Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

ZOZNAM ZAMESTNANCOV KATEDRY

Abecedný zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

M.Sc. Ľudmila Oreská, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra športovej kinantropológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Zuzana Ružičková

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra športovej kinantropológie
referent v administratíve, i. n.

doc. Mgr. Milan Sedliak, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra športovej kinantropológie
docent vysokej školy, univerzity
Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra športovej kinantropológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publikačná činnosť

Mgr. Peter Schickhofer, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra športovej kinantropológie
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
Publikačná činnosť

prof. Mgr. Erika Zemková, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra športovej kinantropológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Publikačná činnosť