Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Filozofická antropológia a axiológia

Časový harmonogram a tematický plán

Filozofia a šport

Prezentácia - Šport v kontextoch pojmu civilizácia

Prezentácia - Konrad Lorenz: 8 smrteľných hriechov

Esej - Vzor

Problematika ľudskej prirodzenosti a ľudskej podstaty - Samoštúdium

Základné vymedzenie hodnôt - samoštúdium