Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Mgr. Peter Schickhofer, PhD.

Katedra pôsobenia

Katedra biologických a lekárskych vied

Miestnosť

 • I-9

Konzultačné hodiny

Štvrtok10:00 - 12:00

Ukončená vysoká škola

 • Fakulta telesnej výchovy a športu, UK v Bratislave

Začiatok pôsobenia na fakulte

 • 1992

Vyučujúci predmetov

 • Biomechanika,
 • Digitálne technológie vo vzdelávaní,
 • Veslovanie VP

Členstvá

 • Slovenský veslársky zväz,
 • hlavný tréner,
 • člen Predsedníctva SVZ

Zámer výskumov

 • Biomechanická charakteristika vybraných pohybov, športových výkonov,
 • Úroveň vybraných parametrov športového výkonu v športovej špecializácii

Publikácie

 • Schickhofer, P. (2003). Sila a výkon pri rôznych rýchlostiach svalovej kontrakcie u športovcov vybraných špecializácií. Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae, 44 [elektronický dokument]. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2003.- ISBN 80-223-1914-7. - S. 79-138
 • Hamar, D., Zemková, E., Schickhofer, P., Cvečka, J., Žiška Böhmerová, Ľ., Gažovič, O. (2007): Alternatívne metódy rozvoja a posudzovania nervovosvalových funkcií : stručný súhrn výsledkov projektu ITERREG IIIA "Pohyb bez hraníc". - 1. vyd. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2007. - 106 s.
 • Hamar, D., Gažovič, O., Schickhofer, P. (1995): Isokinetic cycle ergometer – application in sports medicine. In: European journal of sports medicine. - Roč. 1, č. 0 (1995), s. 8-11. - ISSN 1792-4979

O sebe