Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Mgr. Zuzana Kováčiková, PhD.

Katedra pôsobenia

Katedra biologických a lekárskych vied

Miestnosť

 • I-12

Konzultačné hodiny

Pondelok09:00 - 10:00
Štvrtok10:00 - 11:00

Ukončená vysoká škola

 • Fakulta telesnej výchovy a športu, UK v Bratislave

Začiatok pôsobenia na fakulte

 • 2023

Vyučujúci predmetov

 

 

Členstvá

Zámer výskumov

 • Posturálna stabilita,
 • Starší dospelí,
 • Diagnostika trénovanosti rôznych populácií

Publikácie

 • Kovacikova, Z., Neumannova, K., Bizovska, L., Rydlova, J., Siska, M., & Janura, M. (2016). Postural stability in school-age children with mild bronchial asthma disease (a pilot study). Journal of asthma, 53(1), 11-14.
 • Kováčiková, Z., Neumannova, K., Rydlova, J., Bizovská, L., & Janura, M. (2018). The effect of balance training intervention on postural stability in children with asthma. Journal of Asthma, 55(5), 502-510.
 • Kovacikova, Z., & Zemková, E. (2021). The effect of agility training performed in the form of competitive exercising on agility performance. Research quarterly for exercise and sport, 92(3), 271-278.
 • Kováčiková, Z., Sarvestan, J., & Zemková, E. (2021). Age-related differences in stair descent balance control: Are women more prone to falls than men?. PloS one, 16(1), e0244990.
 • Kováčiková, Z., Sarvestan, J., Buková, A., & Cimboláková, I. (2023). The association between muscle mass quantity and its quality in physically active older women. Health Care for Women International, 1-12.
 • Buková, A., Kováčiková, Z., Sarvestan, J., Neumannová, K., Pecho, J., & Zemková, E. (2023). Advancing age is associated with more impaired mediolateral balance control after step down task. Gait & Posture, 100, 165-170.
 • Kovacikova, Z., Sarvestan, J., Neumannova, K., Linduska, P., Gonosova, Z., & Pecho, J. (2020). Balance control during stair descent on compliant surface is associated with knee flexor and ankle plantar flexor strength in older adults. Journal of biomechanics, 111, 110013.
 • Kovacikova, Z., Zemkova, E., Neumannova, K., Jelen, M., Jelen, K., & Janura, M. (2015). The role of lateral preference of lower limbs in a postural stabilization task. Neuroendocrinol. Lett, 36, 91-95.
 • Kováčiková, Z., Sarvestan, J., Gonosova, Z., Linduska, P., Zemkova, E., & Janura, M. (2020). The association between anthropometric, lower limb strength, and balance variables with 5-repetition sit-to-stand test performance in physically active elderly women. Isokinetics and Exercise Science, 28(4), 325-331.
 • Zemková, E., Kováčiková, Z., & Zapletalová, L. (2020). Is there a relationship between workload and occurrence of back pain and back injuries in athletes?. Frontiers in Physiology, 11, 894.
 • Zemková, E., & Kováčiková, Z. (2023). Sport-specific training induced adaptations in postural control and their relationship with athletic performance. Frontiers in Human Neuroscience, 16, 1007804.

O sebe

Mgr. Zuzana Kováčiková, PhD., je absolventkou Fakulty telesnej výchovy a športu, Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení doktorandského štúdia pôsobila ako POSTDOK na Katedre přírodních věd v kinantropologii, Fakulty tělesné kultury v Olomouci. V rokoch 2018-2020 ako hlavná riešiteľka, viedla vedecký projekt zaoberajúci sa posturálnou stabilitou a jej vzťahom k sile vybraných svalových skupín u starších dospelých. Oblasť výskumu Dr. Kováčikovej sa dlhodobo zameriava na hodnotenie posturálnej stability za rôznych podmienok u širokého spektra populácie.