Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Mgr. Viktor Oliva, PhD.

Katedra pôsobenia

Katedra biologických a lekárskych vied

Miestnosť

 • I-15

Konzultačné hodiny

Utorok08:30 - 09:30
Štvrtok13:00 - 14:00

Ukončená vysoká škola

 • Fakulta telesnej výchovy a športu, UK v Bratislave

Začiatok pôsobenia na fakulte

 • 2021

Vyučujúci predmetov

 • Funkčné poruchy pohybového systému
 • Regenerácia v športe - semináre
 • Teória a didaktika športovej špecializácie VI_šport pre všetkých

Členstvá

 • člen Komisie vzdelávania Slovenského zväzu vzpierania (SZV)

Školský email

Zámer výskumov

 • Exercise oncology, využitie pohybovej terapie ako formy podpornej liečby u pacientov s karcinómom semenníka,
 • Vplyv multimodálneho tréningového programu na motorické a funkčné parametre seniorskej populácie,
 • Myoelektrická aktivita vybraných synergických svalov v závislosti od spôsobu vykonania komplexných tréningových prostriedkov.

Publikácie

 • Amiri, A., Chovanec, M., Oliva, V., Sedliak, M., Mego, M., Ukropec, J., Ukropcová, B. (2021). Chemotherapy-induced toxicity in patients with testicular germ cell tumors: The impact of physical fitness and regular exercise. Andrology, 9(6), 1879-1892. DOI: 10.1111/andr.13078.
 • Oliva, V., Novosád, A., Buzgó, G., Vajda, M. (2020). The force-curve in squatting according to performance level. Journal of Physical Education and Sport. 20(6), 3436-3444. DOI: 10.7752/jpes.2020.06464
 • Buzgó, G., Halaj, M., Novosád, A., Oliva., V., Krnáč, M. (2021). Drep v rozvoji rýchlostno-silových schopností. - 1. vyd. Bratislava: Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport. 106 s. ISBN 978-80-89075-98-0

O sebe

Pedagóg, vedec a pohybový terapeut s pôsobiskom na Katedre biologických a lekárskych vied, Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave. Je vedecký pracovník na II. neurologickej klinike Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, člen Komisie vzdelávania Slovenského zväzu vzpierania, lektor na vzdelávanie.

V rámci vedecko-výskumnej činnosti sa zaoberá vplyvom implementácie pohybovej aktivity a cvičenia u onkologických pacientov s karcinómom semenníka počas a po absolvovaní chemoterapeutickej liečby v kooperácii s Národným onkologickým ústavom v Bratislave a s Ústavom experimentálnej endokrinológie v Biomedicínskom centre SAV. Skúma taktiež vplyv multimodálneho tréningového procesu na organizmus staršieho človeka a podieľa sa na koncepcii pohybových programov pre staršiu populáciu v podmienkach bežnej populácie i klinickej praxe v Centre aktívneho starnutia v Bratislave a na II. neurologickej klinike LF UK v Bratislave. V rámci vedecko-výskumnej činnosti sa venuje aj problematike detailnej analýzy a optimalizácie modalít vykonania viackĺbových a prototypových pohybov na zvýšenie funkčnej svalovej súhry a myoelektrickej aktivity synergických svalov.

Pravidelný účastník viacerých domácich i zahraničných, celosvetovo uznávaných kongresov, konferencií a seminárov s prezentáciou výsledkov svojej vedecko-výskumnej činnosti. Absolvent mnohých domácich a zahraničných, celosvetovo uznávaných odborných kurzov, školení, certifikácií a webinárov.