Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Zoznam zamestnancov katedry

 1. AAA Opinions of Slovak adolescents on P.E. and sport lessons / Jaromír Šimonek ml., Branislav Antala
  Saarbrücken : LAP Lambert academic publishing, 2014
 2. AAB Hodnotenie telesného rozvoja a motorickej výkonnosti žiakov v procese kurikulárnej transformácie výchovy a vzdelávania / Jaromír Sedláček ... [et al.]
  Bratislava : ICM Agency, 2008
 3. AAB Pohybová aktivita žiaka v škole a jej ovplyvňovanie prostredníctvom nových technológií / Branislav Antala ... [et al.]
  Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2018
 4. AAB Súčasný stav školskej telesnej výchovy a jej perspektívy / Jela Labudová ... [et al.]
  Bratislava : ICM Agency, 2005
 5. AAB Postoje a motivácia žiačok základných škôl k telesnej a športovej výchove a úroveň ich telesného rozvoja a motorickej výkonnosti / Tibor Balga, Branislav Antala
  Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2015
 6. AAB Hodnotiaca činnosť v telesnej a športovej výchove / Branislav Antala, Jela Labudová, Miroslaw Górny
  Topoľčianky : END, 2010
 7. AAB Sekulárny trend v ukazovateľoch telesného rozvoja a pohybovej výkonnosti 11- až 18-ročnej školskej populácie na Slovensku : vedecká monografia z grantovej úlohy VEGA "Sekulárny trend v ukazovateľoch telesného rozvoja a pohybovej výkonnosti u 7- 18- ročnej školskej populácie na Slovensku" číslo projektu 1/0048/08. / Ludmila Zapletalová ... [et al.]
  Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2011
 8. AAB Hodnotenie v školskej telesnej výchove : základy teórie a praxe. / Branislav Antala ... [et al.]
  Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 1997
 9. ACD Hodnotenie v školskej telesnej výchove / Branislav Antala
  In: Didaktika školskej telesnej výchovy. - ISBN 80-968252-5-9. - Bratislava : FTVŠ UK, 2001. - S. 162-182
 10. ACD Vývoj, súčasný stav a nové trendy vo vyučovaní telesnej výchovy v školách / Branislav Antala
  In: Didaktika školskej telesnej výchovy. - ISBN 80-968252-5-9. - Bratislava : FTVŠ UK, 2001. - S. 17-40
 11. ADE Sport management : its dimensions and aspects / Libor Duchoslav, Branislav Antala
  In: FIEP Bulletin. - Roč. 69, č. 1 (1999), s. 37-38
 12. ADE The relationship of higher and lower physical fitness level pupils towards school physical education / Branislav Antala, Soňa Dorošová, Jaromír Sedláček
  In: FIEP Bulletin. - Roč. 77, č. 2-3 (2008), s. 6-8
 13. ADE PE teachers in the high school management in Slovakia / Branislav Antala, Alexander Gejmovsky
  In: FIEP Bulletin. - Roč. 79, č. 1 - špecial (2009), s. 771-773
 14. ADE Sharing global voices : perceptions of physical education and school sport worldwide / Martin Holzweg ... [et al.]
  In: International journal of physical education. - Roč. 50, č. 3 (2013), s. 29-39
 15. ADE Swimming performance of applicants on the Faculty of physical education and sport, Comenius University, Bratislava / Ľubomír Kalečík, Branislav Antala, Helena Rychtáriková
  In: Asian journal of exercise and sports science. - Roč. 11, č. 1 (2014), s. 46-54
 16. ADE Attitudes of elementary school students towards physical education in various terms / Tibor Balga, Branislav Antala
  In: FIEP Bulletin. - Roč. 90, č. 1-2 (2019), s. 53-63, art. no. 7
 17. ADE O uso de esteróides anabolizantes em esportistas recreativos / Oľga Kyselovičová, Branislav Antala, Karol Michalák
  In: Fitness and performance journal. - Roč. 7, č. 2 (2008), s. 65-68
 18. ADE Secondary school students' opinions on the selected problems at PE lessons / Branislav Antala, Jaromír Šimonek ml., Natália Czaková
  In: Sport science review [elektronický dokument]. - Roč. 23, č. 1-2 (2014), s. 39-58 [online]
 19. ADE Experiences of secondary school students with P.E. teachers in Slovakia / Branislav Antala, Jaromír Šimonek ml., Natália Czaková
  In: Studia Universitatis Babes-Bolyai. Educatio artis gymnasticae. - Roč. 59, č. 2 (2014), s. 5-17
 20. ADE School physical education in Slovakia at the beginning of the new millenium - problems and perspectives / Branislav Antala
  In: FIEP Bulletin. - č. August (2002), s. 15-18
 21. ADE Successfulness of technical-tactical activities in freestyle wrestling of men and women in World Championship 2013 / Lenka Matejová, Branislav Antala
  In: FIEP Bulletin. - Roč. 86, č. Spec. edition-article 1 (2016), s. 72-75
 22. ADE Classification of swimming habits of children with mental disability / Branislav Antala, Jela Labudová
  In: FIEP Bulletin. - Roč. 77, č. 1 (2008), s. 6-10
 23. ADE Sports facilities and equipment at Bratislava grammar schools in Slovakia / Peter Rozboril, Branislav Antala
  In: FIEP Bulletin. - Roč. 81, č. 1 special (2011), s. 84-87
 24. ADE Mass media communication in relation to Slovak football from the prospective of different social groups / Peter Dedik, Branislav Antala
  In: FIEP Bulletin. - Roč. 81, č. 1 special (2011), s. 88-91
 25. ADE Are rural children really in better shape? Case of Croatia / Dario Novak, Hrvoje Podnar, Branislav Antala
  In: Fitness and performance journal. - Roč. 9, č. 2 (2010), s. 44-49
 26. ADE Desenvolvimento dos parámetros somáticos em criancas de 7 a 10 anos de idade em relacáo á atividade física / Helena Medeková, Branislav Antala, Ludmila Zapletalová
  In: Fitness and performance journal. - Roč. 6, č. 2 (2007), s. 89-92
 27. ADE Attitudes and reasons for indifference of children living in orphanage towards physical education lessons / Dagmar Nemček, Branislav Antala
  In: FIEP Bulletin. - Roč. 88, č. 1 (2018), s. 7-13
 28. ADE Evaluation of pupils motor performance in dependence on their body height and body weight / Branislav Antala, Jaromír Sedláček
  In: FIEP Bulletin. - Roč. 78, č. 1 - špecial (2008), s. 584-585
 29. ADE Teaching didactic forms and levels of male students' physical activity / Boris Neljak ... [et al.]
  In: Asian journal of exercise and sports science. - Roč. 9, č. 2 (2012), s. 49-56
 30. ADE International federation of physical education history and the present in Europe / Branislav Antala, Jaromír Sedláček
  In: FIEP Bulletin. - Roč. 83, č. 1 (2013), s. 7-36
 31. ADE Negative social aspects in football related to the current status of sport within the society / Branislav Antala, Peter Dedik
  In: FIEP Bulletin. - Roč. 83, č. 2 special (2013), s. 49-52
 32. ADE Opinions of students to the coeducational physical education / Branislav Antala, Veronika Dančíková
  In: FIEP Bulletin. - Roč. 83, č. 1 special (2013), s. 46-48
 33. ADE Opinions of school managers about chosen problems of physical education / Veronika Dančíková, Branislav Antala
  In: Sport science review [elektronický dokument]. - Roč. 19, č. 1-2 (2010), s. 117-126 [online]
 34. ADE Quality physical education and global concern - ways ahead and future development / Walter Yan Ho King ... [et al.]
  In: Actividad física y ciencias [elektronický dokument]. - Roč. 8, č. 1 (2016), s. 60-70 [online]
 35. ADE Physical education lifelong education of primary school general teachers / Ľubor Tománek ... [et al.]
  In: FIEP Bulletin. - Roč. 87, č. Spec. edition-article 1 (2017), s. 245-247, art. no. 61
 36. ADE Educational projects for physical education teachers organized by the ministry of education, science, research and sport of the Slovak Republic / Lucia Petričková, Klaudia Zusková, Branislav Antala
  In: FIEP Bulletin. - Roč. 87, č. Spec. edition-article 1 (2017), s. 227-230, art. no. 56
 37. ADE Enhancing students' social skills through a group technology-based project in physical education / Gabriela Luptáková, Branislav Antala
  In: FIEP Bulletin. - Roč. 87, č. Spec. edition-article 1, (2017), s. 231-233, art. no. 57
 38. ADF Názory žiakov strednej školy na inkluzívne vzdelávanie v telesnej a športovej výchove / Michal Průžek, Branislav Antala
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 29, č. 4 (2019), s. 34-38
 39. ADF Postoje žiačok základných škôl k telesnej a športovej výchove / Tibor Balga, Branislav Antala
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 25, č. 2 (2015), s. 13-16
 40. ADF Attitudes of schoolgirls towards physical and sport educatione / Tibor Balga, Branislav Antala, Lenka Sabová
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae [elektronický dokument]. - Roč. 55, č. 1 (2015), s. 29-38 [online]
 41. ADF Postoje študentov FTVŠ UK k hodnoteniu a klasifikácii žiakov na stredných školách / Branislav Antala
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 16, č. 4 (2006), s. 2-5
 42. ADF Prečo zvýšiť počet hodín telesnej a športovej výchovy v kurikulách? / Branislav Antala, Jela Labudová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 21, č. 4 (2011), s. 8-12
 43. ADF The associations between socioeconomic status and lifestyle factors in European adolescents : a population-based study / Dario Novak ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae [elektronický dokument]. - Roč. 57, č. 2 (2017), s. 111-124 [online]
 44. ADF Didaktické zručnosti a vzťah študentov 5. ročníka FTVŠ UK v Bratislave k pedagogickej praxi / Jaroslav Frano, Branislav Antala
  In: Tělesná výchova mládeže. - Roč. 53, č. 6 (1987), s. 222-227
 45. ADF Plány hodín študentov v pedagogickej praxi z telesnej výchovy / Jaroslav Frano, Branislav Antala
  In: Tělesná výchova mládeže. - Roč. 54, č. 5 (1988), s. 178-183
 46. ADF Kondičná gymnastika v posilovni - vhodná forma záujmovej telovýchovnej aktivity mládeže / Branislav Antala, Emília Thurzová
  In: Teorie a praxe tělesné výchovy. - Roč. 37, č. 9 (1989), s. 552-557
 47. ADF Názory rodičov žiakov stredných škôl na niektoré otázky hodnotenia a klasifikácie žiakov v telesnej výchove / Branislav Antala, Zuzana Didová
  In: Tělesná výchova mládeže. - Roč. 57, č. 3 (1990), s. 101-103
 48. ADF Názory žiakov stredných škôl na niektoré otázky hodnotenia a klasifikácie v telesnej výchove / Branislav Antala, Zuzana Didová
  In: Teorie a praxe tělesné výchovy. - Roč. 38, č. 12 (1990), s. 746-750
 49. ADF Postoj učiteľov telesnej výchovy na gymnáziách k hodnoteniu a klasifikácii žiakov / Branislav Antala
  In: Teorie a praxe tělesné výchovy. - Roč. 38, č. 8 (1990), s. 491-497
 50. ADF Podmienky vyučovania telesnej výchovy na gymnáziách v Bratislave / Ivan Gabovič, Branislav Antala
  In: Teorie a praxe tělesné výchovy. - Roč. 38, č. 6 (1990), s. 370-376
 51. ADF Skúsenosti učiteľov gymnázií s hodnotením telesnej výchovy bez klasifikácie u žiakov 1. ročníka / Branislav Antala, Tatiana Pastorková
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 1, č. 3 (1991), s. 2-5
 52. ADF Integrovaná herná prax verzus neštruktúrovaný model výučby florbalu / Ludmila Zapletalová, Branislav Antala, Miroslav Huntata
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 26, č. 2 (2016), s. 6-14
 53. ADF Postoje žiakov pohybovo podpriemerných a pohybovo nadpriemerných ku školskej telesnej výchove / Branislav Antala, Soňa Dorošová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 6, č. 4 (1996), s. 8-10
 54. ADM Effect of technology based programme "brain breaks" on the pupils' attitudes towards physical activity in secondary schools / Ľubor Tománek ... [et al.]
  In: Pertanika journal of social science & humanities : Special issue. - Roč. 27, č. S3 (2019), s. 47-60
 55. ADM Association between social capital and self-rated health in small and large secondary school classes in Croatia / Dario Novak ... [et al.]
  In: South African journal for research in sport, physical education and recreation. - Roč. 40, č. 2 (2018), s. 143-158
 56. ADM Collaborative learning with application of screen-based technology in physical education / Gabriela Luptáková, Branislav Antala
  In: Montenegrin journal of sports science and medicine. - Roč. 6, č. 2 (2017), s. 49-56
 57. ADM Is social capital associated with academic achievement in lithuanian high-school students? A population-based study / Dario Novak ... [et al.]
  In: Montenegrin journal of sports science and medicine. - Roč. 7, č. 2 (2018), s. 29-35
 58. ADM Attitudes of elementary school pupils towards physical education and their differentiation from the point of view of age, sporting level and gender / Tibor Balga, Branislav Antala, Jaroslava Argajová
  In: Journal of physical education and sport [elektronický dokument]. - Roč. 19, č. 1 (2019), s. 552-559, art. no. 81 [online]
 59. ADM Development of an instrument to assess perception of quality physical education (QPE) among European professionals / Walter Ho ... [et al.]
  In: South African journal for research in sport, physical education and recreation. - Roč. 41, č. 1 (2019), s. 31-49
 60. ADM Male's level of personal well-being and anxiety trait regarding a sport activity level / Petra Pačesová, Pavel Šmela, Branislav Antala
  In: Sport mont [elektronický dokument]. - Roč. 17, č. 2 (2019), s. 59-62 [online]
 61. ADM Achievement motivation of physical education teachers / Pavel Šmela ... [et al.]
  In: Sport mont [elektronický dokument]. - Roč. 17, č. 3 (2019), s. 67-71 [online]
 62. ADM Physical activity guidelines for Slovak children and youth (6-18 yr.) / Viktor Bielik ... [et al.]
  In: Česko-slovenská pediatrie. - Roč. 72, č. 6 (2017), s. 377-381
 63. AEC Quality development and reform in physical education / Walter King Yan Ho ... [et al.]
  In: Physical education : quality in management and teaching. - ISBN 978-3-8325-3802-6. - Berlín : Logos Verlag Berlin, 2014. - S. 46-61
 64. AEC Health-oriented school physical education in Slovakia / Branislav Antala, Beáta Dobay
  In: Physical education and health. Global perspectives and best practice. - ISBN 978-1-57167-702-0. - Urbana : Sagamore, 2014. - S. 421-437 [1,3 AH]
 65. AEC Physical education in secondary schools in Slovakia : selected findings and results of recent research studies / Branislav Antala, Gabriela Luptáková
  In: Physical education in secondary school : researches - best practices - situation. - ISBN 978-9940-722-02-9. - Nikšic : University of Montenegro, Faculty for sport and physical education, 2018. - S. 229-240
 66. AEC Parents' view of their children's physical activity in five European countries an exploratory study / Yesim Bulca ...[et al.]
  In: Physical education in early childhood education and care : researches - best practices - situation. - ISBN 978-80-89075-81-2. - Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2019. - S. 81-98
 67. AEC Preschool physical education and care in Slovakia - national literature review / Branislav Antala, Adriana Kaplánová
  In: Physical education in early childhood education and care : researches - best practices - situation. - ISBN 978-80-89075-81-2. - Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2019. - S. 21-34
 68. AEC Physical education teacher education in Slovakia : Slovakia / Branislav Antala, Ľubor Tománek, Gabriela Luptáková
  In: European physical education teacher education practices : initial, induction, and professional development. - ISBN 978-1-78255-177-5. - Maidenhead : Meyer & Meyer Sport, 2019. - S. 322-342
 69. AEC The teachers and their participation in high school management / Branislav Antala
  In: Educatie fizica si management in sport 2008. - ISSN 1454-9832. - Galati : University Galati, 2008. - S. 79-82
 70. AEC The development of school physical education in the territory of Slovakia / Branislav Antala, František Seman, Natália Smoleňáková
  In: History of physical education in Europe, 2.. - ISBN 978-86-82329-53-4. - Leposavic : University of Pristina, Faculty of sport and physical education in Leposavic, 2015. - S. 81-96
 71. AEC Primary physical education in Slovakia / Dana Masaryková, Branislav Antala
  In: Physical education in primary school : researches - best practices - situation. - ISBN 978-88-6760-474-6. - Lecce : Pensa MultiMedia, 2017. - S. 463-473
 72. AEC "Enhancing physical education teachers' qualification" as a best practice of primary school teachers' lifelong education in Slovakia / Branislav Antala, Gabriela Luptáková, Ľubor Tománek
  In: Physical education in primary school : researches - best practices - situation. - ISBN 978-88-6760-474-6. - Lecce : Pensa MultiMedia, 2017. - S. 185-198
 73. AED Názory riaditeľov stredných škôl a ich zástupcov na vybrané otázky školskej telesnej výchovy / Branislav Antala, Veronika Dančíková
  In: Školská telesná výchova z pohľadu výsledkov vedeckého výskumu. - ISBN 978-80-89324-01-9. - Bratislava : Medzinárodná federácia telesnej výchovy (FIEP), 2008. - S. 14-18
 74. AED Koedukácia vo vyučovaní telesnej a športovej výchovy a jej vplyv na socializáciu žiakov gymnázia / Jela Labudová, Branislav Antala, Veronika Dančíková
  In: Koedukované vyučovanie telesnej a športovej výchovy : vedecký zborník. - ISBN 978-80-89075-99-7. - Bratislava : ICM Agency, 2013. - S. prílohy 5 s, 6-78 [2,99 AH]
 75. AED Osvojovanie vybraných športových zručností v priebehu koedukovaného vyučovania telesnej a športovej výchovy / Veronika Dančíková, Jela Labudová, Branislav Antala
  In: Koedukované vyučovanie telesnej a športovej výchovy : vedecký zborník. - ISBN 978-80-89075-99-7. - Bratislava : ICM Agency, 2013. - S. 84-111
 76. AED Pripravenosť študentov FTVŠ UK k hodnoteniu žiakov na školách / Branislav Antala
  In: Vzdelávanie odborníkov pre telesnú výchovu a šport v tradícii a perspektívach : vedecký zborník. - ISBN 80-89257-03-8. - Bratislava : ICM Agency, 2006. - S. 6-10
 77. AED Informačné a komunikačné technológie vo vzdelávaní a v telesnej a športovej výchove / Gabriela Luptáková, Branislav Antala
  In: Nové technológie v škole a ich vplyv na rozvoj osobnosti žiaka v telesnej a športovej výchove. - ISBN 978-80-89075-64-5. - Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave, Fakultou telesnej výchovy a športu, 2017. - S. 7-49
 78. AED Názory žiakov a pedagógov na realizovaný projekt pohybových aktivít / Helena Medeková, Branislav Antala, Ludmila Zapletalová
  In: Nové technológie v škole a ich vplyv na rozvoj osobnosti žiaka v telesnej a športovej výchove. - ISBN 978-80-89075-64-5. - Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave, Fakultou telesnej výchovy a športu, 2017. - S. 89-99
 79. AED Internet a jeho využitie v škole a v telesnej a športovej výchove z pohľadu žiakov stredných škôl / Peter Kovács, Branislav Antala, Gabriela Mlsnová
  In: Nové technológie v škole a ich vplyv na rozvoj osobnosti žiaka v telesnej a športovej výchove. - ISBN 978-80-89075-64-5. - Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave, Fakultou telesnej výchovy a športu, 2017. - S. 101-131
 80. AED Health and healthy life style as a parts of physical education curriculum on Slovak schools / Branislav Antala, Jela Labudová
  In: Healthy active life style and physical education. - ISBN 978-80-89324-07-1. - Topoľčianky : End, 2011. - S. 13-17
 81. AED Názory žiakov na využívanie informačných a komunikačných technológií vo vyučovaní / Gabriela Luptáková, Branislav Antala
  In: Nové technológie v škole a ich vplyv na rozvoj osobnosti žiaka v telesnej a športovej výchove. - ISBN 978-80-89075-64-5. - Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave, Fakultou telesnej výchovy a športu, 2017. - S. 133-139
 82. AED Postoje žiakov základných škôl k telesnej a športovej výchove v Bratislave a okolí / Tibor Balga ... [et al.]
  In: Nové technológie v škole a ich vplyv na rozvoj osobnosti žiaka v telesnej a športovej výchove. - ISBN 978-80-89075-64-5. - Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave, Fakultou telesnej výchovy a športu, 2017. - S. 155-164
 83. AED Telesná výchova včera a dnes - porovnanie vybraných ukazovateľov za posledných 20 rokov / Branislav Antala
  In: Aktuálne problémy telesnej výchovy a športu 1. [elektronický dokument] : zborník vedeckých prác. - ISBN 978-80-8084-822-4. - Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vydavateľstvo KU, 2012. - S. 5-13 [CD-ROM]
 84. AED Sport and recreational facility aquacity Poprad and visitors' opinions to its services / Dominika Vitková, Branislav Antala
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae [elektronický dokument] : publicatio 52/2. - ISBN 978-80-223-3329-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2012. - S. 23-30 [online]
 85. AED Integration in school physical education in Slovakia / Jela Labudová, Branislav Antala, Dagmar Nemček
  In: Integration and inclusion physical education. - ISBN 978-80-89197-65-1. - Topoľčianky : END, 2010. - S. 71-80
 86. AED Opinions of school managers on selected problems of physical education / Veronika Dančíková, Branislav Antala
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae Publicatio 50/1. - ISBN 978-80-223-2659-9. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2010. - S. 15-23
 87. AED Školské telovýchovné a športové zariadenia v Slovenskej republike porovnanie stavu v rokoch 2000-2010 / Branislav Antala, Peter Rozboril
  In: Telesná výchova a šport na školách [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-8084-733-3. - Ružomberok : VERBUM, 2011. - S. 12-18 [CD-ROM]
 88. AED Niektoré skúsenosti žiakov gymnázií s experimentálnym vyučovaním telesnej výchovy bez klasifikácie / Branislav Antala
  In: Školská telesná výchova a športová príprava mládeže : zborník nitrianskej pobočky Spoločnosti pre telesnú výchovu a šport. - Nitra : Spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 1994. - S. 188-194
 89. AED Physical education teacher and subject position in Slovak high schools / Jaromír Sedláček, Branislav Antala, Viera Baginová
  In: Magazine of Scientific society of physical education and sport, 2. - Bratislava : Vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 1994. - S. 41-45
 90. AFA School physical education curriculum changes in Slovakia in international context / Branislav Antala
  In: Kinesiology research trends and applications. - ISBN 978-953-6378-79-1. - Záhreb : Croatian academy of sciences and arts, 2008. - S. 37-43
 91. AFA International committee of sport pedagogy - its management and contribution on the development of physical and sport education in the world / Branislav Antala, Gabriela Luptáková
  In: Achievements and prospects in the field of physical education and sports within the interdisciplinary European education system [elektronický dokument]. - Roč. 6 (2016), s. 13-17 [CD-ROM]
 92. AFA Compétences des éléves et des enseignants en EPS / Branislav Antala
  In: Revue scientifigue S.T.A.P.S. - Roč. 7, č. 7 (2010), s. 2-5
 93. AFA Physical fitness and movement activities of Bratislava university students / Jaromír Sedláček, Ľubica Pistlová, Branislav Antala
  In: Gymnasium journal of physical education and sport. - Roč. 12, č. 1 (2011), s. 16-22
 94. AFA Physical education and new technologies in opinions of pupils and primary schools teachers / Ľubor Tománek, Branislav Antala, Iveta Cihová
  In: International scientific conference on kinesiology. - ISBN 978-953-317-049-7. - Záhreb : Faculty of kinesiology, University of Zagreb, 2017. - S. 787-790
 95. AFA Kinematical parameters' changes by use of supra-maximal speed training mean / Jaromír Sedláček ... [et al.]
  In: 9th international coference of sport sciences and physical education [elektronický dokument]. - Mérida : Universitas Los Andes, 2011. - S. Nestr. [11 s.] [CD-ROM]
 96. AFA Fizičko vaspitanje u školi i njegove promene tokom poslednje dve decenije / Branislav Antala
  In: Effects of physical activity application to anthropological status with children, youth and adults. - ISBN 978-86-80255-85-9. - Belgrade : University of Belgrade, 2012. - S. 13-23
 97. AFA Intelectual development of children and youths forming of healthy life style throught movement activities / Branislav Antala, Jozef Hrčka
  In: Exercise and guality of life. - ISBN 978-86-80231-63-1. - Novi Sad : University of Novi Sad, 2009. - S. 23-29
 98. AFA Sport, intervention and social groups / Branislav Antala, Jela Labudová
  In: III congreso Euro Americano de motricidad humana [elektronický dokument]. - ISBN 978-84-692-4037-3. - San Javier-Santiago de la Ribera : Universidad de Murcia, 2009. - S. Nestr. [11 s.] [CD-ROM]
 99. AFA Physical education in Europe - problems and perspectives / Branislav Antala
  In: Hechos, realidades y competencias del profesional del deporte y la educatión fisica [elektronický dokument]. - Mérida : Universitas Los Andes, 2009. - S. Nestr. [14 s.] [CD-ROM]
 100. AFA Healthy life style as a part of pupil's education in school physical education curriculum / Branislav Antala, Jozef Hrčka
  In: 5th FIEP European congress. 2nd Serbian congress of P. E. teachers. - ISBN 978-86-83811-15-1. - Niš : FIEP, 2009. - S. 36-46
 101. AFA Review of a research on game-based approaches in Slovakia / Gabriela Luptáková, Branislav Antala, Ludmila Zapletalová
  In: International scientific conference on kinesiology. - ISBN 978-953-317-049-7. - Záhreb : Faculty of kinesiology, University of Zagreb, 2017. - S. 773-777
 102. AFA School physical education yesterday and today - comparison of some indicators in 1990 and 2010 / Branislav Antala
  In: Integrative power of kinesiology : international scientific conference on kinesiology. - ISBN 978-953-317-013-8. - Záhreb : University of Zagreb, Faculty of kinesiology, 2011. - S. 24-30
 103. AFA New school physical education curriculum in Slovak schools in European context / Branislav Antala
  In: Antropological aspects of sports, physical, education and recreation. - Banja Luka : Universita Banja Luka, 2011. - S. 1-6
 104. AFA International committee of sport pedagogy and its contribution to the development of physical education, physical activities and sport in the world and building related policies / Branislav Antala, Gabriela Luptáková
  In: Physical education and sport through the centuries. - Roč. 5, č. 1 (2018), s. 5-12
 105. AFA Actual problems of school physical education curriculum formation in central Europe : the example of the Slovak Republic / Branislav Antala
  In: Physical education in change [elektronický dokument]. - ISBN 978-952-9899-89-0. - Vierumäki : FIEP, 2008. - S. Nestr. [13 s.] [online]
 106. AFB International organisations and networks in physical education / Branislav Antala
  In: Health and physical activities in lifestyle among children and youth [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-554-1141-5. - Žilina : Edis, 2015. - S. 21-26 [CD-ROM]
 107. AFB Telesná a športová výchova na základných a stredných školách v Slovenskej republike / Branislav Antala
  In: Prvé kroky kurikulárnej transformácie v predmete telesná a športová výchova [elektronický dokument] : zborník z vedeckej konferencie. - ISBN 978-80-8113-036-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - S. 5-12 [CD-ROM]
 108. AFB Koncepcia telesnej a športovej výchovy na ISCED 3 / Branislav Antala, Jela Labudová
  In: Telesná výchova a šport, zdravie a pohyb. - ISBN 978-80-8045-515-6. - Prešov : Metodicko-pedagogické centrum Bratislava, alokované pracovisko Prešov, 2008. - S. 17-25
 109. AFC Swimming level of the Slovak school population / Ľubomíra Benčuriková, Yvetta Macejková, Branislav Antala
  In: Educación física : reflexión, acción y propuestas, 2005. - ISBN 84-689-3638-3. - Cáceres : Imprenta provincial, 2005. - S. 441-444
 110. AFC School physical education for pupils with disability / Jela Labudová, Branislav Antala, Jaromír Sedláček
  In: Educación física : reflexión, acción y propuestas, 2005. - ISBN 84-689-3638-3. - Cáceres : Imprenta provincial, 2005. - S. 275-279
 111. AFC Formation continue des enseignants de l'éducation physigue / Branislav Antala, Jela Labudová
  In: Educación física : reflexión, acción y propuestas, 2005. - ISBN 84-689-3638-3. - Cáceres : Imprenta provincial, 2005. - S. 353-357
 112. AFC Students' perceptions of the application of information and communication technologies in education and physical education / Gabriela Luptáková, Branislav Antala
  In: Changes in childhood and adolescence : current challenges for physical education : Roč. 12. - ISBN 978-3-8325-4697-7. - Berlín : Logos Verlag Berlin, 2018. - S. 162-167
 113. AFC Condition and problems of physical education in Slovak schools / Branislav Antala, Jaromír Sedláček
  In: 16th Eupea forum. - Trieste : European physical education association, 2005. - S. 52-55
 114. AFC Physical education and new technologies / Branislav Antala
  In: Changes in childhood and adolescence : current challenges for physical education : Roč. 12. - ISBN 978-3-8325-4697-7. - Berlín : Logos Verlag Berlin, 2018. - S. 149-150
 115. AFC Obľúbenosť, významnosť a náročnosť telesnej a športovej výchovy z pohľadu žiakov základných a stredných škôl Slovenska a Českej republiky / Branislav Antala
  In: Pohybové aktivity ve věde a praxi [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-246-2621-5. - Praha : Univerzita Karlova, 2014. - S. 137-143 [online]
 116. AFC Scientific and international networks in physical education pedagogy / Branislav Antala
  In: Kinesiology education in the modern European environment. - ISBN 978-953-7210-74-8. - Záhreb : Učiteljski fakultet Sveučilište u Zagrebu, 2014. - S. 9-15
 117. AFC Development of physical education curriculum in Slovakia / Dana Masaryková, Branislav Antala
  In: Posveta športnih pedagogov Slovenije. - ISBN 978-961-92965-4-7. - Maribor : Zveza društev športnih pedagogov Slovenije, 2014. - S. 7-13
 118. AFC Influence of movement activities attitudes on physical development and physical fitness of Bratislava university students / Branislav Antala, Jaromír Sedláček, Ľubica Pistlová
  In: Together for physical education [elektronický dokument]. - ISBN 978-84-9729-314-3. - Catalunya : FIEP, 2012. - S. 346-351 [online]
 119. AFC The impact of coeducational physical education to the attitudes of students to movements activities at secondary school / Veronika Dančíková, Branislav Antala
  In: Together for physical education [elektronický dokument]. - ISBN 978-84-9729-314-3. - Catalunya : FIEP, 2012. - S. 364-368 [online]
 120. AFC Factors determining the structure of Slovak professional football club's financial budget / Peter Dedik, Branislav Antala
  In: Exercise and quality of life. - ISBN 978-86-80231-71-6. - Novi Sad : University of Novi Sad, 2011. - S. 437-443
 121. AFC Mean of over (supra) maximal running speed in sprinter training / Jaromír Sedláček, Peter Krška, Branislav Antala
  In: Ten years of research in physical education and sport [elektronický dokument]. - ISBN 978-606-8348-00-1. - Galati : Ministry of education, research, youth and sports , 2011. - S. 145-154 [CD-ROM]
 122. AFC Sport facilities at high schools in Slovakia / Peter Rozboril, Branislav Antala
  In: Rossijskaja škola v meždunarodnom obrazovateľnom prostranstve. - ISBN 978-5-70710-222-6. - Belgorod : Belgorodskijj gosudarstvennyj nacionaľnyj issledovateľskij universitet, 2011. - S. 229-235
 123. AFC Physical education curriculum in new Slovak system of education / Branislav Antala
  In: Rossijskaja škola v meždunarodnom obrazovateľnom prostranstve. - ISBN 978-5-70710-222-6. - Belgorod : Belgorodskijj gosudarstvennyj nacionaľnyj issledovateľskij universitet, 2011. - S. 194-198
 124. AFC La place de l'ecole dans le systeme de la selection des jeunes talents sportifs / Branislav Antala, Jaromír Sedláček
  In: Revue scientifigue S.T.A.P.S. - Roč. 8, č. 6 (2011), s. 64-72
 125. AFC Pupil and his knowledge evaluation in physical education in Slovak schools / Branislav Antala, Jaromír Sedláček, Roman Moravec
  In: 15th EUPEA forum. - EUPEA : Ljubljana, 2004. - S. 66-69
 126. AFC Alternative physical education curricula at the Slovak high schools / Branislav Antala, Jela Labudová
  In: Global perception : sport education, teaching of PE and curriculum studies. - ISBN978-980-12-4326-7. - Macau : University of Macau, Beijing sport university, 2010. - S. 224-230
 127. AFC Comparison of the state of sports facilities in Bratislava grammar schools between 1990 and 2010 / Peter Rozboril, Branislav Antala
  In: Physical education in the 21st century - pupils' competencies. - ISBN 978-953-95082-8-7. - Záhreb : Hrvatski kineziološki savez, 2011. - S. 400-404
 128. AFC School managers' opinions about physical and sport education of boys and girls / Veronika Dančíková, Branislav Antala
  In: Physical education in the 21st century - pupils' competencies. - ISBN 978-953-95082-8-7. - Záhreb : Hrvatski kineziološki savez, 2011. - S. 116-122
 129. AFC Problems and perspectives of physical education in schools in Europe / Branislav Antala
  In: Sport and nauka. - Roč. 12, č. 2 (2010), s. 216-221
 130. AFC Ocenka i klassifikacija učenikov na urokach fizkuľtury v školach ČSSR / Branislav Antala
  In: Aktuaľnyje problemy podgotovki učitelej. - Riga : Latvijskij gosudarstvenyj institut fizičeskoj kuľtury, 1989. - S. 28-29
 131. AFC L'approche méthodologique et le systeme de sélection des jeunes talents sportifs en Tchecoslovaquie / Jaromír Sedláček ... [et al.]
  In: Quels contenus pour l'EPS de demain? Les actes de la conférence Européenne. - Paris : Snep, 1992. - S. 159-164
 132. AFC Reperes sur l'organisation de l'education physique et sportive dans differents pays Europeens / Jaromír Sedláček, Branislav Antala
  In: Quels contenus pour l'EPS de demain? Les actes de la conférence Européenne. - Paris : Snep, 1992. - S. 22-23
 133. AFC Les questions actuelles dans l'education physique scolaire en Tchecoslovaquie / František Sýkora, Branislav Antala
  In: Quels contenue pour l'EPS de demaine : les actes de la conferénce Européene. - Paris : Snep, 1992. - S. 37-40
 134. AFC Changes in QRS amplitude and motor performance in juvenile female athletes during 12 months of intensive training / Branislav Antala ... [et al.]
  In: Kinesiology research trends and applications. - ISBN 978-953-6378-79-1. - Záhreb : Croatian academy of sciences and arts, 2008. - S. 145-148
 135. AFD Plyometric exercises as a way of developing speed-strenght abilities of secondary school students and possibilities of utilization in coeducational lessons / Tibor Balga, Branislav Antala
  In: FIEP Bulletin. - Roč. 83, spec. edition-article III (2013), s. 19-21 [online]
 136. AFD Estetické a tvorivé športové činnosti v kurikule zdravie a pohyb / Branislav Antala
  In: Tvorba kurikula telesnej výchovy v rámci transformácie vzdelávania v Slovenskej republike. - ISBN 978-80-89257-04-1. - Bratislava : ICM Agency, 2007. - S. 57-63
 137. AFD Názory manažérov stredných škôl na vybrané otázky školskej telesnej výchovy / Veronika Dančíková, Branislav Antala
  In: Prvé kroky kurikulárnej transformácie v predmete telesná a športová výchova [elektronický dokument] : zborník z vedeckej konferencie. - ISBN 978-80-8113-036-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - S. 73-84 [CD-ROM]
 138. AFD Spojenie teoretickej a praktickej prípravy vo výchove budúcich učiteľov / Jaroslav Frano, Branislav Antala
  In: K významu obecné didaktiky a didaktik předmětů v přípravě budoucích učitelů. - ISBN 80-7042-026-X. - Ostrava : Pedagogická fakulta, 1990. - S. 262-265
 139. AFD Možnosti skvalitňovania pedagogickej praxe študentov FTVŠ UK v Bratislave / Jaroslav Frano, Branislav Antala
  In: Profesionální rozvíjení a seberozvíjení pedagogických pracovníků. - Ostrava : KPÚ, 1990. - S. 205-210
 140. AFD K problematike hodnotenia a oceňovania žiakov v školskej telesnej výchove / Branislav Antala
  In: Klasifikácia a slovné hodnotenie žiakov základnej školy. - Bratislava : Výskumný ústav pedagogický, 1992. - S. 78-83
 141. AFD K niektorým problémom hodnotenia a klasifikácie žiakov v telesnej výchove / Branislav Antala
  In: Zborník prác z konferencie učiteľov telesnej výchovy. - Prešov : Metodické centrum, 1992. - S. 45-48
 142. AFD Hodnotenie a klasifikácia žiakov vo vybraných európskych systémoch školskej telesnej výchovy / Branislav Antala
  In: Problematika klasifikácie žiakov a organizácie tretej vyučovacej hodiny telesnej výchovy. - Nitra : Spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 1992. - S. 52-58
 143. AFD High school physical education teachers opinions on some topical problems in our school physical education / Jaromír Sedláček, Branislav Antala
  In: Physical activity for better life style in a new Europe. - Praha : FTVS UK, 1992. - S. 415-417
 144. AFD Humanizácia hodnotenia žiakov v telesnej výchove / Branislav Antala
  In: Nové prístupy k skúmaniu v školskej telesnej výchove a športe. - Bratislava : Spoločnosť pre telovýchovu a šport, 1993. - S. 50-52
 145. AFD Skúsenosti s využívaním nomogramov v pedagogickej praxi / Ivo Havlíček, Branislav Antala
  In: Zborník prác z konferencie učiteľov telesnej výchovy Modernizácia výučby telesnej výchovy. - Prešov : Metodické centrum, 1993. - S. 41-55
 146. AFD Príspevok k vymedzeniu a charakteristike základných pojmov z oblasti hodnotenia žiakov v školskej telesnej výchove / Branislav Antala
  In: Zborník 1. vedecká konferencia študentov PDŠ a vedeckých ašpirantov. - Bratislava : FTVŠ UK, 1994. - S. 129-132
 147. AFD Inovácia prístupov k hodnoteniu žiakov v učebných osnovách pre stredné školy / Branislav Antala
  In: Inovácia projektov telesnej výchovy v základných a stredných školách Slovenskej republiky. - ISBN 80-967456-8-9. - Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského, 1996. - S. 72-73
 148. AFD Názory manažérov stredných škôl na niektoré otázky školskej telesnej výchovy / Branislav Antala, Veronika Dančíková
  In: Telesná výchova a šport, zdravie a pohyb. - ISBN 978-80-8045-515-6. - Prešov : Metodicko-pedagogické centrum Bratislava, alokované pracovisko Prešov, 2008. - S. 57-63
 149. AFE Physical and sport education in school curricula the current situation, problems and perspectives / Branislav Antala, Ken Hardman
  In: La réalité de l'éducation physique : une éducation motrice ou une éducation sportive Quelles tendances?. - Sfax : L'institut supérieur du sport et de l'education physique, 2009. - S. 13
 150. AFE Health and physical education among children and youth – among European perspective / Branislav Antala
  In: ACPES 2018 : 3rd FIEP Asia conference : physical education and sports : Roč. 3. - ISBN 978-967-0115-03-0. - Kuala Lumpur : Tunku Abdul Rahman University college, 2018. - S. 6-6
 151. AFE International organisations and networks and their influence to the development of physical education in the world / Branislav Antala
  In: Fundamental and applied kinesiology - steps forward. - ISBN 978-953-317-027-5. - Záhreb : Faculty of kinesiology, University of Zagreb, 2014. - S. 246-246
 152. AFE From performance to health oriented physical education school curriculum / Branislav Antala
  In: Physical education and sports sciences. - ISBN 978-81-925348-0-0. - Chandigarh : Department of physical education Penjab University, 2012. - S. 12
 153. AFE International committee of sport pedagogy and its contribution on development of physical and sport education in the world / Branislav Antala
  In: PE + Retooling physical education for inclusion, development and competition. - ISBN 978-605-83126-0-9. - Manila : University of the Philippines, 2016. - S. 22
 154. AFE Fizičko obrazovanje u školi i njegove promene tokom poslednje dve decenije / Branislav Antala
  In: Effects of physical activity application to anthropological status with children, youth and adults. - ISBN 978-86-80255-83-5. - Beograd : University of Belgrade, 2011. - S. 18
 155. AFE École et le choix des jeunes talents sportifs / Branislav Antala, Jaromír Sedláček
  In: Les enjeux du professionnalisme sportif en algerie. - Alger : Université de Dely-Ibrahim institut de l'education physique et sportive, 2010. - S. 15
 156. AFE How to use supra-maximal speed in sprinters' maximal running speed development / Jaromír Sedláček, Eugen Laczo, Branislav Antala
 157. AFE Teacher's competencies in physical education and their development in higher and lifelong education / Branislav Antala
  In: MR international journal of applied health sciences. - Roč. 2, č. Special issue (2015), s. 9
 158. AFE Physical education and health in opinions and lifestyle of east European young generation / Branislav Antala
  In: Health promotion through physical activity, physical education, sports science and technology : global and Indonesian perspective. - Jakarta : Universitas Negeri Jakarta, 2015. - S. 22-23
 159. AFE International committee of sport pedagogy and its impact to building of worldwide physical and sport education policy / Branislav Antala
  In: ICESH 2017. - ISBN 978-99956-56-76-8. - Tirana : ASSA, 2017. - S. 9-9
 160. AFG Opinions and motives of physical education teachers and pupils with disabilty on integration / Branislav Antala, Jela Labudová
  In: World summiton physical education. - Magglingen : CIEPSS, 2005. - S. 1
 161. AFG Designing a network of organisations institutions for sport, sport education and sport science SSSS / H. Haag, K.L. Keskinen, Branislav Antala
  In: International convention on science education and medicine in sport [elektronický dokument]. - Glasgow : ICSSPE, 2012. - S. 59-60 [USB kľúč]
 162. AFG Parents' view of childrens' physical activity in five European countries : an exploratory study / Yesim Bulca ... [et al.]
  In: Sport, physical education and performing arts as tools of social transformation [elektronický dokument] : abstract book. - ISBN 978-84-9729-385-3. - Barcelona, 2019. - S. 299-300 [online]
 163. AFG Parents, school administrators, teachers and sport educators' views regarding early childhood physical activity levels in five European countries / Yesim Bulca ... [et al.]
  In: Sport, physical education and performing arts as tools of social transformation [elektronický dokument] : abstract book. - ISBN 978-84-9729-385-3. - Barcelona, 2019. - S. 289-290 [online]
 164. AFG Physical education and its changes - comparison of selected pe indicators during last 20 years / Branislav Antala
  In: 18a conferencia Bienal de la sociedad internacional para la educación física y el deporte comparado. - Mérida : Universitas Los Andes, 2012. - S. 213
 165. AFG Effect of technology based programme on the attitudes towards physical activity in secondary schools / Ľubor Tománek ... [et al.]
  In: ACPES 2018 : 3rd FIEP Asia conference : physical education and sports : Roč. 3. - ISBN 978-967-0115-03-0. - Kuala Lumpur : Tunku Abdul Rahman University college, 2018. - S. 25-25, Track 1
 166. AFG Application of information and communication technologies in physical education : students' perspective / Gabriela Luptáková, Branislav Antala
  In: Changes in childhood and adolescence : current challenges for physical education. - ISBN 978-3-8325-4538-3. - Berlín : Logos, 2017. - S. 63-64
 167. AFG School sport competitions in Slovakia / Peter Melek, Branislav Antala
  In: FIEP Bulletin. - Roč. 83, č. 1 special (2013), s. 122-122
 168. AFG Opinions of teachers of physical education on grammar schools about system of evaluation of pupils / Branislav Antala, Tatiana Pastorková, Monika Marková
  In: 10th international scientific students conference of Hungarian University of physical education. - Budapest : Hungarian University of physical education, 1992. - S. 30
 169. AFG Tendences in the evaluation and the comparison of pupils in school physical education in Czechoslovakia / Branislav Antala, Jaromír Sedláček
  In: Sport in the global village. - Houston : University of Houston, 1992. - S. 35
 170. AFG School sport facilities in Slovak primary and secondary schools / Branislav Antala, Peter Rozboril
  In: Physical education in change [elektronický dokument]. - ISBN 978-952-9899-89-0. - Vierumäki : FIEP, 2008. - S. 21 [online]
 171. AFG The opinions of the managers of secondary schools about chosen problems of school physical education / Branislav Antala, Veronika Dančíková, Oľga Kyselovičová
  In: Physical education in change [elektronický dokument]. - ISBN 978-952-9899-89-0. - Vierumäki : FIEP, 2008. - S. 22 [online]
 172. AFH Didaktické zručnosti a vzťah študentov FTVŠ UK k pedagogickej praxi / Branislav Antala
  In: 3. konferencia mladých vedeckých pracovníkov Univerzity Komenského. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1988. - S. 10
 173. AFL Názory študentov stredných škôl na hodnotenie a klasifikáciu žiakov v telesnej výchove / Branislav Antala
  In: Physical education and sports - teachers' preparation and their employability in Europe. - ISBN 978-80-89324-00-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, Fakulta telesnej výchovy a športu a Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2007. - S. 476-483
 174. AGI Obsahová a pojmoslovná báza študijného programu "Šport a zdravie" / Jela Labudová ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2007
 175. BAB Veľké dobrodružstvo : tri študentské expedície, Kartágo, Lofoty, Tigris. / Branislav Antala, Ľudmila Keleová, František Kele
  Bratislava : Print-servis, 1997
 176. BAB Medzinárodná federácia telesnej výchovy : história a súčasnosť. / Branislava Antala
  Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2004
 177. BAB FIEP 90 years of service for physical education / Branislav Antala ... [et al.]
  Topoľčianky : END, 2013
 178. BAB Telesná a športová výchova v názoroch žiakov základných a stredných škôl / Branislav Antala ... [et al.]
  Topoľčianky : END, 2012
 179. BAB Pohyb pre zdravie / Jela Labudová, Dagmar Nemček, Branislav Antala
  Bratislava : END, 2012
 180. BAB Telesná výchova a šport : terminologický a výkladový slovník, zv. 2. / František Sýkora ... [et al.]
  Bratislava : F. R. & G., 1995
 181. BAB Aktuálne trendy v príprave študentov telesnej výchovy a športu / Libor Duchoslav, Branislav Antala
  Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 1996
 182. BCI Základy podnikania / Branislav Antala
  Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2006
 183. BCI Podnikanie v športe pre začínajúceho podnikateľa / Branislav Antala ... [et al.]
  Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2007
 184. BCI Obsahová báza v programe šport a zdravie / Jela Labudová ... [et al.]
  Bratislava : ICM Agency, 2007
 185. BCI Didaktika telesnej výchovy / Miloš Chromík ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 1993
 186. BCK Telesná výchova v zahraničí a možnosti integrácie poznatkov a skúseností do našich škôl / Branislav Antala
  In: Telesná a športová výchova a súčasná škola [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-971466-1-0. - Bratislava : Národné športové centrum v spolupráci s Fakultou telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského, 2014. - S. 9-45 [online]
 187. BCK Súčasná škola a vyučovanie telesnej a športovej výchovy / Branislav Antala
  In: Telesná a športová výchova a súčasná škola [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-971466-1-0. - Bratislava : Národné športové centrum v spolupráci s Fakultou telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského, 2014. - S. 46-76 [online]
 188. BDE L'evolution et nouvelles tendances de L'evaluation et classification des eleves dans L'EPS scolaire en Tchecoslovaquie / Branislav Antala
  In: Studii cercetári in sport. - Roč. 5, č. 1 (1989), s. 13-14
 189. BDE Projekti boljeg uključivanja djece i mladih u tjelesne aktivnosti i podržavanje njihovog aktivnog zdravog načina života - primjeri dobre prakse / Branislav Antala, Jela Labudová
  In: Sport za sve. - Roč. 30, č. 70 (2012), s. 3-7
 190. BDE Niekoľko poznámok k výuke snowboardovania na školách / Branislav Antala, Martin Pach
  In: Tělesná výchova a sport mládeže. - Roč. 72, č. 8 (2006), s. 23-26
 191. BDE Research on physical education teacher and coach education (2011-2012) / Dario Novak, Vilko Petrič, Branislav Antala
  In: International journal of physical education. - Roč. 50, č. 1 (2013), s. 12-17
 192. BDE Topical problems of physical education in schools in Czechoslovakia / Branislav Antala, František Sýkora, Jaromír Sedláček
  In: British journal of physical education. - Roč. 23, č. 4 (1992), s. 20-22
 193. BDE L'evaluation, partie integrante du processus d'enseignement / Branislav Antala, Roman Moravec
  In: Formation contineu, Academie de Bordeaux, 26. - Bordeaux : Academie de Bordeaux, 1992. - S. 1-5
 194. BDE Situation des professeurs et de l'education physique dans les ecoles secondaries en Slovaquie / Branislav Antala, Jaromír Sedláček
  In: Formation continue de Academie de Bordeaux. - Č. 27 (1993), s. 62-65
 195. BDF Najvýznamnejšie dokumenty medzinárodných organizácií podporujúce školskú telesnú výchovu / Branislav Antala
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 10, č. 4 (2000), s. 2-6
 196. BDF Kurikulum telesnej a športovej výchovy pre vyšší sekulárny stupeň vzdelávania / Branislav Antala, Jela Labudová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 18, č. 2 (2008), s. 4-7
 197. BDF Telovýchovné a športové zariadenia na bratislavských gymnáziách / Peter Rozboril, Branislav Antala
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 20, č. 4 (2010), s. 24-27
 198. BDF Školská telesná výchova v (r)evolúcii alebo v ohrození? / Branislav Antala, Jela Labudová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 16, č. 1 (2006), s. 2-4
 199. BDF K výučbe snoubordovania na školách / Branislav Antala, Martin Pach
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 16, č. 2 (2006), s. 19-20
 200. BDF Stvorený k pohybu / Branislav Antala
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 23, č. 1 (2013), s. 44-45
 201. BDF Súčasné postavenie učiteľov a predmetu telesná výchova na školách / Viera Baginová, Branislav Antala, Jaromír Sedláček
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 2, č. 4 (1992), s. 5-6
 202. BDF K problematike záujmovej telesnej výchovy dievčat na gymnáziách / Branislav Antala
  In: Tělesná výchova mládeže. - Roč. 55, č. 7 (1989), s. 276-280
 203. BDF Hodnotenie a klasifikácia žiakov na gymnáziách očami učiteľov telesnej výchovy / Branislav Antala
  In: Tělesná výchova mládeže. - Roč. 57, č. 5-6 (1991), s. 155-157
 204. BDF Telesná výchova v zahraničných školských systémoch / Jaromír Sedláček, Branislav Antala
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 2, č. 2 (1992), s. 3-4
 205. BDF Zastúpenie učiteľov telesnej a športovej výchovy v manažmentoch stredných škôl / Branislav Antala
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 18, č. 3-4 (2008), s. 2-4
 206. BEC FIEP a jej aktivity v prospech rozvoja telesnej výchovy a športu v Európe / Branislav Antala
  In: Pedagogická kinantropologie [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-7368-304-7. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2007. - S. 178-181 [CD-ROM]
 207. BEC Niektoré postrehy z 2. svetového sumitu telesnej výchovy v Magglingene / Branislav Antala
  In: Pedagogická kinantropologie [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-7368-304-7. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2007. - S. 182-185 [CD-ROM]
 208. BED Dokumenty medzinárodných organizácií a ich využitie pri tvorbe novej koncepcie vyučovania telesnej výchovy v základných a stredných školách / Branislav Antala
  In: Perspektívy školskej telesnej výchovy a športu pre všetkých v SR : zborník. - ISBN 80-89075-01-0. - Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2001. - S. 49-54
 209. BEE International organisations and networks and their impact to the development of physical education, peace, and cooperation in the world / Branislav Antala
  In: Global human resources development in physical education and sport. - Tsukuba : University of Tsukuba, 2014. - S. 5-10
 210. BEE Gestion e investigación en organizaciones académicas deeducación física y deporte / López Rosa D'Amico ... [et al.]
  In: Focuses on physical education, vol. 1. - ISBN 978-85-67380-38-4. - Juiz de Fora : NGIME - UF JF, 2014. - S. 91-142
 211. BEE School physical education development during last two decades - from performance to health oriented physical education curriculum / Branislav Antala
  In: Contemporary kinesiology. - Split : University of Split, Faculty of kinesiology, 2012. - S. 42-56
 212. BEF Telesná a športová výchova v základných a stredných školách v SR po prvom roku transformácie vzdelávania / Branislav Antala
  In: Slovenský školský šport : podmienky-prognózy-rozvoj. - 978-80-970298-6-9. - Bratislava : Slovenská asociácia univerzitného športu v spolupráci s MŠ SR, 2009. - S. 54-63
 213. BEF Záujmová telesná výchova dievčat na vybranom gymnáziu / Peter Melek, Branislav Antala
  In: Zborník z celoslovenského kola ŠVK s medzinárodnou účasťou vo vedách o športe [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-555-0382-0. - Prešov : Prešovská univerzita, 2011. - S. 76-79 [CD-ROM]
 214. BFA International organisations and networks and development of physical education / Branislav Antala
  In: FIEP world congress 2014 [elektronický dokument]. - Vierumäki : University of Jyväskylä, 2014. - S. 7-8 [online]
 215. BFA International organisations and networks and their impact on the development of physical education, peace and cooperation in the world / Branislav Antala
  In: Tsukuba-Kanoya-JSC. - Tsukuba : University of Tsukuba, 2013. - S. [2 s.]
 216. BFA Physical education and health - an European perspective / Branislav Antala
  In: Physical education and its impact to quality of life of children and youth - an Asian perspective. - Tokio : Kogakuin University at Shinjuku campus, 2014. - Nestr. [1s.]
 217. BFA Lifelong education of primary schools' teachers in physical education and new technologies / Branislav Antala
  In: Global forum 2016. Physical education pedagogy "Technology, networking and best practice in physical education and health : local to global". - ISBN 978-605-83126-0-9. - Ankara : Hacettepe University, 2016. - S. 21
 218. BFA Attitudes of eastern European young girl's generation to physical education / Branislav Antala
  In: IAPESGW women's empowerment in sport. - Alzahra : Alzahra University, 2015. - S. 40
 219. BFA International organisations and their impact on the development and promotion of physical education, physical activities and good practices in the world / Branislav Antala
  In: Cultural and innovatory practices in physical education in Asia. - Tokyo : Kogakuin University at Shinjuku campus, 2016. - Nestr. [1 s.]
 220. BFA Attitudes of eastern European young girls' generation to physical education / Branislav Antala
  In: Cultural and innovatory practices in physical education in Asia. - Tokyo : Kogakuin University at Shinjuku campus, 2016. - Nestr. [1 s.]
 221. BFA Special groups socialisation through sport / Branislav Antala
  In: LARASA 2013. - Durban : Leisure and recreation association, 2013. - S. [1 s.]
 222. BFA International committee of sport pedagogy and its contribution to building worldwide physical education, sport education and health policies / Branislav Antala
  In: A holistic approach to enhance human performance and health. - Malaysia : University Sains Malaysia, 2017. - S. 15-15
 223. BFA Physical education lifelong education and using of new technologies in Slovak primary schools / Ľubor Tománek, Branislav Antala, Iveta Cihová
  In: Anthroplogical aspects of sports, physical education and recreation. - Banja Luka : University of Banja Luka, 2016. - S. 17-17
 224. BFA Physical education in the current changing society - policy and perspectives / Branislav Antala
  In: Innovation and healthy living for sustainability. - Bangkok : Kasetsart University, 2017. - S. 61-61
 225. DAI Hodnotenie a klasifikácia žiakov v telesnej a športovej výchove v procese kurikulárnej transformácie výchovy a vzdelávania / Branislav Antala
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2009
 226. DAI Nové prístupy k hodnoteniu a klasifikácii žiakov v telesnej výchove na stredných školách / Branislav Antala ; školiteľ František Sýkora
  Bratislava : [s.n.], 1994
 227. EAI Medzinárodné aspekty školskej telesnej výchovy a jej manažmentu / Branislav Antala, Gabriela Olosová
  Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2016
 228. EDI Naša recenzia / Branislav Antala
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 26, č. 2 (2016), s. 43-43
 229. EDJ Školské zájazdy po stopách olympizmu netradičná forma olympijského vzdelávania mládeže / Branislav Antala
  In: Materiály zo seminárov Slovenskej olympijskej akadémie z rokov 1997-98. - ISBN 80-88901-24-3. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 1998. - S. 71-72
 230. EDJ Medzinárodné organizácie a združenia podporujúce telesnú výchovu a jej učiteľov v školách / Branislav Antala
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 25, č. 2 (2015), s. 2-4
 231. EDJ 80 rokov Medzinárodnej federácie telesnej výchovy / Branislav Antala
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 13, č. 1 (2003), s. 14-15
 232. EDJ Sekretariát FIEP Európsky sekretariát Medzinárodnej federácie telesnej výchovy / Branislav Antala
  In: Univerzita Komenského, Fakulta telesnej výchovy a športu 1960-2010. - ISBN 978-80-223-2926-2. - Bratislava : FTVŠ UK, 2010. - S. 179-180
 233. EDJ 4th FIEP European congress / Branislav Antala, Dagmat Tóthová
  In: FIEP Bulletin. - Roč. 77, č. 1 (2008), s. 29-34
 234. EDJ 12. Európsky kongres Medzinárodnej federácie telesnej výchovy / Gabriela Luptáková, Branislav Antala
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 27, č. 4 (2017), s. 42-43
 235. EDJ ŠVOUČ 1988 / Branislav Antala
  In: Tréner. - Roč. 32, č. 9 (1988), s. 1-2 Metodické listy
 236. EDJ ŠVOUČ - súčasť prípravy študentov na vedeckú prácu / Július Kasa, Branislav Antala
  In: Tréner. - Roč. 33, č. 3 (1989), s. 171-175
 237. EDJ Pedagogická prax v príprave učiteľov telesnej výchovy na LVFKI v Rige / Branislav Antala, Miloš Chromík
  In: Tělesná výchova mládeže. - Roč. 56, č. 5 (1990), s. 201-204
 238. EDJ Národný inštitút športu a telesnej výchovy v Paríži / Branislav Antala
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 1, č. 1 (1991), s. 36-38
 239. EDJ Mestská športová škola a Mestský športový klub v Epinay sur Seine / Yves Hannouna, Jean-Mary Scavannec, Branislav Antala
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 2, č. 1 (1992), s. 48-49
 240. EDJ Hodnotenie a klasifikácia žiakov v telesnej výchove v niektorých európskych školských systémoch / Branislav Antala
  In: Učiteľské noviny. - Roč. 44, č. 26 (1994), s. 7
 241. FAI Nové technológie v škole a ich vplyv na rozvoj osobnosti žiaka v telesnej a športovej výchove / zost. Gabriela Luptáková, Branislav Antala
  Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave, Fakultou telesnej výchovy a športu, 2017
 242. FAI Didaktika školskej telesnej výchovy / zost. Branislav Antala
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2001
 243. FAI Physical education : quality in management and teaching : 10. Movement / Play / Sport : theoretical foundation - practical realization. / zost. Claude Scheuer, Branislav Antala, Martin Holzweg
  Berlín : Logos Verlag Berlin, 2014
 244. FAI Physical education and new technologies / zost. Dario Novak, Branislav Antala, Damir Knjaz
  Záhreb : Croatian kinesiology association, 2016
 245. FAI Koedukované vyučovanie telesnej a športovej výchovy : vedecký zborník. / zost. Jela Labudová, Branislav Antala
  Bratislava : ICM Agency, 2013
 246. FAI Physical education in primary school : researches - best practices - situation. / zost. Dario Colella, Branislav Antala, Simona Epifani
  Lecce : Pensa MultiMedia, 2017
 247. FAI Physical education in secondary school : researches - best practices - situation / Stevo Popović ... [et al.]
  Nikšic : University of Montenegro, Faculty for sport and physical education, 2018
 248. FAI Professionals and volunteers in physical education / zost. Jana Vašíčková, Branislav Antala
  Topoľčianky : END, 2012
 249. FAI Afro - European conference [elektronický dokument] : . / Zostavili Abdellatif Naja, Branislav Antala, Gabriela Olosová
  Topoľčianky : END, 2015
 250. FAI History of physical education in Europe, 2 / zost. Petar D. Pavlovic ... [et al.]
  Leposavic : University of Priština. Faculty of sports and physical education ; Bratislava : FIEP - Fédération internationale d'education physique, 2015
 251. FAI History of physical education in Europe, 1 / zost. Petar D. Pavlovic ... [et al.]
  Leposavic : University of Priština. Faculty of sports and physical education ; Bratislava : FIEP - Fédération internationale d'education physique, 2015
 252. FAI Healthy active life style and physical education / zost. Jela Labudová, Branislav Antala
  Topoľčianky : END, 2011
 253. FAI Physical education in early childhood education and care : researches - best practices - situation / Branislav Antala ... [et al.]
  Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2019
 254. FAI 4th FIEP European congress Physical education and sports - Teachers' preparation and their employability in Europe : book of abstracts. / zost. Branislav Antala
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK ; Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2007
 255. FAI 4th FIEP European congress Physical education and sports - Teachers' preparation and their employability in Europe : proceedings. / zost. Branislav Antala
  Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport ; Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2007
 256. FAI Volleyball in Europe : history of volleyball in Europe. / Kristina M. Pantelic Babic ... [et al.]
  Leposavic : Universiteti i Prishtinës, 2018
 257. FAI Basketball in Europe / zost. Branislav Antala ... [et al.]
  Leposavic : University of Priština, 2017
 258. FAI Integration and inclusion physical education / zost. Stefania Cazzoli, Branislav Antala
  Topoľčianky : END, 2010
 259. FAI Football in Europe / zost. Petar D. Pavlovic ... [et al.]
  Leposavic : University of Priština. Faculty of sports and physical education ; Bratislava : FIEP - Fédération internationale d'education physiqueUniversity of Priština, 2016
 260. FAI Zborník : 1. vedecká konferencia študentov PDŠ a vedeckých ašpirantov. / Zostavili Jela Labudová, Branislav Antala
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 1994
 261. FAI Zborník : 2. vedecká konferencia študentov PGŠ. Bratislava, 16.11.1995. / Zostavil Branislav Antala
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 1995
 262. FAI Zborník : 3. vedecká konferencia študentov PGŠ. / Zostavil Branislav Antala
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 1997
 263. FAI Školská telesná výchova z pohľadu výsledkov vedeckého výskumu / zost. Branislav Antala
  Bratislava : FIEP - Fédération internationale d'education physique, 2008
 264. GHG Voces acerca de la educatión fízica en América Latina [elektronický dokument] : . / Rosa de D'Amico ... [et al.]
  [S.l.] : [s.n.], 2014
 265. GII FIEP news FIEP Croatian award / Branislav Antala
  In: International journal of physical education. - Roč. 52, č. 3 (2015), s. 46
 266. GII FIEP news 25th FIEP World congress will be held in Rabat, Marocco, 12.-15. November 2015 / Branislav Antala
  In: International journal of physical education. - Roč. 52, č. 2 (2015), s. 46
 267. GII FIEP news 23rd FIEP World congress was held in Morelia in Mexico / Branislav Antala
  In: International journal of physical education. - Roč. 52, č. 1 (2015), s. 46
 268. GII Cesta správnym smerom / Branislav Antala
  In: Šport. - Roč. 42, č. 103 (1988), s. 6
 269. GII Klasifikácia telesnej výchovy : áno či nie? / Branislav Antala
  In: Šport. - Roč. 44, č. 156 (1990), s. 8
 270. GII FIEP News / Branislav Antala
  In: International journal of physical education. - Roč. 50, č. 3 (2013), s. 45
 271. GII Perspektívy telesnej výchovy a športu detí a mládeže v Európe / Branislav Antala
  In: Naša univerzita. - Roč. 60, č. 2 (2013), s. 19
 272. GII Physical education and sports perspective of children and youth in Europe / Branislav Antala
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 23, č. 4 (2013), s. 45
 273. GII Návšteva bývalého ministra školstva Chorvátskej republiky na FTVŠ UK / Branislav Antala
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 22, č. 2 (2012), s. 45
 274. GII FIEP News / Branislav Antala
  In: International journal of physical education. - Roč. 49, č. 2 (2012), s. [1]
 275. GII FIEP News / Branislav Antala
  In: International journal of physical education. - Roč. 49, č. 1 (2012), s. [1]
 276. GII 13. európsky kongres Medzinárodnej federácie telesnej výchovy FIEP / Jaroslava Argajová, Branislav Antala
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 28, č. 3-4 (2018), s. 15-16
 277. GII Hodnotenie telesného rozvoja a motorickej výkonnosti žiakov / Branislav Antala
  Bratislava : Metodicko-pedagogické centrum, 2006
 278. GII 4. Európsky kongres FIEP / Branislav Antala
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 17, č. 3-4 (2007), s. 50-51
 279. GII 3rd FIEP Asia conference on physical education and sport, Kuala Lumpur, Malaysia, 1-3 june 2018 / Branislav Antala, Dario Novak
  In: International journal of physical education. - Roč. 54, č. 4 (2017), s. 42-42
 280. GII Physical education in primary school : researches - best practices - situation / Branislav Antala, Dario Novak
  In: International journal of physical education. - Roč. 54, č. 3 (2017), s. 43-43
 281. GII FIEP news / Branislav Antala
  In: International journal of physical education. - Roč. 50, č. 1 (2013), s. 44
 282. GII FIEP news FIEP / Branislav Antala, Dario Novak
  In: International journal of physical education. - Roč. 53, č. 1 (2016), s. 44
 283. GII FIEP news FIEP / Branislav Antala, Dario Novak
  In: International journal of physical education. - Roč. 53, č. 2 (2016), s. 48
 284. GII FIEP news FIEP / Branislav Antala, Dario Novak
  In: International journal of physical education. - Roč. 53, č. 4 (2016), s. 44
 285. GII Európska konferencia o telesnej výchove a športe / Branislav Antala, Jaromír Sedláček
  In: Tělesná výchova mládeže. - Roč. 58, č. 5 (1992), s. 38-40
 286. GII Umožníme žiakom prežiť úspech? / Branislav Antala
  In: Učiteľské noviny. - Roč. 44, č. 21 (1994), s. 8
 287. GII 34. medzinárodná olympijská akadémia v gréckej Olympii / Branislav Antala
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 4, č. 4 (1994), s. 28
 288. GII Učebné osnovy gymnázia, SOŠ a SOU (štvorročné štúdium) : telesná výchova - povinný učebný predmet. / Alexander Melicher ... [et al.]
  Bratislava : Ministerstvo školstva SR, 1997