Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Zoznam a oznamy členov katedry

Vedúci katedry

doc. Mgr. Milan Sedliak, PhD.
E-mail:milan.sedliakuniba.sk
Miestnosť:I-16
Konzultačné hodiny
 Oznamy pracovníka katedry:

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

 

 

Sekretariát katedry

Zuzana Ružičková
E-mail:zuzana.ruzickovauniba.sk
Tel.:+421 2 90179931
Klapka (VoIP):17 9931
Miestnosť:I-21

doc. RNDr. Viktor BIELIK, PhD.

E-mail:viktor.bielik@uniba.sk
Miestnosť:I-17
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Mgr. Ľubica Žiška Böhmerová, PhD.

E-mail:lubica.bohmerovauniba.sk
Miestnosť:I-14
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Mgr. Gabriel Buzgo, PhD.

E-mail:gabriel.buzgouniba.sk
Miestnosť:I-15
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Mgr. Alena Černáčková PhD.

E-mail:alena.cernackovauniba.sk
Miestnosť:I-18
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

PaedDr. Libor Duchoslav

E-mail:libor.duchoslavuniba.sk
Miestnosť:I-23
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

prof. MUDr. Dušan Hamar, PhD.

E-mail:dusan.hamaruniba.sk
Miestnosť:I-11
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

MUDr. Eva Musilová, PhD.

E-mail:eva.musilovauniba.sk
Miestnosť:I-18
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Mgr. Viktor Oliva, PhD.

E-mail:

viktor.olivauniba.sk

Miestnosť:I-15
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

M.Sc Ludmila Oreská, PhD.

E-mail:ludmila.oreskauniba.sk
Miestnosť:I-14
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Mgr. Peter Schickhofer, PhD.

E-mail:peter.schickhoferuniba.sk
Miestnosť:I-09
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

prof. Mgr. Erika Zemková, PhD.

E-mail:erika.zemkovauniba.sk
Miestnosť:I-13
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Doktorandi

M.Sc. Banafsheh AMIRI

E-mail:

banafsheh.amiri@uniba.sk

Miestnosť:I-22
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

Mgr. Genc BERISHA

E-mail:

genc.berisha@uniba.sk

Miestnosť:I-22
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

Mgr. Martin Čupka

E-mail:martin.cupkauniba.sk
Miestnosť:I-19
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

Mgr. Libuša KUBÁŇOVÁ

E-mail:libusa.kubanovauniba.sk
Miestnosť:I-20
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

Mgr. Filip SKALA

E-mail:

filip.skala@uniba.sk

Miestnosť:I-20
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

Mgr. Michal STŘELECKÝ

E-mail:

michal.streleckyuniba.sk

Miestnosť:I-19
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

Mgr. Miriam TKAČIKOVÁ

E-mail:

miriam.tkacikovauniba.sk

Miestnosť:I-19
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

Mgr. Mikuláš VARJAN

E-mail:mikulas.varjan@uniba.sk
Miestnosť:I-22