Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

MUDr. Eva Musilová, PhD.

Katedra pôsobenia

Katedra biologických a lekárskych vied

Miestnosť

 • I-18

Konzultačné hodiny

Utorok-
Štvrtok-

Ukončená vysoká škola

 • Lekárska fakulta, UK v Bratislave
 • Trnavská univerzita v Trnave

Začiatok pôsobenia na fakulte

 • 2015

Vyučujúci predmetov

 • Anatómia,
 • Funkčná anatómia pohybového systému,
 • Biológia I.

Školský email

Zámer výskumov

 • EMG aktivita a pohyb

Publikácie

 • Komplexná - komprehenzívna rehabilitácia Monika Mačkinová, Eva Musilová Vančová, A., Kečkéšová, M. (2017). Legislatívne a inštitucionálne aspekty pomoci osobám so zdravotným znevýhodnením . 209- Vančová, A., Kečkéšová, M. (2019). Sociálna politika - a právo ako prostriedok ochrany osôb so zdravotným znevýhodnením v SR . Magdeburg : Europäische Bildungswerke Für Beruf und Gesellschaft. 259- Lesňáková, A., Hudáková, Z., Šutvajová, M. (2020). Podpora pohybovej aktivity u seniorov. Pohybové ústrojí : Pokroky ve výzkumu, diagnostice a terapii, 8(1), 11- Lesňáková, A., Šutvajová, M., Navrátilová, N.,Kopinec, P., Zámková, V. (2020). Metódy canisterapie. Revue spoločenských a humanitných vied, 8(4), 5-
 • Vzťah medzi mechanizmami cvičenia a neuroplasticitou Barbora Bartolčičová, Eva Musilová Liska, D., Svantner, R., Brunn, D., Pupis, M. (2019). A comparison of eccentric hamstrings muscle strength in elite hockey players and football players and its impact on the risk of hamstring strains = Porovnanie excentrickej svalovej sily zadných stehenných svalov u profesionálnych hokejistov a futbalistov a jej vplyv na riziko zranenia. Zdravotnícke listy 7(3), 37-44 Liska, D., Brunn, D. (2020). Neurorehabilitation in patients with amyotrophic lateral sclerosis. Ceska a Slovenska neurologie a neurochirurgie, 83(5), 504-507 Liska, D., Svantner, R. (2021). Conservative possibilities of influencing chronic myalgic encephalopathy. Prakticky lekar, 101(1), 12-16
 • Funkčná diagnostika lokomočného systému Eva Musilová Masaryk, V. (2014). Artroskopia členka a totálna endoprotéza členka - manažment ošetrovateľskej starostlivosti u pacientov po operáciách členka . Ružomberok : Ján Šindléry - TESFO, 90- Malay, M., Nevolná, T. (2014). Vertebrogénne algické syndrómy a možnosti ich ovplyvnenia pohybovými aktivitami. Zdravotnícke Listy, 2(3), 11- Žiaková, E., Tanhäuserová, M. (2015). Assessment of postural stability via electronic Phyaction Balance platform in patients with verlebrogenic disorders. Rehabilitácia, 52(4), 204-216 Tanhäuserová, M., Žiaková, E. (2015). Hodnocení posturální stability pomocí elektronické plošiny Phyaction balance u pacientů s vertebrogenními poruchami. Fyzioterpia - Vzdelávanie a prax . -Bratislava : Slovenská zdravotnícka univerzita, S. 289 Signatúra
 • Komplexná fyzioterapia svalovej dysbalancie pri hornom skríženom syndróme Eva Musilová, Vladimír Masaryk, Monika Mačkinová Sabo, V., Džubera, A., Gábor, M., Sabo, J. (2016). Kedy je FBSS skutočne FBSS? = Je FBSS skutočne FBSS? Rehabilitácia, 53(4), 235-238 Frčová, T., Snitková, M., Tomková, Š. (2016). Vplyv raketových športov na ruku športovca - Slovak journal of sport science, 1(2), 62 Frčová, Z., Psalman, V. (2017). Porovnanie zmien vyskytujúcich sa v tenise. Stolný tenis a bedmintonisti ruka = Porovnanie zmien rúk hráčov tenisu, stolného tenisu a bedmintonu = Vergleich der Handänderungen der Spieler von Tennis, Tischtennis und Badminton - Rehabilitácia, 54(2), 126-136 Hudáková, Z. et al. (2020) Vplyv pohybu na kvalitu života seniorov. Klinická sociálna práca a zdravotná intervencia, 11(3), 71-77
 • Škola chrbta verzus bolesti chrbtice Eva Musilová, Daniela Letašiová, Jana Havlová Sládeková, N., Žiaková, E., Kresánek, J. (2014). Využitie liečebných metód pri LIS z pohľadu fyzioterapeutov. Horizonty starostlivosti o zdravie : zborník príspevkov zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie pod záštitou MUDr. Petra Šimka, CSc., rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity, Bratislava. Bratislava : Slovenská zdravotnícka univerzita 237-246 Žiška Böhmerová, Ľ., Luptáková, J. (2016). Motorické schopnosti športových gymnastiek rôznych vekových kategórií = Motorické schopnosti ženských umeleckých gymnastiek rôzneho veku. Šport a rekreácia 2016 : zborník vedeckých prác . -Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Pedagogická fakulta UKF. Katedra telesnej výchovy a športu, 46-52 Žiška Böhmerová, Ľ., Luptáková, J. (2017). Motorické schopnosti umeleckých gymnastiek rôzneho veku (Zborník - č. 3,14) = Úroveň motorických schopností športových gymnastiek rôznych vekových kategórií - 4. medzinárodný vedecký kongres organizovaný Slovinskou gymnastickou federáciou. Ljubljana : Slovinská gymnastická federácia, 364-375
 • Vybrané kapitoly z fyzioterapie a ergoterapie Elena Žiaková, Eva Musilová Mačkinová, M., Štiavnická, D. (2012). Etika v sociálnej práci. 7. Medzinárodná vedecká konferencia Ružomberské zdravotnícke dni [CD-ROM] . Ružomberok : Katolícka univerzita, 382 Letašiová, D. (2013). Koxartróza a možnosti rehabilitačnej intervencie. Jihlavské zdravotnícke dni [CD-ROM] . - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 413 Vavro, M., Jankechová, M. (2014). Starostlivosť o pacienta s totálnou endoprotézou bedrového klbu. Sestra, 13(9-10), 32 Padyšáková, Ľ., Procházková, E. (2017). Ošetrovanie seniorov s demenciou. Jihlavské zdravotnícke dni 2017 [CD-ROM] . Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 189
 • Vplyv lymfodrenáže na distorziu členkového kĺbu Eva Musilová Žiaková, E. (2013). Využitie kineziotapu vo fyzioterapii poúrazových stavov v oblasti členka u detí. Jihlavské zdravotnícke dny 2013 [CD-ROM] . Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 808 Masaryk, V. (2014). Artroskopia členka a totálna endoprotéza členka - manažment ošetrovateľskej starostlivosti u pacientov po operáciách členka . Ružomberok : Ján Šindléry - TESFO, 90 Masyryk, V. (2014). Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta po implantácii totálnej endoprotéy členkového kĺbu. Horizonty starostlivosti o zdravie [CD-ROM] . Bratislava : Slovenská zdravotnícka univerzita, 146 Machová Husarovičová, V., Husarovičová, E., Gazdíková, K. (2017). - In: Komplexný pohľad na problematiku lymfedému . Bratislava : Herba, 116