Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Zoznam zamestnancov katedry

 1. AAB Pohybová aktivita žiaka v škole a jej ovplyvňovanie prostredníctvom nových technológií / Branislav Antala ... [et al.]
  Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2018
 2. ADE Reflections of movement and health in the current sports cultural anthropology / Josef Oborný, Andrea Bernhauserová, Michal Bábela
  In: Advances in social sciences research journal [elektronický dokument]. - Roč. 4, č. 10 (2017), s. 142-149 [online]
 3. ADF Estetické aspekty behu v prírodnom prostredí / Josef Oborný, Michal Bábela
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 28, č. 2 (2018), s. 29-34
 4. ADF Motívy cvičenia účastníkov kurzu Osobný tréner vo fitnes a kulturistike / Ivana Ferenc, Josef Oborný, Michal Bábela
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 29, č. 2 (2019), s. 19-24
 5. ADM Dr. Miroslav Tyrš father of the Sokol and philosophy of the Sokol / Michal Bábela, Josef Oborný
  In: Science of gymnastics journal [elektronický dokument]. - Roč. 10, č. 2 (2018), s. 313-329 [online]
 6. AFH The history of nordic walking and health benefits of nordic walking / Michal Bábela
  In: Student research conference 2017 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-223-4351-0. - Bratislava : Comenius University in Bratislava, 2017. - S. 122-123 [online]
 7. BDM Short historical notes XII : Zoltán Magyar (born 15.12.1953, Budapest, Hungary) / Anton Gajdoš, Michal Bábela
  In: Science of gymnastics journal [elektronický dokument]. - Roč. 10, č. 2 (2018), s. 331-333 [online]
 8. BDM Short historical notes XIII / Anton Gajdoš, Michal Bábela
  In: Science of gymnastics journal [elektronický dokument]. - Roč. 10, č. 3 (2018), s. 508-510 [online]
 9. DAI Elektronický vzdelávací systém ako prostriedok edukácie, získavania a tvorby sústavy poznatkov v oblasti športu / Michal Bábela ; školiteľ Josef Oborný
  Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2019
 10. EDI Naša recenzia / Michal Bábela
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 29, č. 4 (2019), s. 33-33
 11. GII Študenti FTVŠ UK v Karloveskej zátoke zabojovali o titul "King of the bay" / Michal Bábela
  In: Naša univerzita. - Roč. 64, č. 3 (2017), s. 29
 12. GII Short historical notes XIV / Anton Gajdoš, Michal Bábela
  In: Science of gymnastics journal [elektronický dokument]. - Roč. 11, č. 1 (2019), s. 124-127 [online]
 13. GII Albert Vagarsakovic Azarjan (February, 11 1929 Kirovakan, Armenia, ex-Soviet Union) / Anton Gajdoš, Michal Bábela
  In: Science of gymnastics journal [elektronický dokument]. - Roč. 11, č. 2 (2019), s. 266-268 [online]