Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Oznamy členov katedry

Vedúci katedry

doc. Mgr. Milan Sedliak, PhD.
E-mail:milan.sedliakuniba.sk
Miestnosť:I-17
Konzultačné hodiny
 Oznamy pracovníka katedry:

Sekretariát katedry

Zuzana Ružičková
E-mail:zuzana.ruzickovauniba.sk
Tel.:+421 2 90179931
Klapka (VoIP):17 9931
Miestnosť:I-21

doc. RNDr. Viktor Bielik, PhD.

E-mail:viktor.bielik@uniba.sk
Miestnosť:I-17
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

Mgr. Ľubica Böhmerová, PhD.

E-mail:lubica.bohmerovauniba.sk
Miestnosť:I-14
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

doc. MUDr. Jana Lipková PhD.

E-mail:jana.lipkovauniba.sk
Miestnosť:I-20
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

PaedDr. Libor Duchoslav

E-mail:libor.duchoslavuniba.sk
Miestnosť:II-18
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

prof. MUDr. Dušan Hamar, PhD.

E-mail:dusan.hamaruniba.sk
Miestnosť:I-10
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

MUDr. Eva Musilová, PhD.

E-mail:eva.musilovauniba.sk
Miestnosť:I-18
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

M.Sc Ludmila Oreská, PhD.

E-mail:ludmila.oreskauniba.sk
Miestnosť:I-14
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

Mgr. Gabriel Buzgo, PhD.

E-mail:gabriel.buzgouniba.sk
Miestnosť:I-16
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

Mgr. Peter Schickhofer, PhD.

E-mail:peter.schickhoferuniba.sk
Miestnosť:I-09
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

MUDr. Barbara Ukropcová, PhD.

E-mail:

barbara.ukropcovauniba.sk

barbara.ukropcova@gmail.com

Miestnosť:
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

prof. Mgr. Erika Zemková, PhD.

E-mail:erika.zemkovauniba.sk
Miestnosť:I-13
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

Doktorandi

Mgr. Martin Čupka

E-mail:martin.cupkauniba.sk
Miestnosť:II-19
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

Mgr. Ivan Hric

E-mail:

ivan.hric@uniba.sk

Miestnosť:I-22
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

Mgr. Libuša Kubáňová

E-mail:libusa.kubanovauniba.sk
Miestnosť:I-20
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

Mgr. Leonard Lendvorský

E-mail:

leonard.lendvorskyuniba.sk

Miestnosť:I-19
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

Mgr. Simona Ugrayová

E-mail:

simona.ugrayovauniba.sk

Miestnosť:I-22
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry: