Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Mgr. Gabriel Buzgó, PhD.

Katedra pôsobenia

Katedra biologických a lekárskych vied

Miestnosť

 • I-15

Konzultačné hodiny

Utorok10:00 - 11:00
Štvrtok13:00 - 14:00

Ukončená vysoká škola

 • Fakulta telesnej výchovy a športu, UK v Bratislave

Začiatok pôsobenia na fakulte

 • 2009 (2006)

Vyučujúci predmetov

 • Základy prvej pomoci,
 • Regenerácia a masáž,
 • Seminár k Bc. práci 1
 • Seminár k Bc. práci 2
 • Vzpieranie VP

Členstvá

 • Slovenský zväz vzpierania

Školský email

Zámer výskumov

 • Rozvoj rýchlostno-silových schopností (velocity, resp. power based training),
 • Pohybová predpríprava a kineziológia základných pohybových vzorov (myoelektrická aktivita svalov pri rôznych modalitách pohybu).

Publikácie

 • Buzgó, G., Halaj, M., Novosád, A., Oliva., V., Krnáč, M. (2021). Drep v rozvoji rýchlostno-silových schopností. - 1. vyd. Bratislava: Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport. 106 s. ISBN 978-80-89075-98-0

O sebe

-