Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Zoznam zamestnancov katedry

 1. AAB Kvalita života seniorov a pohybová aktivita ako jej súčasť / Dagmar Nemček ... [et al.]
  Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, 2011
 2. ACB Teória športu pre všetkých : (netradičné náčinie a náradie). / Jela Labudová, Dagmar Nemček, Stanislav Kraček
  Bratislava : ICM Agency, 2012
 3. ADF Differences in selected coordinaton abilities between pupils with communication ability disorder and able-bodied pupils / Stanislav Kraček ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae [elektronický dokument]. - Roč. 58, č. 2 (2018), s. 97-111 [online]
 4. ADF Performance motivation of Bratislava university students / Šmela, Pavel, Pačesová, Petra, Kraček, Stanislav, Halačová, Nina
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae [elektronický dokument]. - Roč. 58, č. 1 (2018), s. 11-21 [online]
 5. ADF Emotions towards physical education lessons of hearing impairments pupils attending special elementary schools / Stanislav Kraček, Petra Kurková, Dagmar Nemček
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae [elektronický dokument]. - Roč. 58, č. 1 (2018), s. 69-84 [online]
 6. ADF Úroveň vybraných kognitívnych schopností športujúcich a nešportujúcich adolescentov / Petra Pačesová ... [et al.]
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 26, č. 4 (2016), s. 2-6
 7. ADF Vplyv špecifickej pohybovej aktivity na rozvoj rovnováhovej schopnosti autistu / Stanislav Kraček
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 22, č. 1 (2012), s. 7-10
 8. ADF Záujem starších ľudí o zapojenie sa do aktivít športového hnutia / Stanislav Kraček, Jela Labudová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 23, č. 2 (2013), s. 7-10
 9. ADF Kompenzačné cvičenia ako prostriedok odstraňovania svalovej nerovnováhy mladých hokejistov / Tatiana Grznárová, Stanislav Kraček, Oliver Poór
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 29, č. 2 (2019), s. 8-11
 10. ADF Copingové stratégie z hľadiska športovej aktivity v období neskorej adolescencie / Petra Pačesová, Pavel Šmela, Stanislav Kraček
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 27, č. 4 (2017), s. 35-39
 11. ADF Performance motivation of elite athletes, recreational athletes and non-athletes / Pavel Šmela ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae [elektronický dokument]. - Roč. 57, č. 2 (2017), s. 125-133 [online]
 12. ADF Correlation of cognitive abilities level, age and ranks in judo / Stanislav Kraček ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae [elektronický dokument]. - Roč. 56, č. 2 (2016), s. 107-114 [online]
 13. ADF Úroveň kognitivních schopností fotbalistů podle hráčských funkcí / Pavel Šmela ... [et al.]
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 27, č. 1 (2017), s. 15-20
 14. ADF Zmeny somatických ukazovateľov žien vplyvom programu "Mrs. Sporty" / Stanislav Kraček, Monika Jakubíková
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 24, č. 3 (2014), s. 46-49
 15. ADF Výskyt funkčných svalových porúch mladých džudistov z hľadiska športového veku / Stanislav Kraček ... [et al.]
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 30, č. 1 (2020), s. 23-27
 16. ADM Women's well-being, state and trait anxiety regarding their sport activity / Petra Pačesová ... [et al.]
  In: Sport mont [elektronický dokument]. - Roč. 16, č. 2 (2018), s. 33-38 [online]
 17. ADM Achievement motivation of undergraduates divided by sport activity / Pavel Šmela ... [et al.]
  In: Sport mont [elektronický dokument]. - Roč. 16, č. 2 (2018), s. 55-60 [online]
 18. ADM Differences in morphological parameters of judo athletes of different age groups and performance level / Miloš Štefanovský ... [et al.]
  In: Acta Gymnica. - Roč. 47, č. 4 (2017), s. 187-192 [online]
 19. ADM Cognitive function of young male tennis players and non-athletes / Petra Pačesová ... [et al.]
  In: Acta Gymnica. - Roč. 48, č. 2 (2018), s. 56-61 [print]
 20. ADN Non-specific pain in the lumbar spine and the mobility of the hip joint in judokas / Miloš Štefanovský ... [et al.]
  In: Zdravotnícke listy. - Roč. 7, č. 3 (2019), s. 18-23
 21. ADN The occurrence of functional musculoskeletal disorders in young hockey players from the aspect of age in hockey / Stanislav Kraček, Tatiana Grznárová, Poór Oliver
  In: Zdravotnícke listy. - Roč. 7, č. 3 (2019), s. 45-50
 22. AEC School administrators, pre-school teachers, parents and sport educators' views regarding the physical activity level in early childhood in five European countries / Yesim Bulca ... [et al.]
  In: Physical education in early childhood education and care : researches - best practices - situation. - ISBN 978-80-89075-81-2. - Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2019. - S. 91-98
 23. AED Vplyv špecifického pohybového programu na rozvoj pohybovej koordinácie u autistu / Stanislav Kraček
  In: Vedecké práce 2012 : vedecký zborník [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-227-3724-1. - Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave. Rektorát STU. Nakladateľstvo STU, 2012. - S. 99-105 [CD-ROM]
 24. AED Life satisfaction of sedentary and physically active population / Dagmar Nemček, Jela Labudová, Stanislav Kraček
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae [elektronický dokument] : publicatio 52/1. - ISBN 978-80-89257-41-6. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2012. - S. 61-71 [online]
 25. AED Závislosť úrovne vybraných kognitívnych schopností v rankingu v džude u detí od 10 do 15 rokov / Stanislav Kraček ... [et al.]
  In: Od výskumu k praxi v športe : zborník vedeckých prác [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-227-4485-0. - Bratislava : STU, 2015. - S. [7 s.] [CD-ROM]
 26. AED Porovnanie úrovne vybraných kognitívnych schopností pravidelne športujúcej a nešportujúcej mužskej populácie / Stanislav Kraček, Petra Pačesová, Viktor Oliva
  In: Vedecké práce KSS a P 2015 : vedecký zborník [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-8105-733-5. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015. - S. 140-146 [CD-ROM] [online]
 27. AED Rozdiely v agresivite športujúcich a nešportujúcich chlapcov na vybraných základných školách / Stanislav Kraček ... [et al.]
  In: Žiak, pohyb, edukácia [elektronický dokument] : vedecký zborník 2017 = scientific proceedings 2017. - ISBN 978-80-223-4370-1. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. - S. 123-131 [CD-ROM]
 28. AED Miera úzkosti a úzkostlivosti mužov a žien z hľadiska športovania / Petra Pačesová, Pavel Šmela, Stanislav Kraček
  In: Žiak, pohyb, edukácia [elektronický dokument] : vedecký zborník 2017 = scientific proceedings 2017. - ISBN 978-80-223-4370-1. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. - S. 280-286 [CD-ROM]
 29. AED Typy motivace k sportování středoškoláků a středoškolaček / Pavel Šmela ... [et al.]
  In: Žiak, pohyb, edukácia [elektronický dokument] : vedecký zborník 2017 = scientific proceedings 2017. - ISBN 978-80-223-4370-1. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. - S. 319-325 [CD-ROM]
 30. AED Rozdiely vo výkonovej motivácii klientov fitnescentier navštevujúcich individuálne a skupinové cvičenia / Stanislav Kraček, Jakub Hrubovský
  In: Šport a rekreácia 2019 : zborník vedeckých prác. - ISBN 978-80-558-1415-5. - Nitra : Katedra telesnej výchovy a športu, 2019. - S. 109-114
 31. AED Urine incontinenece of women in relation to age and sport participation / Jela Labudová ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae [elektronický dokument] : publicatio 53/1. - ISBN 978-80-223-3404-4. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013. - S. 33-42 [online]
 32. AED Motivácia k výkonu výkonnostných a rekreačných silových športovcov / Stanislav Kraček, Ľuboš Trško
  In: Šport a rekreácia 2019 : zborník vedeckých prác. - ISBN 978-80-558-1415-5. - Nitra : Katedra telesnej výchovy a športu, 2019. - S. 115-120
 33. AED Úroveň aeróbnej vytrvalosti a maximálnej sily športovca s quadruplégiou / Dagmar Nemček, Stanislav Kraček, Ľuboš Barzó
  In: Aktuálne problémy telesnej výchovy a športu VII [elektronický dokument] : zborník vedeckých prác. - ISBN 978-80-561-0540-5. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo KU, 2018. - S. 70-78 [CD-ROM]
 34. AED Rozdiely v motivácii k výkonu pravidelne športujúcich a nešportujúcich adolescentov / Stanislav Kraček ... [et al.]
  In: Žiak, pohyb, edukácia [elektronický dokument] : vedecký zborník 2018. - ISBN 978-80-223-4582-8. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 126-133 [CD-ROM]
 35. AED Typy motivace k sportování u 10-15 letých žáků základních škol členěných z hlediska pohlaví / Pavol Dudok, Stanislav Kraček, Petra Pačesová, Pavel Šmela
  In: Žiak, pohyb, edukácia [elektronický dokument] : vedecký zborník 2018. - ISBN 978-80-223-4582-8. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 382-389 [CD-ROM]
 36. AED Vzťah medzi vybranými kognitívnymi schopnosťami a reakčnou schopnosťou dospelých futbalistov / Stanislav Kraček, Lukáš Kostoláni
  In: Vedecké práce KSS a P 2016 : vedecký zborník [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-8105-802-8. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2016. - S. 102-108 [CD-ROM]
 37. AED Analýza motivů ke cvičení u adolescentů na Slovensku / Pavel Šmela ... [et al.]
  In: Pohybová aktivita a zdravý životný štýl. Zborník vedeckých prác [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8075-711-3. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Fakulta zdravotníctva, 2015. - S. 66-73 [CD-ROM]
 38. AED Motivácia k športovej činnosti športovcov so zdravotným postihnutím / Stanislav Kraček, Radka Iskrová
  In: Vedecké práce KVP a VS 2014 [elektronický dokument] : vedecký zborník. - ISBN 978-80-8105-598-0. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. - S. 188-195 [CD-ROM]
 39. AED Lactate metabolism in dependence on the level of aerobic abilities of judokas / Miloš Štafanovský ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae [elektronický dokument] : publicatio 54/2. - ISBN 978-80-223-3681-9. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013. - S. 5-10 [online]
 40. AED Fyziologický, motorický a antropometrický profil mladých džudistov na Slovensku / Miloš Štefanovský ... [et al.]
  In: Funkčné a motorické schopnosti športovcov vo vzťahu k vybraným parametrom kardiovaskulárneho systému [elektronický dokument] : vedecký zborník prác výsledkov výskumnej úlohy VEGA 1/0503/11. - ISBN 978-80-89075-42-3. - Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2013. - S. 78-88 [online]
 41. AFC The level of the cognitive abilities in active and passive students in sports and sports and physical activities at selected primary school / Stanislav Kraček ... [et al.]
  In: IACESS 2016. Education and Social Sciences [elektronický zdroj]. - ISBN 978-9941-0-9063-9. - Prague : The International Institute for Academic Development, 2016. - S. 20-22 [online]
 42. AFC Rosenberg self-esteem scale analyses among elite and competitive athletes, recreational athletes and inactive individuals / Dagmar Nemček, Stanislav Kraček, Janka Peráčková
  In: Journal of physical education and sport : Supplement issue [elektronický dokument]. - Roč. 17, č. 5 (2017), s. 2305-2310, art. no. 249 [online]
 43. AFD Vybrané zdravotné problémy dospelých a ich pohybová činnosť / Jela Labudová, Stanislav Kraček
  In: Pohyb a zdravie Xl. Pohybová aktivita a zdravý životný štýl - šport a športový tréning [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-8075-643-7. - Trenčín : Trenčianska univerzita A. Dubčeka, Fakulta zdravotníctva, 2014. - S. 79-88 [CD-ROM]
 44. AFD Rozdiely v agresivite výkonnostných úpolových športovcov a rekreačných športovcov trénujúcich sebaobranu / Stanislav Kraček ... [et al.]
  In: Nové vedecké poznatky v gymnastike, tancoch, úpoloch, fitnes a silových športoch [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-89075-63-8. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy, 2017. - S. 49-58 [online]
 45. AFD Diagnostika vybraných koordinačných a kognitívnych schopností a ich vzťah u futbalistov vo veku od 19 do 24 rokov / Stanislav Kraček, Lukáš Kostoláni
  In: Kondičný tréning v roku 2016. - ISBN 978-80-8141-138-0. - Banská Bystrica : Slovenská asociácia kondičných trénerov a Univerzita Mateja Bela KTVŠ FF, 2016. - S. 232-240
 46. AFD Úroveň aeróbnej vytrvalosti a maximálnej sily výkonnostného športovca s poranením miechy / Stanislav Kraček, Dagmar Nemček, Michal Hančák
  In: Telesná výchova a šport v živote človeka : konferenčný recenzovaný zborník vedeckých prác. - ISBN 978-80-228-3115-4. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2018. - S. 129-140
 47. AFD Vplyv špecifického pohybového programu na zmeny vo výkonovej motivácii žiakov - nešportovcov vybranej strednej školy / Stanislav Kraček ... [et al.]
  In: Telesná výchova a šport v živote človeka : konferenčný recenzovaný zborník vedeckých prác. - ISBN 978-80-228-3115-4. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2018. - S. 141-151
 48. AFD Rozdiely vo fyzickej a verbálnej agresivite výkonnostných úpolových športovcov a rekreačných športovcov trénujúcich sebaobranu / Stanislav Kraček ... [et al.]
  In: Od výskumu k praxi [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-227-4744-8. - Bratislava : STU, 2017. - S. 60-66 [CD-ROM]
 49. AFD Motivy sportování u adolescentů z hlediska pohlaví a demogeografie / Pavel Šmela ... [et al.]
  In: Od výskumu k praxi [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-227-4744-8. - Bratislava : STU, 2017. - S. 129-135 [CD-ROM]
 50. AFD Sila stisku ruky mladých úpolových športovcov / Miloš Štefanovský, Ján Durmis, Stanislav Kraček
  In: Úpoly v minulosti a súčasnosti : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. - ISBN 978-80-89257-79-9. - Bratislava : ICM Agency, 2018. - S. 87-96
 51. AFD Rozdiely v motivácii k výkonu paralympijských športovcov a zdravých výkonnostných športovcov / Stanislav Kraček ... [et al.]
  In: Od výskumu k praxi [elektronický dokument] : zborník z medzinárodnej konferencie o športe. - ISBN 978-80-227-4859-9. - Bratislava : Spektrum STU , 2018. - S. 46-53 [CD-ROM]
 52. AFD Úroveň plaveckých návykov u vybraných autistov / Stanislav Kraček
  In: Prvé kroky kurikulárnej transformácie v predmete telesná a športová výchova [elektronický dokument] : zborník z vedeckej konferencie. - ISBN 978-80-8113-036-6. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - S. 116-123
 53. AFD Physiological, motoric and anthropometrical profile of young elite Slovak judokas / Stanislav Kraček ... [et al.]
  In: Sports, physical activity and health [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-89075-45-4. - Bratislava : Slovenský olympijský výbor, 2014. - S. 138-144 [CD-ROM]
 54. AFD The level of general motor performance of young judokas in Slovakia / Miloš Štefanovský ... [et al.]
  In: FIEP Bulletin. - Roč. 83, Spec. edition-article III (2013), s. 361-363 [online]
 55. AFG Physical activity for everyone in Slovak union of recreational physical education and sport / Jela Labudová, Dagmar Nemček, Stanislav Kraček
  In: Physical Activity for Everyone. - ISBN 978-86-80255-70-5. - Beograd : Ministry of Science and Technological Development, 2010. - S. 20
 56. BAB Telesná a športová výchova v názoroch žiakov základných a stredných škôl / Branislav Antala ... [et al.]
  Topoľčianky : END, 2012
 57. BAB Šport na každý deň / Jela Labudová, Juraj Nemček, Stanislav Kraček
  Bratislava : END, 2015
 58. BCI Tvorba a manažovanie cvičebnej jednotky / Dagmar Nemček ... [et al.]
  Bratislava : ICM Agency, 2008
 59. BCI Zdravotne orientovaný fitnes : Flexibilita. / Oľga Kyselovičová, Stanislav Kraček, Jela Labudová
  Bratislava : END ; Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2015
 60. BCI Pohybová koordinácia v každom veku / Jela Labudová, Dagmar Nemček, Stanislav Kraček
  Bratislava : Slovenský zväz rekreačnej telesnej výchovy a športu, 2009
 61. BCI Obezita a ďalšie metabolické poruchy / Jela Labudová, Dagmar Nemček, Stanislav Kraček
  Bratislava : END, 2014
 62. BCI Gymnastika, tance a úpoly v ISCED 1 - 3 / Matej Chren ... [et al.]
  Bratislava : X print, 2013
 63. BEF Využitie fitbalov na hodinách telesnej a športovej výchovy ukážky zdravotných, kondičných a koordinačných cvičení / Stanislav Kraček
  In: Škola v pohybe 2011. - ISBN 978-80-89257-35-5. - Bratislava : ICM Agency, 2011. - S. 138-142
 64. BEF Pádová technika ako prevencia úrazov v úpoloch a na hodinách telesnej výchovy / Miloš Štefanovský, Stanislav Kraček
  In: Telesná a športová výchova - základné lokomočné a nelokomočné pohybové zručnosti a športy v prírode [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-971466-2-7. - Bratislava : Národné športové centrum v spolupráci s Fakultou telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského, 2014. - S. 53-57 [online]
 65. BEF Základné úpoly - preťahy a pretlaky / Miloš Štefanovský, Stanislav Kraček
  In: Telesná a športová výchova - základné lokomočné a nelokomočné pohybové zručnosti a športy v prírode [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-971466-2-7. - Bratislava : Národné športové centrum v spolupráci s Fakultou telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského, 2014. - S. 58-63 [online]
 66. BEF Odporové cvičenia a úpolové hry na rozvoj bojovej anticipácie, taktiky a kondično-koordinačných schopností / Miloš Štefanovský, Stanislav Kraček
  In: Telesná a športová výchova - základné lokomočné a nelokomočné pohybové zručnosti a športy v prírode [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-971466-2-7. - Bratislava : Národné športové centrum v spolupráci s Fakultou telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského, 2014. - S. 64-72 [online]
 67. BFB Úroveň motorickej výkonnosti rekreačných úpolových športovcov / Stanislav Kraček, Miloš Štefanovský, Ondrej Sedliačik
  In: Rekreačný šport, zdravie, kvalita života 2. - 978-80-8152-132-4. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2014. - S. 54-55
 68. DAI Vplyv pohybovej aktivity na zmeny komunikácie a sociálneho správania autistov / Stanislav Kraček ; školiteľ Jela Labudová
  Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2011
 69. GII Na FTVŠ UK bola celoštátna konferencia študentov / Stanislav Kraček
  In: Naša univerzita. - Roč. 58, č. 10 (2012), s. 34
 70. GII Deti a mládež sa musia pravidelne hýbať / Stanislav Kraček
  In: Jednota. - Roč. 9, č. 9 (2011), s. 6-7