Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

ZOZNAM ZAMESTNANCOV KATEDRY

Abecedný zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

  1. AED Porovnanie úrovne vybraných kognitívnych schopností pravidelne športujúcej a nešportujúcej mužskej populácie / Stanislav Kraček, Petra Pačesová, Viktor Oliva
    In: Vedecké práce KSS a P 2015 : vedecký zborník [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-8105-733-5. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015. - S. 140-146 [CD-ROM] [online]
  2. AFD Zmeny parametrov rozsahu pohybu v hlbokom drepe do výponu pri rôznych veľkostiach vonkajšieho odporu v závislosti od pohybovej skúsenosti / Viktor Oliva ... [et al.]
    In: Kondičný tréning v roku 2017. - ISBN 978-80-8141-165-6. - Banská Bystrica : Slovenská asociácia kondičných trénerov a Univerzita Mateja Bela KTVŠ FF, 2017. - S. 172-184
  3. AFG Performing experience and stability of range of motion in bottom position of squat / Viktor Oliva ... [et al.]
    In: European college of sport science [elektronický dokument] : book of abstracts of the 24th annual congress : Roč. 24. - ISBN 978-3-9818414-2-8. - Praha : European college of sport science, 2019. - S. 34-34 [online]