Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

M.Sc Ľudmila Oreská, PhD.

Katedra pôsobenia

Katedra biologických a lekárskych vied

Miestnosť

 • I-14

Konzultačné hodiny

Utorok10:30 - 11:15
Štvrtok10:30 - 11:15

Ukončená vysoká škola

 • Fakulta telesnej výchovy a športu, UK v Bratislave (PhD)
 • University of Bedfordshire (Mgr)
 • Farmaceutická Fakulta, UK v Bratislave (Bc)

Začiatok pôsobenia na fakulte

 • 2020

Vyučujúci predmetov

 • Biológia človeka II.,
 • Kondičný tréner športu pre všetkých I.,

Členstvá

Školský email

Zámer výskumov

 • fyziológia kostrového svalu,
 • imunohistochémia kostrového svalu,
 • diabetes mellitus, pohybová aktivita a šport,
 • pohybová aktivita a starnutie

Publikácie

 • Berisha, G., Sedliak, M., Zeman, M., Hamar, D., Cvečka, J., Tirpáková, V., Vajda, M., Oreská, Ľ., Černáčková, A., Čupka, M., Šarabon, N., Protasi, F., Zampieri, S., Kern, H., Lofler, S., Musaro, A., Stebelová, K., & Okuliarová, M. (2023). Can lifelong endurance exercise improve ageing through beneficial effects on circadian timing function, muscular performance and health status in men? Protocol for a comparative cross-sectional study. European journal of translational myology, 10.4081/ejtm.2023.12012. Advance online publication. https://doi.org/10.4081/ejtm.2023.12012
 • Vajda, M., Oreská, Ľ., Černáčková, A., Čupka, M., Tirpáková, V., Cvečka, J., Hamar, D., Protasi, F., Šarabon, N., Zampieri, S., Löefler, S., Kern, H., & Sedliak, M. (2022). Aging and Possible Benefits or Negatives of Lifelong Endurance Running: How Master Male Athletes Differ from Young Athletes and Elderly Sedentary? International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(20), 13184. https://doi.org/10.3390/ijerph192013184
 • Slobodová, L., Oreská, Ľ., Schön, M., Krumpolec, P., Tirpáková, V., Jurina, P., Laurovič, J., Vajda, M., Nemec, M., Hečková, E., Šoóšová, I., Cvečka, J., Hamar, D., Turčáni, P., Tsai, C. L., Bogner, W., Sedliak, M., Krššák, M., Ukropec, J., & Ukropcová, B. (2021). Effects of short- and Long-Term Aerobic-Strength training and determinants of walking speed in the elderly. Gerontology, 68(2), 151–161. https://doi.org/10.1159/000515325
 • Oreská, Ľ., Slobodová, L., Vajda, M., Kaplánová, A., Tirpáková, V., Cvečka, J., Buzgó, G., Ukropec, J., Ukropcová, B., & Sedliak, M. (2020). The effectiveness of two different multimodal training modes on physical performance in elderly. European journal of translational myology, 30(1), 8820. https://doi.org/10.4081/ejtm.2019.8820

O sebe

Odborná asistentka zaoberajúca sa multidisciplinárnym výskumom v oblasti športových vied, svalovej fyziológie, svalovej imunohistochémie, metabolizmu a manažmentu diabetu mladých a dospelých športovcov s diabetom 1 typu, ako aj fyzicky aktívnych diabetikov.