Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Zoznam a oznamy členov katedry

Sekretariát katedry

Zuzana Ružičková
E-mail:zuzana.ruzickovauniba.sk
Tel.:+421 2 90179931
Klapka (VoIP):17 9931
Miestnosť:I-21

prof. MUDr. Dušan Hamar, PhD.

E-mail:dusan.hamaruniba.sk
Miestnosť:I-11
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

Mgr. Simona Ugrayová, PhD.

Doktorandi

M.Sc. Banafsheh AMIRI

E-mail:

banafsheh.amiri@uniba.sk

Miestnosť:I-22
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

Mgr. Genc BERISHA

E-mail:

genc.berisha@uniba.sk

Miestnosť:I-22
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

Mgr. Libuša KUBÁŇOVÁ

E-mail:libusa.kubanovauniba.sk
Miestnosť:I-20
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

Mgr. Filip SKALA

E-mail:

filip.skala@uniba.sk

Miestnosť:I-20
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

Mgr. Michal STŘELECKÝ

E-mail:

michal.streleckyuniba.sk

Miestnosť:I-19
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

Mgr. Miriam TKAČIKOVÁ

E-mail:

miriam.tkacikovauniba.sk

Miestnosť:I-19
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

Mgr. Mikuláš VARJAN

E-mail:mikulas.varjan@uniba.sk
Miestnosť:I-22