Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

PaedDr. Libor Duchoslav

Katedra pôsobenia

Katedra biologických a lekárskych vied

Miestnosť

 • I-23

Konzultačné hodiny

Utorok13:00 - 14:00
Streda11:00 - 12:00

Ukončená vysoká škola

 • Fakulta telesnej výchovy a športu, UK v Bratislave

Začiatok pôsobenia na fakulte

 • 1990

Vyučujúci predmetov

 • Biomechanika,
 • Biomechanická analýza pohybu,
 • Športový manažment,
 • Športový marketing,
 • Digitálne technológie

Členstvá

 • Konzultačné a lektorské činnosti v oblastiach športový manažment,
 • športový marketing,
 • biomechanika.

Zámer výskumov

 • Športový marketing,
 • Ambush marketing,

Publikácie

O sebe

Vzdelanie 

 • 1980 – 1984 FTVŠ UK v Bratislave, TV - šport, metodicko-organizačný smer.
 • 1976-1980 Gymnázium Trnava.

Pracovné skúsenosti 

 • 1990 – doteraz - FTVŠ UK v Bratislave, vysokoškolský učiteľ na pozíciach odborný asistent a lektor, obsah práce: vyučovanie predmetov biomechanika, biomechanická analýza pohybu, športová informatika, športový manažment, športový marketing, odborná prax (priebežná a hospitačná) zo športového manažmentu ( 1990 – jún 2012, potom každoročne iba obdobia september - jún až doteraz na základe dohody s FTVŠ UK – zápis č. 12/2011-12 zo zasadnutia Vedenia FTVŠ UK).
 • 1990 – doteraz – lektorská a konzultačná činnosť pre rôzne subjekty v oblasti biomechaniky, športového manažmentu a marketingu.
 • 2000 – 2012 Športové gymnázium Gaudeamus– stredoškolský učiteľ, obsah práce: vyučovanie predmetu športový manažment .
 • 1988 -89 SOUs Bratislava – telovýchovný inštruktor.
 • 1985 -1988 FTVŠ UK, študijný pobyt, odborný asistent.
 • 1984-85 – vojenská prezenčná služba.

Jazykové znalosti 

 • anglický jazyk, štátna jazyková skúška.

Počítačové znalosti 

 • MS Office, HTML, web design, Javascript, operačné systémy na platformách Windows a Linux, systémy pre biomechanickú analýzu pohybu a viacero ďalších aplikácií, LAN a WAN management, platformy pre dištančné vzdelávanie – všetko väčšinou na úrovni expert alebo pokročilý používateľ.