elektronický dokument] : zborník vedeckých prác. - ISBN 978-80-8084-822-4. - Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2012. - S. 73-79 [CD-ROM]
 63. AED Vplyv telesného rozvoja na výkonnosť v testoch koordinačných schopností u 12 až 13-ročných atlétiek, hádzanáriek a volejbalistiek / Ján Koštial, Anton Lednický, Ladislava Doležajová
  In: Výsledky somatických a antropomotorických výskumných meraní v oblasti mládežníckeho športu : zborník grantovej úlohy č. 1/0620/08 : Kostná zrelosť a minerálna hustota kostí vo vzťahu k športovaniu detí predpubertálneho a pubertálneho veku. - ISBN 978-80-89257-17-1. - Bratislava : ICM Agency, 2009. - S. 25-29
 64. AED Vplyv biologického veku na úroveň a dynamiku zmien telesného rozvoja a pohybovej výkonnosti 10-11 ročných žiačok základnej školy / Ján Koštial, Ladislava Doležajová
  In: Sledovanie rozvoja pohybových schopností a výkonnostného rastu športovo talentovaných detí a mládeže v závislosti od úrovne ich biologickej zrelosti : Zborník príspevkov projektu grantovej úlohy č. 1/7205/20. - ISBN 80-969268-1-0. - Bratislava : ICM Agency, 2005. - S. 24-28
 65. AED Porovnanie úrovne rozvoja kinesteticko-diferenciačnej schopnosti mladých atlétov a basketbalistov / Ladislava Doležajová, Anton Lednický, Ján Koštial
  In: Atletika 2006. - ISBN 80-89257-01-1. - Bratislava : ICM Agency, 2006. - S. 53-57
 66. AED Závislosť výkonnosti v testoch koordinačných schopností od telesného rozvoja mladých športovkýň / Ján Koštial, Anton Lednický, Ladislava Doležajová
  In: Atletika 2006. - ISBN 80-89257-01-1. - Bratislava : ICM Agency, 2006. - S. 118-122
 67. AED Reliabilita a ekonomizácia testu Hod loptičkou na presnosť / Anton Lednický, Ladislava Doležajová, Ján Koštial
  In: Atletika 2006. - ISBN 80-89257-01-1. - Bratislava : ICM Agency, 2006. - S. 143-148
 68. AED Hodnotenie kondičnej pripravenosti uchádzačov o štúdium na FTVŠ UK v Bratislave / Anton Lednický, Ladislava Doležajová
  In: Vzdelávanie odborníkov pre telesnú výchovu a šport v tradícii a perspektívach : vedecký zborník. - ISBN 80-89257-03-8. - Bratislava : ICM Agency, 2006. - S. 213-217
 69. AED Úroveň vybraných koordinačných schopností 12- až 18 ročných stolných tenistov / Ladislava Doležajová, Adrián Gajdoschík
  In: Vedecké práce KSS a P 2015 : vedecký zborník [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-8105-733-5. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015. - S. 46-53 [CD-ROM] [online]
 70. AED Diagnostika rytmickej schopnosti / Anton Lednický, Ladislava Doležajová, Irina Čierniková
  In: Pohyb a zdravie (Pohybová aktivita a zdravý životný štýl), (Šport a športový tréning), (Fyzioterapia, rehabilitácia, regenerácia v súvislosti s pohybovou aktivitou a športom) [elektronický dokument] : zborník vedeckých prác. - ISBN 978-80-8075-544-7. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Fakulta zdravotníctva, 2012. - S. 330-338 [CD-ROM]
 71. AED Porovnanie úrovne pohybovej výkonnosti 11- až 12-ročných futbalistov s normami Slovenského futbalového zväzu / Miroslav Smataník, Ladislava Doležajová
  In: Vedecké práce 2012 : vedecký zborník [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-227-3724-1. - Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave. Rektorát STU. Nakladateľstvo STU, 2012. - S. 233-238 [CD-ROM]
 72. AED Zmeny a rozdiely vybraných kondičných schopností v dvochprípravných obdobiach 2 futbalistiek 1. ligy / Kamila Hudecová, Ladislava Doležajová
  In: Vedecké práce 2012 : vedecký zborník [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-227-3724-1. - Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave. Rektorát STU. Nakladateľstvo STU, 2012. - S. 69-74 [CD-ROM]
 73. AED Efektivita rozvoja rýchlostných schopností mladých basketbalistov špecifickými prostriedkami / Marek Bulík, Ladislava Doležajová
  In: Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK, č. 5. - ISBN 80-89197-51-5. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2006. - S. 13-18
 74. AED Úroveň rýchlostných schopností mladých hráčov a hráčok basketbalu, reprezentantov Slovenska v kategórii U14 / Ladislava Doležajová, Anton Lednický, Tatiana Gallová
  In: Šport a rekreácia 2017 : zborník vedeckých prác : Roč. 7. - ISBN 978-80-558-1179-6. - Nitra : Katedra telesnej výchovy a športu, 2017. - S. 28-34
 75. AED Vplyv prázdnin a školského roka na zmeny telesných ukazovateľov a pohybovej výkonnosti žiačok základnej školy / Ladislava Doležajová, Daniela Kováčová
  In: Šport a rekreácia 2017 : zborník vedeckých prác : Roč. 7. - ISBN 978-80-558-1179-6. - Nitra : Katedra telesnej výchovy a športu, 2017. - S. 19-27
 76. AED Úroveň a vzájomná podmienenosť kondičných a koordinačných schopností žiačok ZŠ / Ladislava Doležajová
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae, 43 [elektronický dokument]. - ISBN 80-223-1798-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2002. - S. 11-17 [online]
 77. AED Longitudinálne zmeny telesných ukazovateľov a atletickej výkonnosti dievčat základnej školy / Ladislava Doležajová, Lenka Poništová
  In: Šport a rekreácia 2018 : zborník vedeckých prác. - ISBN 978-80-558-1301-1. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2018. - S. 21-28
 78. AED Úroveň vybraných prejavov rýchlostných schopností futbalistov kategórie U15 v závislosti od biologickej vyspelosti / Miroslav Holienka ... [et al.]
  In: Vybrané biologické aspekty športovania detí a mládeže : vedecký zborník príspevkov z výsledkov grantovej úlohy VEGA č. 1/0194/15. - ISBN 978-80-89257-77-5. - Bratislava : ICM Agency, 2017. - S. 15-24
 79. AED Úroveň všeobecnej pohybovej výkonnosti žiakov športových tried so zameraním na futbal / Iveta Cihová, Ladislava Doležajová
  In: Výsledky somatických a antropomotorických výskumných meraní v oblasti mládežníckeho športu : zborník grantovej úlohy č. 1/0620/08 : Kostná zrelosť a minerálna hustota kostí vo vzťahu k športovaniu detí predpubertálneho a pubertálneho veku. - ISBN 978-80-89257-17-1. - Bratislava : ICM Agency, 2009. - S. 5-12
 80. AED Úroveň telesného rozvoja a koordinačnej výkonnosti mladých futbalistov / Ladislava Doležajová, Anton Lednický, Ján Koštial
  In: Výsledky somatických a antropomotorických výskumných meraní v oblasti mládežníckeho športu : zborník grantovej úlohy č. 1/0620/08 : Kostná zrelosť a minerálna hustota kostí vo vzťahu k športovaniu detí predpubertálneho a pubertálneho veku. - ISBN 978-80-89257-17-1. - Bratislava : ICM Agency, 2009. - S. 13-18
 81. AED Metódy merania telesného tuku využívané v športovej praxi / Jana Kovárová ... [et al.]
  In: Vybrané biologické aspekty športovania detí a mládeže : vedecký zborník príspevkov z výsledkov grantovej úlohy VEGA č. 1/0194/15. - ISBN 978-80-89257-77-5. - Bratislava : ICM Agency, 2017. - S. 5-14
 82. AED Vzájomná podmienenosť pohybových schopností 10 až12- ročných atlétiek / Ján Koštial, Ladislava Doležajová, Anton Lednický
  In: Výsledky somatických a antropomotorických výskumných meraní v oblasti mládežníckeho športu : zborník grantovej úlohy č. 1/0620/08 : Kostná zrelosť a minerálna hustota kostí vo vzťahu k športovaniu detí predpubertálneho a pubertálneho veku. - ISBN 978-80-89257-17-1. - Bratislava : ICM Agency, 2009. - S. 19-24
 83. AED Hodnotenie a porovnanie úrovne rozvoja priestorovo - orientačnej schopnosti 12-ročných športovcov / Anton Lednický, Ladislava Doležajová, Ján Koštial
  In: Výsledky somatických a antropomotorických výskumných meraní v oblasti mládežníckeho športu : zborník grantovej úlohy č. 1/0620/08 : Kostná zrelosť a minerálna hustota kostí vo vzťahu k športovaniu detí predpubertálneho a pubertálneho veku. - ISBN 978-80-89257-17-1. - Bratislava : ICM Agency, 2009. - S. 37-41
 84. AFC Vplyv limitujúcich tréningových ukazovateľov na úroveň športového výkonu skokana do výšky vo štvorročnom cykle Atény 2004 - Peking 2008 / Ladislava Doležajová, Miroslav Vavák, Veronika Dratvová
  In: Atletika 2012 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-210-6016-6. - Brno : Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2012. - S. 81-89 [CD-ROM]
 85. AFC Výučba atletiky v novom štátnom a školskom vzdelávacom programe / Ladislava Doležajová, Anton Lednický
  In: Atletika 2012 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-210-6016-6. - Brno : Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2012. - S. 90-97 [CD-ROM]
 86. AFC Diagnostika nohy mladých športovcov ako dôležitý faktor športového výkonu / Ladislava Doležajová ... [et al.]
  In: Pohyb člověka. Základní a sportovní motorika, diagnostika a analýza [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-7368-777-9. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2010. - S. 13-16 [CD-ROM]
 87. AFC Úroveň pohybovej výkonnosti mladých basketbalistiek / Tatiana Gallová ... [et al.]
  In: Optimální působení tělesné zátěže 2010 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-7435-076-4. - Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, 2010. - S. 22-26
 88. AFC Výkonnosť študentov FTVŠ UK v bežeckých disciplínach v rokoch 2006 - 2010 / Anton Lednický, Ladislava Doležajová
  In: Atletika 2010. - ISBN 978-80-86317-80-9. - Praha : Univerzita Karlova, 2010. - S. 134-137
 89. AFC Atletické prostriedky v kondičnej príprave mladých basketbalistiek / Anton Lednický, Tatiana Gallová, Ladislava Doležajová
  In: Atletika 2010. - ISBN 978-80-86317-80-9. - Praha : Univerzita Karlova, 2010. - S. 166-171
 90. AFC Efektívnosť rozvoja pohybových schopností 10-11 ročných žiačok ZŠ / Ladislava Doležajová, Ján Koštial
  In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy 2003. - ISBN 80-7041-989-X. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. - S. 86-89
 91. AFC Efektívnosť rozvoja koordinačných schopností a ich vplyv na osvojovanie a zdokonaľovanie techniky skoku do diaľky 10-11 ročných žiačok ZŠ / Ladislava Doležajová, Ján Koštial
  In: Atletika 2003 [elektronický zdroj]. - Brno : Masarykova univerzita, 2003. - S. [5 s.]
 92. AFC Hodnotenie úrovne pohybových schopností 12-15 ročných basketbalistov / Ladislava Doležajová, Ľubor Tománek
  In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy 2004. - ISBN 80-7041-666-1. - Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2004. - S. 114-116
 93. AFC Normy koordinačných schopností žiakov futbalových tried / Jaromír Šimonek ... [et al.]
  In: Health Education and Quality of Life [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-7040-993-0. - České Budějovice : University of South Bohemia, 2007. - S. 1-6
 94. AFD Porovnanie telesných ukazovateľov a koordinačnej výkonnosti 11-15 ročnej populácie a futbalistov / Ladislava Doležajová, Anton Lednický, Ján Koštial
  In: Šport a zdravie 2008 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-8094-374-5. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2008. - S. 12-17 [CD-ROM]
 95. AFD Závislosť úrovne kondičných a koordinačných schopností od stupňa biologickej zrelosti žiačok základnej školy / Ladislava Doležajová
  In: Perspektívy školskej telesnej výchovy a športu pre všetkých v SR : zborník. - ISBN 80-89075-01-0. - Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2001. - S. 68-70
 96. AFD Vzťah ukazovateľov telesného rozvoja a pohybovej výkonnosti u žiakov gymnázia v Topoľčanoch / Ladislava Doležajová, Jaromír Sedláček
  In: Telesná výchova a šport na univerzitách 2 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-8069-987-1. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2007. - S. 65-67
 97. AFD Vzájomná podmienenosť úrovne pohybových schopností mladých atlétov / Anton Lednický, Ján Koštial, Ladislava Doležajová
  In: Physical education and sports - teachers' preparation and their employability in Europe. - ISBN 978-80-89324-00-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, Fakulta telesnej výchovy a športu a Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2007. - S. 595-600
 98. AFD Dynamika zmien koordinačnej výkonnosti mladých futbalistov / Anton Lednický, Ladislava Doležajová, Ján Koštial
  In: Pohyb a zdravie. - ISBN 978-80-8075-332-0. - Trenčín : Trenčianska univerzita A. Dubčeka, 2008. - S. 50-54
 99. AFD Úroveň a zmeny pohybovej výkonnosti v jednoročnej príprave 11-12 ročných atlétok / Ján Koštial, Ladislava Doležajová, Anton Lednický
  In: Na podporu projektov VEGA. Vedecké práce [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-227-2678-8. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2007. - S. 103-107
 100. AFD Vplyv športovej špecializácie na zmeny koordinačnej výkonnosti 11-15 ročných atlétov / Ladislava Doležajová, Ján Koštial, Anton Lednický
  In: Atletika 2008 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8094-373-8. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2008. - S. [6 s.]
 101. AFD Hodnotenie všeobecnej pohybovej výkonnosti mladých basketbalistiek / Jaromír Sedláček, Tatiana Gallová, Ladislava Doležajová
  In: Telesná výchova, šport, výskum na univerzitách [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-227-2991-8. - Bratislava : STU, 2008. - S. [6 s.]
 102. AFD Zmeny výkonnosti študentov FTVŠ UK v atletickom viacboji v priebehu 10 rokov / Anton Lednický, Ladislava Doležajová, Nina Kondratieva
  In: Atletika 2019 : recenzovaný vedecký zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. - ISBN 978-80-8141-223-3. - Banská Bystrica : DALI-BB, 2019. - S. 219-226
 103. AFD Rozvoj koordinačných schopností v príprave mladých atlétov / Ladislava Doležajová
  In: Nové prístupy k skúmaniu v školskej telesnej výchove a športe. - Bratislava : Spoločnosť pre telovýchovu a šport, 1993. - S. 120-124
 104. AFD Sledovanie pohybovej výkonnosti žiakov základnej školy prostredníctvom testovej batérie Eurofit / Ladislava Doležajová
  In: Zborník 1. vedecká konferencia študentov PDŠ a vedeckých ašpirantov. - Bratislava : FTVŠ UK, 1994. - S. 42-46
 105. AFD Výkonnosť mladých slovenských a slovinských basketbalistiek v behu na 20 metrov akceleračne bez lopty a s loptou / Tatiana Gallová, Ladislava Doležajová, Anton Lednický
  In: Kondičný tréning v roku 2014. - ISBN 978-80-8141-077-2. - Banská Bystrica : Slovenská asociácia kondičných trénerov v spolupráci s Katedrou telesnej výchovy a športu, Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela, 2014. - S. 30-37
 106. AFD Výsledky biologických výskumných meraní a ich využitie v kondičnej príprave športovcov mládežníckeho veku / Marianna Šelingerová, Ladislava Doležajová, Peter Šelinger
  In: Kondičný tréning v roku 2014. - ISBN 978-80-8141-077-2. - Banská Bystrica : Slovenská asociácia kondičných trénerov v spolupráci s Katedrou telesnej výchovy a športu, Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela, 2014. - S. 348-361
 107. AFD Úroveň koordinačných schopností vybranej skupiny študentov FTVŠ UK / Ladislava Doležajová, Anton Lednický
  In: Pohyb a zdravie. - ISBN 80-8075-014-9. - Trenčín : Trenčianska univerzita A. Dubčeka, 2004. - S. 55-58
 108. AFD Zmeny zaťaženia a úrovne športového výkonu v atletickom sedemboji / Monika Weigertová, Ladislava Doležajová
  In: Atletika 2014. - ISBN 978-80-8141-076-5. - Banská Bystrica : Slovenský atletický zväz v spolupráci s Katedrou telesnej výchovy a športu, Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Politechnika Opolska v Opole, 2014. - S. 337-350
 109. AFD Závislosť ukazovateľov veku, telesného rozvoja a pohybovej výkonnosti u 10 ročných žiačok / Ladislava Doležajová, Ján Koštial
  In: Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove = Load optimation in physical and sports education. - ISBN 80-227-2042-9. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2004. - S. 35-39
 110. AFD Changes in motoric performance of young people involved in sport activities / Anton Lednický, ladislava Doležajová
  In: Sports, physical activity and health [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-89075-45-4. - Bratislava : Slovenský olympijský výbor, 2014. - S. 176-181 [CD-ROM]
 111. AFD Osobitosti rozvoja koordinačných schopností detí predškolského a mladšieho školského veku / Ladislava Doležajová
  In: Nové trendy v oblasti rozvoja a diagnostiky koordinačných schopností. - Bratislava : Národné športové centrum, 2004. - S. 12-16
 112. AFD Zmeny telesných ukazovateľov a vybraných kondičných schopností mladých basketbalistiek / Ladislava Doležajová, Tatiana Gallová, Anton Lednický
  In: Kondičný tréning v roku 2018 : recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. - ISBN 978-80-8141-196-0. - Banská Bystrica : Slovenská asociácia kondičných trénerov, 2018. - S. 44-54
 113. AFD Využitie metódy odhadu kostnej zrelosti a merania kostnej hmoty metódou DXA v športovej praxi / Marianna Šelingerová, Ladislava Doležajová, Peter Šelinger
  In: Kondičný tréning v roku 2013. - ISBN 978-80-8141-044-4. - Banská Bystrica : Slovenská asociácia kondičných trénerov, Univerzita Mateja Bela KTVŠ FHV, 2013. - S. 241-252
 114. AFD Dynamika zmien koordinačnej výkonnosti mladých basketbalistov / Anton Lednický, Ladislava Doležajová, Ján Koštial
  In: Na podporu projektov VEGA. Vedecké práce [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-227-2895-9. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2008. - S. 69-74
 115. AFD Úroveň kondičnej výkonnosti ako predpoklad hráčskej výkonnosti v mládežníckom basketbale / Ladislava Doležajová, Jaromír Sedláček
  In: Na podporu projektov VEGA. Vedecké práce [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-227-2895-9. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2008. - S. 38-41
 116. AFD Úroveň motorickej výkonnosti prijatých žiakov-atlétov na osemročnom športovom gymnáziu v Bratislave v rokoch 1993-2011 / Ladislava Doležajová, Lucia Pavliaková
  In: Atletika 2013. - ISBN 978-80-8141-048-2. - Banská Bystrica : DALI-BB, 2013. - S. 190-202
 117. AFD Hodnotenie telesných ukazovateľov mladých volejbalistiek a basketbalistiek / Ladislava Doležajová, Anton Lednický
  In: Optimalizácia zaťaženia v telesnej výchove a športe [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-227-3271-0. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2010. - S. 22-28
 118. AFD Overenie testu priestorovej orientácie pri jeho realizácii v dvoch alternatívach / Anton Lednický, Ladislava Doležajová
  In: Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-227-3058-7. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2009. - S. 111-114
 119. AFD Porovnanie motorickej výkonnosti 12 ročných basketbalistiek z útvarov talentovanej mládeže / Ladislava Doležajová, Anton Lednický
  In: Šport a zdravie 2009 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-8094-578-7. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2009. - S. 26-31 [CD-ROM]
 120. AFD Porovnanie koordinačnej výkonnosti študentov 1. ročníka FTVŠ UK / Ladislava Doležajová
  In: Telesná výchova, šport, výskum na univerzitách. - ISBN 80-227-2313-4. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2005. - S. 22-23
 121. AFD Koordinačná výkonnosť študentov 1. ročníka FTVŠ / Ladislava Doležajová, Ján Koštial, Anton Lednický
  In: Telesná výchova a šport na univerzitách v ponímaní študentov ako objektu edukácie. - ISBN 80-8069-602-0. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2005. - S. 101-105
 122. AFD Intraindividuálne hodnotenie úrovne a prírastkov atletickej a motorickej výkonnosti žiačok ZŠ / Ladislava Doležajová, Ján Koštial
  In: Atletika 2004 [elektronický zdroj]. - ISBN 80-8083-007-X. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2004. - S. 59-66
 123. AFD Overenie stability testu kinesteticko-diferenciačnej schopnosti horných končatín / Ladislava Doležajová, Ján Koštial, Anton Lednický
  In: Diagnostika koordinačných schopností. - ISBN 80-969327-6-4. - Prešov : Expresprint, 2006. - S. 84-89
 124. AFD Úroveň a ročné zmeny pohybovej výkonnosti mladých atlétov / Ján Koštial, Anton Lednický, Ladislava Doležajová
  In: Reakcia, adaptácia a zmeny stavov študentov na rozličné formy pohybového zaťaženia. - ISBN 80-227-2533-1. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2006. - S. 56-61
 125. AFD Porovnanie úrovne rozvoja priestorovo-orientačnej schopnosti mladých atlétok a volejbalistiek / Anton Lednický, Ladislava Doležajová, Ján Koštial
  In: Reakcia, adaptácia a zmeny stavov študentov na rozličné formy pohybového zaťaženia. - ISBN 80-227-2533-1. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2006. - S. 81-85
 126. AFD Vplyv rozvoja koordinačných schopností na zmeny výkonnosti a úrovne techniky v hode loptičkou 10-11 ročných žiačok ZŠ / Ján Koštial, Ladislava, Doležajová
  In: Telesná výchova, šport, výskum na univerzitách. - ISBN 80-227-1972-2. - Bratislava : STU, 2003. - S. 101-107
 127. AFD Vplyv všeobecných tréningových ukazovateľov na úroveň športového výkonu skokana do výšky v olympijskom cykle Peking 2008 / Miroslav Vavák, Ladislava Doležajová, Veronika Dratvová
  In: Kondičný tréning v roku 2012. - ISBN 978-80-88141-023-9. - Banská Bystrica : Slovenská asociácia kondičných trénerov, Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, Univerzita Mateja Bela, 2012. - S. 334-343
 128. AFD Vzájomná podmienenosť ukazovateľov kondičnej a koordinačnej výkonnosti 10-12 ročných žiačok - atlétok / Ján Koštial, Ladislava Doležajová, Anton Lednický
  In: Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove. - ISBN 80-227-2396-7. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2006. - S. 58-62
 129. AFD Úroveň šprintérskej výkonnosti študentov 1. ročníka FTVŠ UK / Peter Šelinger, Ladislava Doležajová, Anton Lednický
  In: Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove. - ISBN 80-227-2396-7. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2006. - S. 62-65
 130. AFD Úroveň aeróbnej vytrvalosti študentov 1. ročníka FTVŠ UK / Peter Šelinger, Anton Lednický, Ladislava Doležajová
  In: Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove. - ISBN 80-227-2396-7. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2006. - S. 93-96
 131. AFD Úroveň pohybovej výkonnosti a jej zmeny v jednoročnej príprave mladých atlétok / Ján Koštial, Anton Lednický, Ladislava Doležajová
  In: Sport and globalization [elektronický dokument]. - ISBN 80-8094-031-2. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2006. - S. 1-4
 132. AFD Porovnanie úrovne rozvoja priestorovo-orientačnej schopnosti mladých atlétov a futbalistov / Anton Lednický, Ladislava Doležajová, Ján Koštial
  In: Sport and globalization [elektronický dokument]. - ISBN 80-8094-031-2. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2006. - S. 1-4
 133. AFD Levels of selected coordination skills of 11 UP to 15 year old female athletes / Anton Lednický, Ladislava Doležajová
  In: FIEP Bulletin. - Roč. 83, Spec. Edition-Article III (2013), s. 194-196 [online]
 134. AFD Stav nôh u športovcov mládežníckeho veku / Marianna Šelingerová, Peter Šelinger, Ladislava Doležajová
  In: Pohyb a zdravie Xl. Pohybová aktivita a zdravý životný štýl - šport a športový tréning [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-8075-643-7. - Trenčín : Trenčianska univerzita A. Dubčeka, Fakulta zdravotníctva, 2014. - S. 147-153 [CD-ROM]
 135. AFD Úroveň výkonnosti študentov FTVŠ UK v atletickom viacboji / Anton Lednický, Ladislava Doležajová
  In: Atletika 2016 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-89257-72-0. - Bratislava : ICM Agency, 2016. - S. 121-128 [online]
 136. AFD Úroveň rýchlostno-silových schopností mladých basketbalistov, reprezentantov Slovenska v kategórii U14 / Tatiana Gallová, Ladislava Doležajová, Anton Lednický
  In: Atletika 2016 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-89257-72-0. - Bratislava : ICM Agency, 2016. - S. 142-147 [online]
 137. AFD Vzťah biologického veku a úrovne pohybových schopností 10-11 ročných žiačok ZŠ / Ladislava Doležajová, Ján Koštial
  In: Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove. - ISBN 80-227-1803-3. - Bratislava : STU, 2002. - S. 36-41
 138. AFD Úroveň výkonnosti študentov FTVŠ UK v bežeckých disciplínach s odstupom 10 rokov / Ladislava Doležajová, Anton Lednický
  In: Atletika 2018 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie v Nitre 29.11.2018. - ISBN 978-80-558-1356-1. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2018. - S. 90-96
 139. AFD Efektívnosť rozvoja koordinačných schopností 10-11 ročných žiačok ZŠ / Ján Koštial, Ladislava Doležajová
  In: Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove. - ISBN 80-227-1874-2. - Bratislava : STU, 2003. - S. 84-90
 140. AFD Výkonnosť študentov FTVŠ UK v skokanských disciplínach v rokoch 2004 - 2009 / Anton Lednický, Ladislava Doležajová
  In: Atletika 2009 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-8083-889-8. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2009. - S. 285-291 [online]
 141. AFD Porovnanie úrovne priestorovo-orientačnej schopnosti športovcov individuálnych a kolektívnych športov / Ladislava Doležajová, Anton Lednický
  In: Vedecké práce 2009 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-227-3095-2. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2009. - S. 32-37
 142. AFG The influence of coordinative preparation on adoption process of technique of selected athletics disciplines in school P. E. / Ladislava Doležajová, Ján Koštial, Jaromír Sedláček
  In: 2nd FIEP European congress, 1st Serbian congress of P. E. Pedagogists. - Vrnjacka Banja : Vrnjacka Banja : Faculty of Physical Education, 2004. - s. 1
 143. AFG Hodnotenie výkonnosti študentiek FTVŠ UK v atletickom viacboji / Anton Lednický, Ladislava Doležajová
  In: Atletika 2015 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-904237-3-2. - Praha : Univerzita Karlova, FTVS, 2015. - S. 132 [USB kľúč]
 144. AFG Determination and comparison of selected body size and physical fitness indices of youth basketball players from different european countries / Kestutis Matulaitis ... [et al.]
  In: Sport science for sports practice and teacher's training [elektronický dokument]. - ISBN 978-9955-20-988-1. - Vilnius : Lithuanian University of educational sciences, 2015. - S. 145-146 [CD-ROM]
 145. AFG Impact of limiting training indicators for sport performance high jumpers in 4-years cycle Athens 2004-Beijing 2008 / Ladislava Doležajová, Miroslav Vavák, Veronika Dratvová
  In: Athletics 2012. - ISBN 978-80-210-6015-9. - Brno : Masarykova univerzita, 2012. - S. 6
 146. AFG Teaching of athletics in new state and school education programs / Ladislava Doležajová, Anton Lednický
  In: Athletics 2012. - ISBN 978-80-210-6015-9. - Brno : Masarykova univerzita, 2012. - S. 6
 147. AFG Relationship between somatic indicators and performance in coordination tests at 12-15 years athletes / Ján Koštial, Anton Lednický, Ladislava Doležajová
  In: Česká antropologie. - Roč. 56, Supplementum (2006), s. 59
 148. AFH Impact indicators for general training level sports performance high jumper in olympic cycle beijing 2008 / Miroslav Vavák, Ladislava Doležajová, Veronika Dratvová
  In: Fitness coach. - ISBN 978-80-8141-024-6. - Banská Bystrica : Slovenská asociácia kondičných trénerov a Univerzita Mateja Bela, 2012. - S. 31
 149. AFH Biomechanika nohy mladých športovcov / Vladimír Hostýn ... [et al.]
  In: Národný kongres telovýchovného lekárstva "Aktuálne problémy telovýchovného lekárstva". - ISBN 978-80-8113-041-0. - Bratislava : Peter Mačura-PEEM, 2010. - S. 11-15
 150. AFH Význam hodnotenia úrovne minerálnej hustoty kosti detí a mládeže podľa ich kostného veku / E. Šteňová ... [et al.]
  In: Osteologický bulletin. - Roč. 21, č. 2 (2016), s. 73
 151. AGI Rozvoj koordinačných schopností v športe : Záverečná správa čiastkovej úlohy RÚ MŠaV SR : Telesná kultúra a zdravý rozvoj človeka - oblasť vrcholového športu. / Jaromír Šimonek ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 1993
 152. BAB Normy koordinačných schopností pre 11-15 ročných športovcov / Jaromír Šimonek ... [et al.]
  Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2008
 153. BCI Rozvoj výbušnej sily dolných končatín v športe / Jaromír Šimonek, Ladislava Doležajová, Anton Lednický
  Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2007
 154. BCI Základy kondičnej prípravy v športe / Jaromír Šimonek ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 1995
 155. BCI Teória a didaktika atletiky I / Tomáš Kampmiller ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 1996
 156. BCI Kondičná atletická príprava a rekreačná atletika / Jaromír Sedláček ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2003
 157. BDE Premeny zaujmú 11 až 15 ročných žiakov bratislavských škôl o pohybové aktivity / Ladislava Doležajová
  In: Tělesná výchova a sport mládeže. - Roč. 77, č. 5 (2011), s. 42-44
 158. BDF Rozvoj koordinačných schopností školskej mládeže v systéme ISCED / Ladislava Doležajová, Anton Lednický
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 27, č. 1 (2017), s. I-IV - metodická príloha
 159. BDF Rozvoj koordinačných a rýchlostných schopností v školskej telesnej výchove / Ladislava Doležajová, Anton Lednický
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 11, č. 4 (2001), s. 2-4
 160. BDF Rozvoj reakčnej schopnosti v školskej telesnej výchove / Anton Lednický, Ladislava Doležajová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 12, č. 1 (2002), s. 21-22
 161. BDF Rozvoj silových schopností horných končatín bez doplnkovej záťaže / Anton Lednický, Ladislava Doležajová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 18, č. 3-4 (2008), s. I-IV - metodická príloha
 162. BDF Rozvoj frekvenčnej a akceleračnej rýchlosti v školskej telesnej výchove / Ladislava Doležajová, Anton Lednický
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 12, č. 2 (2002), s. 5-6
 163. BDF Úroveň pohybových schopností mladých basketbalistov / Marek Bulík, Ladislava Doležajová
  In: Basketbal. - Roč. 1, č. 2 (2007), s. 46-47
 164. BDF Pohybové hry na rozvoj výbušnej sily dolných končatín / Ladislava Doležajová, Anton Lednický
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 17, č. 3-4 (2007), s. I-IV metodická príloha
 165. BDF Rozvoj kinensteticko-diferenciačnej schopnosti a priestorovej orientácie / Anton Lednický, Ladislava Doležajová
  In: Basketbalový tréner. - Roč. 11, č. 5 (2006), s. 52-54
 166. BDF Efektivnost sportovní přípravy žáků 5. až 8. ročníka sportovní školy so zaměřením na atletiku / Ladislava Doležajová-Šimáčková
  In: Tréner. - Roč. 34, č. 2 (1990), s. 81-84
 167. BDF Rozvoj koordinačných schopností v športovej príprave 10-11 ročných detí / Ladislava Doležajová-Šimáčková
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 2, č. 1 (1992), s. 15-18
 168. BDF Gymnastické lavičky v kondičnej príprave / Anton Lednický, Ladislava Doležajová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 15, č. 1 (2005), s. 1-4 - metodická príloha
 169. BDF Rozvoj koordinačných schopností v podmienkach školskej telesnej výchovy / Ján Koštial, Ladislava Doležajová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč.14, č. 2 (2004), s. 5-7
 170. BDF Rozvoj výbušnej sily horných končatín u detí a mládeže / Ladislava Doležajová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 18, č. 2 (2008), s. I-IV metodická príloha
 171. BDF Využitie prekážkových dráh na hodinách telesnej výchovy / Anton Lednický, Ladislava Doležajová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 19, č. 1 (2009), s. I-IV metodická príloha
 172. BDF Rozvoj pohyblivosti a posilňovacie cvičenia v členkovom kĺbe / Anton Lednický, Ladislava Doležajová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 19, č. 2 (2009), s. I-IV - metodická príloha
 173. BDF Pohybové hry s obručami na rozvoj rýchlostných a koordinačných schopností / Anton Lednický, Ladislava Doležajová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 15, č. 3-4 (2005), s. 1-4 metodická príloha
 174. BDF Využívanie gymnastických lavičiek v tréningovom procese / Ladislava Doležajová, Anton Lednický
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 14, č. 3-4 (2004), s. 1-4 metodická príloha
 175. BDF Rozvoj koordinačných schopností mladých basketbalistov / Anton Lednický, Ladislava Doležajová
  In: Basketbalový tréner. - Roč. 9, č. 3 (2004), s. 54-58
 176. BDF Cvičenia na rozvoj výbušnej sily dolných končatín / Ladislava Doležajová, Anton Lednický
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 17, č. 1 (2007), s. I-IV metodická príloha
 177. BDF Rozvoj rovnováhovej schopnosti v školskej telesnej výchove a v tréningovom procese mládeže / Ladislava Doležajová, Anton Lednický
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 13, č. 2 (2003), s. 1-4 - metodická príloha
 178. BDF Rozvoj orientačnej schopnosti / Anton Lednický, Ladislava Doležajová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 13, č. 3 (2003), s. 1-4 - metodická príloha
 179. BDF Pohybové hry a súťaže na rozvoj koordinačných schopností / Anton Lednický, Ladislava Doležajová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč.13, č. 4 (2003), s. 1-4 metodická príloha
 180. BDF Rozvoj výbušnej sily dolných končatín s využitím gymnastických lavičiek / Ladislava Doležajová, Anton Lednický
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 16, č. 2 (2006), s. I-IV metodická príloha
 181. BDF Cvičenia na rozvoj reaktívnej sily dolných končatín / Ladislava Doležajová, Anton Lednický
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 16, č. 3 (2006), s. I-IV metodická príloha
 182. BDF Rozvoj priestorovo-orientačnej schopnosti v basketbale / Tatiana Gallová, Ladislava Doležajová, Anton Lednický
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 26, č. 1 (2016), s. 17-20
 183. BDF Rozvoj rytmickej schopnosti v školskej telesnej výchove / Anton Lednický, Ladislava Doležajová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 12, č. 3 (2002), s. 4 - metodická príloha
 184. BDF Rozvoj kinesteticko-diferenciačnej schopnosti horných končatín / Ladislava Doležajová, Anton Lednický
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 12, č. 4 (2002), s. 4 - metodická príloha
 185. BDF Rozvoj kinesteticko-diferenciačnej schopnosti dolných končatín / Anton Lednický, Ladislava Doležajová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 13, č. 1 (2003), s. 18-21
 186. BDF Využitie pohybových hier pri nácviku herných zručností / Anton Lednický, Ladislava Doležajová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 19, č. 3-4 (2009), s. I-IV - metodická príloha
 187. BED Skúsenosti a odporúčania z diagnostiky koordinačných schopností / Anton Lednický, Ladislava Doležajová, Ján Koštial
  In: Telesná výchova, šport, výskum na univerzitách. - ISBN 80-227-2313-4. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2005. - S. 83-84
 188. BED Porovnanie atletickej výkonnosti uchádzačov o štúdium na FTVŠ UK v rokoch 2003-2006 / Ladislava Doležajová, Ján Koštial, Anton Lednický
  In: Reakcia, adaptácia a zmeny stavov študentov na rozličné formy pohybového zaťaženia. - ISBN 80-227-2533-1. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2006. - S. 33-37
 189. BED Porovnanie atletickej výkonnosti uchádzačok o štúdium na FTVŠ UK v rokoch 2003 - 2006 / Ladislava Doležajová, Ján Koštial, Anton Lednický
  In: Telesná výchova a šport na univerzitách [elektronický dokument] : zborník z 5. ročníka konferencie s medzinárodnou účasťou konanej pod záštitou dekana FZKI doc. Ing. Karola Kalúza, CSc.. - ISBN 80-8069-802-3. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, 2006. - S. 56-60 [CD-ROM]
 190. BEE Úroveň rozvoja kondičných schopností športovo talentovaných chlapcov v porovnaní s populáciou / Ladislava Doležajová, Anton Lednický
  In: Pedagogická kinantropologie 2011 : soubor referátů z mezinárodního semináře [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-7399-129-6. - Brno : Tribun EU, 2011. - S. 49-54
 191. BEF Rozvoj koordinačných schopností / Anton Lednický, Ladislava Doležajová
  In: Škola v pohybe. - ISBN 978-80-89197-71-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, Fakulta telesnej výchovy a športu a Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2007. - S. 83-92
 192. BEF Skok do výšky v školskej telesnej a športovej výchove / Ladislava Doležajová
  In: Škola v pohybe 2011. - ISBN 978-80-89257-35-5. - Bratislava : ICM Agency, 2011. - S. 39-44
 193. BEF Diagnostika koordinačných schopností v telovýchovnom procese / Anton Lednický, Ladislava Doležajová
  In: Škola v pohybe 2011. - ISBN 978-80-89257-35-5. - Bratislava : ICM Agency, 2011. - S. 45-52
 194. BEF Využitie koordinačných cvičení v školskej telesnej výchove / Ladislava Doležajová, Anton Lednický
  In: Škola v pohybe. - ISBN 978-80-8113-006-9. - Bratislava : Peter Mačura-PEEM, 2009. - S. 49-52
 195. DAI Efektívnosť rozvoja koordinačných schopností a ich vplyv na techniku vybraných atletických disciplín 10-11-ročných žiačok ZŠ / Ladislava Doležajová ; školiteľ Ján Koštial
  Bratislava : [s.n.], 2003
 196. FAI Študentská vedecká konferencia 2014 [[elektronický dokument]] : . / zost. Oľga Kyselovičová ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2014
 197. GHG Bone mineral density determination by skeletal maturity of young athletes / Marianna Šelingerová ... [et al.]
  In: Actualities and perspectives in school and university physical education and sport [elektronický zdroj]. - Iąsi : University Alexandru Ioan Cuza, 2015. - S. 24-25 [CD-ROM]
 198. GII Bratislavská latka 17. ročník pretekov v skoku do výšky / Ladislava Doležajová
  In: Naša univerzita. - Roč. 62, č. 6 (2016), s. 15
 199. GII Bratislavská latka privítala výškarov už po devätnástykrát / Ladislava Doležajová
  In: Naša univerzita. - Roč. 64, č. 7 (2018), s. 14-14
 200. GII 50. výročie atletických pretekov na Lafranconi / Ladislava Doležajová
  In: Naša univerzita. - Roč. 60, č. 2 (2013), s. 22
 201. GII Stop atletike? / Ladislava Doležajová
  In: Naša univerzita. - Roč. 60, č. 5 (2013), s. 30
 202. GII Študentská vedecká, odborná a umelecká činnosť 2016 na FTVŠ UK v Bratislave / Ladislava Doležajová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 26, č. 2 (2016), s. Nestr. [ 1 s.]
 203. GII Celoštátna konferencia Študentskej vedeckej odbornej a umeleckej činnosti / Ladislava Doležajová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 29, č. 2 (2019), s. [1-1]