Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Podmienky na udelenie kreditov

V priloženom dokumente nájdete požiadavky na udelenie kreditov z jednotlivých predmetov vyučovaných na Katedre edukačných a humanitných vied o športe