Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Zoznam zamestnancov katedry

 1. ADE Appearance-management behaviors in Thai and Slovak women and men / Janka Peráčková ... [et al.]
  In: International journal of arts humanities and social sciences [elektronický dokument]. - Roč. 3, č. 4, April (2018), s. 14-22 [online]
 2. ADF Motívy pohybovej aktivity chlapcov a dievčat na vybranom slovenskom a nemeckom gymnáziu / Klaudia Kukurová, Janka Peráčková
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 25, č. 2 (2015), s. 5-8
 3. ADM Self-evaluation of body image in sport active and sport inactive adolescent girls / Janka Peráčková, Alžbeta Chovancová, Klaudia Kukurová, Lucia Plevková
  In: Acta Gymnica [elektronický dokument]. - Roč. 48, č. 3 (2018), s. 109-114 [print]
 4. ADM Achievement motivation of undergraduates divided by sport activity / Pavel Šmela ... [et al.]
  In: Sport mont [elektronický dokument]. - Roč. 16, č. 2 (2018), s. 55-60 [online]
 5. ADM Cognitive function of young male tennis players and non-athletes / Petra Pačesová ... [et al.]
  In: Acta Gymnica. - Roč. 48, č. 2 (2018), s. 56-61 [print]
 6. ADM The effects of a 6-week strength and endurance circuit training intervention on body image in Slovak primary school girls / Lucia Plevková ... [et al.]
  In: Journal of physical education and sport : Supplement issue [elektronický dokument]. - Roč. 18, č. 1 (2018), s. 459-464, art. no. 64 [online]
 7. AED Porovnanie organizovanej a neorganizovanej pohybovej aktivity žiactva z vybraných gymnázií zo Slovenska a Nemecka / Janka Peráčková, Klaudia Kukurová
  In: Vedecké práce KSS a P 2015 : vedecký zborník [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-8105-733-5. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015. - S. 230-239 [CD-ROM] [online]
 8. AED Telesná výška, telesná hmotnosť a Body Mass Index žiačok z vybraných základných škôl na Slovensku / Klaudia Kukurová, Janka Peráčková
  In: Úroveň telesného rozvoja školskej športujúcej a nešportujúcej populácie z hľadiska vybraných výskumných charakteristík : vedecký zborník. - ISBN 978-80-223-4243-8. - Bratislava : Vydavateľstvo Univerzity Komenského, 2016. - S. 201-212
 9. AED Pohybová aktivita žiačok z vybraných základných škôl zo Slovenska / Klaudia Kukurová, Janka Peráčková
  In: Úroveň telesného rozvoja školskej športujúcej a nešportujúcej populácie z hľadiska vybraných výskumných charakteristík : vedecký zborník. - ISBN 978-80-223-4243-8. - Bratislava : Vydavateľstvo Univerzity Komenského, 2016. - S. 213-222
 10. AFD Body image of Slovak and Czech high school students / Klaudia Kukurová, Pavel Šmela
  In: Student research conference 2018 [elektronický dokument] : proccedings. - ISBN 978-80-223-4509-5. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 3-16 [online]
 11. AFD Perception and importance of body image among female primary and secondary school students / Klaudia Kukurová
  In: Student research conference 2016 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-223-4101-1. - Bratislava : Comenius University in Bratislava, 2016. - S. 39-47 [online]
 12. AFD Vnímanie telesného výzoru u žiačok základných škôl z mesta a z vidieka a u žiačok stredných škôl / Klaudia Kukurová
  In: Juvenilia paedagogica 2016 : aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných prác doktorandov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8082-965-0. - Trnava : Trnavská univerzita, 2016. - S. 100-104 [CD-ROM]
 13. DAI Vnímanie telesného výzoru a motivácia k cvičeniu dospelých ľudí z vybraných štátov strednej Európy / Klaudia Kukurová ; školiteľ Janka Peráčková
  Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2018