Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Členovia katedry

Vedúci katedry

doc. PaedDr. Branislav Antala, PhD.
E-mail:branislav.antalauniba.sk
Miestnosť:I-43, I-44

Konzultačné hodiny

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

 Oznamy pracovníka katedry:

Sekretariát katedry

Mgr. Marcela Daubnerová
E-mail:marcela.daubnerovauniba.sk
Tel.:+421 2 90179929
Klapka (VoIP):17 9929
Miestnosť:I-40

Mgr. Tibor Balga, PhD.

E-mail:tibor.balgauniba.sk
Miestnosť:I-47

Konzultačné hodiny:

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Oznamy pracovníka katedry:

Mgr. Michal Bábela, PhD.

E-mail:michal.babela@uniba.sk
Miestnosť:I-53

Konzultačné hodiny:

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Mgr. Michal Gellen

E-mail:michal.gellen@uniba.sk
Miestnosť:I-55

Konzultačné hodiny:

PhDr. et RNDr. Adriana Kaplánová, PhD.

E-mail:adriana.kaplanova@uniba.sk
Miestnosť:I-49
Konzultačné hodiny:

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Mgr. et Mgr. Gabriela Kotyrová Štefániková, PhD.

E-mail:gabriela.stefanikovauniba.sk
Miestnosť:I-46
Konzultačné hodiny:
MATERSKÁ DOVOLENKA
Oznamy pracovníka katedry:

Mgr. Stanislav Kraček, PhD.

E-mail:stanislav.kracekuniba.sk
Miestnosť:I-51

Konzultačné hodiny:

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Oznamy pracovníka katedry:

PaedDr. Gabriela Luptáková, Phd.

E-mail:gabriela.luptakovauniba.sk
Miestnosť:I-52

Konzultačné hodiny:

Oznamy pracovníka katedry:

Osobné stretnutia mimo konzultačných hodín si dohodnite via e-mail.

Mgr. Martina Luptáková, PhD.

E-mail:martina.luptakovauniba.sk
Miestnosť:I-48

Konzultačné hodiny:

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Oznamy pracovníka katedry:

Mgr. Marián Mancovič

E-mail:

marian.mancovicuniba.sk

Miestnosť:I-50
Konzultačné hodiny:
Oznamy pracovníka katedry:

doc. PaedDr. Janka Peráčková, PhD.

E-mail:janka.perackovauniba.sk
Miestnosť:I-45

Konzultačné hodiny:

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Oznamy pracovníka katedry:

Mgr. František Seman, PhD.

E-mail:frantisek.semanuniba.sk
Miestnosť:I-54
Konzultačné hodiny:
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika
Oznamy pracovníka katedry:

PaedDr. Ľubomír Zbončák, PhD.

E-mail:lubomir.zboncak@uniba.sk
Miestnosť:I-57
Konzultačné hodiny:

Externí učitelia

doc. PhDr. PaedDr. Tomáš Gregor, PhD.

E-mail:tomas.gregoruniba.sk
Miestnosť:I-56

Konzultačné hodiny:

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika

Oznamy pracovníka katedry:

Interní doktorandi

Mgr. Denis Červenka
E-mail:denis.cervenkauniba.sk
Miestnosť:I-63
Mgr. Hana Holičková
E-mail:hana.holickova@uniba.sk
Miestnosť:I-63
Mgr. Vladimíra Trulíková
E-mail:vladimira.trulikovauniba.sk
Miestnosť:I-63

Externí doktorandi

Mgr. Oľga Filipa Ondrejková
E-mail:filipa.ondrejkova@uniba.sk
PaedDr. Monika Popluhárová
E-mail:monika.popluharovauniba.sk