Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

ZOZNAM ZAMESTNANCOV KATEDRY

Abecedný zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

 1. AAB Bone metabolism response to various resistance exercises in pre- and postmenopausal women / Jana Kovárová, Dušan Hamar
  Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2015
 2. ADF Acute response of bone metabolism to various resistance exercises in women / Jana Kovárová ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae [elektronický dokument]. - Roč. 55, č. 1 (2015), s. 11-19 [online]
 3. ADM Acute hormonal and neuromuscular response to different resistance loading in young preand middle-aged postmenopausal women / Matej Vajda ... [et al.]
  In: Gazzetta medica Italiana. Archivio per le scienze mediche. - Roč. 177, č. 9 (2018), s. 443-451
 4. AED Odozva kostného metabolizmu na rôzne formy silového zaťaženia žien / Jana Kovárová ... [et al.]
  In: Vedecké práce KVP a VS 2014 [elektronický dokument] : vedecký zborník. - ISBN 978-80-8105-598-0. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. - S. 182-187 [CD-ROM]
 5. AED Elektromyostimulácia pre rozvoj sily seniorov / Jana Kovárová ... [et al.]
  In: Pohybová aktivita, šport a zdravý životný štýl [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-8075-580-5. - Trenčín : Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, 2013. - S. 116-122 [CD-ROM]
 6. AED Metódy merania telesného tuku využívané v športovej praxi / Jana Kovárová ... [et al.]
  In: Vybrané biologické aspekty športovania detí a mládeže : vedecký zborník príspevkov z výsledkov grantovej úlohy VEGA č. 1/0194/15. - ISBN 978-80-89257-77-5. - Bratislava : ICM Agency, 2017. - S. 5-14
 7. AFD Acute bone turnover and exercise / Jana Kovárová, Dušan Hamar, Milan Sedliak
  In: Sports, physical activity and health [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-89075-45-4. - Bratislava : Slovenský olympijský výbor, 2014. - S. 132-137 [CD-ROM]
 8. AFD Acute response of bone turnover to resistance exercise / Jana Kovárová
  In: Študentská vedecká konferencia 2015 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-223-3847-9. - Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského v Bratislave, 2015. - S. 43-54 [online]
 9. AFD Odozva kostného metabolizmu na rôzne formy silového zaťaženia pred- a postmenopauzálnych žien / Jana Kovárová
  In: Študentská vedecká konferencia 2013 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-223-3409-9. - Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského, 2013. - S. 145-151 [online]
 10. AFH Response of bone metabolism to various type of resistance loads / Jana Kovárová
  In: Strength training in weightlifting. - ISBN 978-80-89257-65-2. - Bratislava : ICM Agency, 2014. - S. 23-26
 11. AFK Response of bone metabolism to various resistance exercises in women - preliminary results / Jana Kovárová ... [et al.]
  In: European journal of sport studies. - Roč. 2, Supplement (2014), s. 95-95
 12. BDF Vplyv pohybovej aktivity na kosti / Jana Kovárová, Dušan Hamar
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 25, č. 1 (2015), s. 23-26
 13. BEF Adaptácia kostného tkaniva na externé podnety / Jana Kovárová, Emöke Šteňová
  In: Vzpieranie 3. - učebné texty pre trénerov -. - ISBN 978-80-89257-66-9. - Bratislava : ICM Agency, 2014. - S. 15-24
 14. BEF Metabolizmus tukov v závislosti od intenzity a dĺžky trvania zaťaženia na bicyklovom ergometri / Jana Kovárová
  In: Študentská vedecká, odborná a umelecká činnosť [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-223-3234-7. - Bratislava : FTVŠ UK, 2012. - S. 55-64 [online]
 15. BFA Effect of different acute resistance loading on hormonal, neuromuscular and sclerostin response in pre- and postmenopausal women / Matej Vajda ... [et al.]
  In: Journal of scientific coaching for training. - Special issue (2016), s. 57-58
 16. BFB Markery kostného metabolizmu a telesné zaťaženie / Jana Kovárová, Matej Vajda
  In: Aktuálne problémy telovýchovného lekárstva. - ISBN 978-80-89460-13-7. - Bratislava : Slovenský olympijský výbor, 2013. - S. 37-37
 17. DAI Bone metabolism response to various resistance exercises in pre- and postmenopausal women / Jana Kovárová ; školiteľ Dušan Hamar
  Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2015