Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Mgr. Ľubica Žiška Böhmerová, PhD.

Katedra pôsobenia

Katedra biologických a lekárskych vied

Miestnosť

 • I-14

Konzultačné hodiny

Pondelok09:45 - 10:45
Utorok13:00 - 14:00

Ukončená vysoká škola

 • Fakulta telesnej výchovy a športu, UK v Bratislave

Začiatok pôsobenia na fakulte

 • 2003

Vyučujúci predmetov

 • Fyziológia telesných cvičení,
 • Základy výživy,
 • Výživa pre výkon a zdravie

Členstvá

 • SGF

Zámer výskumov

 • koordinačné schopnosti - rovnováhové schopnosti v gymnastike, stabilita postoja bežnej populácia a rôznych športových špecializáciách;
 • silové schopnosti;
 • senzomotorický tréning;
 • pohybová terapia v prevencii pádov seniorov

Publikácie

 • Böhmerová, Ľ. (2021) Klinická výživa učebné texty pre študentov FTVŠ UK [elektronický zdroj]
 • Böhmerová, Ľ. (2007) Rovnováhové schopnosti športových gymnastiek rôzneho veku a výkonnosti
 • Böhmerová, Ľ. (2021) Nácvik cvičebného tvaru stojka na rukách
 • Böhmerová, Ľ., Hamar, D., Zemková, E. (2005) Parametre statickej rovnováhy v stojke na rukách pri posudzovaní špeciálnej trénovanosti športových gymnastov
 • Böhmerová, Ľ., et al. (2021) Vek a dynamické rovnováhové schopnosti

O sebe

Zameriavam sa na problematiku rovnováhových schopností, vo svojej dizertačnej práci som riešila „Rovnováhové schopnosti športových gymnastiek rôzneho veku a výkonnosti “.

Mám dlhoročné skúsenosti s posudzovaním rovnováhových schopností športovcov, ako aj bežnej populácie rôzneho veku. V súčasnosti sa venujem najmä sledovaniu účinkov senzomotorického tréningu na rovnováhu a fyzickú zdatnosť seniorskej populácie.