Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

doc. MUDr. Adela Penesová, PhD.

Katedra pôsobenia

Katedra biologických a lekárskych vied

Miestnosť

 • I-18

Konzultačné hodiny

Pondelok12:30-13:30

Ukončená vysoká škola

 • Lekárska fakulta, UK v Bratislave

Začiatok pôsobenia na fakulte

 • 2023

Vyučujúci predmetov

 • Klinická výživa
 • Šport pre všetkých

Členstvá

 • Slovenská lekárska komora
 • Slovenská kardiologická spoločnosť
 • Slovenská diabetologická spoločnosť
 • Slovenská obezitologická asociácia 

Školský email

Zámer výskumov

 • Obezita
 • Fyzická zdatnosť
 • črevný mikrobióm
 • hypertenzia
 • diabetes

Publikácie

 • Kubáňová L, Bielik V, Hric I, Ugrayová S, Šoltys K, Rádiková Ž, Baranovičová E, Grendár M, Kolisek M, Penesová A. Gut Microbiota and Serum Metabolites in Individuals with Class III Obesity Without Type 2 Diabetes Mellitus: Pilot Analysis. Metab Syndr Relat Disord. 2023 Jun;21(5):243-253. doi: 10.1089/met.2022.0071
 • Imrich R, Zatkova A, Lukacova O, Sedlakova J, Zanova E, Vlcek M, Penesova A, Radikova Z, Havranova A, Ranganath L. Nutritional interventions for patients with alkaptonuria: A minireview. Endocr Regul. 2023 Mar 26;57(1):61-67. doi: 10.2478/enr-2023-0008Minárik P, Mináriková D, Golian J, Penesová A, Babjaková J. Odporúčania pre stravovanie a výživu u dospelých. Kniha. vydavateľstvo Raabe SK. ISBN: 978 80 814 800-7, (216 strán) 2023
 • Pos Z, Khedr M, Radvanszky J, Penesova A, Hekel R, Szemes T, Ranganath LR, Zatkova A. APOC3 and ABCA1 variants in unusual combined hypolipidaemia showing premature peripheral vascular disease. Bratisl Lek Listy. 2023;124(5):351-355. doi: 10.4149/BLL_2023_053
 • Krizanova O, Penesova A, Sokol J, Hokynkova A, Samadian A, Babula P. Signaling pathways in cutaneous wound healing. Front Physiol. 2022 Nov 25;13:1030851. doi: 10.3389/fphys.2022.1030851
 • Chang DC, Penesova A, Bunt J, Stinson EJ, Kavouras S, Paddock E, Gluck ME, Walter M, Piaggi P, Krakoff J. Water intake, thirst, and copeptin responses to two dehydrating stimuli in lean men and men with obesity. Obesity (Silver Spring). 2022 Aug 2. doi: 10.1002/oby.23520
 • Dean Z, Penesova A, Radikova Z, Dean Z, Kollar B. Pilot study of longterm low fat diet in relapsing-remitting multiple sclerosis. Neuro Endocrinol Lett. 2022 Sep 16;43(3):135-139
 • Bielik V, Hric I, Ugrayová S, Kubáňová L, Putala M, Grznár A, Penesova A, Havranova A, Šardzíková S, Grendar M, Baranovicova E, Šoltys K, Kolisek M. Effect of High‑intensity Training and Probiotics on Gut Microbiota Diversity in Competitive Swimmers: Randomized Controlled Trial. Sports Medicine Open (2022) 8:64 https://doi.org/10.1186/s40798-022-00453-8
 • Minárik P, Penesová A, MinárikováD, Adamkovičová L. Výživa a karcinóm prsníka. Onkológia 2022
 • Minárik P, Fábryová Ľ, Penesová A, Ukrpcová B, Blaho E. Redukčná diéta. Skúsme to inak. Kniha. vydavateľstvo Raabe SK. EAN: 9788081405044, (s. 48-222) 2021
 • Imrich R, Zaťková A, Lukáčová O, Lukáč J, Sedláková J, Záňová E, Maceková D, Vlček M, Penesová A, Rádiková Ž, Popracová Z, Ďurínová E, Ranganath L. Alkaptonúria: nové možnosti liečby a klinický manažment. Interná med.2021; 21 (11). 308-312
 • Imrich R, Zaťková A, Lukáčová O, Lukáč J, Sedláková J, Záňová E, Maceková D, Vlček M, Penesová A, Rádiková Ž, Popracová Z, Ďurínová E, Ranganath L. Alkaptonúria: vzťah genotyp – fenotyp, klinický obraz a diagnostika ochorenia. Interná med. 2021; 21 (10); 220-224
 • Hric I, Ugrayová S, Penesova A, Rádiková Z, Kubáňová L, Šardzíková S, Baranovicova E, Klucar L, Beke G, Grendar M, Kolisek M, Šoltys K, Bielik V. The Efficacy of Short-Term Weight Loss Programs and Consumption of Natural Probiotic Bryndza Cheese on Gut Microbiota Composition in Women. Nutrients 2021
 • Soltys K, Lendvorský l, Hric I, Penesová A, Baranovičová E, Mikula I, Bohmer M, Budiš J, Vávrová S, Grones J, Grendar M, Kolisek M, Bielik V. Strenuous physical training influence physical fitness, body composition and Bacteroides to Prevotella ratio in the gut of elderly athletes. Front. in Physiol., section Exercise Physiology 2021 (IF 3.367, Q)
 • Imrich R, Vlcek M, Penesova A, Radikova Z, Havranova A, Sivakova M, Siarnik P, Kollar B, Sokolov T, Turcani P, Heckova E, Hangel G, Strasser B, Bogner W. Cardiac autonomic function in patients with early multiple sclerosis. Clin Auton Res. 2021 Mar 4. doi: 10.1007/s10286-021-00790-w. Online ahead of print. (Q2, IF 2.968)
 • Siarnik P, Penesova A, Radikova Z, Hluchanova A, Hanus O, Klobucnikova K, Turcani P, Kollar B. Association of lipoprotein levels with sleep apnea: role of autonomic dysfunction. Endocr Regul. 2021 Jan 29;55(1):22-29. doi: 10.2478/enr-2021-0004.
 • Penesová A, Babjaková J. Rizikové faktory vzniku obezity (Biologické a psychosiálne) Sociálna psychológia 2021
 • Bielik V, Hric I, Baláž V, Penesová A, Vávrová S, Grones J, Bokor B, Budiš J, Bohmer M, Minárik G, Augustovičová D, Šoltys K. Gut microbiota diversity in lean athletes is associated with positive energy balance. Annals of Nutrition and Metabolism 2020
 • Penesová A, Páleník M, Havranová A, Rádiková Ž, Babjaková J. Špecifiká manažmentu extrémne obézneho pacienta (Specifics of extremely obese patient management). In Dni praktickej obezitológie a metabolického syndrómu: zborník vedeckých prác. Collegium Humanum Warsaw Management University, 2020, s. 296-311. ISBN 978-83-958245-0-0.
 • Babjaková J, Penesová A, Sedliak M. Chronobiológia a chrononutrícia - ako môžu cirkadiánne rytmy ovplyvňovať zdravie a hmotnosť = Chronobiology and chrononutration - how circadian rhytms can affect health and weight. In Dni praktickej obezitológie a metabolického syndrómu: zborník vedeckých prác. Collegium Humanum Warsaw Management University, 2020, s. 17-24. ISBN 978-83-958245-0-0
 • Penesová A, Rádiková Ž. PATOFYZIOLÓGIA UROPOETICKÉHO TRAKTU (skriptá pre študentov Lekárskej Fakulty) KNIŽNICA SZU BRATISLAVA, 2020, ISBN: 978-80-89702-75-6
 • Rádiková Ž, Penesová A, Vlček M, Havranová A, Siváková M, Šiarnik P, Žitňanová I, Imrich R, Turčáni P, Kollár B. Lipoprotein profiling in early multiple sclerosis patients: effect of chronic inflammation? Lipids Health Dis. 2020 Mar 17;19(1):49. doi: 10.1186/s12944-020-01221-x
 • Bajer B, Rádiková Ž, Havranová A, Žitňanová I, Vlček M, Imrich R, Sabaka, P, Bendžala M, Penesová A. Effect of 8-weeks intensive lifestyle intervention on LDL and HDL subfractions. Obes Res Clin Pract. 2019 Nov - Dec;13(6):586-593. doi: 10.1016/j.orcp.2019.10.010

O sebe

 • Action
 • Creative