Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Zoznam zamestnancov katedry

 1. ADD Guilt- and shame-proneness and their relation to perceptions of dating infidelity / Adriana Kaplánová, Alexander Gregor
  In: Studia Psychologica. - Roč. 61, č. 3 (2019), s. 145-158
 2. ADF Rodové diferencie v sebahodnotení žiakov s ADHD a ich význam pri formovaní sociálneho statusu žiaka v školskej triede / Adriana Kaplánová, Janka Peráčková, Zuzana Pintérová
  In: E-mental [elektronický dokument]. - Roč. 4, č. 1 (2016), s. 6-9 [online]
 3. ADF Kontrola správania tenistov a ich vzťah k citlivosti voči nespravodlivosti / Adriana Kaplánová, Tomáš Gregor
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 27, č. 2 (2017), s. 30-33
 4. ADF Sebahodnotenie tenistov a ich vzťah k citlivosti voči nespravodlivosti / Adriana Kaplánová, Tomáš Gregor
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 28, č. 1 (2018), s. 10-14
 5. ADF Ako podporiť deti a mládež, aby zotrvali, pokračovali a napredovali v športovej aktivite / Tomáš Gregor, Adriana Kaplánová, Oľga Filipa Ondrejková
  In: Revue medicíny v praxi. - Roč. 17, č. 3 (2019), s. 45-48
 6. ADF Prečo deti a mládež zanechávajú pohybové aktivity? / Adriana Kaplánová, Tomáš Gregor
  In: Revue medicíny v praxi. - Roč. 17, č. 1 (2019), s. 43-45
 7. ADM Individual differences of sensitivity of tennis players to injustice situations from the perspective of the five-factor model of personality big five theory / Adriana Kaplánová
  In: Acta Gymnica. - Roč. 48, č. 1 (2018), s. 21-26
 8. ADM Self-esteem, anxiety and coping strategies to manage stress in ice hockey / Adriana Kaplánová
  In: Acta Gymnica. - Roč. 49, č. 1 (2019), s. 10-15
 9. ADM Personality of gymnasts and coping strategies to manage stress / Adriana Kaplánová
  In: Science of gymnastics journal [elektronický dokument]. - Roč. 11, č. 2 (2019), s. 255-265 [online]
 10. ADM The effectiveness of two different multimodal training modes on physical performance in elderly / Ľudmila Oreská ... [et al.]
  In: European journal of translational myology. - Roč. 30, č. 1 (2020), s. 88-97
 11. AEC Preschool physical education and care in Slovakia - national literature review / Branislav Antala, Adriana Kaplánová
  In: Physical education in early childhood education and care : researches - best practices - situation. - ISBN 978-80-89075-81-2. - Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2019. - S. 21-34
 12. AED Intervenčné činnosti zamerané na rozvoj sociálnych zručností detí s ADHD / Adriana Kaplánová, Tomáš Gregor
  In: Žiak, pohyb, edukácia [elektronický dokument] : vedecký zborník 2017 = scientific proceedings 2017. - ISBN 978-80-223-4370-1. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. - S. 105-113 [CD-ROM]
 13. AED Korupcia ako úkaz nespravodlivosti vo futbale / Adriana Kaplánová, Tomáš Gregor
  In: Žiak, pohyb, edukácia [elektronický dokument] : vedecký zborník 2017 = scientific proceedings 2017. - ISBN 978-80-223-4370-1. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. - S. 114-122 [CD-ROM]
 14. AED Temperament tanečníkov IDO v rôznych tanečných štýloch / Adriana Kaplánová, Martina Orlická, Tomáš Gregor
  In: Žiak, pohyb, edukácia : vedecký zborník 2019. - ISBN 978-80-223-4796-9. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 114-122
 15. AED Integrácia žiakov so syndrómom ADHD/ADD a špecifickými poruchami učenia z pohľadu spolužiakov, učiteľov a školských psychológov / Adriana Kaplánová, Tomáš Gregor
  In: Žiak, pohyb, edukácia : vedecký zborník 2019. - ISBN 978-80-223-4796-9. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 97-104
 16. AED Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a ich integrácia do bežných základných škôl / Adriana Kaplánová, Tomáš Gregor
  In: Žiak, pohyb, edukácia : vedecký zborník 2019. - ISBN 978-80-223-4796-9. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2019. - S. 105-113
 17. AED Hodnotové preferencie stredoškolákov a ich vzťah k štúdiu na vysokej škole / Jozef Zanovit, Tomáš Gregor, Adriana Kaplánová
  In: Žiak, pohyb, edukácia [elektronický dokument] : vedecký zborník 2018. - ISBN 978-80-223-4582-8. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 412-419 [CD-ROM]
 18. AED Prieskumná štúdia ďalšieho smerovania stredoškolákov z hľadiska atraktivity vedného odboru a voľby vzdelávania u nás alebo v zahraničí / Jozef Zanovit, Tomáš Gregor, Adriana Kaplánová
  In: Žiak, pohyb, edukácia [elektronický dokument] : vedecký zborník 2018. - ISBN 978-80-223-4582-8. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 420-425 [CD-ROM]
 19. AFG Psychical burden, frustration, stress and its influence on human health / Peter Šagát, Adriana Kaplanová
  In: 12th international conference on kinanthropology "Sport and quality of life" [elektronický dokument] : book of abstracts : Roč. 12. - ISBN 978-80-210-9429-1. - Brno : Masarykova univerzita, 2019. - S. 54-54 [online]
 20. AFG Anxiety of football players and their coping strategies to manage stress / Adriana Kaplánová
  In: Sport, physical education and performing arts as tools of social transformation [elektronický dokument] : abstract book. - ISBN 978-84-9729-385-3. - Barcelona, 2019. - S. 279-280 [online]
 21. AFG Parents' view of childrens' physical activity in five European countries : an exploratory study / Yesim Bulca ... [et al.]
  In: Sport, physical education and performing arts as tools of social transformation [elektronický dokument] : abstract book. - ISBN 978-84-9729-385-3. - Barcelona, 2019. - S. 299-300 [online]
 22. AFH Differences in verbal evaluation of pupils with behavioral disorders in integrated classes after the implementation of experiential education program / Zuzana Pintérová, Janka Peráčková, Adriana Kaplanová
  In: Human Nature. Two Sides of One Mind. - ISBN 978-80-561-0298-5. - Ružomberok : VERBUM, 2015. - S. 15
 23. AFH Individual differences of tennis players' sensitivity to injustice situations from the perspective of sports psychology / Adriana Kaplánová
  In: Student research conference 2018 [elektronický dokument] : proccedings. - ISBN 978-80-223-4509-5. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 66-66 [online]
 24. BDF Využitie kognitívnej techniky reframing v psychologickej príprave športovcov / Adriana Kaplanová, Tomáš Gregor
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 29, č. 2 (2019), s. 12-15
 25. FAI Physical education in early childhood education and care : researches - best practices - situation / Branislav Antala ... [et al.]
  Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2019