Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Oznamy členov katedry

Vedúci katedry

Mgr. Peter OLEJ, PhD.
E-mail:peter.olej@uniba.sk
Miestnosť:0-53
Konzultačné hodiny
Utorok:11:00-12:00
Štvrtok:

13:00-14:00

Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika
 Oznamy pracovníka katedry:

Sekretariát katedry

Elena Sulovská

E-mail:elena.sulovska@uniba.sk
Tel.:+421 2 90179926
Klapka (VoIP):17 9926
Miestnosť:0-54

doc. Mgr. Matej Chren, PhD.

E-mail:matej.chren@uniba.sk
Miestnosť:0-55
Konzultačné hodiny:
Pondelok:10:30-11:30
Utorok:
13:00-14:00
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika
Oznamy pracovníka katedry:

 

 

prof. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD.

E-mail:olga.kyselovicova@uniba.sk
Miestnosť:0-56
Konzultačné hodiny
Utorok:11:00-12:00
Streda:13:00-14:00
Vedecko/umelecko-pedagogická charakteristika
Oznamy pracovníka katedry:

 

 

Interní doktorandi

Mgr. Dominika Korpová - doktorand

E-mail:dominika.korpova@uniba.sk
Miestnosť:0-58
Konzultačné hodiny:
Utorok:13:00-14:00
Streda:08:00-09:00
Oznamy pracovníka katedry:

Mgr. Adéla Chlapcová - doktorand

E-mail:anita.lamosovauniba.skadela.chlapcovauniba.sk
Miestnosť:0-58
Konzultačné hodiny:
Utorok:13:00-14:00
Štvrtok:11:00-12:00
Oznamy pracovníka katedry:

 

 

Odborný pracovník

Róbert Mrázek
E-mail:robert.mrazekuniba.sk
Miestnosť:0-58
Mobil:+421 917317819