Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Publikačná činnosť zamestnancov katedry

Abecedný zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

 1. AAB Športový pohyb z hľadiska distribúcie energie, práce a výkonu / Tomáš Kampmiller ... [et al.]
  Bratislava : ICM Agency, 2008
 2. AAB Zmeny anaeróbnych schopností vo výkone futbalistov / Csaba Gábriš, Tomáš Kampmiller
  Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2015
 3. AAB Štruktúra a rozvoj rýchlostných schopností v atletických šprintoch mládeže : Metodický dopis VMO ÚV ČSTV. / Tomáš Kampmiller, Ján Koštial
  Praha : Sportpropag, 1986
 4. AAB Modelovanie dlhodobej športovej prípravy v individuálnych športoch / Jaromír Šimonek ... [et al.]
  Bratislava : Šport, 1989
 5. AAB EUROFIT : telesný rozvoj a pohybová výkonnosť školskej populácie na Slovensku. / Roman Moravec ... [et al.]
  Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 1996
 6. AAB Optimalizácia výkonnosti a pohybovej štruktúry v behoch, chôdzi a skokoch / Tomáš Kampmiller ... [et al.]
  Bratislava : Vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 1996
 7. ACB Teória a didaktika výkonnostného a vrcholového športu / Roman Moravec ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2007
 8. ACB Teória a didaktika športu / Roman Moravec ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2004
 9. ACB Teória a didaktika atletiky / Andrej Kuchen ... [et al.]
  Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1987
 10. ADC Morphologic and kinematic characteristics of elite sprinters / Milan Čoh, Dragan Milanovic, Tomáš Kampmiller
  In: Collegium antropologicum. - Roč. 25, č. 2 (2001), s. 605-610
 11. ADC Morphological, molecular and hormonal adaptations to early morning versus afternoon resistance training / Milan Sedliak ... [et al.]
  In: Chronobiology international. - Roč. 35, č. 4 (2018), s. 450-464
 12. ADE Comparative biomechanical analysis of 110 m hurdles of Igor Kováč and Peter Nedelický / Tomáš Kampmiller, Miloš Slamka, Marián Vanderka
  In: Kinesiologia Slovenica. - Roč. 5, č. 1-2 (1999), s. 26-30
 13. ADE Age-related changes of running stride kinematics in 7 to 18 year-old youth / Marián Vanderka, Tomáš Kampmiller
  In: Exercise and quality of life. - Roč. 4, č. 1 (2012), s. 11-24
 14. ADE Vplyv mechanickej proprioceptívnej stimulácie na účinnosť izokinetickej formy silového tréningu / Ján Cvečka ... [et al.]
  In: Studia sportiva. - Roč. 2, č. 1 (2008), s. 72-81
 15. ADE Kinematics of sprinting in children and youths / Marián Vanderka, Tomáš Kampmiller
  In: New Studies in Athletics. - Roč. 27, č.1/2 (2013), s. 35-45
 16. ADE Dynamic factors and electromyographic activity in a sprint start / Milan Čoh ... [et al.]
  In: Biology of sport. - Roč. 26, č. 2 (2009), s. 137-147
 17. ADE The relationship between sport performance and biomechanical structure of the technique in shot put man / Marián Vanderka, Tomáš Kampmiller
  In: Kalokagathia. - Roč. 62, č. 3 (2005), s. 105-112
 18. ADE Diagnosis and Verification of Assumptions on Young Male Sprinters / Tomáš Kampmiller, Ján Koštial, Jaromír Sedláček
  In: Physical Education Review. - Roč. 13, č. 2 (1990), s. 146-150
 19. ADE Kinematično-dinamični model maksimalne hitrosti mladih šprinterjev / Milan Čoh ... [et al.]
  In: Šport : Revija za teoretična in praktična vprašanja športa. - Roč. 42, č. 4 (1994), s. 41-47
 20. ADE Possibilities of maximal speed improvement by different types of assistant running / Marián Vanderka, Tomáš Kampmiller
  In: Kalokagathia. - Roč. 63, č. 3-4 (2006), s. 118-126
 21. ADE Vplyv odlišných pohybových programov na zmeny somatických a motorických parametrov u žien vo veku 20-50 rokov / Renáta Kilbergerová ... [et al.]
  In: Česká antropologie. - Roč. 56, č. 1 (2006), s. 65-67
 22. ADE Kinematic-dynamic characteristics of maximal velocity of young sprinters / Milan Čoh ... [et al.]
  In: Kinesiologia Slovenica. - Roč. 2, č. 1 (1995), s. 5-11
 23. ADE Efekt zaťaženia v prípravných hrách z hľadiska rozvoja anaeróbnej trénovanosti špecifickými prostriedkami / Martin Kinči, Tomáš Kampmiller
  In: Fotbal a trénink. - Roč. 12, č. 4 (2010), s. 25-28
 24. ADE Prečo a ako trénovať supermaximálnu rýchlosť? / Tomáš Kampmiller ... [et al.]
  In: Atletika. - Roč. 47, č. 4 (1995), s. 6-7
 25. ADE Kinematic parameters of the running stride in 7-to 18 year-old youth / Tomáš Kampmiller ... [et al.]
  In: Kinesiologia Slovenica. - Roč. 17, č. 1 (2011), s. 63-75
 26. ADE Ontogenetic development of kinematic parameters of the running stride / Marián Vanderka, Tomáš Kampmiller
  In: Sport science review [elektronický dokument]. - Roč. 20, č. 3-4 (2011), s. 5-24 [online]
 27. ADE Wplyw supramaksymalnej predkosci biegu na asymetrie czynnosciowa konczyn dolnych / Ján Koštial ... [et al.]
  In: Sport wyczynowy. - Roč. 33, č. 9-10 (1995), s. 39-42
 28. ADF Vplyv špeciálnych bežeckých prostriedkov na kinematickú a dynamickú štruktúru maximálnej bežeckej rýchlosti / Marián Vanderka, Tomáš Kampmiller
  In: Slovenská atletika. - Roč. 4, č. 8-9 (1998), s. 12-15
 29. ADF Biomechanical analysis of hurdle clearance technique / Milan Čoh, Tomáš Kampmiller
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 11, č. 3 (2001), s. 32-37
 30. ADF Mýty a fakty o silovom tréningu detí a adolescentov / Dušan Hamar, Tomáš Kampmiller
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 19, č. 2 (2009), s. 2-6
 31. ADF Nové prístupy k rozvoju aeróbnych schopností stredoškoláčok na hodinách telesnej výchovy / Tomáš Kampmiller ... [et al.]
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 11, č. 3 (2001), s. 2-7
 32. ADF Účinnosť rozvoja aeróbneho energetického systému krátkoúsekovou krátkointervalovou metódou v kondičnej príprave mladých futbalistov / Marián Vanderka, Tomáš Kampmiller, Boris Žbirka
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 17, č. 2 (2007), s. 16-20
 33. ADF Program výberového tematického celku : cvičenia v posilňovni pre žiakov 7. ročníka ZŠ - ISCED 2 (1. časť) / Lena Kampmillerová ... [et al.]
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 20, č. 1 (2010), s. 9-12
 34. ADF Program výberového tematického celku : cvičenia v posilňovni pre žiakov 7. ročníka ZŠ - ISCED 2 (2. časť) / Lena Kampmillerová ... [et al.]
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 20, č. 2 (2010), s. 8-12
 35. ADF Laktátová odozva organizmu futbalistov na cvičenia nešpecifického charakteru / Martin Kinči ...[et al.]
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 21, č. 4 (2011), s. 26-30
 36. ADF Biomechanický model techniky prekonávania prekážky u Colina Jacksona / Milan Čoh, Tomáš Kampmiller
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 12, č. 4 (2002), s. 16-24
 37. ADF Vplyv dvoch rozličných zaťažení na rozvoj sily / Peter Hanus, Tomáš Kampmiller, Michal Tokár
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 18, č. 3-4 (2008), s. 32-34
 38. ADF Šprint mládeže : Štruktúra, výber a skúsenosti / Tomáš Kampmiller, Ján Koštial
  In: Atletika. - Roč. 37, č. 9 (1985), s. 13-18
 39. ADF Stanovenie výberových kritérií do stredísk vrcholového športu v atletickom šprinte / Ján Koštial, Tomáš Kampmiller
  In: Teorie a praxe tělesné výchovy. - Roč. 33, č. 9 (1985), s. 542-549
 40. ADF Účinnosť tréningového zaťaženia v ročnom cykle športovej prípravy šprintérok športových škôl / Tomáš Kampmiller, Ján Koštial
  In: Tréner. - Roč. 32, č. 11 (1988), s. 509-511
 41. ADF Všeobecná príprava a súťaž všestrannosti / Tomáš Kampmiller
  In: Atletika. - Roč. 40, č. 4 (1988), s. 13-15
 42. ADF Nové prvky v metodike šprintu / Tomáš Kampmiller, Jaromír Sedláček
  In: Atletika. - Roč. 40, č. 5 (1988), s. 18-20
 43. ADF Účinnosť tréningového zaťaženia v príprave mladých atlétov - šprintérov ŠŠ / Ján Koštial ... [et al.]
  In: Atletika. - Roč. 42, č. 4 (1990), s. 13-15 - príloha Metodické listy
 44. ADF Analýza parametrov techniky vrhu guľou / Miloš Slamka, Tomáš Kampmiller
  In: Atletika. - Roč. 42, č. 4 (1990), s. 16-18
 45. ADF Rozvoj špeciálnych schopností supramaximálnou rýchlosťou / Tomáš Kampmiller ... [et al.]
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 1, č. 2 (1991), s. 4-7
 46. ADF Metodické problémy supramaximálnej rýchlosti v atletických šprintoch / Roman Holček ... [et al.]
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 2, č. 3 (1992), s. 35-39
 47. ADF Pohybová lateralita a koordinácia počas špeciálneho rýchlostného tréningu / Roman Holček ... [et al.]
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 3, č. 3 (1993), s. 23-27
 48. ADF Zmeny fyzických parametrov u žien žijúcich v Bratislave v závislosti od odlišných tréningových programov / Renáta Kilbergerová ... [et al.]
  In: Slovenská antropológia. - Roč. 9, č. 2 (2006), s. 46-50
 49. ADF Testovanie telesnej zdatnosti a motorickej výkonnosti systémom Eurofit / Tomáš Kampmiller, Jaromír Sedláček
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 4, č. 3 (1994), s. 13-16
 50. ADF Izokinetický rozvoj silových schopností v atletike / Dušan Hamar, Tomáš Kampmiller
  In: Teorie a praxe tělesné výchovy. - Roč. 28, č. 6 (1980), s. 354-357
 51. ADF Kondičná príprava futbalových rozhodcov / Boris Žbirka, Tomáš Kampmiller
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 21, č. 3 (2011), s. 5-10
 52. ADF Analýza vrhu guľou rotačnou technikou / Miloš Slamka, Tomáš Kampmiller
  In: Slovenská atletika. - Roč. 3, č. 11-12 (1997), s. 4-6
 53. ADF Úroveň kondičnej pripravenosti mladých tenistov / Jaromír Šimonek ... [et al.]
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 7, č. 1 (1997), s. 29-32
 54. ADF Závislosť herného výkonu od vybraných funkčných ukazovateľov v súvislosti s optimalizáciou tréningového zaťaženia 14-15 ročných basketbalistov / Roman Moravec ... [et al.]
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 15, č. 1 (2005), s. 27-30
 55. ADF Analýza prebehu prekážky I. Kováča a P. Nedelického v behu na 110 m prekážok / Miloš Slamka, Tomáš Kampmiller
  In: Slovenská atletika. - Roč. 4, č. 2 (1998), s. 1-3
 56. ADM Cluster sets vs. traditional sets : levelling out the playing field using a power-based threshold / James Joseph Tufano ... [et al.]
  In: PLoS One [elektronický dokument]. - Roč. 13, č. 11 (2018), s. 1-13, Article number e0208035 [online]
 57. ADM The issue of early specialization in karate : the same pool of katas in all top-level WKF competition age categories / Dušana Augustovičová ... [et al.]
  In: Archives of budo [elektronický dokument]. - Roč. 15, č. September (2019), s. 241-248, AoBID: 12984 [online]
 58. ADM Acute hormonal and neuromuscular response to different resistance loading in young preand middle-aged postmenopausal women / Matej Vajda ... [et al.]
  In: Gazzetta medica Italiana. Archivio per le scienze mediche. - Roč. 177, č. 9 (2018), s. 443-451
 59. AEC Biomechanical analysis of progressive training means used in the preparation of sprinters in the stage of maximal sport performance / Marián Vanderka, Tomáš Kampmiller
  In: Biomechanical diagnostic methods in athletic training (Part 1. Three-dimensional kinematics), (Part 2. Dynamic), (Part 3. Measurement speed), (Part 4. Electromyography), (Part 5. Thermovision). - ISBN 978-961 6583-61-9. - Ľubľana : Univerza v Ljubljani. Fakulteta za šport. Institute of kinesiology, 2008. - S. 135-146
 60. AEC Povezanost kinematičnih in dinamičnih spremenljivk šprinterskega koraka z absolutno hitrostjo pri atletinjah / Milan Čoh ... [et al.]
  In: Biomehanika atletike. - ISBN 961-6405-08-X. - Ljubljana : Fakulteta za šport, 2001. - S. 59-67
 61. AEC Kinematic and dynamic structure of the sprinting stride / Milan Čoh ... [et al.]
  In: Biomechanical characteristics of technique in certain chosen sports. - ISBN 961-60165-68-7. - Ljubljana : Faculty of Sport, Institute of Kineziology, 2000. - S. 169-176
 62. AEC The use of supra-maximal running speed means in sprinter training / Jaromír Sedláček ... [et al.]
  In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Gymnica, 34. - Olomouc : Fakulta tělesné kultury, 2004. - S. 15-22
 63. AED Energetická náročnosť a ekonomika chôdze zisťovaná analýzou kinogramov / Miloš Slamka, Tomáš Kampmiller
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae, 39. - ISBN 80-223-1367-X. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1998. - S. 155-136
 64. AED Zmeny biomechanickej štruktúry vrhu guľou juniorského majstra sveta M. Konopku / Tomáš Kampmiller, Miloš Slamka, Anton Lednický
  In: Zborník vedeckých prác, č. 3. - ISBN 80-968252-0-8. - Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 1999. - S. 13-17
 65. AED Intraindividuálne hodnotenie účinnosti krátkoúsekového a krátkointervalového zaťaženia do 10 s u bežca na dlhé vzdialenosti / Tomáš Kampmiller, M. Ťapay
  In: Zborník vedeckých prác, č. 3. - ISBN 80-968252-0-8. - Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 1999. - S. 50-55
 66. AED Efektívnosť rozvoja rýchlostných schopností žiakov športových hokejových tried / Tomáš Kampmiller ... [et al.]
  In: Zborník vedeckých prác, č. 3. - ISBN 80-968252-0-8. - Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 1999. - S. 62-66
 67. AED Biomechanická analýza behu s padákom / Marián Vanderka, Tomáš Kampmiller
  In: Zborník vedeckých prác, č. 3. - ISBN 80-968252-0-8. - Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 1999. - S. 26-31
 68. AED Diagnostics of speed strength abilities and skills in 15-years-old basketball females / Jaroslava Argajová, Tomáš Kampmiller
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae [elektronický dokument] : publicatio 53/2. - ISBN 978-80-223-3510-2. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013. - S. 17-22 [online]
 69. AED Lactic and physiological response to loading in small football games / Martin Kinči, Tomáš Kampmiller, Marián Vanderka
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae [elektronický dokument] : publicatio 50/2. - ISBN 978-80-223-2920-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2010. - S. 13-22 [online]
 70. AED 10 rokov športovej edukológie / Tomáš Kampmiller
  In: 10 rokov vied o športe. - ISBN 80-969268-7-X. - Bratislava : ICM Agency, 2005. - S. 26-32
 71. AED Opakované krátkodobé intenzívne zaťaženie vo futbale / Marián Vanderka, Tomáš Kampmiller, Miroslav Holienka
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae, 45 [elektronický dokument]. - ISBN 80-223-2014-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2004. - S. 227-234 [online]
 72. AED Porovnanie biomechanickej štruktúry hodu oštepom a hodu plnou loptou obojručne (M. Bokor, účastník OH v Sydney) / Tomáš Kampmiller, Rudolf Pátek, Ľuboš Benko
  In: Zborník vedeckých prác, 4. - ISBN 80-89075-00-2. - Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2000. - S. 29-34
 73. AED Zmeny pohybovej výkonnosti 12-13 ročných žiakov športovej a bežnej populačnej triedy / Tomáš Kampmiller ... [et al.]
  In: Zborník vedeckých prác, 4. - ISBN 80-89075-00-2. - Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2000. - S. 50-56
 74. AED Rozvoj maximálnej bežeckej rýchlosti s využitím ťahacieho zariadenia / Jaromír Sedláček ... [et al.]
  In: Zborník vedeckých prác, 5. - ISBN 80-89075-06-1. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2001. - S. 4-11
 75. AED Biomechanická štruktúra hodu oštepom Jana Železného / Rudolf Pátek, Miloš Slamka, Tomáš Kampmiller
  In: Zborník vedeckých prác, 5. - ISBN 80-89075-06-1. - Bratislava : Slovenská spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2001. - S. 48-51
 76. AED Parameters of motor performance and resting level of testosterone and cortisol / Tomáš Kampmiller ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae [elektronický dokument] : publicatio 53/1. - ISBN 978-80-223-3404-4. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013. - S. 15-24 [online]
 77. AED Anaeróbny metabolizmus v šprintérskom tréningu / Marián Vanderka, Tomáš Kampmiller
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae, 43 [elektronický dokument]. - ISBN 80-223-1798-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2002. - S. 163-173 [online]
 78. AED Hormonálna odozva na silové zaťaženie / Tomáš Kampmiller ... [et al.]
  In: Výskum časovej koincidencie v športe a hormonálna odozva na silové zaťaženie. - ISBN 978-80-89257-58-4. - Bratislava : ICM Agency, 2012. - S. 34-63
 79. AED The influence of speed strength abilities on basketball skills / Jaroslava Argajová, Tomáš Kampmiller
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae [elektronický dokument] : publicatio 54/2. - ISBN 978-80-223-3681-9. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013. - S. 11-19 [online]
 80. AED Rozvoj rýchlostno-silových schopností v jednoročnom tréningovom cykle v kolektívnych športoch / Marián Vanderka, Tomáš Kampmiller
  In: Zborník prednášok zo vzdelávacích aktivít Národného športového centra : rok 2004. - ISBN 80-89130-36-4. - Bratislava : Národné športové centrum, 2005. - S. 140-151
 81. AED Rozvoj pohybových schopností, ktoré určujú zmeny športového výkonu a závislosť ich rozvoja od tréningového zaťaženia / Tomáš Kampmiller
  In: Výskumné sledovanie športovotalentovanej mládeže. - Bratislava : Šport, 1982. - S. 52-55
 82. AED Optimalizácia kinematických parametrov bežeckého kroku v atletickom šprinte aplikáciou tzv. assistance running / Marián Vanderka, Tomáš Kampmiller
  In: Kinematická štruktúra pretekovej a tréningovej pohybovej činnosti a jej zmeny v tréningovom procese športovcov rôznych špecializácií s prihliadnutím na somatické charakteristiky. - ISBN 80-969268-5-3. - Bratislava : ICM Agency, 2005. - S. 6-12
 83. AED Vzťah medzi výškou vypustenia, začiatočnou rýchlosťou náčinia a uhlom odvrhu a ich vplyv na dĺžku vrhu guľou u mužov vrcholovej výkonnosti / Marián Vanderka, Tomáš Kampmiller
  In: Kinematická štruktúra pretekovej a tréningovej pohybovej činnosti a jej zmeny v tréningovom procese športovcov rôznych špecializácií s prihliadnutím na somatické charakteristiky. - ISBN 80-969268-5-3. - Bratislava : ICM Agency, 2005. - S. 17-26
 84. AED Priame a súbežné výchovné pôsobenie vo výkonnostnej atletike / Tomáš Kampmiller
  In: Výchovné pôsobenie v telovýchovnom procese : Zborník VMR SÚV ČSZTV, 10. - Bratislava : Šport, 1984. - S. 123-129
 85. AED Alternatívne prostriedky, formy a metódy v optimalizácii kondičnej prípravy prevažne rýchlostno-silového charakteru / Marián Vanderka, Tomáš Kampmiller
  In: Kinematická štruktúra pretekovej a tréningovej pohybovej činnosti a jej zmeny v tréningovom procese športovcov rôznych špecializácií s prihliadnutím na somatické charakteristiky. - ISBN 80-969268-5-3. - Bratislava : ICM Agency, 2005. - S. 72-79
 86. AED Kritériá výberu talentovanej mládeže v prekážkových šprintoch v etape špecializovanej športovej prípravy / Tomáš Kampmiller, Ján Koštial
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae, 28. - ISBN 80-08-00038-4. - Bratislava : SPN, 1989. - S. 111-122
 87. AED Maximálna ťahová sila pri rôznych rýchlostiach behu / Dušan Hamar ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae, 33. - ISBN 80-223-0643-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1993. - S. 31-39
 88. AED Oneskorená svalová citlivosť "svalová horúčka" v kondičnej príprave športovcov / Tomáš Kampmiller, Marián Vanderka
  In: Atletika 2006. - ISBN 80-89257-01-1. - Bratislava : ICM Agency, 2006. - S. 84-88
 89. AED Biomechanická štruktúra a energetická náročnosť športovej chôdze v závislosti od rýchlosti / Tomáš Kampmiller, Marián Vanderka, Miloš Slamka
  In: Atletika 2006. - ISBN 80-89257-01-1. - Bratislava : ICM Agency, 2006. - S. 89-95
 90. AED Rozvoj silových schopností pomocí kombinovaného modelu ve fotbalovém družstvu žen / Martin Pacholek, Tomáš Kampmiller
  In: Atletika 2006. - ISBN 80-89257-01-1. - Bratislava : ICM Agency, 2006. - S. 166-172
 91. AED Periodizácia silového tréningu vrcholových športových lezcov / Marián Vanderka, Tomáš Kampmiller
  In: Atletika 2006. - ISBN 80-89257-01-1. - Bratislava : ICM Agency, 2006. - S. 207-214
 92. AED Kinematická charakteristika behu 7 až 18 ročnej mládeže / Tomáš Kampmiller ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae, 33. - ISBN 80-223-0643-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1993. - S. 17-29
 93. AED Výskum a tréning v atletike / Tomáš Kampmiller
  In: Štruktúra poznatkovej bázy vied o športe. - ISBN 978-80-89197-65-1. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2006. - S. 152-159
 94. AED Rozvoj maximálnej rýchlosti prostriedkami supramaximálnej rýchlosti / Jaromír Sedláček ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae, 41 [elektronický dokument]. - ISBN 80-223-1567-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2000. - S. 155-172 [online]
 95. AED Komplexná registrácia biomechanických parametrov v diagnostike silových schopností / Dušan Hamar ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae, 36 [elektronický dokument]. - ISBN 80-223-0905-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1995. - S. 171-181
 96. AED Úroveň kinematických ukazovateľov bežeckej rýchlosti z hľadiska veku a ich spoľahlivosti / Tomáš Kampmiller, Peter Šelinger, Roman Holček
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae, 36 [elektronický dokument]. - ISBN 80-223-0905-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1995. - S. 155-162
 97. AED Vplyv nešpecifického a špecifického zaťaženia na laktátovú odozvu futbalistov / Martin Kinči ... [et al.]
  In: Atletika 2011 : vedecký zborník športový tréning v atletike, atletika v školskej telesnej výchove, kondičná atletika. - ISBN 978-80-89257-37-9. - Bratislava : ICM Agency, 2011. - S. 152-158
 98. AED Rozvoj pohybových schopností v atletických behoch na krátke vzdialenosti prostriedkami supramaximálnej rýchlosti / Ján Koštial ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae, 36 [elektronický dokument]. - ISBN 80-223-0905-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1995. - S. 75-82
 99. AED Efektivita výberu v atletických šprintoch / Jaromír Sedláček, Tomáš Kampmiller, Ján Koštial
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae, 36 [elektronický dokument]. - ISBN 80-223-0905-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1995. - S. 141-154
 100. AEF Praktické ukážky z kinematickej analýzy pohybovej činnosti na príklade vrcholových atlétov v rôznych disciplínach / Marián Vanderka, Tomáš Kampmiller
  In: Zborník prednášok zo vzdelávacích aktivít Národného športového centra : rok 2005. - ISBN 978-80-89130-43-6. - Bratislava : Národné športové centrum, 2005. - S. 91-100
 101. AFA Charakteristika a zásady základnej špecializovanej etapy športovej prípravy v atletike / Tomáš Kampmiller
  In: Kurz trenérů Olympijská solidarita. - Praha : FTVS UK, 2000. - S. 2-5
 102. AFA Preparation of top level sprinters and new measurement methods in the analysis of the athletics sprinting run / Tomáš Kampmiller
  In: European Athletic Coaches' Conference. Budapest 1995. - Budapest : Hungarian University of Physical Education, 1995. - S. 49-72
 103. AFB Súčasné trendy v rozvoji kondičných schopností / Tomáš Kampmiller, Marián Vanderka
  In: Telesná výchova a šport v treťom tisícročí [elektronický zdroj]. - ISBN 80-8068-198-8. - Prešov : Prešovská univerzita, 2003. - S. 38-48 [online]
 104. AFB Vplyv protipohybu na adaptačné efekty výbušného posilňovania / Marián Vanderka ... [et al.]
  In: Kondičný tréning v roku 2011. - ISBN 978-80-89090-97-6. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2011. - S. 8-17
 105. AFC Kinematic and Dynamic Parameters of Special Running Means from the Point of View of Possibility to Improve Maximal Running Speed / Marián Vanderka ... [et al.]
  In: Šport mladih. - ISBN 961-6016-37-7. - Ljubljana : Fakulteta za šport, 1998. - S. 612-620
 106. AFC Vzťah športového výkonu a biomechanickej štruktúry techniky vo vrhu guľou / Tomáš Kampmiller, Anton Lednický, Miloš Slamka
  In: Nové poznatky v atletice. - ISBN 80-210-2640-5. - Brno : Pedagogická fakulta MU, 2001. - S. 38-41
 107. AFC Kladný vplyv mechanickej vibrácie na pohybový systém / Tomáš Kampmiller, Marián Vanderka, Ján Cvečka
  In: Atletika 2007. - ISBN 978-80-210-4451-7. - Brno : Masarykova univerzita, 2007. - S. 67-78
 108. AFC Špecifiká kondičného posilňovania v kombinácii s fitloptou / Dušana Čierna ... [et al.]
  In: Atletika 2010. - ISBN 978-80-86317-80-9. - Praha : Univerzita Karlova, 2010. - S. 151-156
 109. AFC Účinnosť rozvoja silovo-rýchlostných schopností bez a s protipohybom / Marián Vanderka ... [et al.]
  In: Atletika 2010. - ISBN 978-80-86317-80-9. - Praha : Univerzita Karlova, 2010. - S. 172-177
 110. AFC Laktátová odozva organizmu na cvičenia špecifického charakteru vo futbale / Martin Kinči ... [et al.]
  In: Optimální působení tělesné zátěže [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-7435-152-5. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2011. - S. 38-46 [CD-ROM]
 111. AFC Utjecaj opterecenja u malom nogometu i vježbi na razinu mliječne kiseline / Martin Kinči ... [et al.]
  In: Kondicijska priprema sportaša 2012. - Zagreb : Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2012. - S. 175-178
 112. AFC A biomechanical model of the hurdle clearance technique / Milan Čoh, Tomáš Kampmiller
  In: Kinesiology - New perspectives. - ISBN 953-6378-36-1. - Zagreb : University of Zagreb, 2002. - S. 205-208
 113. AFC Adaptácia a jej vyhasínanie na rýchlostno-vytrvalostné zaťaženie futbalistu v prípravnom a súťažnom období / Csaba Gábriš, Tomás Kampmiller
  In: Atletika 2012 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-210-6016-6. - Brno : Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2012. - S. 119-126 [CD-ROM]
 114. AFC Efficiency of different methods on strength parameters / Peter Hanus, Tomáš Kampmiller, Marián Vanderka
  In: Kinesiology research trends and applications. - ISBN 978-953-6378-79-1. - Zagreb : Croatian Academy of sciences and arts, 2008. - S. 453-454
 115. AFC Porovnávacia biomechanická analýza vrhu guľou najlepších slovenských pretekárov a medailistov z OH / Marián Vanderka, Tomáš Kampmiller
  In: Atletika 2005 [elektronický zdroj]. - ISBN 80-86317-39-0. - Praha : Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, 2005. - S. [5 s.] [ CD-ROM]
 116. AFC Bokasúlyzós nehézmellényes szupramaximális sebességú futás biomechanikai elemzése / Tomáš Kampmiller, Marián Vanderka
  In: Magyar sporttudományi szemle. - Roč. 6, č. 3 (2005), s. 1-5
 117. AFC Effect of vibration on the parameters of maximal isometric contraction / Dušan Hamar ... [et al.]
  In: Weightlifting and Strength Training. - Ipoh : Pro Muscle, Dept. of Education, 2000. - S. 81
 118. AFC Moderné prostriedky v etape maximálnej športovej výkonnosti uplatňované v príprave šprintérov / Tomáš Kampmiller, Marián Vanderka
  In: Kurz trenérů Olympijská solidarita. - Praha : FTVS UK, 2000. - S. 6-14
 119. AFC A vágtagyorsaság kinematikus jellemzöi 7-18 éves fiúk és leányoknál / Tomáš Kampmiller, Roman Holček, Peter Šelinger
  In: Sport és életmód. - ISBN 963-7084-33-9. - Budapest : Országos Testnevelési és Sporthivatal, 1994. - S. 104-112
 120. AFC Supramaximális sebesség alkalmazása és módszertani problémája / Eugen Laczo ... [et al.]
  In: Sport és életmód. - ISBN 963-7084-33-9. - Budapest : Országos Testnevelési és Sporthivatal, 1994. - S. 113-116
 121. AFC Technique improvement by immediate information about moving activity kinematics parameters / Tomáš Kampmiller ... [et al.]
  In: Some possibilities of objective methods used in sport training of young athletes. - Praha : ČAS, 1994. - S. 5-7
 122. AFC Kinematical charakteristics changes of sprint running in the supramaximal speed / Jaromír Sedláček, Ján Koštial, Tomáš Kampmiller
  In: Some possibilities of objective methods used in sport training of young athletes. - Praha : ČAS, 1994. - S. 1-4
 123. AFC Measurement of kinematic parameters of running / Peter Šelinger ... [et al.]
  In: Biomechanics in Sports, 12. - ISBN 963-7166-48-3. - Budapest : MTF, 1994. - S. 340-342
 124. AFC Kinematical parameters changes of lower extremities laterality during supramaximal running speed / Roman Holček ... [et al.]
  In: Sport of the young. - Ljubljana : Faculty of Sport University of Ljubljana, 1995. - S. 219-221
 125. AFC Comparison of the Physical Fitness of Slovak School Population with Selected European Countries by the Eurofit Test Battery / Roman Moravec, Jaromír Sedláček, Tomáš Kampmiller
  In: 1st International Course for Test Leaders on Eurofit Test Battery. - Tampere : UKK Institut, 1995. - S. 40-48
 126. AFC Long-term prediction of sport performance in short-distance runs / Jaromír Sedláček ... [et al.]
  In: Sport of the young. - Ljubljana : Faculty of Sport University of Ljubljana, 1995. - S. 228-233
 127. AFC Špeciálne silové schopnosti v štruktúre šprintérskeho výkonu / Marián Vanderka ... [et al.]
  In: Kinantropologie 95. - ISBN 80-7184-170-6. - Praha : FTVS UK, 1995. - S. 118-125
 128. AFC Some aspects of physique and motor fitness of the Slovak school youth / Jaromír Sedláček, Tomáš Kampmiller, Miroslav Vavák
  In: Šport mladih. - ISBN 961-6016-37-7. - Ljubljana : Fakulteta za šport, 1998. - S. 233-239
 129. AFD Individual skills and speed strength abilities in 15-years-old female basketball players / Jaroslava Argajová ml, Tomáš Kampmiller
  In: Acta Facultatis exercitationis corporis universitatis Presoviensis. - ISBN 978-80-555-0875-7. - Prešov : Prešovská univerzita, 2013. - S. 7-11
 130. AFD Zdravotné aspekty silovej prípravy detí a adolescentov - optimalizácia zaťaženia mladých vzpieračov / Tomáš Kampmiller
  In: Športová príprava mladých vzpieračov v podmienkach malých štátov. - 978-80-89257-26-3. - Bratislava : ICM Agency, 2010. - S. 7-19
 131. AFD Využitie integrovanej technológie v kondičnej príprave / Csaba Gábriš, Tomáš Kampmiller
  In: Kondičný tréning v roku 2013. - ISBN 978-80-8141-044-4. - Banská Bystrica : Slovenská asociácia kondičných trénerov, Univerzita Mateja Bela KTVŠ FHV, 2013. - S. 192-202
 132. AFD Rozvoj silových schopností bez a s protipohybom / Marián Vanderka ... [et al.]
  In: Športová príprava mladých vzpieračov v podmienkach malých štátov. - 978-80-89257-26-3. - Bratislava : ICM Agency, 2010. - S. 136-145
 133. AFD Zmeny kinematických parametrov vrhu guľou vo viacročnom sledovaní pretekára vrcholovej výkonnosti / Marián Vanderka ... [et al.]
  In: Atletika 2004 [elektronický dokument]. - ISBN 80-8083-007-X. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2004. - S. 263-270 [CD-ROM]
 134. AFD Účinnosť rozvoja aeróbnej a špeciálnej vytrvalosti vplyvom krátkoúsekového zaťaženia s krátkym intervalom odpočinku u mladých atlétov / Tomáš Kampmiller, Andrea Bérešová
  In: Optimalizácia tréningového procesu [elektronický zdroj]. - ISBN 80-227-2432-7. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2006. - S. [5 s.]
 135. AFD Možnosti optimalizácie techniky pomocou kinematickej analýzy pohybovej činnosti na príklade vrcholových atlétov v rôznych disciplínach / Marián Vanderka, Tomáš Kampmiller
  In: Optimalizácia tréningového procesu [elektronický zdroj]. - ISBN 80-227-2432-7. - Bratislava : STU, 2006. - S. [8 s.] [CD-ROM]
 136. AFD Účinnosť rozvoja vytrvalostných schopností vplyvom krátkoúsekového zaťaženia (50 m) s krátkym intervalom odpočinku (do 10 s) u mladých atlétov / Andrea Bérešová, Tomáš Kampmiller
  In: Methods of management of sports training and factors influencing sport performance and Coimbra network meeting. - ISBN 80-8050-816-X. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2005. - S. 25-31
 137. AFD Najnovšie trendy rozvoja pohybových schopností / Tomáš Kampmiller
  In: Športová príprava mládeže. - Bratislava : Korekt, 2001. - S. 18-37
 138. AFD Adaptačné zmeny pri hypetrofickom a rýchlostno-silovom tréningu / Adam Ščibrány ... [et al.]
  In: Kondičný tréning v roku 2016. - ISBN 978-80-8141-138-0. - Banská Bystrica : Slovenská asociácia kondičných trénerov a Univerzita Mateja Bela KTVŠ FF, 2016. - S. 241-253
 139. AFD Využitie GPS vo futbale / Csaba Gábriš, Tomáš Kampmiller
  In: Kondičný tréning v roku 2014. - ISBN 978-80-8141-077-2. - Banská Bystrica : Slovenská asociácia kondičných trénerov v spolupráci s Katedrou telesnej výchovy a športu, Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela, 2014. - S. 110-120
 140. AFD Teoretické východiská inovatívnych prístupov rozvoja silových schopností v obsahu hodín školskej telesnej výchovy / Marián Vanderka ... [et al.]
  In: Atletika 2009 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8083-889-8. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2009. - S. 230-237 [online]
 141. AFD Pružinový pohybový systém ľudského organizmu / Marián Vanderka, Tomáš Kampmiller
  In: Atletika 2008 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-8094-373-8. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2008. - S. 5-16 [CD-ROM]
 142. AFD Možnosti optimalizácie rozvoja anaeróbnych laktátových schopností bežeckými prostriedkami v kondičnej príprave športovcov / Marián Vanderka, Tomáš Kampmiller
  In: Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove. - ISBN 80-227-2210-3. - Bratislava : STU, 2005. - S. 198-206
 143. AFD Rozvoj vytrvalostných schopností mladých atlétov / Andrea Bérešová, Tomáš Kampmiller
  In: Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove. - ISBN 80-227-2210-3. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2005. - S. 39-43
 144. AFD Diagnostika predpokladov pre behy na krátke vzdialenosti / Tomáš Kampmiller, Ján Koštial
  In: Tělesná výchova a sport v životě mládeže. - Praha : ÚV ČSTV, 1986. - S. 377-384
 145. AFD Závislosť športového výkonu v hladkých a prekážkových šprintoch na zmenách stavu pripravenosti / Ján Koštial, Tomáš Kampmiller
  In: Tělesná výchova a sport v životě mládeže. - Praha : ÚV ČSTV, 1986. - S. 369-376
 146. AFD Zmeny parametrov rozsahu pohybu v hlbokom drepe do výponu pri rôznych veľkostiach vonkajšieho odporu v závislosti od pohybovej skúsenosti / Viktor Oliva ... [et al.]
  In: Kondičný tréning v roku 2017. - ISBN 978-80-8141-165-6. - Banská Bystrica : Slovenská asociácia kondičných trénerov a Univerzita Mateja Bela KTVŠ FF, 2017. - S. 172-184
 147. AFD Závislosť športového výkonu a motorickej výkonnosti šprintérov na telesnom rozvoji / Marianna Šelingerová, Tomáš Kampmiller, Ján Koštial
  In: Tělesná kultura v životě mladé generace : Metodický dopis. - Praha : ÚV ČSTV, 1988. - S. 163-171
 148. AFD Kinematical Characteristics of Sprinting in Normal and Pulling Conditions / Roman Holček ... [et al.]
  In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Gymnica, 22. - ISBN 80-7067-177-7. - Olomouc : Universita Palackého, 1992. - S. 377-380
 149. AFD Physical Fitness of Applicants for Studies to the College of Physical Education and Sport in Bratislava / Jaromír Sedláček ... [et al.]
  In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Gymnica, 22. - ISBN 80-7067-177-7. - Olomouc : Universita Palackého, 1992. - S. 227-230
 150. AFD Laktátová odozva na rôzne typy bežeckého zaťaženia / Marián Vanderka, Tomáš Kampmiller
  In: Problémy súčasnej atletiky. - ISBN 80-89075-12-6. - Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2002. - S. 90-97
 151. AFD Využitie nových spôsobov merania v diagnostike a rozvoji rýchlosti / Tomáš Kampmiller, Roman Holček, Peter Šelinger
  In: Nové prístupy k skúmaniu v školskej telesnej výchove a športe. - Bratislava : Spoločnosť pre telovýchovu a šport, 1993. - S. 87-90
 152. AFD Prjamoje paralleľnoje vospitateľnoje vlijanie u atletov vysšich razrjadov / Tomáš Kampmiller
  In: Mezinárodní studentská vědecká konference vysokých tělovýchovných škol socialistických zemí. - Praha : FTVS UK, 1975. - S. 173-177
 153. AFD Kinematic - dynamic characteristics of maximal speed of young sprinters / Milan Čoh ... [et al.]
  In: International conference on Physical education and sports of children and youth. - ISBN 80-967487-0-X. - Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského, 1995. - S. 317-322
 154. AFD Selection experience of sprinters and jumpers for top-level sport / Tomáš Kampmiller ... [et al.]
  In: International conference on Physical education and sports of children and youth. - ISBN 80-967487-0-X. - Bratislava : FTVŠ UK, 1995. - S. 348-354
 155. AFD Dependence of speed on kinematic characteristics of hurdlers / Tomáš Kampmiller, Peter Šelinger
  In: International conference on Physical education and sports of children and youth. - ISBN 80-967487-0-X. - Bratislava : FTVŠ UK, 1995. - S. 355-356
 156. AFD Monitoring of physical fitness in the school - age population of Slovakia using Eurofit tests / Roman Moravec, Tomáš Kampmiller, Jaromír Sedláček
  In: International conference on Physical education and sports of children and youth. - ISBN 80-967487-0-X. - Bratislava : FTVŠ UK, 1995. - S. 202-205
 157. AFD Využitie rozložených sérií pri intenzifikácii silového zaťaženia / Matej Halaj ... [et al.]
  In: Kondičný tréning v roku 2016. - ISBN 978-80-8141-138-0. - Banská Bystrica : Slovenská asociácia kondičných trénerov a Univerzita Mateja Bela KTVŠ FF, 2016. - S. 320-329
 158. AFD Modelovanie techniky behu cez prekážky na základe kinematických ukazovateľov / Tomáš Kampmiller, Eugen Laczo, Peter Šelinger
  In: Teoretické a metodické problémy súčasnej atletiky. - Bratislava : Katedra atletiky FTVŠ UK a Slovenský atletický zväz, 1996. - S. 38-46
 159. AFD Modelovanie techniky švihového behu pomocou počítačovej video analýzy / Tomáš Kampmiller, Marián Vanderka
  In: Teoretické a metodické problémy súčasnej atletiky. - Bratislava : Katedra atletiky FTVŠ UK a Slovenský atletický zväz, 1996. - S. 47-52
 160. AFD Vplyv rozložených sérií na ukazovatele intenzity zaťaženia v rýchlostno-silovom tréningu / Matej Halaj ... [et al.]
  In: Atletika 2016 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-89257-72-0. - Bratislava : ICM Agency, 2016. - S. 154-161 [online]
 161. AFD Zmeny aeróbneho výkonu vplyvom 2 rozličných metód / Adam Ščibrány ... [et al.]
  In: Atletika 2016 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-89257-72-0. - Bratislava : ICM Agency, 2016. - S. 183-188 [online]
 162. AFD Analýza úrovne kondičných schopností slovenskej reprezentácie žien a ligových družstiev vo futbale / Pavol Peráček ... [et al.]
  In: Výučba a tréning v športových hrách. - ISBN 80-88901-00-6. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 1997. - S. 21-27
 163. AFG Cluster vs. traditional sets : differences in training volume, velocity, and power using a powerloss threshold / Matej Halaj ... [et al.]
  In: Linking sport science and application : book of abstracts : Roč. 6. - ISBN 978-84-09-05961-4. - Madrid : GB Creation & Advice Consulting 2000, 2018. - S. 178-179
 164. AFG Laktátová odozva na špecifické zaťaženie v malých prípravných hrách vo futbale / Tomáš Kampmiller, Martin Kinči
  In: Pohyb člověka. Základní a sportovní motorika, diagnostika a analýza [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-7368-777-9. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2010. - S. 22 [CD-ROM]
 165. AFG Szomatikus jellemzök és motorikus teljesitmény változása két különbözö mozgásprogram hatására, nöknél / Renáta Kilbergerová ... [et al]
  In: Elöadáskivonatok. - Budapest : Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi, 2006. - S. 11
 166. AFG Effects of different motor programs on somatic and motor parameter changes in women agend 20 to 50 / Renáta Kilbergerová ... [et al]
  In: Česká antropologie. - Roč. 56, Supplementum (2006), s. 54
 167. AFG Adaptation and detraining to speed-endurance loading of a football player in the training and competitive season / Csaba Gábriš, Tomáš Kampmiller
  In: Athletics 2012. - ISBN 978-80-210-6015-9. - Brno : Masarykova univerzita, 2012. - S. 7-8
 168. AFG Biomechanics 2D video-analysis of special running means from the point of view of possibility to improve maximal running speed / Marián Vanderka, Tomáš Kampmiller
  In: Strength training in sport and in rehabilitation. - Budapest : Faculty of physical education and sport sciences, 2002. - S. 1-5
 169. AFG Effect of proprioceptive stimulation on isokinetic strength training with eccentric overload / Ján Cvečka ... [et al.]
  In: Kinesiology research trends and applications. - ISBN 978-953-6378-79-1. - Zagreb : Croatian academy of sciences and arts, 2008. - S. 437-437
 170. AFG Effect of proprioceptive stimulation on the parameters of maximal isometric contraction / Dušan Hamar ... [et al.]
  In: Medicine and science in sports and exercise, Suppl.. - Roč. 35, č. 5 (2003), s. S390-S390
 171. AFG Maximal running drag force and horizontal power at various velocities in sprinters and endurance runners / Dušan Hamar ... [et al.]
  In: Sports - Medicine - Health : The Asian Perspective : Abstracts. - Hong Kong : FIMS, 1992. - S. 1
 172. AFG Methodological Problems of the Supramaximal Speed in Athletics Sprints / Tomáš Kampmiller ... [et al.]
  In: 10th International Scientific Students Conference of Hungarian University of Physical Education. - Budapest : Hungarian University of Physical Education, 1992. - S. 8
 173. AFG Measurement of running speed kinematical parameters / Roman Holček ... [et al.]
  In: Sport sciences in Europe 1993 : current and future perspectives. - Köln : Deutsche Sporthochschule, 1993. - S. 57
 174. AFG A maximális futógyorsaság tér es idö paramétereinek fejlödése életkori és nemi különbözöségek szerint / Roman Holček, Peter Šelinger, Tomáš Kampmiller
  In: Sport és életmód. - Budapesť : Országos testnevelési és sporthivatal, 1993. - S. 52
 175. AFG Differential neuromuscular responses to explosive vs heavy resistance training in strength-trained men / Matej Vajda ... [et al.]
  In: European college sport science : sport science at the cutting edge : Roč. 23. - ISBN 978-3-9818414-1-1. - Dublin : European college of sport science, 2018. - S. 313-313
 176. AFG A maximális futógyorsaság elmélete és gyakorlata / Tomáš Kampmiller ... [et al.]
  In: Sport és életmód. - Budapest : Országos Testnevelési és Sporthivatal Kiadó, 1993. - S. 51-52
 177. AFG Measurement of kinematic parameters of running / Peter Šelinger, Tomáš Kampmiller
  In: 12. International Symposium on Biomechanics in Sports : Abstracts. - Budapest : Hungarian university of physical education, 1994. - S. 59
 178. AFG Kinematical Characteristics Optimalization in the Supramaximal Speed Running / Jaromír Sedláček, Tomáš Kampmiller, Ján Koštial
  In: Exercise & society. Journal of sports science. - č. 11, Suppl. (1995), s. 226
 179. AFG The Measurment of Kinematic Parameters of Running, Jumping and Hurdling / Peter Šelinger, Tomáš Kampmiller
  In: Exercise & society. Journal of sports science. - Roč. 11, Suppl. (1995), s. 212
 180. AFG Changes of Kinematical Characteristics in the Supramaximal Speed / Jaromír Sedláček, Tomáš Kampmiller, Ján Koštial
  In: Exercise & society. Journal of sports science. - Roč. 15 Suppl. 1 (1996), s. 165
 181. AFH Effect of serial stretch loading on selected parameters of strength capabilities / Ján Cvečka ... [et al.]
  In: Strength training. - ISBN 978-80-89460-02-1. - Bratislava : Slovak olympic committee, 2010. - S. 149-150
 182. AFH Adaptation effects of explosive weight training with vs. without counter-movement / Marián Vanderka ... [et al.]
  In: Strength training. - ISBN 978-80-89460-02-1. - Bratislava : Slovak olympic committee, 2010. - S. 207-208
 183. AFH Maximálna ťahová sila pri behu na bežiacom koberci u bežcov šprintérov a vytrvalcov / Ľudovít Komadel ... [et al.]
  In: Résumé celostátního sjezdu na tému : Pohyb v terapii. - Hradec Králové : Československá společnost tělovýchovného lékařství, 1992. - S. 13
 184. AGI Vedecké základy športovej prípravy mládeže : záverečná správa úlohy štátneho výskumu č. VIII-5-12/5. / Ivo Havlíček ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 1980
 185. AGI Vedecké základy športovej prípravy mládeže : záverečná správa úlohy štátneho plánu výskumu č. VIII-5-12/5. / Ivo Havlíček ... [et al.]
  Bratislava : Šport, 1982
 186. AGI Diagnostika predpokladov mládeže pre atletický šprint : Záverečná správa rezortnej výskumnej úlohy MŠ č. VIII - 01/02 - 01/06. / Tomáš Kampmiller, Peter Šelinger
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 1984
 187. AGI Športová príprava talentovanej mládeže : čiastková výskumná úloha RŠ VIII-01/02. / Ivo Havlíček ... [et al.]
  Bratislava : Šport, 1987
 188. AGI Spresnená metodika centrálneho výberového pokračovania do SVŠ a SVŠ-M v šprintérskych a prekážkových disciplínach : Záverečná správa ČÚ ŠPTR N-01-333-801. / Tomáš Kampmiller, Ján Koštial
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 1988
 189. AGI Výsledky výskumu Výskumného ústavu telesnej kultúry FTVŠ UK v športovej príprave talentovanej mládeže v rokoch 1986-1988 / Ivo Havlíček ... [et al.]
  Bratislava : MŠMTV SR, 1989
 190. AGI Efektivita výberu a športovej prípravy talentovanej mládeže Záverečná správa čiastkovej úlohy ŠPTR N-01-333-801/03 / Ivo Havlíček ... [et al.]
  In: Rozvoj tělesné zdatnosti a výkonnosti populace : Závěrečná zpráva samostatného výzkumného úkolu státního plánu technického rozvoje N-01-333-801. - Praha : FTVS UK, 1990. - S. 361-496
 191. AGI Vývoj a prognóza motorickej výkonnosti mládeže v tréningovom procese so zameraním na atletické šprinty : Záverečná správa ČÚ v ŠPTR N 01-333-801/03. / Tomáš Kampmiller ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 1990
 192. AGI Komplexná diagnostika silových schopností : Záverečná správa čiastkovej úlohy RÚ MŠaV SR : Telesná kultúra a zdravý rozvoj človeka - oblasť vrcholového športu. / Dušan Hamar ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 1993
 193. AGI Fyziologické, somatometrické a biomechanické faktory určujúce ekonomiku behu a chôdze / Dušan Hamar ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 1993
 194. AGI Úroveň kinematických ukazovateľov maximálnej bežeckej rýchlosti z hľadiska veku : Záverečná správa čiastkovej úlohy RÚ MŠaV SR : Telesná kultúra a zdravý rozvoj človeka - oblasť vrcholového športu. / Roman Holček, Tomáš Kampmiller, Peter Šelinger
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 1993
 195. AGI Optimalizácia diagnostikovania motorických a funkčných predpokladov a ich rozvoja vo vybraných atletických disciplínach (so zameraním na úspešnosť atletickej reprezentácie Slovenska) : Grantová úloha č. 1387/94. / Tomáš Kampmiller, Roman Moravec
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 1996
 196. BAB Terminologický slovník vied o športe / Július Kasa ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2007
 197. BAB Atletika - Encyklopédia / Andrej Kuchen ... [et al.]
  Bratislava : Šport, 1985
 198. BAB Štruktúra športového výkonu, výber mládeže a rozvoj špeciálnych schopností v prekážkových behoch / Ján Koštial ... [et al.]
  Bratislava : Šport, 1988
 199. BAB Telesná výchova a šport : terminologický a výkladový slovník, zv. 2. / František Sýkora ... [et al.]
  Bratislava : F. R. & G., 1995
 200. BBB Beh na 110 m prekážok mužov / Tomáš Kampmiller ... [et al.]
  In: Atletika - sprinty : Běh na 100 m překážek žen a běh na 110 m překážek mužů. - Praha : Sportpropag, 1984. - S. 95-129
 201. BCI Základy metodológie výskumu v telesnej výchove a športe / Tomáš Kampmiller, Iveta Cihová, Ludmila Zapletalová
  Bratislava : ICM Agency, 2010
 202. BCI Kondičná atletická príprava a rekreačná atletika / Jaromír Sedláček ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2003
 203. BCI Atletika - špecializácia / Bartolomej Rusina ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 1990
 204. BCI Atletika - zvolený šport / Ján Koštial ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 1991
 205. BCI Teória a didaktika atletiky II / Tomáš Kampmiller ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2000
 206. BCI Základy kondičnej prípravy v športe / Jaromír Šimonek ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 1995
 207. BCI Teória a didaktika atletiky I / Tomáš Kampmiller ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 1996
 208. BCI Teória a didaktika športu / František Korček ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 1996
 209. BDF Kondičná príprava v tenise - zo semináru trénerov A a B licencie (20.11.2004) / Tomáš Kampmiller
  In: Tenisový tréner. - Č. marec (2005), s. 31-34
 210. BDF Rozvoj silových schopností mládeže na príklade v tenise / Tomáš Kampmiller
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 23, č. 3 (2013), s. 13-16
 211. BDF Z kondičnej prípravy M. Suchej - fedcupovej reprezentantky SR / Tomáš Kampmiller, Marián Vanderka
  In: Tenisový tréner. - Č. marec (2003), s. 11-19
 212. BDF Rozvoj sily mládeže v tenisovom tréningu / Tomáš Kampmiller
  In: Tenisový tréner. - Č. november (2008), s. 18-24
 213. BDF Rozvoj vytrvalostných schopností vo futbale / Tomáš Kampmiller, Marián Vanderka
  In: Profutbal. - Roč. 1, č. 1 marec (2003), s. 16-20
 214. BDF Možnosti rozvoja vytrvalostných schopností v tenise bežeckými prostriedkami / Tomáš Kampmiller
  In: Tenisový tréner. - Č. marec (2000), s. 39-46
 215. BDF Východiská rozvoja lokomočnej rýchlosti v príprave futbalistov / Tomáš Kampmiller
  In: Futbalový tréning. - Roč. 2, č. 2-3 (2000), s. 48-61
 216. BDF Vzdelávanie trénerov na FTVŠ UK z hľadiska európskych trendov / Tomáš Kampmiller, Marián Vanderka, Ladislav Petrovič
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 17, č. 1 (2007), s. 2-5
 217. BDF Výchovné pôsobenie vo výkonnostnej atletike / Tomáš Kampmiller
  In: Tréner. - Roč. 19, č. 10 (1975), s. 455-456
 218. BDF Zo seminára trénerov / Tomáš Kampmiller
  In: Atletika. - Roč. 29, č. 1 (1977), s. 13
 219. BDF EUROFIT - testy telesnej zdatnosti pre školskú populáciu / Roman Moravec ... [et al.]
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 4, č. 1 (1994), s. 9-15
 220. BDF Tréning prekážkárov v prípravnom období / Tomáš Kampmiller
  In: Tréner. - Roč. 21, č. 7 (1977), s. 301-303
 221. BDF K problematike posilňovania bežcov na 110 m prekážok / Tomáš Kampmiller
  In: Atletika. - Roč. 30, č. 3 (1978), s. 20-21
 222. BDF K otázkam výchovného pôsobenia kolektívu v atletike / Tomáš Kampmiller
  In: Tréner. - Roč. 22, č. 5 (1978), s. 199-201
 223. BDF Posilňovanie v príprave bežcov na 110 m cez prekážky / Tomáš Kampmiller
  In: Tréner. - Roč. 23, č. 7 (1979), s. 301-303
 224. BDF Kondičná príprava, prevencia, rehabilitácia vo vrcholovom futbale na pozadí 20. medzinárodnej konferencie v Bologni / Marián Vanderka, Tomáš Mihalík, Tomáš Kampmiller
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 21, č. 2 (2011), s. 32-38
 225. BDF Kondičná príprava v tenise / Tomáš Kampmiller
  In: Tenisový tréner. - Č. november (1996), s. 15-22
 226. BDF Supermaximálna rýchlosť - kedy, prečo, ako / Ján Koštial, Tomáš Kampmiller
  In: Slovenská atletika. - Roč. 2, č. 3 (1996), s. 6-8
 227. BDF Východiská a zásady rozvoja lokomočnej rýchlosti v tenise / Tomáš Kampmiller
  In: Tenisový tréner. - Č. 2 (1997), s. 51-55
 228. BDF Rozvoj a testovanie vytrvalostných schopností v tenise / Tomáš Kampmiller
  In: Tenisový tréner. - Č. apríl (1998), s. 19-24
 229. BED Kritériá a normy športového výkonu v šprintoch / Tomáš Kampmiller, Ján Koštial
  In: Čelikovský, S. a kol.: Kritéria a normy tělesné přípravy a výkonnosti. - Praha : Univerzita Karlova, 1986. - S. 309-310
 230. BED Šprint / Tomáš Kampmiller
  In: Čelikovský, S. a kol.: Kritéria a normy tělesné přípravy a výkonnosti. - Praha : Univerzita Karlova, 1986. - S. 311-313
 231. BED Budovanie materiálnych podmienok fakulty a perspektíva ich rozvoja / Bartolomej Rusina, Tomáš Kampmiller
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae, 31 : Pamätnica k 30. výročiu založenia Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave. - ISBN 80-223-0299-6. - Bratislava : SPN, 1990. - S. 97-107
 232. BED Príprava trénerov v európskom kontexte / Tomáš Kampmiller, Marián Vanderka, Ladislav Petrovič
  In: Vzdelávanie odborníkov pre telesnú výchovu a šport v tradícii a perspektívach : vedecký zborník. - ISBN 80-89257-03-8. - Bratislava : ICM Agency, 2006. - S. 65-71
 233. BEE Herné činnosti jednotlivca a rýchlostno-silové schopnosti 15 ročných basketbalistiek / Jaroslava Argajová, Tomáš Kampmiller
  In: Diagnostyka w sporcie. - ISBN 978-83-89295-99-6. - Krośno : Państwowa Wyźsza Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia, 2013. - S. 7-11
 234. BEF Moderné prostriedky rozvoja koordinačných schopností v školskej telesnej výchove / Marián Vanderka, Tomáš Kampmiller
  In: Škola v pohybe. - ISBN 978-80-89197-71-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, Fakulta telesnej výchovy a športu a Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2007. - S. 172-179
 235. BEF Effect of a load in small football games and nonspecific exercises regarding development of the anaerobic training level / Martin Kinči ... [et al.]
  In: Študentská vedecká, odborná a umelecká činnosť [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-223-3234-7. - Bratislava : FTVŠ UK, 2012. - S. 180-188 [online]
 236. BEF Speciální tréninkové ukazatele v běhu na 80 m překážek, 100 m překážek a 110 m překážek / Jan Pospíšil ... [et al.]
  In: Pokyny k jednotné dokumentaci tréninkového procesu v atletice - sprinty. - Praha : Olympia, 1984. - S. 40-47
 237. BEF Rozvoj silových schopností mládeže vzorový učebný plán pre výberový tematický celok "cvičenia v posilňovni" pre žiakov 7. ročníka ZŠ - ISCED 2 / Lena Kampmillerová, Marián Vanderka, Tomáš Kampmiller
  In: Škola v pohybe [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8127-161-8. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 45-59 [CD-ROM]
 238. BEF Univerzitné študijné programy trénerského štúdia z hľadiska integračných procesov / Marián Vanderka, Tomáš Kampmiller, Ladislav Petrovič
  In: Sport and globalization [elektronický zdroj]. - ISBN 80-8094-031-2. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2006. - S. [1-6] [CD-ROM]
 239. BEF Analysis of kinematic structure of athletic walking / Tomáš Kampmiller ... [et al.]
  In: Seminar for Race Walking Coaches. - ISBN 80-967487-6-9. - Bratislava : Perex K+K, 1998. - S. 37-53
 240. DAI Kinematické a dynamické charakteristiky behu a možnosti ich rozvoja v tréningovom procese : Komentár k súboru vybraných publikovaných prác. / Tomáš Kampmiller
  Bratislava : [s.n.], 1999
 241. DAI Optimalizácia motorických faktorov limitujúcich výkonnosť v šprintérskych disciplínach v tréningovom procese / Tomáš Kampmiller ; školiteľ Andrej Kuchen
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 1980
 242. DAI Hierarchia motorických faktorov štruktúry športového výkonu v džude dorastencov / Miloš Štefanovský ; školiteľ Tomáš Kampmiller
  Bratislava : [s.n.], 2008
 243. EDJ Fyziologické a biomechanické základy adaptácie na tréningové zaťaženie / J. Tihanyi ; preložil Tomáš Kampmiller
  In: Zborník vedeckých prác, č. 3. - ISBN 80-968252-0-8. - Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 1999. - S. 3-12
 244. EDJ Boj se stotinami / F. Oros ; preložil Tomáš Kampmiller
  In: Atletika. - Roč. 41, č. 5 (1989), s. 13-20
 245. EDJ Strečing a jeho uplatnenie / J. Tihanyi, László Harsányi ; preložil Tomáš Kampmiller
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 2, č. 4 (1992), s. 38-41
 246. FAI Zborník vedeckých prác III / Zostavil Tomáš Kampmiller
  Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 1999
 247. FAI 10 rokov vied o športe / Zostavila Jela Labudová ... [et al.]
  Bratislava : ICM Agency, 2005
 248. FAI Výskum časovej koincidencie v športe a hormonálna odozva na silové zaťaženie : zborník Grantu mladých UK č. 433/2012 a Grantovej úlohy VEGA č.1/0499/11. / zost. Dušana Čierna, Tomáš Kampmiller
  Bratislava : ICM Agency, 2012
 249. GII Východiská kondičnej prípravy mladých tenistov / Tomáš Kampmiller
  In: Tenisový tréner. - Č. apríl (2012), s. 4-18
 250. GII Metodická příručka k osnovám sportovních škol : atletika - sprinty, překážky. / Tomáš Kampmiller ... [et al.]
  Praha : MŠ ČSR a VMO ÚV ČSTV, 1984