Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Publikačná činnosť zamestnancov katedry

Abecedný zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

 1. AAB Modelovanie dlhodobej športovej prípravy v individuálnych športoch / Jaromír Šimonek ... [et al.]
  Bratislava : Šport, 1989
 2. AAB Hodnotenie v školskej telesnej výchove : základy teórie a praxe. / Branislav Antala ... [et al.]
  Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 1997
 3. AAB Rozvoj koordinačných schopností frekvenčná, akceleračná, reakčná rýchlosť, kinesteticko-diferenciačná schopnosť / Anton Lednický
  In: Rozvoj koordinačných schopností. - ISBN 80-89075-13-4. - Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2002. - S. 1-67
 4. AAB Koordinačné schopnosti : charakteristika, rozvoj, diagnostika / Anton Lednický
  Bratislava : ICM Agency, 2005
 5. AAB Sekulárny trend v ukazovateľoch telesného rozvoja a pohybovej výkonnosti 11- až 18-ročnej školskej populácie na Slovensku : vedecká monografia z grantovej úlohy VEGA "Sekulárny trend v ukazovateľoch telesného rozvoja a pohybovej výkonnosti u 7- 18- ročnej školskej populácie na Slovensku" číslo projektu 1/0048/08. / Ludmila Zapletalová ... [et al.]
  Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2011
 6. ADE Ivairaus amžiaus vyru judéjimo gebéjimo rodikliu kaitos analizé / Algirdas Muliarčikas, Vaidas Mickevičius, Anton Lednický
  In: Ugdymas kúno kultúra sportas. - Roč. 65, č. 2 (2007), s. 49-55
 7. ADE Vplyv športovej špecializácie na úroveň a zmeny koordinačnej výkonnosti 11-15 ročných športovcov / Ladislava Doležajová, Ján Koštial, Anton Lednický
  In: Studia sportiva. - Roč. 3, č. 1 (2009), s. 43-53
 8. ADE Atletický viacboj - významná súčasť hodnotenia študentiek FTVŠ UK / Anton Lednický, Ladislava Doležajová
  In: Česká kinantropologie. - Roč. 19, č. 3 (2015), s. 14-21
 9. ADE Kinematic indicators of a top mid-distance runner / Anton Lednický
  In: Kalokagathia. - Roč. 64, č. 3-4 (2007), s. 60-66
 10. ADE Úroveň pohybovej výkonnosti mladých basketbalistiek, reprezentantiek Slovenska v kategórii U14 / Ladislava Doležajová, Tatiana Gallová, Anton Lednický
  In: Studia sportiva. - Roč. 11, č. 2 (2017), s. 6-14
 11. ADE Uroveň kinestetiko-differenciaľnoj sposobnosti junych legkoatletov (12-14 let) DJSŠ u sportivnoj gimnazii / Anton Lednický, Ján Koštial, Ladislava Doležajová
  In: Fizičeskaja kuľtura. - Roč. 10, č. 6 (2006) s. 30-33
 12. ADE Vzťah somatických ukazovateľov a výkonnosti v testoch koordinačných schopností u 12-15 ročných športovcov / Ján Koštial, Anton Lednický, Ladislava Doležajová
  In: Česká antropologie. - Roč. 56, č. 1 (2006), s. 76-78
 13. ADE Coordination performance of 11-15 years old athletes and population / Anton Lednický, Ladislava Doležajová
  In: Public security and public order [elektronický dokument]. - č. 20 (2018), s. 159-170 [online]
 14. ADF Úroveň koordinačných schopností 11- až 14-ročných žiakov / Anton Lednický, Ivana Krasňanová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 25, č. 1 (2015), s. 45-48
 15. ADF Biomechanical analysis in equestrian vaulting / Martin Vaváček, Anton Lednický, Kristína Hajduová
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae [elektronický dokument]. - Roč. 58, č. 2 (2018), s. 122-133 [online]
 16. ADF Využitie športtesterov pri riadení tréningového procesu bežcov na dlhé vzdialenosti / Aľgís Muľarčikas, Anton Lednický
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 18, č. 2 (2008), s. 15-17
 17. ADF Performance levels of female students in combined track-and-field events / Ladislava Doležajová, Anton Lednický, Martin Vaváček
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae [elektronický dokument]. - Roč. 58, č. 1 (2018), s. 58-68 [online]
 18. ADF Rozvoj rýchlostných schopností v pohybových hrách / Anton Lednický, Július Kolčiter
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 3, č. 1 (1993), s. 37-39
 19. ADF Telesný rozvoj a úroveň koordinačných schopností 10-ročných žiačok z hľadiska biologického veku / Ladislava Doležajová, Anton Lednický
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 29, č. 3 (2019), s. 1-6
 20. ADF Špeciálna atletická príprava mladých futbalistov (15-16 rokov) / Anton Lednický, Miroslav Holienka
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 7, č. 4 (1997), s. 29-32
 21. ADF Vplyv úpolových aktivít na všeobecnú pohybovú výkonnosť žiakov základných škôl / Karol Mikuška, Anton Lednický
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 29, č. 2 (2019), s. 46-52
 22. ADF Porovnanie úrovne koordinačnej výkonnosti basketbalistov a populácie vo veku 11-15 rokov / Ján Koštial, Ladislava Doležajová, Anton Lednický
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 18, č. 3-4 (2008), s. 36-40
 23. ADF Rozvoj vytrvalostných schopností v školskej telesnej výchove / Anton Lednický
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 16, č. 4 (2006), s. 8-11
 24. ADF Výber mladých bežcov na stredné vzdialenosti / Anton Lednický ... [et al.]
  In: Tréner. - Roč. 33, č. 10 (1989), s. 595-598
 25. ADF The effect of biological age in the evaluation of physical indicators and the changes in selected motoric tests of young female basketball players / Ladislava Doležajová,Tatiana Gallová, Anton Lednický
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae [elektronický dokument]. - Roč. 59, č. 2 (2019), s. 118-128 [online]
 26. ADF Intenzita zaťaženia hráčov vo futsale / Anton Lednický, Marian Berky
  In: Telesná výchova & šport. - Roč.20, č.4 (2010), s. 27-29
 27. ADF The explosive power and speed abilities of lower extremities of young basketball players / Tatiana Gallová ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae [elektronický dokument]. - Roč. 55, č. 2 (2015), s. 112-121 [online]
 28. ADM Differences in reaction time and agility time in 11 to 14 years old schoolboys / Henrieta Horníková ... [et al.]
  In: Journal of physical education and sport : Supplement issue [elektronický dokument]. - Roč. 19, č. 4 (2019), s. 1355-1360, art. no. 196 [online]
 29. ADM Slovak junior U14-class basketball players : physical qualities rating / Anton Lednický, Ladislava Doležajová, Tatiana Gallová
  In: Teoriya i praktika fizicheskoy kultury. - Roč. 62, č. 12 (2017), s. 69-70
 30. AEC Vzaimootnošenia urovnja razvitja dvigateľnych kačestv molofych legkoatletov / Anton Lednický, Ján Koštial, Ladislava Doležajová
  In: Współczesne problemy wychowania fizycznego dzieci o młodzieży. - ISSN 978-83-89590-20-6. - Kielce : Instytut Edukacji Szkolnej Akademii Swiętokrzyskiej, 2007. - S. 21-27
 31. AEC Uroveň koordinacionych sposobnostej legkoatletov (12-14 let) / Anton Lednický, Ján Koštial, Ladislava Doležajová
  In: Współczesne problemy wychowania fizycznego dzieci o młodzieży. - ISSN 978-83-89590-20-6. - Kielce : Instytut Edukacji Szkolnej Akademii Swiętokrzyskiej, 2007. - S. 41-48
 32. AEC Verifizierung der Reliabilität im Test der kinästhetischen Differenzierungsfähigkeit bei oberen Extremitäten / Ladislava Doležajová, Ján Koštial, Anton Lednický
  In: Wspólczesne problemy wychowania fizycznego dzieci o mlodziezy. - ISSN 978-83-89590-20-6. - Kielce : Instytut edukacji szkolnej akademii Swietokrzyskiej, 2007. - S. 33-40
 33. AEC Sravnenie kinematičeskogo analiza techniki bega Jolandy Čeplak i Lucii Klocovoj / Anton Lednický, Miroslav Vavák
  In: Współczesne problemy wychowania fizycznego dzieci o młodzieży. - ISSN 978-83-89590-20-6. - Kielce : Instytut Edukacji Szkolnej Akademii Swiętokrzyskiej, 2007. - S. 60-65
 34. AEC Polodifferencirovanyj podchod v fizičeskom vospitanii detej doškolnogo vozrasta / Nina Leonidovna Kondratieva, Anton Lednický, Lina Savčenková
  In: Fizičeskoje vospitanie v experimentaľnom doškoľnom obrazovateľnom učreždenii : Novyje vozmožnosti, novyje rešenia. - Moskva : Ministerstvo obrazovania i nauki rossijskoj federacii, 2006. - S. 43-46
 35. AEC Rozvoj rychlostních schopností ve futsalu / Jan Kresta, Anton Lednický
  In: Rozvoj a diagnostika rychlostních schopností. - ISBN 978-80-7414-323-6. - Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně, 2010. - S. 107-118
 36. AED Rozvoj vybraných pohybových schopností mladých basketbalistiek / Anton Lednický, Tatiana Gallová, Ladislava Doležajová
  In: Aktuálne problémy telesnej výchovy a športu 4. : zborník vedeckých prác [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-561-0209-1. - Ružomberok : VERBUM, 2015. - S. 122-132 [CD-ROM]
 37. AED Úroveň koordinačných schopností 11-a12-ročných žiakov a futbalistov / Anton Lednický, Ivana Krasňanová
  In: Aktuálne problémy telesnej výchovy a športu 4. : zborník vedeckých prác [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-561-0209-1. - Ružomberok : VERBUM, 2015. - S. 133-138 [CD-ROM]
 38. AED Rozvoj frekvenčnej a akceleračnej rýchlosti v športových hrách / Anton Lednický
  In: Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK, č. 1. - ISBN 80-88901-97-9. - Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu, 2004. - S. 105-110
 39. AED Atletické prostriedky v rozvoji koordinačných schopností mladých futbalistov / Anton Lednický, Ladislava Doležajová
  In: Zborník vedeckých prác, 4. - ISBN 80-89075-00-2. - Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2000. - S. 57-60
 40. AED Využitie atletických prostriedkov v príprave mladých basketbalistiek / Tatiana Gallová, Ladislava Doležajová, Anton Lednický
  In: Aktuálne problémy telesnej výchovy a športu 3. : zborník vedeckých prác [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-561-0124-7. - Ružomberok : VERBUM, 2014. - S. 41-52 [CD-ROM]
 41. AED Úroveň telesného rozvoja a koordinačnej výkonnosti mladých futbalistov / Ladislava Doležajová, Anton Lednický, Ján Koštial
  In: Výsledky somatických a antropomotorických výskumných meraní v oblasti mládežníckeho športu : zborník grantovej úlohy č. 1/0620/08 : Kostná zrelosť a minerálna hustota kostí vo vzťahu k športovaniu detí predpubertálneho a pubertálneho veku. - ISBN 978-80-89257-17-1. - Bratislava : ICM Agency, 2009. - S. 13-18
 42. AED Vzájomná podmienenosť pohybových schopností 10 až12- ročných atlétiek / Ján Koštial, Ladislava Doležajová, Anton Lednický
  In: Výsledky somatických a antropomotorických výskumných meraní v oblasti mládežníckeho športu : zborník grantovej úlohy č. 1/0620/08 : Kostná zrelosť a minerálna hustota kostí vo vzťahu k športovaniu detí predpubertálneho a pubertálneho veku. - ISBN 978-80-89257-17-1. - Bratislava : ICM Agency, 2009. - S. 19-24
 43. AED Hodnotenie a porovnanie úrovne rozvoja priestorovo - orientačnej schopnosti 12-ročných športovcov / Anton Lednický, Ladislava Doležajová, Ján Koštial
  In: Výsledky somatických a antropomotorických výskumných meraní v oblasti mládežníckeho športu : zborník grantovej úlohy č. 1/0620/08 : Kostná zrelosť a minerálna hustota kostí vo vzťahu k športovaniu detí predpubertálneho a pubertálneho veku. - ISBN 978-80-89257-17-1. - Bratislava : ICM Agency, 2009. - S. 37-41
 44. AED Zmeny biomechanickej štruktúry vrhu guľou juniorského majstra sveta M. Konopku / Tomáš Kampmiller, Miloš Slamka, Anton Lednický
  In: Zborník vedeckých prác, č. 3. - ISBN 80-968252-0-8. - Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 1999. - S. 13-17
 45. AED Coordination abilities - important factor of the structure of players' performance / Ladislava Doležajová, Ján Koštial, Anton Lednický
  In: Acta Facultatis Pedagogicae Nitriensis Universitatis Konstantini Philosophii : physical education and sport. - ISBN 978-80-8094-098-0. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2006. - S. 102-109
 46. AED Vplyv letných prázdnin na pohybovú výkonnosť športujúcej a nešportujúcej mládeže / Anton Lednický, Michal Petrus
  In: Vybrané biologické aspekty športovania detí a mládeže : vedecký zborník príspevkov z výsledkov grantovej úlohy VEGA č. 1/0194/15. - ISBN 978-80-89257-77-5. - Bratislava : ICM Agency, 2017. - S. 58-69
 47. AED Effect of caffeine on motoric performance of female floorball players / Ivana Krasňanová, Milan Sedliak, Anton Lednický
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae [elektronický dokument] : publicatio 54/1. - ISBN 978-80-223-3605-5. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2014. - S. 21-28 [online]
 48. AED Úroveň koordinačnej výkonnosti študentov FTVŠ UK - aktívnych hráčov športových hier / Anton Lednický, Ladislava Doležajová, Ján Koštial
  In: Zborník vedeckých prác Katedry hier FTVŠ UK, č. 3. - ISBN 80-89197-30-2. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2005. - S. 129-133
 49. AED Zmeny kinematických ukazovateľov počas behu na 1 000 metrov / Miroslav Vavák, Anton Lednický
  In: Kinematická štruktúra pretekovej a tréningovej pohybovej činnosti a jej zmeny v tréningovom procese športovcov rôznych špecializácií s prihliadnutím na somatické charakteristiky. - ISBN 80-969268-5-3. - Bratislava : ICM Agency, 2005. - S. 37-43
 50. AED Využitie biomechanickej analýzy v tréningovom procese atlétov / Anton Lednický
  In: Kinematická štruktúra pretekovej a tréningovej pohybovej činnosti a jej zmeny v tréningovom procese športovcov rôznych špecializácií s prihliadnutím na somatické charakteristiky. - ISBN 80-969268-5-3. - Bratislava : ICM Agency, 2005. - S. 86-88
 51. AED Estetika a estetika športu / Irina Čierniková, Anton Lednický
  In: Šport a spoločenské a humanitné vedy 2009 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-89257-14-0. - Bratislava : ICM Agency, 2009. - S. [89-97], nestr. [CD ROM]
 52. AED Efektívnosť pohybového programu v školskej telesnej výchove / Eva Miklovičová, Anton Lednický, Iveta Cihová
  In: Šport a rekreácia 2019 : zborník vedeckých prác. - ISBN 978-80-558-1415-5. - Nitra : Katedra telesnej výchovy a športu, 2019. - S. 221-227
 53. AED Porovnanie všeobecnej pohybovej výkonnosti športujúcich dievčat s odstupom 25 rokov / Ladislava Doležajová, Anton Lednický
  In: Atletika 2011 : vedecký zborník športový tréning v atletike, atletika v školskej telesnej výchove, kondičná atletika. - ISBN 978-80-89257-37-9. - Bratislava : ICM Agency, 2011. - S. 85-88
 54. AED Porovnanie všeobecnej pohybovej výkonnosti športujúcich chlapcov v rokoch 1986 a 2010 / Anton Lednický, Ladislava Doležajová
  In: Atletika 2011 : vedecký zborník športový tréning v atletike, atletika v školskej telesnej výchove, kondičná atletika. - ISBN 978-80-89257-37-9. - Bratislava : ICM Agency, 2011. - S. 122-125
 55. AED Úroveň kondičnej pripravenosti uchádzačov o zaradenie do športovej triedy so zameraním na futbal / Anton Lednický ... [et al.]
  In: Sledovanie rozvoja pohybových schopností a výkonnostného rastu športovo talentovaných detí a mládeže v závislosti od úrovne ich biologickej zrelosti. - ISBN 80-969268-1-0. - Bratislava : ICM Agency, 2005. - S. 35-38
 56. AED Porovnanie úrovne rozvoja kinesteticko-diferenciačnej schopnosti mladých atlétov a basketbalistov / Ladislava Doležajová, Anton Lednický, Ján Koštial
  In: Atletika 2006. - ISBN 80-89257-01-1. - Bratislava : ICM Agency, 2006. - S. 53-57
 57. AED Závislosť výkonnosti v testoch koordinačných schopností od telesného rozvoja mladých športovkýň / Ján Koštial, Anton Lednický, Ladislava Doležajová
  In: Atletika 2006. - ISBN 80-89257-01-1. - Bratislava : ICM Agency, 2006. - S. 118-122
 58. AED Kondičná príprava vo futsale / Anton Lednický
  In: Atletika 2006. - ISBN 80-89257-01-1. - Bratislava : ICM Agency, 2006. - S. 138-142
 59. AED Reliabilita a ekonomizácia testu Hod loptičkou na presnosť / Anton Lednický, Ladislava Doležajová, Ján Koštial
  In: Atletika 2006. - ISBN 80-89257-01-1. - Bratislava : ICM Agency, 2006. - S. 143-148
 60. AED Vyjadrenie aktivity bežeckého kroku v behu na 800 metrov na základe zmien kinematických parametrov došľapu / Miroslav Vavák, Anton Lednický
  In: Atletika 2006. - ISBN 80-89257-01-1. - Bratislava : ICM Agency, 2006. - S. 231-235
 61. AED Hodnotenie kondičnej pripravenosti uchádzačov o štúdium na FTVŠ UK v Bratislave / Anton Lednický, Ladislava Doležajová
  In: Vzdelávanie odborníkov pre telesnú výchovu a šport v tradícii a perspektívach : vedecký zborník. - ISBN 80-89257-03-8. - Bratislava : ICM Agency, 2006. - S. 213-217
 62. AED The effects of sport training on the level of fitness skills development of 11-to 15-year old boys / Ladislava Doležajová, Anton Lednický
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae Publicatio 51/2. - ISBN 978-80-223-3109-8. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2011. - S. 45-54
 63. AED Porovnanie úrovne telesného rozvoja a rýchlostno-silových schopností športujúcich dievčat s odstupom 20 rokov / Ladislava Doležajová, Anton Lednický
  In: Aktuálne problémy telesnej výchovy a športu 1. [elektronický dokument] : zborník vedeckých prác. - ISBN 978-80-8084-822-4. - Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2012. - S. 34-39 [CD-ROM]
 64. AED Prírastky telesných ukazovateľov a pohybovej výkonnosti vo vybraných pohybových testoch 11-až 15- ročnej populácie a športujúcich chlapcov / Anton Lednický, Ladislava Doležajová
  In: Aktuálne problémy telesnej výchovy a športu 1. [elektronický dokument] : zborník vedeckých prác. - ISBN 978-80-8084-822-4. - Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2012. - S. 73-79 [CD-ROM]
 65. AED Vplyv telesného rozvoja na výkonnosť v testoch koordinačných schopností u 12 až 13-ročných atlétiek, hádzanáriek a volejbalistiek / Ján Koštial, Anton Lednický, Ladislava Doležajová
  In: Výsledky somatických a antropomotorických výskumných meraní v oblasti mládežníckeho športu : zborník grantovej úlohy č. 1/0620/08 : Kostná zrelosť a minerálna hustota kostí vo vzťahu k športovaniu detí predpubertálneho a pubertálneho veku. - ISBN 978-80-89257-17-1. - Bratislava : ICM Agency, 2009. - S. 25-29
 66. AED Diagnostika rytmickej schopnosti / Anton Lednický, Ladislava Doležajová, Irina Čierniková
  In: Pohyb a zdravie (Pohybová aktivita a zdravý životný štýl), (Šport a športový tréning), (Fyzioterapia, rehabilitácia, regenerácia v súvislosti s pohybovou aktivitou a športom) [elektronický dokument] : zborník vedeckých prác. - ISBN 978-80-8075-544-7. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Fakulta zdravotníctva, 2012. - S. 330-338 [CD-ROM]
 67. AED Biomechanical analysis of introductory exercises swing in vaulting riding / Martin Vaváček, Marek Hardoň, Anton Lednický
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae [elektronický dokument] : publicatio 52/1. - ISBN 978-80-89257-41-6. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2012. - S. 73-77 [online]
 68. AED Problematika hodnotenia v školskej telesnej a športovej výchove / Ladislava Doležajová, Anton Lednický
  In: Aktuálne problémy telesnej výchovy a športu 2. [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-8084-984-9. - Ružomberok : VERBUM, 2013. - S. 51-57 [CD-ROM]
 69. AED Efektivita ročnej prípravy mladých basketbalistiek s využitím atletických prostriedkov / Tatiana Gallová, Ladislava Doležajová, Anton Lednický
  In: Na podporu projektov VEGA. Vedecké práce 2013 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8105-515-7. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2013. - S. 83-90 [CD-ROM]
 70. AED Pohybová výkonnosť športovo-talentovaných dievčat v porovnaní s populáciou / Anton Lednický, Ladislava Doležajová
  In: Výkon a príprava v športe [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-8084-732-6. - Ružomberok : VERBUM, 2011. - S. 46-53 [CD-ROM]
 71. AED Streľba - ukazovateľ efektívnosti hry vo futsale / Anton Lednický
  In: Výkon a príprava v športe [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-8084-732-6. - Ružomberok : VERBUM, 2011. - S. 54-60 [CD-ROM]
 72. AED Úroveň rýchlostných schopností mladých hráčov a hráčok basketbalu, reprezentantov Slovenska v kategórii U14 / Ladislava Doležajová, Anton Lednický, Tatiana Gallová
  In: Šport a rekreácia 2017 : zborník vedeckých prác : Roč. 7. - ISBN 978-80-558-1179-6. - Nitra : Katedra telesnej výchovy a športu, 2017. - S. 28-34
 73. AED Kinematická analýza akrobatického cvičebného tvaru rovné salto vzad v akrobatickom rock and rolle / Peter Olej ... [et al.]
  In: Biomechanická analýza pohybového výkonu v tancoch a gymnastických športoch [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-89075-77-5. - Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2018. - S. 66-82 [CD-ROM]
 74. AED Ako ďalej v diagnostike koordinačných schopností? / Ladislava Doležajová, Anton Lednický
  In: Pohybová aktivita v živote človeka : pohyb detí [elektronický dokument] : (zborník recenzovaných vedeckých príspevkov). - ISBN 978-80-555-0301-1. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2010. - S. 140-145 [online]
 75. AED Testovanie rytmickej schopnosti / Anton Lednický, Ladislava Doležajová, Peter Olej
  In: Pohybová aktivita v živote človeka : pohyb detí [elektronický dokument] : (zborník recenzovaných vedeckých príspevkov). - ISBN 978-80-555-0301-1. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, 2010. - S. 178-182 [online]
 76. AED Vplyv somatických ukazovateľov na pohybovú výkonnosť mladých atlétok / Ladislava Doležajová, Anton Lednický
  In: Individualizácia rozvoja pohybových schopností v závislosti od štruktúry a od metodiky kondičného zaťaženia v športovom tréningu. - ISBN 978-80-89257-19-5. - Bratislava : ICM AGENCY, 2009. - S. 5-12
 77. AED Vnútroskupinová individualizácia na základe rôznej úrovne rozvoja pohybových schopností mladých atlétov / Anton Lednický, Ladislava Doležajová
  In: Individualizácia rozvoja pohybových schopností v závislosti od štruktúry a od metodiky kondičného zaťaženia v športovom tréningu. - ISBN 978-80-89257-19-5. - Bratislava : ICM AGENCY, 2009. - S. 60-64
 78. AFC Organizacija fizičeskovo vospitanija v vysšich učebnych zavedenijach Slovakii / Anton Lednický
  In: Innovacii i tradicii v sovremennom fizkuľturnom obrazovanii [elektronický zdroj]. - ISBN 978-5-4263-0344-7. - Moskva : Moskovskij pedagogičeskij gosudarstvennyj universitet, 2016. - S. 244-256 [online]
 79. AFC Špeciálna bežecká príprava mladých futbalistov / Anton Lednický
  In: Efekty pohybového zatížení v edukačním prostředí tělesné výchovy a sportu. - ISBN 80-244-0224-6. - Olomouc : FTK Univerzity Palackého, 2001. - S. 95-99
 80. AFC Normy koordinačných schopností žiakov futbalových tried / Jaromír Šimonek ... [et al.]
  In: Health Education and Quality of Life [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-7040-993-0. - České Budějovice : University of South Bohemia, 2007. - S. 1-6
 81. AFC Razvitie skorostnych i skorostno-silovych sposobnostej junych futbolistov posredstvom ispoľzovania podvižnych igr / Anton Lednický, D. D. Savčenková
  In: Deti rossii obrazovanny i zdorovy. - Moskva : DROZD, 2008. - S. 108-111
 82. AFC Pohybové hry v tréningovom procese mladých futbalistov / Anton Lednický
  In: Optimální působení tělesné zátěže a výživy 2003. - ISBN 80-7041-989-X. - Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. - S. 36-40
 83. AFC Zmeny výkonnosti študentov FTVŠ UK v atletickom päťboji / Anton Lednický
  In: Atletika 2003 [elektronický zdroj]. - Brno : Masarykova univerzita, 2003. - S. [4 s.]
 84. AFC School and out of school load of pupil in sport classes / Anton Lednický, Jaromír Sedláček
  In: 16th Eupea forum. - Trieste : European physical education association, 2005. - S. 50-51
 85. AFC Úroveň kondičnej pripravenosti mladých futbalistov / Anton Lednický
  In: Sport a kvalita života 2005 [elektronický dokument]. - ISBN 80-210-3863-2. - Brno : Masarykova univerzita, 2005. - S. [4 s.]
 86. AFC Vzťah športového výkonu a biomechanickej štruktúry techniky vo vrhu guľou / Tomáš Kampmiller, Anton Lednický, Miloš Slamka
  In: Nové poznatky v atletice. - ISBN 80-210-2640-5. - Brno : Pedagogická fakulta MU, 2001. - S. 38-41
 87. AFC Změny úrovně motorické výkonnosti extraligových hokejistů v přípravném období / Jaromír Sedláček, Iveta Cihová, Anton Lednický
  In: Sport a kvalita života 2004 [elektronický dokument]. - ISBN 80-210-3541-2. - Brno : Masarykova univerzita, 2004. - S. [5 s.]
 88. AFC Sravnenie uslovij vstupiteľnych ekzamenov v Institute fizičeskoj kuľtury, sporta i zdorovja MPGU i na Fakuľtete fizičeskovo vospitanija i sporta Universiteta Komenskogo v Bratislave / Nina Leonidovna Kondratieva, Anton Lednický
  In: Probľemy i perspektivy razvitija sportivnogo obrazovanija, nauki i praktiki [elektronický zdroj]. - ISBN 978-5-4263-0380-5. - Moskva : MPGU, 2017. - S. 88-99 [online]
 89. AFC Atletická výkonnosť budúcich učiteľov telesnej výchovy / Anton Lednický
  In: Půlstoletí tělesné výchovy na vysokých školách. - ISBN 80-246-0558-9. - Praha : Univerzita Karlova, 2002. - S. 235-239
 90. AFC Athletic performance of future physical education teachers / Anton Lednický, Roman Moravec
  In: 1st EUPEA symposium on quality physical education. - Brusel : Vrije Universiteit, 2002. - S. 143-144
 91. AFC Motor fitness of the youth and the quality of physical education at elementary and secondary schools in Slovakia / Roman Moravec, Anton Lednický
  In: 1st EUPEA symposium on quality physical education. - Brusel : Vrije Universiteit, 2002. - S. 141-142
 92. AFC Výučba atletiky v novom štátnom a školskom vzdelávacom programe / Ladislava Doležajová, Anton Lednický
  In: Atletika 2012 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-210-6016-6. - Brno : Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2012. - S. 90-97 [CD-ROM]
 93. AFC Úroveň pohybovej výkonnosti mladých basketbalistiek / Tatiana Gallová ... [et al.]
  In: Optimální působení tělesné zátěže 2010 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-7435-076-4. - Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, 2010. - S. 22-26
 94. AFC Výkonnosť študentov FTVŠ UK v bežeckých disciplínach v rokoch 2006 - 2010 / Anton Lednický, Ladislava Doležajová
  In: Atletika 2010. - ISBN 978-80-86317-80-9. - Praha : Univerzita Karlova, 2010. - S. 134-137
 95. AFC Atletické prostriedky v kondičnej príprave mladých basketbalistiek / Anton Lednický, Tatiana Gallová, Ladislava Doležajová
  In: Atletika 2010. - ISBN 978-80-86317-80-9. - Praha : Univerzita Karlova, 2010. - S. 166-171
 96. AFC Biomechanical analysis of preparative exercise in vaulting riding / Martin Vaváček, Anton Lednický
  In: Pohyb člověka. Základní a sportovní motorika, diagnostika a analýza [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-7368-777-9. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2010. - S. 205-210 [CD-ROM]
 97. AFD Výkonnosť študentov FTVŠ UK v skokanských disciplínach v rokoch 2004 - 2009 / Anton Lednický, Ladislava Doležajová
  In: Atletika 2009 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-8083-889-8. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2009. - S. 285-291 [online]
 98. AFD Dynamika zmien koordinačnej výkonnosti mladých basketbalistov / Anton Lednický, Ladislava Doležajová, Ján Koštial
  In: Na podporu projektov VEGA. Vedecké práce [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-227-2895-9. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2008. - S. 69-74
 99. AFD Úroveň pohybovej výkonnosti študentov FTVŠ UK v atletickom päťboji / Anton Lednický
  In: Problémy súčasnej atletiky. - ISBN 80-89075-12-6. - Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2002. - S. 15-18
 100. AFD Funkčné odozvy organizmu hráča vo futbale na zaťaženie v rôznych prípravných hrách / Miroslav Holienka, Anton Lednický
  In: Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove : zborník z vedeckého seminára. - ISBN 80-227-1336-8. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2000. - S. 46-51
 101. AFD Zmeny výkonnosti študentov FTVŠ UK v atletickom viacboji v priebehu 10 rokov / Anton Lednický, Ladislava Doležajová, Nina Kondratieva
  In: Atletika 2019 : recenzovaný vedecký zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. - ISBN 978-80-8141-223-3. - Banská Bystrica : DALI-BB, 2019. - S. 219-226
 102. AFD Výkonnosť mladých slovenských a slovinských basketbalistiek v behu na 20 metrov akceleračne bez lopty a s loptou / Tatiana Gallová, Ladislava Doležajová, Anton Lednický
  In: Kondičný tréning v roku 2014. - ISBN 978-80-8141-077-2. - Banská Bystrica : Slovenská asociácia kondičných trénerov v spolupráci s Katedrou telesnej výchovy a športu, Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela, 2014. - S. 30-37
 103. AFD Changes in motoric performance of young people involved in sport activities / Anton Lednický, ladislava Doležajová
  In: Sports, physical activity and health [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-89075-45-4. - Bratislava : Slovenský olympijský výbor, 2014. - S. 176-181 [CD-ROM]
 104. AFD Porovnanie úrovne priestorovo-orientačnej schopnosti športovcov individuálnych a kolektívnych športov / Ladislava Doležajová, Anton Lednický
  In: Vedecké práce 2009 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-227-3095-2. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2009. - S. 32-37
 105. AFD Pohybové hry na rozvoj rýchlostných schopností / Anton Lednický
  In: Telesná výchova a šport na univerzitách 2 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-8069-987-1. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2007. - S.145-149
 106. AFD Zmeny telesných ukazovateľov a vybraných kondičných schopností mladých basketbalistiek / Ladislava Doležajová, Tatiana Gallová, Anton Lednický
  In: Kondičný tréning v roku 2018 : recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. - ISBN 978-80-8141-196-0. - Banská Bystrica : Slovenská asociácia kondičných trénerov, 2018. - S. 44-54
 107. AFD Kondičná príprava mladých futbalistov v rámci zimného sústredenia / Anton Lednický
  In: Kondičná príprava v športových hrách. - ISBN 80-227-1897-1. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2003. - S. 87-92
 108. AFD Dynamika tréningového zaťaženia v príprave chodkyne na 5 a 10 km / Anton Lednický, Anna Brnová
  In: Telesná výchova, šport, výskum na prelome tisícročia : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie = Physical education, sports, research at the break of the millenium. - ISBN 80-227-1286-8. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 1999. - S. 102-107
 109. AFD Vzájomná podmienenosť úrovne pohybových schopností mladých atlétov / Anton Lednický, Ján Koštial, Ladislava Doležajová
  In: Physical education and sports - teachers' preparation and their employability in Europe. - ISBN 978-80-89324-00-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, Fakulta telesnej výchovy a športu a Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2007. - S. 595-600
 110. AFD Úroveň a zmeny pohybovej výkonnosti v jednoročnej príprave 11-12 ročných atlétok / Ján Koštial, Ladislava Doležajová, Anton Lednický
  In: Na podporu projektov VEGA. Vedecké práce [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-227-2678-8. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2007. - S. 103-107
 111. AFD Levels of selected coordination skills of 11 UP to 15 year old female athletes / Anton Lednický, Ladislava Doležajová
  In: FIEP Bulletin. - Roč. 83, Spec. Edition-Article III (2013), s. 194-196 [online]
 112. AFD Porovnanie koordinačnej výkonnosti študentov FTVŠ UK - aktívnych hráčov športových hier / Anton Lednický
  In: Telesná výchova, šport, výskum na univerzitách. - ISBN 80-227-2313-4. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2005. - S. 80-82
 113. AFD Koordinačná výkonnosť študentov 1. ročníka FTVŠ / Ladislava Doležajová, Ján Koštial, Anton Lednický
  In: Telesná výchova a šport na univerzitách v ponímaní študentov ako objektu edukácie. - ISBN 80-8069-602-0. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2005. - S. 101-105
 114. AFD Úroveň výkonnosti študentov FTVŠ UK v bežeckých disciplínach s odstupom 10 rokov / Ladislava Doležajová, Anton Lednický
  In: Atletika 2018 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie v Nitre 29.11.2018. - ISBN 978-80-558-1356-1. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2018. - S. 90-96
 115. AFD Overenie testu priestorovej orientácie pri jeho realizácii v dvoch alternatívach / Anton Lednický, Ladislava Doležajová
  In: Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-227-3058-7. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2009. - S. 111-114
 116. AFD Porovnanie motorickej výkonnosti 12 ročných basketbalistiek z útvarov talentovanej mládeže / Ladislava Doležajová, Anton Lednický
  In: Šport a zdravie 2009 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-8094-578-7. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2009. - S. 26-31 [CD-ROM]
 117. AFD Aeróbne pohybové aktivity v súčasnom životnom štýle / Anton Lednický
  In: Nové trendy v súčasnom životnom štýle v oblasti fitnes, gymnastiky, tancov a úpolov : zborník referátov zo 4. vedeckej konferencie KGTÚ. - ISBN 80-88901-88-X. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2003. - S. 18-22
 118. AFD Úroveň koordinačných schopností vybranej skupiny študentov FTVŠ UK / Ladislava Doležajová, Anton Lednický
  In: Pohyb a zdravie. - ISBN 80-8075-014-9. - Trenčín : Trenčianska univerzita A. Dubčeka, 2004. - S. 55-58
 119. AFD Rozvoj kinesteticko-diferenciačnej schopnosti dolných končatín / Anton Lednický
  In: Nové trendy v oblasti rozvoja a diagnostiky koordinačných schopností. - Bratislava : Národné športové centrum, 2004. - S. 48-52
 120. AFD Porovnanie telesných ukazovateľov a koordinačnej výkonnosti 11-15 ročnej populácie a futbalistov / Ladislava Doležajová, Anton Lednický, Ján Koštial
  In: Šport a zdravie 2008 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-8094-374-5. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2008. - S. 12-17 [CD-ROM]
 121. AFD Dynamika zmien koordinačnej výkonnosti mladých futbalistov / Anton Lednický, Ladislava Doležajová, Ján Koštial
  In: Pohyb a zdravie. - ISBN 978-80-8075-332-0. - Trenčín : Trenčianska univerzita A. Dubčeka, 2008. - S. 50-54
 122. AFD Vplyv športovej špecializácie na zmeny koordinačnej výkonnosti 11-15 ročných atlétov / Ladislava Doležajová, Ján Koštial, Anton Lednický
  In: Atletika 2008 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8094-373-8. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2008. - S. [6 s.]
 123. AFD Overenie stability testu kinesteticko-diferenciačnej schopnosti horných končatín / Ladislava Doležajová, Ján Koštial, Anton Lednický
  In: Diagnostika koordinačných schopností. - ISBN 80-969327-6-4. - Prešov : Expresprint, 2006. - S. 84-89
 124. AFD Úroveň a ročné zmeny pohybovej výkonnosti mladých atlétov / Ján Koštial, Anton Lednický, Ladislava Doležajová
  In: Reakcia, adaptácia a zmeny stavov študentov na rozličné formy pohybového zaťaženia. - ISBN 80-227-2533-1. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2006. - S. 56-61
 125. AFD Porovnanie úrovne rozvoja priestorovo-orientačnej schopnosti mladých atlétok a volejbalistiek / Anton Lednický, Ladislava Doležajová, Ján Koštial
  In: Reakcia, adaptácia a zmeny stavov študentov na rozličné formy pohybového zaťaženia. - ISBN 80-227-2533-1. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2006. - S. 81-85
 126. AFD Vzájomná podmienenosť ukazovateľov kondičnej a koordinačnej výkonnosti 10-12 ročných žiačok - atlétok / Ján Koštial, Ladislava Doležajová, Anton Lednický
  In: Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove. - ISBN 80-227-2396-7. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2006. - S. 58-62
 127. AFD Úroveň šprintérskej výkonnosti študentov 1. ročníka FTVŠ UK / Peter Šelinger, Ladislava Doležajová, Anton Lednický
  In: Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove. - ISBN 80-227-2396-7. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2006. - S. 62-65
 128. AFD Úroveň aeróbnej vytrvalosti študentov 1. ročníka FTVŠ UK / Peter Šelinger, Anton Lednický, Ladislava Doležajová
  In: Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove. - ISBN 80-227-2396-7. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2006. - S. 93-96
 129. AFD Úroveň pohybovej výkonnosti a jej zmeny v jednoročnej príprave mladých atlétok / Ján Koštial, Anton Lednický, Ladislava Doležajová
  In: Sport and globalization [elektronický dokument]. - ISBN 80-8094-031-2. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2006. - S. 1-4
 130. AFD Porovnanie úrovne rozvoja priestorovo-orientačnej schopnosti mladých atlétov a futbalistov / Anton Lednický, Ladislava Doležajová, Ján Koštial
  In: Sport and globalization [elektronický dokument]. - ISBN 80-8094-031-2. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2006. - S. 1-4
 131. AFD Analýza vybraných ukazovateľov kondičného zaťaženia hráčov vo futsale / Anton Lednický
  In: Sport and globalization [elektronický dokument]. - ISBN 80-8094-031-2. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2006. - S. 1-4
 132. AFD Pohybová výkonnosť uchádzačov o zaradenie do športových tried so zameraním na futbal a ľadový hokej / Anton Lednický ... [et al.]
  In: Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove. - ISBN 80-227-1803-3. - Bratislava : STU, 2002. - S. 70-74
 133. AFD Hodnotenie telesných ukazovateľov mladých volejbalistiek a basketbalistiek / Ladislava Doležajová, Anton Lednický
  In: Optimalizácia zaťaženia v telesnej výchove a športe [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-227-3271-0. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2010. - S. 22-28
 134. AFD Úroveň výkonnosti študentov FTVŠ UK v atletickom viacboji / Anton Lednický, Ladislava Doležajová
  In: Atletika 2016 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-89257-72-0. - Bratislava : ICM Agency, 2016. - S. 121-128 [online]
 135. AFD Úroveň rýchlostno-silových schopností mladých basketbalistov, reprezentantov Slovenska v kategórii U14 / Tatiana Gallová, Ladislava Doležajová, Anton Lednický
  In: Atletika 2016 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-89257-72-0. - Bratislava : ICM Agency, 2016. - S. 142-147 [online]
 136. AFD Úroveň rozvoja akceleračnej rýchlosti extraligových futsalistov / Anton Lednický, Ondrej Habaj
  In: Atletika 2016 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-89257-72-0. - Bratislava : ICM Agency, 2016. - S. 169-174 [online]
 137. AFG Determination and comparison of selected body size and physical fitness indices of youth basketball players from different european countries / Kestutis Matulaitis ... [et al.]
  In: Sport science for sports practice and teacher's training [elektronický dokument]. - ISBN 978-9955-20-988-1. - Vilnius : Lithuanian University of educational sciences, 2015. - S. 145-146 [CD-ROM]
 138. AFG Vlijanie legkoatletičeskoj podgotovky na razvitije skorostnych sposobnostej molodych futbolistov (15-16 let) / Anton Lednický
  In: Čelovek v mire sporta - Novyje idei, technologii, perspektivy, Tom 1. - Moskva : Rossijskaja gosudarstvennaja akademija fizičeskoj kuľtury, 1998. - S. 293-294
 139. AFG Olimpizm i olimpijskoje vospitanije / Anton Lednický
  In: Čelovek v mire sporta - Novyje idei, technologii, perspektivy, Tom 2. - Moskva : Rossijskaja gosudarstvennaja akademija fizičeskoj kuľtury, 1998. - S. 567-568
 140. AFG Hodnotenie výkonnosti študentiek FTVŠ UK v atletickom viacboji / Anton Lednický, Ladislava Doležajová
  In: Atletika 2015 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-904237-3-2. - Praha : Univerzita Karlova, FTVS, 2015. - S. 132 [USB kľúč]
 141. AFG Individualizacija trenirovki begunov na srednije distancii / Vladimír Siačin, F. P. Rjabincev, Anton Lednický
  In: Čelovek, zdorovje, fizičeskaja kuľtura i sport v izmenjajuščemsja mire, 1. - Kolomna : Ministerstvo obrazovanija rossijskoj federacii, 2003. - S. 205-206
 142. AFG Distancionnaja podgotovlennosť v bege na srednije distancii / Vladimír Siačin, F. P. Rjabincev, Anton Lednický
  In: Čelovek, zdorovje, fizičeskaja kuľtura i sport v izmenjajuščemsja mire, 1. - Kolomna : Ministerstvo obrazovanija rossijskoj federacii, 2003. - S. 206
 143. AFG Teaching of athletics in new state and school education programs / Ladislava Doležajová, Anton Lednický
  In: Athletics 2012. - ISBN 978-80-210-6015-9. - Brno : Masarykova univerzita, 2012. - S. 6
 144. AFG Relationship between somatic indicators and performance in coordination tests at 12-15 years athletes / Ján Koštial, Anton Lednický, Ladislava Doležajová
  In: Česká antropologie. - Roč. 56, Supplementum (2006), s. 59
 145. BAB Normy koordinačných schopností pre 11-15 ročných športovcov / Jaromír Šimonek ... [et al.]
  Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2008
 146. BAB Pohybové hry v kondičnej príprave / Anton Lednický
  Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2008
 147. BAB Telesná výchova a šport : terminologický a výkladový slovník, zv. 2. / František Sýkora ... [et al.]
  Bratislava : F. R. & G., 1995
 148. BCI Atletika - zvolený šport / Ján Koštial ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 1991
 149. BCI Základy kondičnej prípravy v športe / Jaromír Šimonek ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 1995
 150. BCI Kondičná atletická príprava [elektronický dokument] : vybrané kapitoly. / Jaromír Sedláček, Anton Lednický
  Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2010
 151. BCI Kondičná atletická príprava a rekreačná atletika / Jaromír Sedláček ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2003
 152. BCI Rozvoj výbušnej sily dolných končatín v športe / Jaromír Šimonek, Ladislava Doležajová, Anton Lednický
  Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2007
 153. BDE Cvičení pro rozvoj kondičních schopností hráčů futsalu / Anton Lednický
  In: Futsal. - Roč. 12, č. 4 (2006), s. 24-25
 154. BDE Možnosti individualizace tréninkového procesu ve futsalu / Anton Lednický
  In: Futsal magazine. - Roč. 12, č. 8-9 (2006), s. 48
 155. BDF Pohybové hry na rozvoj výbušnej sily horných končatín / Anton Lednický
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 18, č. 1 (2008), s. I-IV metodická príloha
 156. BDF Bežecké cvičenia na rozvoj akceleračnej rýchlosti v športových hrách / Anton Lednický, Miroslav Holienka
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 10, č. 1 (2000), s. 1-4 - metodická príloha
 157. BDF Cvičenia na posilnenie a zvýšenie pohyblivosti v členkovom kĺbe futbalistov / Anton Lednický
  In: Tréner : vybrané state - informácie. - Č. 4 (2000), s. 22-23
 158. BDF Cvičenia na rozvoj reakčnej rýchlosti / Anton Lednický
  In: Profutsal. - Č. Február (2005), s. 26-27
 159. BDF Rozvoj koordinačných schopností mladých futbalistov / Anton Lednický, Ľubomír Gálik
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 11, č. 1 (2001), s. 55-56
 160. BDF Rozvoj koordinačných schopností školskej mládeže v systéme ISCED / Ladislava Doležajová, Anton Lednický
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 27, č. 1 (2017), s. I-IV - metodická príloha
 161. BDF Úpolové cvičenia v školskej telesnej výchove / Karol Mikuška, Anton Lednický
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 29, č. 4 (2019), s. I-IV
 162. BDF Rozvoj silových schopností s využitím odporu spolucvičenca / Jaromír Sedláček, Anton Lednický
  In: Tréner. - Roč. 33, č. 6 (1989), s. 343-344
 163. BDF Algoritmický postup metodického výcviku skoku do diaľky / Július Kolčiter, Jaromír Sedláček, Anton Lednický
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 3, č. 3 (1993), s. 27-31
 164. BDF Rozvoj brušného svalstva / Jaromír Šimonek, Anton Lednický
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 4, č. 1 (1994), s. 2
 165. BDF Rozvoj koordinačných a rýchlostných schopností v školskej telesnej výchove / Ladislava Doležajová, Anton Lednický
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 11, č. 4 (2001), s. 2-4
 166. BDF Rozvoj motorickej reakčnej schopnosti / Jaromír Šimonek, Vojtech Štulrajter, Anton Lednický
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 4, č. 2 (1994), s. I-IV - metodická príloha
 167. BDF Rozvoj reakčnej schopnosti v školskej telesnej výchove / Anton Lednický, Ladislava Doležajová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 12, č. 1 (2002), s. 21-22
 168. BDF Posilňovanie dolných končatín / Anton Lednický
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 5, č. 4 (1995), s. I-IV - metodická príloha
 169. BDF Rozvoj vytrvalostných schopností v zimnej príprave mladých futbalistov / Anton Lednický
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 12, č. 1 (2002), s. 35-36
 170. BDF Rozvoj lýtkového svalstva / Jaromír Šimonek, Anton Lednický
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 5, č. 1-2 (1995), s. I-IV - metodická príloha
 171. BDF Cvičenia na rozvoj kinesteticko-diferenciačnej schopnosti / Anton Lednický
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 12, č. 2 (2002), s. 1-4 - metodická príloha
 172. BDF Rozvoj frekvenčnej a akceleračnej rýchlosti v školskej telesnej výchove / Ladislava Doležajová, Anton Lednický
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 12, č. 2 (2002), s. 5-6
 173. BDF Využitie pohybových hier pri nácviku herných zručností / Anton Lednický, Ladislava Doležajová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 19, č. 3-4 (2009), s. I-IV - metodická príloha
 174. BDF Rozvoj frekvenčných schopností / Ján Koštial, Anton Lednický
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 6, č. 1 (1996), s. I-IV - metodická príloha
 175. BDF ABC behu hráča vo futbale / Miroslav Holienka, Anton Lednický
  In: Tréner : vybrané state - informácie. - Č. 15 (1998), s. 22-25
 176. BDF Využitie prvkov atletiky v rekreačnej pohybovej aktivite / Anton Lednický
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 8, č. 4 (1998), s. 11-14
 177. BDF Gymnastické lavičky v kondičnej príprave / Anton Lednický, Ladislava Doležajová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 15, č. 1 (2005), s. 1-4 - metodická príloha
 178. BDF Optimalizácia tréningového procesu bežcov na stredné a dlhé vzdialenosti / Jurij Travin, Anton Lednický
  In: Atletika. - Roč. 37, č. 10 (1985), s. 13-15
 179. BDF Rozvoj rovnováhovej schopnosti v školskej telesnej výchove a v tréningovom procese mládeže / Ladislava Doležajová, Anton Lednický
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 13, č. 2 (2003), s. 1-4 - metodická príloha
 180. BDF Rozvoj silových schopností dolných končatín mladých futbalistov / Anton Lednický
  In: Tréner : vybrané state - informácie. - Č. 21 (1999), s. 3-6
 181. BDF Rozvoj orientačnej schopnosti / Anton Lednický, Ladislava Doležajová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 13, č. 3 (2003), s. 1-4 - metodická príloha
 182. BDF Rozvoj koordinačných schopností v športových hrách / Anton Lednický
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 9, č. 3-4 (1999), s. I-IV - metodická príloha
 183. BDF Pohybové hry a súťaže na rozvoj koordinačných schopností / Anton Lednický, Ladislava Doležajová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč.13, č. 4 (2003), s. 1-4 metodická príloha
 184. BDF Pohybové hry s obručami na rozvoj rýchlostných a koordinačných schopností / Anton Lednický, Ladislava Doležajová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 15, č. 3-4 (2005), s. 1-4 metodická príloha
 185. BDF Rozvoj rýchlostných a koordinačných schopností mladých futbalistov / Anton Lednický
  In: Tréner : vybrané state - informácie. - Č. 22 (1999), s. 4-8
 186. BDF Pohled na atletický desetiboj mužů / Karel Rubáš, Anton Lednický
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 9, č. 1 (1999), s. 42-45
 187. BDF Rozvoj rýchlostno-silových schopností športovcov / Anton Lednický, Jaromír Šimonek
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 14, č. 2 (2004), s. I-IV - metodická príloha
 188. BDF Didaktický postup pri nácviku techniky skoku do diaľky / Anton Lednický
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 24, č. 2 (2014), s. I-IV - metodická príloha
 189. BDF Pohybové hry na rozvoj výbušnej sily dolných končatín / Ladislava Doležajová, Anton Lednický
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 17, č. 3-4 (2007), s. I-IV metodická príloha
 190. BDF Rozvoj kinensteticko-diferenciačnej schopnosti a priestorovej orientácie / Anton Lednický, Ladislava Doležajová
  In: Basketbalový tréner. - Roč. 11, č. 5 (2006), s. 52-54
 191. BDF Využitie prekážkových dráh na hodinách telesnej výchovy / Anton Lednický, Ladislava Doležajová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 19, č. 1 (2009), s. I-IV metodická príloha
 192. BDF Rozvoj pohyblivosti a posilňovacie cvičenia v členkovom kĺbe / Anton Lednický, Ladislava Doležajová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 19, č. 2 (2009), s. I-IV - metodická príloha
 193. BDF Pohybové hry na rozvoj odrazovej výbušnosti / Jaromír Šimonek, Anton Lednický
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 14, č. 1 (2004), s. 1-4 - metodická príloha
 194. BDF Skúsenosti z realizácie koordinačnej prípravy v tréningovom procese / Anton Lednický
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 14, č. 2 (2004), s. 27-28
 195. BDF Využívanie gymnastických lavičiek v tréningovom procese / Ladislava Doležajová, Anton Lednický
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 14, č. 3-4 (2004), s. 1-4 metodická príloha
 196. BDF Základné východiská pohybovej prípravy vo futsale / Anton Lednický
  In: Profutsal. - Č. Október (2004), s. 26-27
 197. BDF Rozvoj koordinačných schopností mladých basketbalistov / Anton Lednický, Ladislava Doležajová
  In: Basketbalový tréner. - Roč. 9, č. 3 (2004), s. 54-58
 198. BDF Kondičná príprava - rýchlostné schopnosti / Anton Lednický
  In: Profutsal. - Č. December (2004), s. 22-23
 199. BDF Rozvoj silových schopností horných končatín bez doplnkovej záťaže / Anton Lednický, Ladislava Doležajová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 18, č. 3-4 (2008), s. I-IV - metodická príloha
 200. BDF Cvičenia na rozvoj výbušnej sily dolných končatín / Ladislava Doležajová, Anton Lednický
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 17, č. 1 (2007), s. I-IV metodická príloha
 201. BDF Rozvoj výbušnej sily dolných končatín s využitím gymnastických lavičiek / Ladislava Doležajová, Anton Lednický
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 16, č. 2 (2006), s. I-IV metodická príloha
 202. BDF Plyometrické cvičenia na rozvoj výbušnej sily dolných končatín a akceleračnej rýchlosti futsalistov / Anton Lednický
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 22, č. 3 (2012), s. I-IV - metodická príloha
 203. BDF Rozvoj rytmickej schopnosti v školskej telesnej výchove / Anton Lednický, Ladislava Doležajová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 12, č. 3 (2002), s. 4 - metodická príloha
 204. BDF Cvičenia na rozvoj reaktívnej sily dolných končatín / Ladislava Doležajová, Anton Lednický
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 16, č. 3 (2006), s. I-IV metodická príloha
 205. BDF Rozvoj kinesteticko-diferenciačnej schopnosti horných končatín / Ladislava Doležajová, Anton Lednický
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 12, č. 4 (2002), s. 4 - metodická príloha
 206. BDF Rozvoj priestorovo-orientačnej schopnosti v basketbale / Tatiana Gallová, Ladislava Doležajová, Anton Lednický
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 26, č. 1 (2016), s. 17-20
 207. BDF Individualizácia tréningu bežcov na stredné vzdialenosti / Anton Lednický
  In: Tréner. - Roč. 32, č. 7 (1988), s. 1-16 - Metodické listy
 208. BDF Individualizácia tréningového procesu mladých bežcov na stredné vzdialenosti / Jurij Travin, Anton Lednický
  In: Atletika. - Roč. 39, č. 2 (1987), s. 15-18
 209. BDF Rozvoj kinesteticko-diferenciačnej schopnosti dolných končatín / Anton Lednický, Ladislava Doležajová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 13, č. 1 (2003), s. 18-21
 210. BED Školské a mimoškolské zaťaženie žiaka športovej triedy / Anton Lednický
  In: Perspektívy školskej telesnej výchovy a športu pre všetkých v SR : zborník. - ISBN 80-89075-01-0. - Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2001. - S. 90-92
 211. BED Skúsenosti a odporúčania z diagnostiky koordinačných schopností / Anton Lednický, Ladislava Doležajová, Ján Koštial
  In: Telesná výchova, šport, výskum na univerzitách. - ISBN 80-227-2313-4. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2005. - S. 83-84
 212. BED Rekreačná chôdza a rekreačný beh v športových aktivitách občanov / Anton Lednický
  In: EYES 2004 [elektronický dokument]. - Bratislava : Ministerstvo školstva SR, 2004. - S. [5 s.] [CD-ROM]
 213. BED Porovnanie atletickej výkonnosti uchádzačov o štúdium na FTVŠ UK v rokoch 2003-2006 / Ladislava Doležajová, Ján Koštial, Anton Lednický
  In: Reakcia, adaptácia a zmeny stavov študentov na rozličné formy pohybového zaťaženia. - ISBN 80-227-2533-1. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2006. - S. 33-37
 214. BED Porovnanie atletickej výkonnosti uchádzačok o štúdium na FTVŠ UK v rokoch 2003 - 2006 / Ladislava Doležajová, Ján Koštial, Anton Lednický
  In: Telesná výchova a šport na univerzitách [elektronický dokument] : zborník z 5. ročníka konferencie s medzinárodnou účasťou konanej pod záštitou dekana FZKI doc. Ing. Karola Kalúza, CSc.. - ISBN 80-8069-802-3. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre. Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, 2006. - S. 56-60 [CD-ROM]
 215. BEE Problemy obščevo obrazovanija i podgotovki pedagogičeskich kadrov v Slovakii / Anton Lednický
  In: Aktualnije problemy obrazovanija i nauki. - ISBN 978-5-91447-155-9. - Moskva : Ministerstvo obrazovanija i nauki rossijskoj federacii, 2016. - S. 232-235
 216. BEE Úroveň rozvoja kondičných schopností športovo talentovaných chlapcov v porovnaní s populáciou / Ladislava Doležajová, Anton Lednický
  In: Pedagogická kinantropologie 2011 : soubor referátů z mezinárodního semináře [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-7399-129-6. - Brno : Tribun EU, 2011. - S. 49-54
 217. BEF Rozvoj koordinačných schopností / Anton Lednický, Ladislava Doležajová
  In: Škola v pohybe. - ISBN 978-80-89197-71-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, Fakulta telesnej výchovy a športu a Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2007. - S. 83-92
 218. BEF Využitie koordinačných cvičení v školskej telesnej výchove / Ladislava Doležajová, Anton Lednický
  In: Škola v pohybe. - ISBN 978-80-8113-006-9. - Bratislava : Peter Mačura-PEEM, 2009. - S. 49-52
 219. BEF Diagnostika koordinačných schopností v telovýchovnom procese / Anton Lednický, Ladislava Doležajová
  In: Škola v pohybe 2011. - ISBN 978-80-89257-35-5. - Bratislava : ICM Agency, 2011. - S. 45-52
 220. BEF Koordinačné cvičenia na rozvoj kinesteticko-diferenciačnej schopnosti v športovej príprave detí a mládeže s orientáciou na športové hry / Jaromír Šimonek, Anton Lednický
  In: Rozvoj koordinačných schopností v športovej príprave. - Bratislava : Telovýchovná škola SZTK, 2005. - S. 69-75
 221. DAI Postrojenie trenirovočnogo processa begunov na srednije distanciji v svjazi s ich osnovnymi individuaľnymi osobenosťami / Anton Lednický ; školiteľ N. G. Ozolin
  Moskva : Institut fizičeskoj kuľtury, 1986
 222. DAI Atletické prostriedky v pohybovej príprave športovcov : Komentár k súboru vybraných publikovaných prác. / Anton Lednický
  Bratislava : [s.n.], 2005
 223. EDJ Teoretické a metodické problémy súčasnej atletiky / Anton Lednický
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 7, č. 2 (1997), s. 19-20
 224. EDJ Človek vo svete športu : nové idey, technológie a perspektívy / Anton Lednický
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 8, č. 2-3 (1998), s. I-IV - metodická príloha
 225. EDJ Katedra atletiky / Anton Lednický
  In: Univerzita Komenského, Fakulta telesnej výchovy a športu 1960-2010. - ISBN 978-80-223-2926-2. - Bratislava : FTVŠ UK, 2010. - S. 44-57
 226. EDJ Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport / Anton Lednický
  In: Univerzita Komenského, Fakulta telesnej výchovy a športu 1960-2010. - ISBN 978-80-223-2926-2. - Bratislava : FTVŠ UK, 2010. - S. 175-178
 227. EDJ Katedra atletiky vznikla už pri zrode fakulty / Anton Lednický
  In: Naša univerzita. - Č. 10 (2010), s. 21
 228. FAI Zborník vedeckých prác V / Zostavili Ján Koštial, Iveta Cihová, Miroslav Ciho ; ilustroval Anton Lednický
  Bratislava : Slovenská spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2001
 229. FAI Teoretické a metodické problémy súčasnej atletiky II : Vedecko-metodický seminár, Bratislava 25. novembra 1996. / Zostavil Anton Lednický
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 1996
 230. FAI Teoretické a metodické problémy súčasnej atletiky : Zborník prác z vedecko-metodického seminára. Bratislava, 4.3.1996. / Zostavil Anton Lednický
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 1996
 231. FAI Seminar for race walking coaches / Zostavil Anton Lednický
  Bratislava : Perex K+K, 1998
 232. GII Vianočné posedenie zamestnancov FTVŠ UK / Anton Lednický
  In: Naša univerzita. - Roč. 61, č. 5 (2015), s. 22
 233. GII 8. reprezentačný ples FTVŠ UK / Anton Lednický
  In: Naša univerzita. - Roč. 61, č. 8 (2015), s. 17
 234. GII Metodický výcvik atletických disciplín / Július Kolčiter, Anton Lednický
  Bratislava : Metodické centrum, 1993
 235. GII Comenius University Faculty of physical education and sport / Libor Duchoslav, Anton Lednický, Jaromír Sedláček
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 1994
 236. GII Po Športových prázdninách nechce ísť do prvej triedy, ale na FTVŠ UK / Anton Lednický
  In: Naša univerzita. - Roč. 61, č. 1 (2014), s. 38
 237. GII Bežecký tréning futbalistov / Anton Lednický, Miroslav Holienka
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2002
 238. GII Základný pohyb, bez ktorého by ľudstvo neprežilo svetový deň behu / Anton Lednický
  In: Naša univerzita. - Roč. 63, č. 2 (2016), s. 28
 239. GII Bežecký tréning vo futbale / Anton Lednický, Miroslav Holienka
  Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 1999
 240. GII 7. reprezentačný ples FTVŠ UK / Anton Lednický
  In: Naša univerzita. - Roč. 60, č. 8 (2014), s. 16
 241. GII 6. reprezentačný ples FTVŠUK / Anton Lednický
  In: Naša univerzita. - Roč. 59, č. 8 (2013), s. 13
 242. GII Prednáška a beseda s trénerom reprezentácie SR vo futbale Stanislavom Grigom / Anton Lednický
  In: Naša univerzita. - Roč. 59, č. 10 (2013), s. 30
 243. GII BENI day na FTVŠ UK / Anton Lednický
  In: Naša univerzita. - Roč. 59, č. 10 (2013), s. 30
 244. GII Legkaja atletika : Individualizacija trenirovočnogo processa junych begunov na srednie distancii : Metodičeskije razrabotki dlja studentov. / Jurij Travin, Anton Lednický
  Moskva : Gosudarstvennyj centraľnyj ordena Lenina institut fizičeskoj kuľtury, 1989
 245. GII Otvorenie akademického roka na FTVŠ UK / Anton Lednický
  In: Naša univerzita. - Roč. 57, č. 2 (2011), s. 9
 246. GII Cena dekana FTVŠ UK v atletike / Anton Lednický
  In: Naša univerzita. - Roč. 57, č. 2 (2011), s. 30
 247. GII Jubilejná Lafranconská hodinovka / Anton Lednický
  In: Naša univerzita. - Roč. 57, č. 2 (2011), s. 30
 248. GII Akademické vzpieranie / Gabriel Buzgó, Anton Lednický
  In: Naša univerzita. - Roč. 57, č. 2 (2011), s. 30
 249. GII Univerziáda / Anton Lednický
  In: Naša univerzita. - Roč. 59, č. 1 (2012), s. 14-15
 250. GII FTVŠ UK otvorila nový rok výstavou a ocenením študentov / Anton Lednický
  In: Naša univerzita. - Roč. 60, č. 2 (2013), s. 11
 251. GII Lavička Petra Oleja / Anton Lednický
  In: Naša univerzita. - Roč. 60, č. 2 (2013), s. 23
 252. GII Otvorenie futbalového areálu doc. Kačániho / Anton Lednický
  In: Naša univerzita. - Roč. 59, č. 3 (2012), s. 9
 253. GII Športové prázdniny 2013 na FTVŠ UK / Anton Lednický
  In: Naša univerzita. - Roč. 60, č. 2 (2013), s. 23
 254. GII Fakulta telesnej výchovy a športu oslávila 50. výročie vzniku / Anton Lednický
  In: Naša univerzita. - Č. 3 (2010), s. 6-7
 255. GII Cena dekana FTVŠ UK v atletike / Anton Lednický
  In: Naša univerzita. - Č. 3 (2010), s. 24
 256. GII Lafranconská hodinovka / Anton Lednický
  In: Naša univerzita. - Č. 3 (2010), s. 24
 257. GII Olympijský festival detí a mládeže na FTVŠ UK / Anton Lednický
  In: Telesná výchova & šport. - Roč.20, č.2 (2010), s.[1]
 258. GII FTVŠ zorganizovala olympijský festival detí a mládeže / Anton Lednický
  In: Naša univerzita. - Č. 10 (2010), s. 24
 259. GII Na Deň otvorených dverí na FTVŠ UK prišlo 300 návštevníkov / Anton Lednický
  In: Naša univerzita. - Roč. 57, č. 6 (2011), s. 7
 260. GII ŠVOČ fakulty telesnej výchovy a športu má víťazov / Anton Lednický, Ludmila Zapletalová
  In: Naša univerzita. - Č. 9 (2010), s. 12