Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

ZOZNAM ZAMESTNANCOV KATEDRY

Abecedný zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

Mgr. Iľja Číž, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra gymnastiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

doc. Mgr. Matej Chren, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra gymnastiky
docent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

Mgr. Jana Kalčoková, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra gymnastiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Adriana Krnáčová, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra gymnastiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

doc. PaedDr. Oľga Kyselovičová, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra gymnastiky
docent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

Róbert Mrázek

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra gymnastiky
elektrotechnik, i. n.

Mgr. Peter Olej, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra gymnastiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Ľuboš Rupčík, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra gymnastiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Elena Sulovská

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra gymnastiky
referent v administratíve, i. n.
Publikačná činnosť

Mgr. Miloš Štefanovský, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra gymnastiky
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť