Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

ZOZNAM ZAMESTNANCOV KATEDRY

Abecedný zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

prof. RNDr. Viktor Bielik, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra športovej kinantropológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Publikačná činnosť

Mgr. Ľubica Böhmerová, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra športovej kinantropológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Gabriel Buzgó, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra športovej kinantropológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Alena Černáčková, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra športovej kinantropológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

PaedDr. Libor Duchoslav

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra športovej kinantropológie
lektor vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

prof. MUDr. Dušan Hamar, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra športovej kinantropológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra športovej kinantropológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publikačná činnosť

Mgr. Jana Kovárová, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra športovej kinantropológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publikačná činnosť

MUDr. Eva Musilová, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra športovej kinantropológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Viktor Oliva, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra športovej kinantropológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť