Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Zoznam zamestnancov katedry

PaedDr. Ľubomír Zbončák

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra športovej edukológie a športovej humanistiky
Doktorand (2.dSED, denný)