Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

prof. RNDr. Viktor Bielik, PhD.

Katedra pôsobenia

Katedra biologických a lekárskych vied

Miestnosť

 • I-17
 • Dekanát 23 (miestnosť dekana)

Konzultačné hodiny

Pondelok13:00 - 14:00
Utorok14:00 - 15:00

Ukončená vysoká škola

 • Fakulta telesnej výchovy a športu, UK v Bratislave
 • Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave

Začiatok pôsobenia na fakulte

 • 2003

Vyučujúci predmetov

 • Biológia človeka II,
 • Fyziológia telesných cvičení,
 • Regenerácia v športe

Členstvá

 • Spoluzakladateľ Slovenskej spoločnosti pre výživu a prevenciu,
 • editor Plos-ONE

Školský email

Zámer výskumov

 • Štruktúra a funkcia črevného mikrobiómu
 • Telesný pohyb detských onkologických pacientov
 • Pohybové programy pre neurodegeneratívne ochorenia
 • Probiotický účinok ovčej bryndze

Publikácie

 • Bielik, V., Hric, I., SmahovA, S., Tkačiková, M., Hlaváčová, V., Nechalová, L., Ugrayová, S., & Kolenová, A. (2023). The effect of physical exercise and dairy probiotics (Lactobacillus casei) on gut microbiome in childhood cancer survivors. Neoplasma, 70(04), 588–596. https://doi.org/10.4149/neo_2023_230526N287
 • Kubáňová, L., Bielik, V., Hric, I., Ugrayová, S., Šoltys, K., Rádiková, Ž., Baranovičová, E., Grendár, M., Kolisek, M., & Penesová, A. (2023). Gut Microbiota and Serum Metabolites in Individuals with Class III Obesity Without Type 2 Diabetes Mellitus: Pilot Analysis. Metabolic Syndrome and Related Disorders, 21(5), 243–253. https://doi.org/10.1089/met.2022.0071
 • Ugrayová, S., Švec, P., Hric, I., Šardzíková, S., Kubáňová, L., Penesová, A., Adamčáková, J., Pačesová, P., Horáková, J., Kolenová, A., Šoltys, K., Kolisek, M., & Bielik, V. (2022). Gut Microbiome Suffers from Hematopoietic Stem Cell Transplantation in Childhood and Its Characteristics Are Positively Associated with Intra-Hospital Physical Exercise. Biology, 11(5). https://doi.org/10.3390/biology11050785
 • Bielik, V., Hric, I., Ugrayová, S., Kubáňová, L., Putala, M., Grznár, Ľ., Penesová, A., Havranová, A., Šardzíková, S., Grendar, M., Baranovičová, E., Šoltys, K., & Kolisek, M. (2022). Effect of High-intensity Training and Probiotics on Gut Microbiota Diversity in Competitive Swimmers: Randomized Controlled Trial. Sports Medicine - Open, 8(1), 64. https://doi.org/10.1186/s40798-022-00453-8
 • Bielik, V., Grendar, M., & Kolisek, M. (2021). A Possible Preventive Role of Physically Active Lifestyle during the SARS-CoV-2 Pandemic; Might Regular Cold-Water Swimming and Exercise Reduce the Symptom Severity of COVID-19? In International Journal of Environmental Research and Public Health (Vol. 18, Issue 13). https://doi.org/10.3390/ijerph18137158
 • Bielik, V., Hric, I., Baláž, V., Penesová, A., Vávrová, S., Grones, J., Bokor, B., Budiš, J., Bohmer, M., Minárik, G., Augustovičová, D., & Šoltys, K. (2020). Gut microbiota diversity in lean athletes is associated with positive energy balance. Ann Nutr Metab, 76(4), 242–250.
 • Bielik, V., & Kolisek, M. (2021). Bioaccessibility and Bioavailability of Minerals in Relation to a Healthy Gut Microbiome. International Journal of Molecular Sciences, 22(13), 6803. https://doi.org/10.3390/ijms22136803
 • Bielik, V., Lendvorský, L., Vajda, M., Lopata, P., Ružbarský, P., dos Reis, I. G., & Messias, L. H. D. (2021). Comparison of Aerobic and Muscular Power Between Junior/U23 Slalom and Sprint Paddlers: An Analysis of International Medalists and Non-medalists. Frontiers in Physiology, 11, 1761. https://doi.org/10.3389/fphys.2020.617041
 • Hric, I., Ugrayová, S., Penesová, A., Rádiková, Ž., Kubáňová, L., Šardzíková, S., Baranovičová, E., Klučár, Ľ., Beke, G., Grendar, M., Kolisek, M., Šoltys, K., & Bielik, V. (2021). The Efficacy of Short-Term Weight Loss Programs and Consumption of Natural Probiotic Bryndza Cheese on Gut Microbiota Composition in Women. In Nutrients (Vol. 13, Issue 6). https://doi.org/10.3390/nu13061753
 • Šoltys, K., Lendvorský, L., Hric, I., Baranovičová, E., Penesová, A., Mikula, I., Bohmer, M., Budiš, J., Vávrová, S., Grones, J., Grendar, M., Kolísek, M., & Bielik, V. (2021). Strenuous Physical Training, Physical Fitness, Body Composition and Bacteroides to Prevotella Ratio in the Gut of Elderly Athletes. Frontiers in Physiology, 12, 670989. https://doi.org/10.3389/fphys.2021.670989
 • Messias, L. H. D., Reis, I. G. M. Dos, Bielik, V., Garbuio, A. L. P., Gobatto, C. A., & Manchado-Gobatto, F. B. (2021). Association Between Mechanical, Physiological, and Technical Parameters With Canoe Slalom Performance: A Systematic Review . In Frontiers in Physiology (Vol. 12, p. 2034). https://www.frontiersin.org/article/10.3389/fphys.2021.734806
 • Bielik, V., Dalcheco Messias, L. H., Vajda, M., Lopata, P., Chudý, J., & Manchado-Gobatto, F. de B. (2019). Is the aerobic power a delimitating factor for performance on canoe slalom? An analysis of Olympic Slovak canoe slalom medalists and non-Olympics since Beijing 2008 to Rio 2016. Journal of Human Sport and Exercise; Vol 14, No 4DO - 10.14198/Jhse.2019.144.16 . https://www.jhse.ua.es/article/view/2019-v14-n4-aerobic-power-canoe-slalom-olympic-slovak-beijing-2008-rio-2016
 • Bielik, V., Lendvorský, L., Lengvarský, L., Lopata, P., Petriska, R., & Pelikánová, J. (2018). Road to the Olympics: physical fitness of medalists of the Canoe Sprint Junior European and World Championship events over the past 20 years. The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 58(6), 768–777. https://doi.org/10.23736/S0022-4707.17.07380-7
 • Bielik, V., & Clementis, M. (2017). Running mechanics in recreational runners, soccer and tennis players. Gazzetta Medica Italiana Archivio per Le Scienze Mediche, 176(9), 461–466.
 • Bielik, V. (2019). Gender differences of running kinematics and economy in trained distance runners. Gazzetta Medica Italiana-Archivio per Le Scienze Mediche, 178(6), 403–410.
 • Bielik, Viktor; Papay, J. (2013). Speed of movement in dependence of weight of accoutrements in the group of military students. Gazzetta Medica Italiana-Archivio per Le Scienze Mediche, 172(3), 163–168.
 • Bielik, V. (2010). Effects of Different recovery modalities on anaerobic power in off-road cyclists. Biology of Sport, 27(1).

O sebe

Okrem pedagogického pôsobenia a výskumu na Univerzite Komenského v Bratislave, absolvoval viacero zahraničných pracovných pobytov napr. v Laponskom Levi, Škótskom a Francúzskom inštitúte športu, na univerzite v Ottawe. Odborné skúsenosti nadobudol vyše 15 ročnou praxou najprv v Národnom športovom centre, neskôr na klinike športovej medicíny. V rámci projektu Hýbsa Slovensko TV Markíza rozhýbaval, motivoval a učil deti i rodičov ako zdravo žiť. Bol jedným z hlavných účinkujúcich televíznej show Reštart TV JOJ. Viedol 13 dielna bežeckú sériu na TV JOJ. Od roku 2016 sa so svojim tímom venuje výskumu črevného mikrobiómu a telesnému pohybu detských onkologických pacientov.