Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

ZOZNAM ZAMESTNANCOV KATEDRY

Abecedný zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

 1. AAA Děti a senioři jako klienti sociální práce / Monika Mačkinová, Eva Musilová
  České Budějovice : Nová Forma, 2013
 2. AAB Sklerosis Multiplex a pohybová aktivita / Barbora Bartolčičová, Iveta Lisá ... [et al.]
  Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2018
 3. ABC Životný štýl / Eva Musilová
  In: Dimenzie zdravia. - ISBN 978-80-263-0767-9. - Brno : Tribun EU, 2014. - S. 37-75
 4. ABD Fyzioterapeutická starostlivosť po amputácii / Eva Musilová
  In: Život s protézou (1. kapitola Amputácia), (2. kapitola Fyzioterapeutická starostlivosť po amputácii), (3. kapitola Sociálne dôsledky jedinca po amputácii). - ISBN 978-80-89834-00-6. - Bratislava : Slovak education publishing, 2015. - S. 51-95 [2,38 AH]
 5. ACA Comprehensive rehabilitation / Eva Musilová, Monika Mačkinová
  Užhorod : RIK-U, 2017
 6. ACB História ošetrovateľstva / Dana Farkašová ... [et al.]
  Martin : Osveta, 2010
 7. ACB Komplexná - komprehenzívna rehabilitácia / Monika Mačkinová, Eva Musilová
  Bratislava : Slovak education publishing, 2017
 8. ACB Funkčná diagnostika lokomočného systému I. [elektronický dokument] : súbor prednášok. / Eva Musilová
  Bratislava : SZU, 2014
 9. ACB Systémová anatómia [elektronický zdroj] : . / Eva Musilová
  Bratislava : SZU, 2012
 10. ACB Funkčná anatómia [elektronický zdroj] : odbor fyzioterapia. / Eva Musilová, Elena Žiaková
  Bratislava : SZU, 2012
 11. ACB Pedagogika pre FO a ZOŠ SZU [elektronický zdroj] : . / Alexandra Fülöpová ... [et al.]
  Bratislava : SZU, 2011
 12. ACD Hydroterapia / Eva Musilová
  In: Fyzikálna terapia. - ISBN 80-8063-133-6. - Martin : Osveta, 2003. - S. 300-323
 13. ADE Využitie biostimulačného svetla Biostimul BS 501 u vertebrogénnych ochorení / Miroslav Malay, Eva Musilová
  In: Studia kinanthropologica. - Roč. 15, č. 3 (2014), s. 203-207
 14. ADE Kreativita v oblasti riadenia ľudského kapitálu / Eva Musilová
  In: World Journal of Theoretical and Applied Sciences. - Roč. 2, č. 1 (2015), s. 85-101
 15. ADE Dimenzionální koncept sesterského povolání / Jarmila Kristová, Eva Musilová
  In: Sestra. - Roč. 19, č. 10 (2009), s. 14-15
 16. ADE Re-education movements of the paretic upper extremity in children age by using non-robotic equipment / Hana Padyšáková ... [et al.]
  In: European Journal of Medicine. - Roč. 8, č. 2 (2015), s. 106-114
 17. ADF Kinezioterapia pri ochorení extrapyramídového systému / Eva Musilová
  In: Ošetrovateľský obzor. - Roč. 11, č. 3-4 (2014), s. 50-53
 18. ADF Drogová závislosť u adolescentov / Eva Musilová
  In: Ošetrovateľský obzor. - Roč. 5, č. 1 (2008), s. 119-121
 19. ADF Motivačné činitele profesionálnej prípravy sestier / Mária Musilová, Vlasta Závodná, Eva Musilová
  In: Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. - Roč. 2, č. 1 (2004), s. 5-8
 20. ADF Životný štýl adolescentov / Eva Musilová
  In: Ošetrovateľský obzor. - Roč. 6, č. 2 (2009), s. 42-44
 21. ADF Stresogénne podnetové situácie v povolaní zdravotníckeho záchranára / Jarmila Kristová, Dana Zvalová, Eva Musilová
  In: Ošetrovateľský obzor. - Roč. 6, č. 2 (2009), s. 45-49
 22. ADF Persuázia a pomáhajúce profesie / Eva Musilová, Monika Mačkinová
  In: Ošetrovateľský obzor. - Roč. 7, č. 4-5 (2010), s. 94-97
 23. ADF Možnosti liečby úrazu hornej končatiny / Eva Musilová
  In: Ošetrovateľský obzor. - Roč. 8, č. 1-2 (2011), s. 22-24
 24. ADF Vplyv životného štýlu na zdravie / Eva Musilová, Helena Zaujecová, Eva Husarovičová
  In: Ošetrovateľský obzor. - Roč. 9, č. 1-2 (2012), s. 3-6
 25. ADM Physiotherapy in a patient after brain vascular event / Eva Musilová, Elena Žiaková, Daniela Letašiová
  In: Rehabilitace a fyzikální lékařství. - Roč. 21, č. 3 (2014), s. 136-140
 26. ADM The eeffect of perfection of motion paradigm on activation of selected muscles in an open and closed kinematic chain / Jakub Chudý ... [et al.]
  In: Rehabilitace a fyzikální lékařství. - Roč. 26, č. 3 (2019), s. 139-144
 27. ADM Motor performance of young soccer players based on their biological age / Miroslav Holienka ... [et al.]
  In: Journal of physical education and sport [elektronický dokument]. - Roč. 17, č. 4 (2017), s. 2508-2512, art. no. 282 [online]
 28. ADM Activation of breathing in upper crossed syndrome / Eva Musilová, Andrea Dřizgová
  In: Rehabilitace a fyzikální lékařství. - Roč. 25, č. 3 (2018), s. 114-118
 29. ADM Application of manual lympho-drainage in oncology / Eva Musilová, Zuzana Opálená
  In: Rehabilitace a fyzikální lékařství. - Roč. 26, č. 1 (2019), s. 28-31
 30. ADM The effect of mechanotherapy on swelling after LCA plasty / Eva Musilová, Barbora Bartolčičová
  In: Rehabilitace a fyzikální lékařství. - Roč. 25, č. 2 (2018), s. 76-80
 31. ADM Influencing brain vascular event by proprioceptive neuromuscular facilitation on stroke disease / Eva Musilová
  In: Rehabilitace a fyzikální lékařství. - Roč. 24, č. 2 (2017), s. 100-103
 32. ADN Rehabilitačné ovplyvnenie bolesti pri hornom skríženom syndróme / Eva Musilová
  In: Rehabilitácia. - Roč. 53, č. 3 (2016), s. 174-182
 33. ADN Sebestačnosť po pertrochanterickej fraktúre u seniorov / Eva Musilová, Zuzana Surovčíková
  In: Rehabilitácia. - Roč. 52, č. 1 (2015), s. 12-17
 34. ADN Komplexná fyzioterapia svalovej dysbalancie pri hornom skríženom syndróme / Eva Musilová, Vladimír Masaryk, Monika Mačkinová
  In: Lekársky obzor. - Roč. 63, č. 12 (2014), s. 463-465
 35. ADN Vzťah medzi mechanizmami cvičenia a neuroplasticitou / Barbora Bartolčičová, Eva Musilová
  In: Rehabilitácia. - Roč. 56, č. 2 (2019), s. 100-110
 36. AED Svalová nerovnováha mladých futbalistov a možnosti ich korekcie / Eva Musilová, Miroslav Holienka
  In: Vybrané biologické aspekty športovania detí a mládeže : vedecký zborník príspevkov z výsledkov grantovej úlohy VEGA č. 1/0194/15. - ISBN 978-80-89257-77-5. - Bratislava : ICM Agency, 2017. - S. 33-40
 37. AED Svalový funkčný profil mladých futbalistiek / Helena Medeková, Mária Korenčiová, Eva Musilová
  In: Vybrané biologické aspekty športovania detí a mládeže : vedecký zborník príspevkov z výsledkov grantovej úlohy VEGA č. 1/0194/15. - ISBN 978-80-89257-77-5. - Bratislava : ICM Agency, 2017. - S. 25-32
 38. AED Lymfodrenáž / Eva Musilová
  In: Liečebná masáž. - ISBN 978-80-8063-319-6. - Martin : Osveta, 2009. - S. 312-328
 39. AED Úroveň vybraných prejavov rýchlostných schopností futbalistov kategórie U15 v závislosti od biologickej vyspelosti / Miroslav Holienka ... [et al.]
  In: Vybrané biologické aspekty športovania detí a mládeže : vedecký zborník príspevkov z výsledkov grantovej úlohy VEGA č. 1/0194/15. - ISBN 978-80-89257-77-5. - Bratislava : ICM Agency, 2017. - S. 15-24
 40. AFA Kinezioterapia pri neurodegeneratívnych ochoreniach / Eva Musilová
  In: Jihlavské zdravotnické dny 2015 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-88064-11-4. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2015. - S. 226-235 [CD-ROM]
 41. AFA Škola chrbta verzus bolesti chrbtice / Eva Musilová, Daniela Letašiová, Jana Havlová
  In: Jihlavské zdravotnické dny 2014 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-87035-85-6. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2014. - S. 308-314 [CD-ROM]
 42. AFA Edukácia pohybu / Eva Musilová
  In: Jihlavské zdravotnické dny 2012 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-87035-52-8. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2012. - S. 653-659 [CD-ROM]
 43. AFA Využitie pedagogickej metódy persuázie v podpore zdravia / Eva Musilová, Hana Padyšáková
  In: Jihlavské zdravotnické dny 2011 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-87035-37-5. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2011. - S. 470-475 [CD-ROM]
 44. AFA Kvalita života a obezita / Eva Musilová
  In: Jihlavské zdravotnické dny 2011 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-87035-37-5. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2011. - S. 463-469 [CD-ROM]
 45. AFA Manažment bolesti a opuchu / Eva Musilová, Hana Padyšáková
  In: Jihlavské zdravotnické dny 2012 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-87035-52-8. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2012. - S. 660-667 [CD-ROM]
 46. AFA Škola chrbta verzus bolesti chrbtice / Eva Musilová, Daniela Letašiová, Jana Havlová
  In: Jihlavské zdravotnické dny 2014 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-87035-85-6. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2014. - S. 308-314 [CD-ROM]
 47. AFA Ďalší vývoj fyzioterapeuta po ukončení štúdia / Eva Musilová, Monika Mačkinová
  In: Jihlavské zdravotnické dny 2013 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-87035-72-6. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2013. - S. 535-542 [CD-ROM]
 48. AFA Edukácia a motivácia postoja k vlastnému zdraviu / Eva Musilová, Hana Padyšáková
  In: Jihlavské zdravotnické dny 2013 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-87035-72-6. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2013. - S. 553-561 [CD-ROM]
 49. AFA Pohyb ako alternatívne riešenie v prevencii chorôb / Eva Musilová, Monika Mačkinová
  In: Jihlavské zdravotnické dny 2013 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-87035-72-6. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2013. - S. 543-552 [CD-ROM]
 50. AFC Obézny pacient a jeho postoj k svojmu zdraviu / Eva Musilová ... [et al.]
  In: Jihlavské zdravotnické dny 2013 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-87035-72-6. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2013. - S. 464-475 [CD-ROM]
 51. AFC Vplyv nových metód na kvalitu života mentálne postihnutých / Monika Mačkinová, Eva Musilová
  In: Jihlavské zdravotnické dny 2013 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-87035-72-6. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2013. - S. 458-463 [CD-ROM]
 52. AFC Súčinnosť zdravotnej a sociálnej starostlivosti / Hana Padyšáková, Eva Musilová
  In: Jihlavské zdravotnické dny 2013 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-87035-72-6. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2013. - S. 618-623 [CD-ROM]
 53. AFC Kvalita života seniora mimo rodiny / Monika Mačkinová, Eva Musilová
  In: Jihlavské zdravotnické dny 2013 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-87035-72-6. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2013. - S. 450-457 [CD-ROM]
 54. AFC Rehabilitačné ošetrovateľstvo / Hana Padyšáková, Eva Musilová
  In: Jihlavské zdravotnické dny 2012 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-87035-52-8. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2012. - S. 724-730 [CD-ROM]
 55. AFC Komplexný pohľad na ženy s osteoporózou / Jana Havlová, Eva Musilová, Daniela Letašiová
  In: Jihlavské zdravotnické dny 2014 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-87035-85-6. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2014. - S. 134-139 [CD-ROM]
 56. AFC Physical exertion in the performance of professional nurses / Hana Padyšáková, Eva Musilová
  In: Present and the Future of Nursing and Midwifery [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7394-365-3. - České Budějovice : University of South Bohemia, 2012. - S. 215-219 [CD-ROM]
 57. AFC Postavenie žien v zdravotníctve v Slovenskej republike / Vladimír Masaryk ... [et al.]
  In: Lidská práva v proměnách času. - ISBN 978-80-7394-513-8. - České Budějovice : Jihočeská univerzita, 2015. - S. 127-135
 58. AFC Gramotnosť romských žien / Eva Musilová, Monika Mačkinová, Elena Žiaková
  In: Sociální a vzdělanostní souvislosti finanční gramotnosti [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7265-224-2. - Praha : Bankovní institut - Vysoká škola, 2012. - S. 122-126 [CD-ROM]
 59. AFC Prístup maloletých bez doprovodu k edukačnému systému v Slovenskej republike / Monika Mačkinová, Eva Musilová
  In: Sociální a vzdělanostní souvislosti finanční gramotnosti [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7265-224-2. - Praha : Bankovní institut - Vysoká škola, 2012. - S. 116-121 [CD-ROM]
 60. AFC Opportunity to use persuasion in educational environment and health support / Eva Musilová, Hana Padyšáková
  In: Present and the Future of Nursing and Midwifery [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7394-365-3. - České Budějovice : University of South Bohemia, 2012. - S. 188-192 [CD-ROM]
 61. AFC Zdravie a nutrícia seniorov / Eva Musilová, Dagmar Štiavnická
  In: Rodina v 2. decénniu 21. století. - ISBN 978-80-87306-13-0. - Praha : Educa Service, 2013. - S. 435-443
 62. AFC Postavenie manažéra v zariadení sociálnych služieb / Monika Mačkinová, Eva Musilová
  In: Ekonomika a řízení ve zdravotních a sociálních službách [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-87871-00-3. - Praha : Vysoká škola aplikované psychologie, 2013. - S. 83-88 [CD-ROM]
 63. AFC Ochrana zdravia sestier v súvislosti s fyzickou námahou pri práci / Hana Padyšáková, Eva Musilová
  In: Jihlavské zdravotnické dny 2012 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-87035-52-8. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2012. - S. 715-723 [CD-ROM]
 64. AFC Zdravý spánok pri vertebrogénnych ochoreniach / Miroslav Malay, Eva Musilová
  In: Jihlavské zdravotnické dny 2014 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-87035-85-6. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2014. - S. 264-270 [CD-ROM]
 65. AFC Fyzioterapeutický plán a postup u primárnych sutúr flexorového aparátu ruky / Daniela Letašiová ... [et al.]
  In: Nové trendy ve zdravotnických vědách [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7414-614-5. - Ústí nad Labem : Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2013. - S. 49-59 [CD-ROM]
 66. AFC Management ošetřovatelské péče o seniory v zařízeních sociálních služeb / Eva Musilová, Monika Mačkinová
  In: Ekonomika a řízení ve zdravotních a sociálních službách [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-87871-00-3. - Praha : Vysoká škola aplikované psychologie, 2013. - S. 93-100 [CD-ROM]
 67. AFC Persuázia - pedagogická metóda v činnosti sestier, pôrodných asistentiek a fyzioterapeutov / Hana Padyšáková, Eva Musilová
  In: Sborník VI. Mezinárodní konference všeobecných sester a pracovníků vzdělávajících nelékařská zdravotnická povolání. - ISBN 978-80-7399-196-8. - Brno : Tribun EU, 2011. - S. 204-209
 68. AFC Využitie persuázie v edukácii klientov v nelekárskych odboroch / Eva Musilová, Hana Padyšáková
  In: Sborník VI. Mezinárodní konference všeobecných sester a pracovníků vzdělávajících nelékařská zdravotnická povolání. - ISBN 978-80-7399-196-8. - Brno : Tribun EU, 2011. - S. 185-190
 69. AFC Protecting the health of working nurses / Hana Padyšáková, Eva Musilová
  In: Worldviews on European nursing. - ISBN 978-836942-99-4. - Rzeszóv : Institute of Nursing and Health Sciences, 2011. - S. 357-365
 70. AFC Status of physioterapist in practice / Monika Mačkinová, Eva Musilová, Elena Žiaková
  In: Present and the Future of Nursing and Midwifery [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7394-365-3. - České Budějovice : University of South Bohemia, 2012. - S. 139-143 [CD-ROM]
 71. AFC Hodnotenie posturálnej stability posturálnym Somatooscilografom / Jana Havlová, Elena Žiaková, Eva Musilová
  In: Jihlavské zdravotnické dny 2015 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-88064-11-4. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2015. - S. 105-113 [CD-ROM]
 72. AFD Využitie vysokovýkonnej laserovej terapie MLS v rehabilitačnej praxi / Miroslav Malay, Eva Musilová
  In: Fyzioterapia - vzdelávanie a prax [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89702-19-0. - Bratislava : SZU, 2015. - S. 157-165 [CD-ROM]
 73. AFD Vzťah fyzioterapeuta k stavovskej komore / Eva Musilová, Miroslav Malay
  In: Ružomberské zdravotnícke dni 2012 [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8084-951-1. - Ružomberok : VERBUM, 2012. - S. 223-231 [CD-ROM]
 74. AFD Prvé skúsenosti s neuroortopedickým terapeutickým prístrojom posturomed / Jana Havlová ... [et al.]
  In: Horizonty starostlivosti o zdravie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89702-10-7. - Bratislava : SZU, 2014. - S. 78-89 [CD-ROM]
 75. AFD História inštitucionalizovaného vzdelávania fyzioterapeutov / Elena Žiaková, Eva Musilová, Zuzana Šajterová
  In: Vzdelávanie v nelekárskych odboroch. - ISBN 978-80-89352-47-0. - Bratislava : SZU, 2010. - S. 152-158
 76. AFD Mapy starostlivosti ako nástroj zabezpečenia kvality zdravotnej starostlivosti / Ivana Tomková, Ľudmila Kubicová, Eva Musilová
  In: Sestry a európske stratégie zdravia v 21. storočí. Zborník z 3. medzinárodnej konferencie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89352-10-4. - Bratislava : SZU, 2008. - S. 141-145 [CD-ROM]
 77. AFD Motivačné činitele profesionálneho vývinu vybraných zdravotníckych povolaní / Eva Musilová, Mária Musilová
  In: Sestry a európske stratégie zdravia v 21. storočí. Zborník z 3. medzinárodnej konferencie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89352-10-4. - Bratislava : SZU, 2008. - S. 43-52 [CD-ROM]
 78. AFD Seniori a kvalita života / Mária Musilová, Eva Musilová, Juraj Štencl
  In: Seniori v 21. storočí [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89352-33-3. - Bratislava : SZU, 2009. - S. 22-28 [CD-ROM]
 79. AFD Psychoterapeutická komunikácia a jej vplyv na kvalitu života pacientov / Mária Musilová, L. Kubicová, Eva Musilová
  In: Komunikačné a psychoterapeutické prístupy v ošetrovateľstve [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8082-308-5. - Trnava : Trnavská univerzita , 2009. - S. 88-94 [CD-ROM]
 80. AFD Špecifiká ošetrovateľského procesu v chirurgických disciplínach / Vladimír Masaryk, Eva Musilová
  In: Horizonty starostlivosti o zdravie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89702-10-7. - Bratislava : SZU, 2014. - S. 147-161 [CD-ROM]
 81. AFD Ochrana zdravia sestier pri práci / Hana Padyšáková, Eva Musilová
  In: Podiel zdravotníckych pracovníkov na zdraví obyvateľstva [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89352-84-5. - Bratislava : Slovenská zdravotnícka univerzita, 2012. - S. 395-404 [CD-ROM]
 82. AFD Vplyv fyzickej aktivity na cukrovku / Eva Musilová, Eva Husarovičová
  In: Podiel zdravotníckych pracovníkov na zdraví obyvateľstva [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89352-84-5. - Bratislava : Slovenská zdravotnícka univerzita, 2012. - S. 357-367 [CD-ROM]
 83. AFD Vzdelávanie fyzioterapeutov v Slovenskej republike a v zahraničí / Elena Žiaková, Daniela Letašiová, Eva Musilová
  In: Quo vadis zdravotníctvo [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-555-0698-2. - Prešov : Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity, 2012. - S. 305-312 [CD-ROM]
 84. AFF Význam pohybu a výživy pre zdravie / Eva Musilová, Vladimír Masaryk
  In: Zdravotnícke listy. - Roč. 3, č. 2 (2015), s. A8
 85. AFF Emigrácia maloletých bez sprievodu v Slovenskej republike / Monika Mačkinová, Eva Musilová
  In: Multikultúrny dialóg v pomáhajúcich profesiách [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89542-15-4. - Michalovce : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, detašované pracovisko Bl. Trčku Michalovce, 2012. - S. 168-169 [CD-ROM]
 86. AFG Changes in EMG activity of gluteus maximus and strength after squat mastering program – case study / Jakub Chudý ... [et al.]
  In: European college of sport science [elektronický dokument] : book of abstracts of the 24th annual congress : Roč. 24. - ISBN 978-3-9818414-2-8. - Praha : European college of sport science, 2019. - S. 385-386 [online]
 87. AFG Changes in EMG activity of rectus femoris, isometric force of knee extension and laterality after squat mastering program – case study / Matúš Krčmár ... [et al.]
  In: European college of sport science [elektronický dokument] : book of abstracts of the 24th annual congress : Roč. 24. - ISBN 978-3-9818414-2-8. - Praha : European college of sport science, 2019. - S. 653-654 [online]
 88. AFH Využitie prístrojov kvantovej terapie pri bolestivých syndrómoch vo fyzioterapii / Miroslav Malay, Eva Musilová
  In: Zdravotnícke listy. - Roč. 3, č. 3 príl. supplement (2015), s. A6
 89. AFL Maloletí bez sprievodu na území Slovenskej republiky / Eva Musilová, Monika Mačkinová
  In: Multikultúrny dialóg v pomáhajúcich profesiách [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89542-15-4. - Michalovce : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, detašované pracovisko Bl. Trčku Michalovce, 2012. - S. 175-176 [CD-ROM]
 90. BCB Fyzikálna terapia / Dagmar Komačeková ... [et al.]
  Martin : Osveta, 2003
 91. BCI Metodiky kinezioterapie [[elektronický zdroj]] : . / Eva Musilová, Zuzana Šajterová, Elena Žiaková
  Bratislava : SZU, 2012
 92. BCI Anatómia : vysokoškolské skriptá pre študentov telovýchovných škôl. / Eva Musilová
  Bratislava : MUDr. Eva Musilová, PhD., 2015
 93. BCI Vybrané kapitoly z fyzioterapie a ergoterapie [elektronický zdroj] : . / Elena Žiaková, Eva Musilová
  Bratislava : SZU, 2012
 94. BDF Motivačné činitele profesionálnej prípravy fyzioterapeutov / Eva Musilová
  In: Slovenský zdravotník. - Roč. 12, č. 4 (2002), s. 6
 95. BDF Účinná komunikácia v profesionálnej činnosti zdravotníckych pracovníkov / Eva Musilová
  In: Slovenský zdravotník. - Roč. 12, č. 1 (2002), s. 11-12
 96. BDF Spôsob života a zdravie / Eva Musilová, Monika Mačkinová, Eliška Knošková
  In: Zdravotníctvo a sociálna práca. - Roč. 5, č. 1-2 (2010), s. 5-7
 97. BDF Pomáhajúce profesie a syndróm vyhorenia / Eva Musilová, Monika Mačkinová, Zlata Ondrušová
  In: Zdravotníctvo a sociálna práca. - Roč. 5, č. 3-4 (2010), s. 67-69
 98. BFA Vplyv lymfodrenáže na distorziu členkového kĺbu / Eva Musilová
  In: Lympho 2011. - Ostrava : Vysoká škola báňská, 2011. - S. 31-32
 99. EDJ Starostlivosť o pacientky po gynekologických operáciách / Zuzana Šajterová, Eva Musilová, Elena Žiaková
  In: Ošetrovateľský obzor. - Roč. 8, č. 1-2 (2011), s. 12-14
 100. EDJ Kvalita života a zdravie / Eva Musilová
  In: Ošetrovateľský obzor. - Roč. 6, č. 3 (2009), s. 88-89
 101. EDJ Preterapia / Monika Mačkinová, Eva Musilová
  In: Ošetrovateľský obzor. - Roč. 6, č. 4 (2009), s. 138-139
 102. EDJ Využitie hipoterapie v komplexnej rehabilitácii / Monika Mačkinová, Eva Musilová
  In: Ošetrovateľský obzor. - Roč. 7, č. 1-2 (2010), s. 28-29
 103. EDJ Akútny lymfedém / Eva Husarovičová, Valéria Machová - Husarovičová, Eva Musilová,
  In: Ošetrovateľský obzor. - Roč. 9, č. 1-2 (2012), s. 22-23
 104. GII Funkčná diagnostika lokomočného systému II. [elektronický dokument] : súbor prednášok. / Eva Musilová
  Bratislava : SZU, 2014
 105. GII Funkčná diagnostika lokomočného systému III. [elektronický zdroj] : súbor prednášok. / Eva Musilová
  Bratislava : SZU, 2014