Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Publikačná činnosť zamestnancov katedry

Abecedný zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

 1. ADE Vplyv veku na úroveň vybraných koordinačných schopností stolných tenistov / Henrieta Horníková, Ladislava Doležajová
  In: Studia sportiva [elektronický dokument]. - Roč. 12, č. 2 (2018), s. 212-219 [print]
 2. ADM Playing table tennis contributes to better agility performance in middle-aged and older subjects / Henrieta Horníková, Ladislava Doležajová, Erika Zemková
  In: Acta Gymnica. - Roč. 48, č. 1 (2018), s. 15-20 [print]
 3. ADM Differences in reaction time and agility time in 11 to 14 years old schoolboys / Henrieta Horníková ... [et al.]
  In: Journal of physical education and sport : Supplement issue [elektronický dokument]. - Roč. 19, č. 4 (2019), s. 1355-1360, art. no. 196 [online]
 4. AED Úroveň vybraných koordinačných schopností stolných tenistiek z hľadiska veku / Ladislava Doležajová, Henrieta Horníková
  In: Šport a rekreácia 2016 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-558-1018-8. - Nitra : KTVŠ PF UKF, 2016. - S. 61-67 [online]