Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Zoznam zamestnancov katedry

doc. Mgr. Dagmar Nemček, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra športovej edukológie a športovej humanistiky
docent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

Mgr. Petra Pačesová, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra športovej edukológie a športovej humanistiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

PhDr. Anna Pavlíková, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra športovej edukológie a športovej humanistiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

doc. PaedDr. Janka Peráčková, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra športovej edukológie a športovej humanistiky
docent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

Mgr. Alena Petáková

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra športovej edukológie a športovej humanistiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Kristína Poláčková

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra športovej edukológie a športovej humanistiky
Doktorand (2.dSED, denný)

Mgr. Róbert Polakovič

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra športovej edukológie a športovej humanistiky
Doktorand (2.dSED, denný)

Mgr. František Seman, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra športovej edukológie a športovej humanistiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

JUDr. Žaneta Surmajová, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra športovej edukológie a športovej humanistiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Mgr. Pavel Šmela, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra športovej edukológie a športovej humanistiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť