Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

ZOZNAM ZAMESTNANCOV KATEDRY

Abecedný zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

 1. ADM Differences in morphological parameters of judo athletes of different age groups and performance level / Miloš Štefanovský ... [et al.]
  In: Acta Gymnica. - Roč. 47, č. 4 (2017), s. 187-192 [online]
 2. AED Porovnanie vstupnej úrovne anaeróbnych a aeróbnych kondičných schopností v ročnom mykrocykle v americkom futbale Bratislava Monarchs / Iľja Číž
  In: Zmeny úrovne anaeróbno-aeróbnych schopností v technicko-estetických a kontaktných športoch po aplikácii všeobecných a špecifických tréningových podnetov. - ISBN 978-80-89257-73-7. - Bratislava : ICM Agency, 2016. - S. 6-16
 3. AED Zmeny úrovne podkožného tuku, maximálneho silového výkonu, maximálnej spotreby kyslíka, anaeróbneho výkonu a anaeróbnej kapacity vplyvom jednoročného tréningového cyklu v džude / Miloš Štefanovský ... [et al.]
  In: Zmeny úrovne anaeróbno-aeróbnych schopností v technicko-estetických a kontaktných športoch po aplikácii všeobecných a špecifických tréningových podnetov. - ISBN 978-80-89257-73-7. - Bratislava : ICM Agency, 2016. - S. 56-72
 4. AED Sledovanie odozvy organizmu na kondičné a futbalovo herné zaťaženie v Americkom futbale / Iľja Číž
  In: Funkčné a motorické schopnosti športovcov vo vzťahu k vybraným parametrom kardiovaskulárneho systému [elektronický dokument] : vedecký zborník prác výsledkov výskumnej úlohy VEGA 1/0503/11. - ISBN 978-80-89075-42-3. - Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2013. - S. 5-9 [online]
 5. AED Úroveň statickej rovnováhy u rekreačných cvičencov vo fitnesscentre / Iľja Číž
  In: Vplyv špecifických cvičení na trénovanosť vestibulárneho analyzátora a na úroveň statickej a dynamickej rovnováhy v gymnastických, tanečných a úpolových športoch : vedecký zborník z priebežných výsledkov výskumu grantovej úlohy VEGA 1/0413/08. - ISBN 978-80-8113-012-0. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2009. - S. 16-25
 6. AED Úroveň rovnováhovej schopnosti a funkčného stavu vestibulárneho analyzátora rekreačných cvičencov vo fitnescentre / Iľja Číž
  In: Úroveň rovnováhových schopností a vestibulárneho analyzátora v gymnastických, tanečných a úpolových športoch : zborník prác z výsledkov grantovej úlohy VEGA č. 1/0413/08. - ISBN 978-8089257-29-4. - Bratislava : ICM Agency, 2010. - S. 7-12
 7. AED Zmeny úrovne trénovanosti amatérskych hráčov amerického futbalu / Iľja Číž
  In: Od výskumu k praxi v športe : zborník vedeckých prác [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-227-4485-0. - Bratislava : STU, 2015. - S. [6 s.] [CD-ROM]
 8. AFB Dynamické rozcvičenie v športovom tréningu / Iľja Číž
  In: Kondičný tréning v roku 2013. - ISBN 978-80-8141-044-4. - Banská Bystrica : Slovenská asociácia kondičných trénerov, Univerzita Mateja Bela KTVŠ FHV, 2013. - S. 18-24
 9. AFD Pohybová aktivita a držanie tela / Iľja Číž
  In: Physical education and sports - teachers' preparation and their employability in Europe. - ISBN 978-80-89324-00-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, Fakulta telesnej výchovy a športu a Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2007. - S. 517-521
 10. AFD Pohybová aktivita a držanie tela / Iľja Číž
  In: Physical education and sports - teachers' preparation and their employability in Europe. - ISBN 978-80-89324-00-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, Fakulta telesnej výchovy a športu a Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2007. - S. 517-521
 11. AFD BOSU - pohybová aktivita a držanie tela / Iľja Číž
  In: Šport a zdravie 2008 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-8094-374-5. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2008. - S. 69-78 [CD-ROM]
 12. AFD Využitie cvičení Bosu v úpoloch / Iľja Číž
  In: Prínos úpolových aktivít na rozvoj osobnosti človeka. - ISBN 978-80-89197-92-7. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2008. - S.135-138
 13. AFD Okamžitý efekt tonizácie na úroveň rýchlostných a rýchlostno – silových parametrov / Andrej Švanda, Iľja Číž
  In: Kondičný tréning v roku 2018 : recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. - ISBN 978-80-8141-196-0. - Banská Bystrica : Slovenská asociácia kondičných trénerov, 2018. - S. 309-320
 14. AFD Úroveň kondičných schopností hráčov amerického futbalu / Iľja Číž
  In: Kondičný tréning v roku 2012. - ISBN 978-80-88141-023-9. - Banská Bystrica : Slovenská asociácia kondičných trénerov, Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, Univerzita Mateja Bela, 2012. - S. 64-73
 15. AFD Pre and post workout exercises for combat sports / Iľja Číž, Miloš Štefanovský
  In: Kondičný tréning v roku 2012. - ISBN 978-80-88141-023-9. - Banská Bystrica : Slovenská asociácia kondičných trénerov, Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, Univerzita Mateja Bela, 2012. - S. 150-159
 16. AFD Vplyv kombinovaného tréningu na silu extenzie v kolennom kĺbe v tréningu seniorov / Michal Králik, Iľja Číž
  In: Kondičný tréning v roku 2016. - ISBN 978-80-8141-138-0. - Banská Bystrica : Slovenská asociácia kondičných trénerov a Univerzita Mateja Bela KTVŠ FF, 2016. - S. 254-263
 17. AFD Príprava pred športovým výkonom / Iľja Číž
  In: Kondičný tréning v roku 2014. - ISBN 978-80-8141-077-2. - Banská Bystrica : Slovenská asociácia kondičných trénerov v spolupráci s Katedrou telesnej výchovy a športu, Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela, 2014. - S. 243-249
 18. AFD Efekt dynamického rozcvičenia na maximálny výkon v drepe v silovom trojboji / Iľja Číž, Michal Králik
  In: Sports, physical activity and health [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-89075-45-4. - Bratislava : Slovenský olympijský výbor, 2014. - S. 288-293 [CD-ROM]
 19. AFD Postupná a rapídna redukcia telesnej hmotnosti pred športovým výkonom úpolového športovca / Michal Šarík, Iľja Číž
  In: Úpoly v minulosti a súčasnosti : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. - ISBN 978-80-89257-79-9. - Bratislava : ICM Agency, 2018. - S. 75-86
 20. AFD Funkčná pohybová diagnostika elitných džudistov / Iľja Číž ... [et al.]
  In: Nové vedecké poznatky v gymnastike, tancoch, úpoloch, fitnes a silových športoch [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-89075-63-8. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy, 2017. - S. 13-19 [online]
 21. AFD Fitnes ako životný štýl / Iľja Číž
  In: Nové trendy v súčasnom životnom štýle v oblasti fitnes, gymnastiky, tancov a úpolov : zborník referátov zo 4. vedeckej konferencie KGTÚ. - ISBN 80-88901-88-X. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2003. - S. 15-17
 22. AFD Hodnotenie telesnej zdatnosti hráčov amerického futbalu na Slovensku / Iľja Číž
  In: Športový tréning. Vedecké poznatky zo športového tréningu v gymnastických športoch, tancoch, úpoloch, kulturistike a fitnes [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-8113-028-1. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2010. - S. 27-31
 23. AFG Využitie BOSU vo funkčnom tréningu / Iľja Číž
  In: Funkční a kondiční trénink ve fyzioterapii & Varia. - ISBN 978-80-260-5017-9. - Praha : REHASPRING centrum, 2013. - S. 14
 24. AFH Effect of 12 weeks of balance exercises on postural stability / Iľja Číž
  In: 6th International Posture Symposium. - ISBN 978-80-969544-9-0. - Bratislava : Institute of Normal and Pathological Physiology, Slovak Academy of Sciences, 2011. - S. 31
 25. AFH Effect of dynamic warmup exercises to maximal force in squat used in powerlifting / Iľja Číž, Michal Králik, Dagmar Nemček
  In: Sports, physical activity and health. - ISBN 978-80-89075-43-0. - Bratislava : Slovenský olympijský výbor, 2014. - S. 21-22
 26. AFH The level of physical skills of the American football players / Iľja Číž
  In: Fitness coach. - ISBN 978-80-8141-024-6. - Banská Bystrica : Slovenská asociácia kondičných trénerov a Univerzita Mateja Bela, 2012. - S.10
 27. AFH Pre and post workout exercises for combat sports / Iľja Číž, Miloš Štefanovský
  In: Fitness coach. - ISBN 978-80-8141-024-6. - Banská Bystrica : Slovenská asociácia kondičných trénerov a Univerzita Mateja Bela, 2012. - S.15
 28. BCI Technika cvičení v posilňovni / Iľja Číž
  Brno : Helbich, 2017
 29. BCI Judo / Miloš Štefanovský ... [et al.]
  Bratislava : ICM Agency, 2012
 30. BCI Gymnastika, tance a úpoly v ISCED 1 - 3 / Matej Chren ... [et al.]
  Bratislava : X print, 2013
 31. BCI Ako na BOSU : metodická príručka cvičenia na BOSU. / Iľja Číž
  Bratislava : Športujeme, 2010
 32. BDF Najpopulárnejšie druhy súčasného fitnes / Iľja Číž
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 21, č. 2 (2011), s. I-IV - metodická príloha
 33. BEC Fitness workout with BOSU / Iľja Číž
  In: Teoria i praktyka w nowoczesnych i tradycyjnych formach gimnastyki i tanca : gimnastyka - taniec - fitness. - ISBN 978-83-61645-32-0. - Krakov : European Association for Security, 2010. - S. 40-45
 34. BED Fitball a jeho využitie vo fitnesscentre / Iľja Číž
  In: Gymnastika, tance, úpoly, kulturistika, aerobik a fitnes pre športovú prax : zborník odborno-metodických materiálov Katedry gymnastiky FTVŠ UK. - ISBN 80-89197-63-9. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2006. - S. 59-63
 35. BED Nové náčinie vo fitness - BOSU /both side up/ / Iľja Číž
  In: Gymnastika, tance, úpoly, kulturistika, aerobik a fitnes pre športovú prax : zborník odborno-metodických materiálov Katedry gymnastiky FTVŠ UK. - ISBN 80-89197-63-9. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2006. - S. 97-102
 36. BED BOSU /both side up/ / Iľja Číž
  In: Ako využívať gymnastiku, aerobik, tance, fitnes a úpoly na zdokonaľovanie človeka. - ISBN 80-89197-47-7. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2006. - S. 42-47
 37. BED Fitnes - cieľové a obsahové zameranie v športe pre všetkých / Iľja Číž
  In: Terminologické problémy športu pre všetkých. - ISBN 80-89197-39-6. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2005. - S. 70-76
 38. BEF Posilňovanie na nestabilných pomôckach / Iľja Číž
  In: Škola v pohybe 2011. - ISBN 978-80-89257-35-5. - Bratislava : ICM Agency, 2011. - S. 71-76
 39. BEF Fitness ako súčasť školskej TV / Iľja Číž
  In: Škola v pohybe. - ISBN 978-80-89197-71-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, Fakulta telesnej výchovy a športu a Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2007. - S. 30-35
 40. BEF Posilňovanie v školskej TV / Iľja Číž
  In: Škola v pohybe [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8127-161-8. - Bratislava : STIMUL, 2016. - S. 33-44 [CD-ROM]
 41. BEF Fitnestréning s využitím BOSU / Iľja Číž
  In: Škola v pohybe. - ISBN 978-80-8113-006-9. - Bratislava : Peter Mačura-PEEM, 2009. - S. 43-48
 42. DAI Racionálny model komplexného tréningového programu pri zmierňovaní a odstraňovaní funkčných porúch pohybového systému / Iľja Číž ; školiteľ Elena Strešková
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2009
 43. GHG Sed - ľah na lopte s BOSU [elektronický dokument] : . / Iľja Číž
  [S.l.] : [s.n.], 2011
 44. GHG Príťahy s expanderom v predklone v stoji na jednej nohe [elektronický dokument] : . / Iľja Číž
  [S.l.] : [s.n.], 2011
 45. GHG Podrep na jednej nohe s prednožením [elektronický dokument] : . / Iľja Číž
  [S.l.] : [s.n.], 2011
 46. GHG Vzpor s prednožením striedavonožne na BOSU [elektronický dokument] : . / Iľja Číž
  [S.l.] : [s.n.], 2011
 47. GHG Unoženie v stoji na BOSU [elektronický dokument] : . / Iľja Číž
  [S.l.] : [s.n.], 2011
 48. GHG Výpady vzad z BOSU [elektronický dokument] : . / Iľja Číž
  [S.l.] : [s.n.], 2011
 49. GHG Upažovanie s expanderom v predklone na BOSU [elektronický dokument] : . / Iľja Číž
  [S.l.] : [s.n.], 2011
 50. GHG Stoj na BOSU [elektronický dokument] : . / Iľja Číž
  [S.l.] : [s.n.], 2007
 51. GHG Drep na BOSU [elektronický dokument] : . / Iľja Číž
  [S.l.] : [s.n.], 2007
 52. GHG Predklony na BOSU [elektronický dokument] : . / Iľja Číž
  [S.l.] : [s.n.], 2007
 53. GHG Obrátené skracovačky na BOSU [elektronický dokument] : prednosy na BOSU. / Iľja Číž, Dávid Zeman
  [S.l.] : [s.n.], 2008
 54. GHG Sklapovačky na BOSU [elektronický dokument] : . / Iľja Číž, Dávid Zeman
  [S.l.] : [s.n.], 2008
 55. GHG Sed-ľah na BOSU [elektronický dokument] : . / Iľja Číž, Dávid Zeman
  [S.l.] : [s.n.], 2008
 56. GHG Kľuky na BOSU 2. časť [elektronický dokument] : . / Dávid Zeman, Iľja Číž
  [S.l.] : [s.n.], 2008
 57. GHG Kľuky na BOSU 1. časť [elektronický dokument] : . / Iľja Číž
  [S.l.] : [s.n.], 2007
 58. GHG Roznožovanie v sede na BOSU [elektronický dokument] : . / Iľja Číž
  [S.l.] : [s.n.], 2008
 59. GHG Izometrický most na BOSU [elektronický dokument] : . / Iľja Číž
  [S.l.] : [s.n.], 2007
 60. GII Deti a šport - šport a deti / Iľja Číž
  In: Bratislavčanka. - Roč. 3, č. január (2003), s. 50-51
 61. GII Čo zaberá na Bratislavčanky? / Iľja Číž
  In: Bratislavčanka. - Roč. 2, č. špeciál 1 (2002), s. 48-49
 62. GII Drepy s oporou o fitball / Iľja Číž
  In: Bratislavčanka. - Roč. 3, č. január (2003), s. 59
 63. GII Športový tréner iba pre vás - driekové cvičenia / Iľja Číž
  In: Bratislavčanka. - Roč. 3, č. november (2003), s. 14-17
 64. GII Ach, tá naša (nad)váha / Iľja Číž
  In: Bratislavčanka. - Roč. 3, č. špeciál 1 (2003), s. 34-35
 65. GII Obyčajné kľuky / Iľja Číž
  In: Bratislavčanka. - Roč. 2, č. december (2002), s. 51
 66. GII Športový tréner iba pre vás / Iľja Číž
  In: Bratislavčanka. - Roč. 2, č. december (2002), s. 46-49
 67. GII Zázračné švihadlo / Iľja Číž
  In: Bratislavčanka. - Roč. 3, č. špeciál 3 (2003), s. 56-57
 68. GII Bojíme sa posilňovne ? / Iľja Číž
  In: Bratislavčanka. - Roč. 2, č. december (2002), s. 34-35
 69. GII Fit lístok / Iľja Číž
  In: Bratislavčanka. - Roč. 3, č. špeciál 3 (2003), s. 63
 70. GII Cvik mesiaca : pre ochabnuté vnútorné stehná / Iľja Číž
  In: Bratislavčanka. - Roč. 2, č. november (2002), s. 55
 71. GII Štíhla bez hladovania - ako na to? / Iľja Číž
  In: Bratislavčanka. - Roč. 3, č. špeciál 3 (2003), s. 62
 72. GII Športový tréner iba pre vás / Iľja Číž
  In: Bratislavčanka. - Roč. 2, č. november (2002), s. 50-53
 73. GII Fit polievka / Iľja Číž
  In: Bratislavčanka. - Roč. 3, č. jún (2003), s. 79
 74. GII Športový tréner iba pre vás / Iľja Číž
  In: Bratislavčanka. - Roč. 2, č. október (2002), s. 46-50
 75. GII Cvik mesiaca - upaženie v stoji / Iľja Číž
  In: Bratislavčanka. - Roč. 3, č. jún (2003), s. 39
 76. GII Cvik mesiaca : tricepsové kľuky / Iľja Číž
  In: Bratislavčanka. - Roč. 2, č. október (2002), s. 51
 77. GII Športový tréner iba pre vás - celulitída / Iľja Číž
  In: Bratislavčanka. - Roč. 3, č. jún (2003), s. 31
 78. GII Cvičíme mimo posilňovne / Iľja Číž
  In: Bratislavčanka. - Roč. 2, č. júl/august (2002), s. 22-25
 79. GII Športový tréner iba pre vás - cvičenie na dovolenke / Iľja Číž
  In: Bratislavčanka. - Roč. 3, č. júl-august (2003), s. 76-80
 80. GII Športový tréner iba pre vás / Iľja Číž
  In: Bratislavčanka. - Roč. 2, č. september (2002), s. 46-47
 81. GII Športový tréner iba pre vás - cvičenie na pracovisku / Iľja Číž
  In: Bratislavčanka. - Roč. 3, č. september (2003), s. 42-45
 82. GII Rýchlovka pred letom / Iľja Číž
  In: Bratislavčanka. - Roč. 2, č. jún (2002), s. 38-40
 83. GII Športový tréner iba pre vás - chrbát bez bolesti / Iľja Číž
  In: Bratislavčanka. - Roč. 3, č. október (2003), s. 40-43
 84. GII Športový tréner iba pre vás / Iľja Číž
  In: Bratislavčanka. - Roč. 1, č. december (2001), s. 12-14
 85. GII Aj zdravo aj chutne / Iľja Číž
  In: Bratislavčanka. - Roč. 3, č. máj (2003), s. 94
 86. GII Športový tréner iba pre vás / Iľja Číž
  In: Bratislavčanka. - Roč. 2, č. apríl (2002), s. 34-37
 87. GII Cvik mesiaca - dvíhanie panvy / Iľja Číž
  In: Bratislavčanka. - Roč. 3, č. máj (2003), s. 53
 88. GII Športový tréner iba pre vás / Iľja Číž
  In: Bratislavčanka. - Roč. 2, č. máj (2002), s. 32-35
 89. GII Športový tréner iba pre vás - cvičenie doma (III) / Iľja Číž
  In: Bratislavčanka. - Roč. 3, č. máj (2003), s. 48-51
 90. GII Aj zdravo aj chutne / Iľja Číž
  In: Bratislavčanka. - Roč. 3, č. apríl (2003), s. 48-49
 91. GII Cvik mesiaca - crunch (skracovačky) / Iľja Číž
  In: Bratislavčanka. - Roč. 3, č. apríl (2003), s. 45
 92. GII Športový tréner iba pre vás - cvičenie doma (II) / Iľja Číž
  In: Bratislavčanka. - Roč. 3, č. apríl (2003), s. 40-43
 93. GII Športové súťaže pre študentov v závere roka / Yvetta Macejková, Iľja Číž
  In: Naša univerzita. - Roč. 58, č. 5 (2012), s. 24
 94. GII Športový tréner iba pre vás - príťažlivé ramená / Iľja Číž
  In: Bratislavčanka. - Roč. 4, č. marec (2004), s. 36-37
 95. GII Cvičenie podľa horoskopu - Ryby / Iľja Číž
  In: Bratislavčanka. - Roč. 4, č. marec (2004), s. 95
 96. GII Športový tréner iba pre vás - chutné bicepsy / Iľja Číž
  In: Bratislavčanka. - Roč. 4, č. apríl (2004), s. 30-31
 97. GII Lunárne cvičenia - Blíženci / Iľja Číž
  In: Bratislavčanka. - Roč. 4, č. jún-júl (2004), s. 95
 98. GII Športový tréner iba pre vás - zadok, zadok, zadok... / Iľja Číž
  In: Bratislavčanka. - Roč. 4, č. máj-jún (2004), s. 36-37
 99. GII Lunárne cvičenia - Býk / Iľja Číž
  In: Bratislavčanka. - Roč. 4, č. máj-jún (2004), s. 95
 100. GII Silák Challenge 2014 / Iľja Číž
  In: Naša univerzita. - Roč. 61, č. 4 (2014), s. 20
 101. GII Športový tréner iba pre vás - čokoládové bruško / Iľja Číž
  In: Bratislavčanka. - Roč. 4, č. jún-júl (2004), s. 32-33
 102. GII Športový tréner iba pre vás - letné cvičenie / Iľja Číž
  In: Bratislavčanka. - Roč. 4, č. júl-august (2004), s. 38-41
 103. GII Lunárne cvičenia - Panna / Iľja Číž
  In: Bratislavčanka. - Roč. 4, č. september (2004), s. 79
 104. GII Lunárne cvičenia - Rak / Iľja Číž
  In: Bratislavčanka. - Roč. 4, č. júl-august (2004), s. 42
 105. GII Lunárne cvičenia - Panna / Iľja Číž
  In: Bratislavčanka. - Roč. 4, č. september (2004), s. 79
 106. GII Strhujúci dekolt s Martinou Valentovou Cvičíme s celebritami / Iľja Číž
  In: Bratislavčanka. - Roč. 4, č. september (2004), s. 37-39
 107. GII Lunárne cvičenia - Váhy / Iľja Číž
  In: Bratislavčanka. - Roč. 4, č. október (2004), s. 78
 108. GII Chrbát s Hanou Štepánkovou Cvičíme s ... / Iľja Číž
  In: Bratislavčanka. - Roč. 4, č. október (2004), s. 40-41
 109. GII Sexi ramená s Lenkou Šoóšovou / Iľja Číž
  In: Bratislavčanka. - Roč. 4, č. november (2004), s. 30-31
 110. GII Lunárne cvičenia - Kozorožec / Iľja Číž
  In: Bratislavčanka. - Roč. 5, č. január (2005), s. 62
 111. GII Nohy s Veronikou Paulovičovou Cvičíme s ... / Iľja Číž
  In: Bratislavčanka. - Roč. 5, č. január (2005), s. 20-21
 112. GII Cvičíme s Adrianou Polákovou Cvičíme s ... / Iľja Číž
  In: Bratislavčanka. - Roč. 5, č. február (2005), s. 23-25
 113. GII Lunárne cvičenia - Vodnár / Iľja Číž
  In: Bratislavčanka. - Roč. 5, č. február (2005), s. 64
 114. GII Štyri a dosť ... Cvičíme s Hanou Opatovskou / Iľja Číž
  In: Bratislavčanka. - Roč. 5, č. máj (2005), s. 22-24
 115. GII 7 cvikov tak trochu inak Cvičíme s ... / Iľja Číž
  In: Bratislavčanka. - Roč. 5, č. jún (2005), s. 38-40
 116. GII Rýchly program pre celé telo cvičíme s Lenkou Šoóšovou / Iľja Číž
  In: Bratislavčanka. - Roč. 5, č. apríl (2005), s. 22-23
 117. GII Cvičenie podľa horoskopu - Ryby / Iľja Číž
  In: Bratislavčanka. - Roč. 4, č. apríl (2005), s. 95
 118. GII Lunárne cvičenia - Lev / Iľja Číž
  In: Bratislavčanka. - Roč. 4, č. júl-august (2004), s. 43
 119. GII Pestrá mozaika podujatí na fakulte športu silák, športové hry / Oľga Kyselovičová, Iľja Číž
  In: Naša univerzita. - Roč. 58, č. 4 (2012), s. 25
 120. GII Cvik mesiaca - výpony v stoji / Iľja Číž
  In: Bratislavčanka. - Roč. 3, č. marec (2003), s. 51
 121. GII Športový tréner iba pre vás - cvičenie doma / Iľja Číž
  In: Bratislavčanka. - Roč. 3, č. marec (2003), s. 46-49
 122. GII Cvik mesiaca - mŕtvy ťah s vystretými nohami / Iľja Číž
  In: Bratislavčanka. - Roč. 3, č. február (2003), s. 45
 123. GII Športový tréner iba pre vás - precvičenie chrbta / Iľja Číž
  In: Bratislavčanka. - Roč. 3, č. február (2003), s. 40-43
 124. GII Deti a šport - šport a deti / Iľja Číž
  In: Bratislavčanka. - Roč. 3, č. január (2003), s. 50-51
 125. GII Cvik mesiaca - drepy s oporou o fitbal / Iľja Číž
  In: Bratislavčanka. - Roč. 3, č. január (2003), s. 59
 126. GII Športový tréner iba pre vás - tréning tehotných žien / Iľja Číž
  In: Bratislavčanka. - Roč. 3, č. január (2003), s. 52-55
 127. GII Ryža, domáce müsli, zemiakové varácie / Iľja Číž
  In: Bratislavčanka. - Roč. 4, č. 1 špeciál (2004), s. 66-69
 128. GII Precvičme si driek / Iľja Číž
  In: Bratislavčanka. - Roč. 4, č. 1 špeciál (2004 ), s. 60-63
 129. GII Precvičme si chrbát / Iľja Číž
  In: Bratislavčanka. - Roč. 4, č. 1 špeciál (2004), s. 54-57
 130. GII Zacvičte si s nami / Iľja Číž
  In: Bratislavčanka. - Roč. 4, č. 1 špeciál (2004), s. 28-44
 131. GII Prečo vlastne cvičiť? / Iľja Číž
  In: Bratislavčanka. - Roč. 4, č. 1 špeciál (2004), s. 26-27
 132. GII Štíhla bez diéty / Iľja Číž
  In: Bratislavčanka. - Roč. 4, č. 1 špeciál (2004), s. 8
 133. GII Sendviče / Iľja Číž
  In: Bratislavčanka. - Roč. 3, č. december (2003) - január (2004), s. 110-111
 134. GII Športový tréner iba pre vás - lyžiarska rozcvička / Iľja Číž
  In: Bratislavčanka. - Roč. 3, č. december (2003) - január (2004), s. 50-53
 135. GII Cvičenie podľa horoskopu / Iľja Číž
  In: Bratislavčanka. - Roč. 3, č. december (2003) - január (2004), s. 48-49
 136. GII Cvičenie podľa horoskopu - vodnár / Iľja Číž
  In: Bratislavčanka. - Roč. 4, č. február (2004), s. 79
 137. GII Športový tréner iba pre vás - cvičenia na hrudník / Iľja Číž
  In: Bratislavčanka. - Roč. 4, č. február (2004), s. 34-35
 138. GII Silák roka 2010 / Iľja Číž
  In: Naša univerzita. - Roč. 57, č. 5 (2011), s. 4