Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

ZOZNAM ZAMESTNANCOV KATEDRY

Abecedný zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

 1. AAB Diferencované pohybové programy [[elektronický dokument]] : účinnosť na vybrané somatické, funkčné a biochemické charakteristiky vysokoškoláčok. / Igor Somorovský, Oľga Kyselovičová
  Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2017
 2. AAB Hodnotenie v školskej telesnej výchove : základy teórie a praxe. / Branislav Antala ... [et al.]
  Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 1997
 3. ABB Programy aerobiku z aspektu rozvoja telesnej zdatnosti dievčat na gymnáziu / Oľga Kyselovičová
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae, 41 [elektronický dokument]. - ISBN 80-223-1567-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2000. - S. 5-61 [3,00 AH] [online]
 4. ABD Risk factors in health disease / Ľubica Ághová ... [et al.]
  In: Topics in higher brain functions. - ISBN 978-80-223-2542-4. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2008. - S. 127-142 [1,00 AH]
 5. ACD Športový aerobik / Květoslava Perečinská, Oľga Kyselovičová, Petra Tomková
  In: Implementácia nových tematických celkov gymnasticko-aerobikových športov v rámci výchovno-vzdelávacieho programu na školách a vo voľno-časových aktivitách [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-555-2101-5. - Prešov : Fakulta športu, 2019. - S. [7-55] [3,00 AH] [DVD]
 6. ADC Effects of obesity, diabetes and exercise on Fndc5 gene expression and irisin release in human skeletal muscle and adipose tissue : in vivo and in vitro studies / Timea Kurdiová ... [et al.]
  In: Journal of Physiology - London. - Roč. 592, č. 5 (2014), s. 1091-1107
 7. ADC Unilateral stability and visual feedback body control improves after three-month resistance training in overweight individuals / Erika Zemková ... [et al.]
  In: Journal of motor behavior. - Roč. 49, č. 4 (2017), s. 398-406
 8. ADC Upper and lower body muscle power increases after 3-month resistance training in overweight and obese men / Erika Zemková ... [et al.]
  In: American journal of men's health. - Roč. 11, č. 6 (2017), s. 1728-1738
 9. ADE Postural sway response to rebound jumps of different duration / Erika Zemková, Oľga Kyselovičová, Dušan Hamar
  In: Human movement. - Roč. 11, č. 2 (2010), s. 153-156
 10. ADE Modified aerobic gymnastics routines in comparison with laboratory testing of maximal jumps / Oľga Kyselovičová, Erika Zemková
  In: Sport scientific and practical aspects. - Roč. 7, č. 1 (2010), s. 37-40
 11. ADE Postural stability in aerobic gymnastics specific positions / Oľga Kyselovičová, Erika Zemková
  In: Sport science review [elektronický dokument]. - Roč. 19, č. 3-4 (2010), s. 109-116 [online]
 12. ADE O uso de esteróides anabolizantes em esportistas recreativos / Oľga Kyselovičová, Branislav Antala, Karol Michalák
  In: Fitness and performance journal. - Roč. 7, č. 2 (2008), s. 65-68
 13. ADE Kinematic structure of the slow fox feather step / Oľga Kyselovičová, Milan Špánik
  In: Exercise and quality of life. - Roč. 3, č. 2 (2011), s. 49-56
 14. ADE Unique functional performance testing for the overweight and obese / Erika Zemková ... [et al.]
  In: Medicina sportiva practica. - Roč. 17, č. 1 (2016), s. 1-8
 15. ADE Cardiovascular adaptation of juvenile competitive female athletes during the intensive training / Oľga Kyselovičová ... [et al.]
  In: Research in physical education, sport and health. - Roč. 3, č. 1 (2014), s. 75-80
 16. ADE Effects of the training program on the level of kinetic differentiation ability in the category U 13 in soccer / Martin Žamba, Miroslav Holienka, Oľga Kyselovičová
  In: Research in physical education, sport and health. - Roč. 3, č. 1 (2014), s. 53-58
 17. ADE Motor activities impact on stability parameters in patients with glaucoma / Janka Lipková ... [et al.]
  In: Homeostasis in health and disease. - Roč. 44, č. 4 (2006), s. 154-156
 18. ADE Decrease in QRS amplitude in juvenile female competitive athletes during the initial twenty-one months of intensive training / Ljuba Bacharová ... [et al.]
  In: Cardiology journal. - Roč. 14, č. 3 (2007), s. 260-265
 19. ADE Muscular condition of adult women in step aerobics / Oľga Kyselovičová
  In: CESS magazine. - Roč. 21, č. 17 (2008), s. 4-7
 20. ADE The positive changes of female psychological mood induced by different aerobic dance programs / Oľga Kyselovičová
  In: CESS magazine : sport and health magazine. - Č. 10 (2002), s. 6-7
 21. ADE Postoj žiakov strednej školy s telesným postihnutím k pohybovej aktivite / Oľga Kyselovičová, Petronela Ladecká
  In: Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi [elektronický dokument]. - Roč. 6, č. 1 (2015), s. 29-33 [online]
 22. ADE The effect of aerobic exercises on the ocular parameters and the psychic state of glaucoma patients / Janka Lipková ... [et al.]
  In: Activitas Nervosa Superior. - Roč. 50, č. 1-2 (2008), s. 15-18
 23. ADF The relationship between swimming performance and time parameters of the start and turn / Ľuboš Grznár, Daniel Jurák, Jana Labudová
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae [elektronický dokument]. - Roč. 59, č. 2 (2019), s. 111-117 [online]
 24. ADF Vplyv špeciálneho pohybového programu na vybrané somatické a metabolické ukazovatele žien / Lenka Vandáková, Katarína Péliová, Oľga Kyselovičová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 28, č. 2 (2018), s. 15-20
 25. ADF The effect of biological age in the evaluation of physical indicators and the changes in selected motoric tests of young female basketball players / Ladislava Doležajová,Tatiana Gallová, Anton Lednický
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae [elektronický dokument]. - Roč. 59, č. 2 (2019), s. 118-128 [online]
 26. ADF Gender differences in subjective well-being of healthy high-school students / Dagmar Nemček, Petra Kurková, Julie Wittmannová
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae [elektronický dokument]. - Roč. 59, č. 2 (2019), s. 161-171 [online]
 27. ADF The effects of a 6-week strength and endurance circuit training on body image of high school girls / Lucia Plevková, Janka Peráčková
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae [elektronický dokument]. - Roč. 59, č. 2 (2019), s. 184-192 [online]
 28. ADF Impact of age and agility performance level on the disjunctive reaction time of soccer goalkeepers / Marco Obetko, Pavol Peráček, Peter Šagát, Martin Mikulič
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae [elektronický dokument]. - Roč. 59, č. 2 (2019), s. 224-238 [online]
 29. ADF Anthropometric and cardiovascular variables of elite athletes / Oľga Kyselovičová ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae [elektronický dokument]. - Roč. 56, č. 2 (2016), s. 143-158 [online]
 30. ADF Aerobik v pohybovom režime žien / Elena Strešková, Oľga Kyselovičová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 6, č. 3 (1996), s. 10-12
 31. ADF Overovanie štandardu z gymnastiky - dievčatá v stredných školách / Elena Strešková ... [et al.]
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 8, č. 2-3 (1998), s. 11-14
 32. ADF Užívanie anabolík počas kondičného tréningu rekreačne športujúcich mužov / Karol Michalák, Oľga Kyselovičová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 11, č. 2 (2001), s. 17-21
 33. ADF Úroveň a zmeny vybraných motorických parametrov pretekárok športového aerobiku v ročnom tréningovom cykle / Martina Tibenská, Oľga Kyselovičová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 15, č. 3-4 (2005), s. 33-37
 34. ADF Úroveň a zmeny vybraných funkčných ukazovateľov v dvojročnej príprave dievčat v športovom aerobiku / Martina Tibenská, Oľga Kyselovičová, Helena Medeková
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 23, č. 1 (2013), s. 32-37
 35. ADF Hodnotenie intenzity zaťaženia vysokoškoláčok na hodine aerobiku / Lenka Nagyová, Lucia Ondrušová, Oľga Kyselovičová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 23, č. 3 (2013), s. 42-46
 36. ADF Úroveň funkčnej zdatnosti pretekárok gymnastických športov / Anita Lamošová, Oľga Kyselovičová, Erika Zemková
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 28, č. 3-4 (2018), s. 16-21
 37. ADF Uplatnenie fitlopty na hodinách aerobiku z hľadiska rozvoja vybraných pohybových schopností stredoškoláčok / Oľga Kyselovičová, Katarína Klučárová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 16, č. 4 (2006), s. 5-8
 38. ADF Effect of single and short-term aerobics on selected mental state parametres in adult females / Oľga Kyselovičová ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae [elektronický dokument]. - Roč. 55, č. 2 (2015), s. 74-85 [online]
 39. ADF Evaluation of posture among university students / Alena Cepková ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Matthiae Belli Physical Education and Sport [elektronický dokument]. - Roč. 7, č. 2 (2015), s. 32-42 [online]
 40. ADF Vplyv diferencovaných aeróbnych programov na vybrané somatické a funkčné parametre študentiek Ekonomickej univerzity / Drahomíra Lörincziová, Martina Tibenská, Oľga Kyselovičová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 21, č. 2 (2011), s. 6-10
 41. ADF Úroveň rovnováhových schopností pretekárok gymnastických športov / Oľga Kyselovičová, Anita Lamošová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 25, č. 4 (2015), s. 2-5
 42. ADF Somatic changes of university students in BMI and WHR / Alena Cepková ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae [elektronický dokument]. - Roč. 56, č. 1 (2016), s. 30-41 [online]
 43. ADF Dvojdimenzionálna analýza skoku s prednožením roznožmo v športovom aerobiku / Oľga Kyselovičová, Iveta Cihová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 18, č. 3-4 (2008), s. 15-19
 44. ADM Selective muscle microRNAs as novel biomarkers of aerobic or anaerobic exercise capacity / Andrea Gažová ... [et al.]
  In: Gazzetta medica Italiana. Archivio per le scienze mediche. - Roč. 178, č. 5 (2019), s. 245-248
 45. ADM The effect of 3 months aerobic and resistance training on step initiation speed and foot tapping frequency in the overweight and obese / Erika Zemková ... [et al.]
  In: Sport sciences for health. - Roč. 13, č. 2 (2017), s. 331-339
 46. ADM Three months of resistance training in overweight and obese individuals improves reactive balance control under unstable conditions / Erika Zemková ... [et al.]
  In: Journal of back and musculoskeletal rehabilitation. - Roč. 30, č. 2 (2017), s. 353-362
 47. ADM Muscular power during a lifting task increases after three months of resistance in overweight and obese individuals / Erika Zemková ... [et al.]
  In: Sports. - Roč. 5, č. 2 (2017), s. 29-40
 48. AEC Muscular condition of adult women in different aerobic dance classes / Oľga Kyselovičová
  In: Teoria i praktyka w nowoczesnych i tradycyjnych formach gimnastyki i tanca : gimnastyka - taniec - fitness. - ISBN 978-83-61645-32-0. - Krakov : European Association for Security, 2010. - S. 116-122
 49. AED Step aerobik / Oľga Kyselovičová, Janka Kalčoková, Katarína Péliová
  In: Implementácia nových tematických celkov gymnasticko-aerobikových športov v rámci výchovno-vzdelávacieho programu na školách a vo voľno-časových aktivitách [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-555-2101-5. - Prešov : Fakulta športu, 2019. - S. [56-73] [0,90 AH] [DVD]
 50. AED Zmeny somatických a motorických ukazovateľov a ich vzájomný vzťah po dvojročnej prípravy v športovom aerobiku / Martina Tibenská ... [et al.]
  In: Pohybová aktivita a jej súvislosti s vybranými ukazovateľmi somatického, funkčného a motorického rozvoja : zborník prác VEGA 1/4508/07. - ISBN 978-80-89257-18-8. - Bratislava : ICM Agency, 2009. - S. 20-26
 51. AED Vplyv cvičebného aeróbneho programu na vybrané somatické a motorické ukazovatele žien s glaukómom / Oľga Kyselovičová, Janka Lipková
  In: Pohybová aktivita a jej súvislosti s vybranými ukazovateľmi somatického, funkčného a motorického rozvoja : zborník prác VEGA 1/4508/07. - ISBN 978-80-89257-18-8. - Bratislava : ICM Agency, 2009. - S. 7-12
 52. AED Zmeny hladiny endogenných antioxidantov a oxidačného stresu u žien s glaukómom vplyvom aeróbneho cvičebného programu / Janka Lipková ... [et al.]
  In: Pohybová aktivita a jej súvislosti s vybranými ukazovateľmi somatického, funkčného a motorického rozvoja : zborník prác VEGA 1/4508/07. - ISBN 978-80-89257-18-8. - Bratislava : ICM Agency, 2009. - S. 13-19
 53. AED Zvládanie stresu u pacientiek s glaukómom s rôznou úrovňou pohybovej aktivity / Janka Lipková ... [et al.]
  In: Pohybová aktivita ako faktor podpory zdravia. - ISBN 978-80-89257-23-2. - Bratislava : ICM Agency, 2010. - S. 18-21
 54. AED Aerobik ako prostriedok zvyšovania telesnej zdatnosti vysokoškoláčok / Oľga Kyselovičová, Jana Mašlejová, Dana Mašlejová
  In: Pohybová aktivita ako faktor podpory zdravia. - ISBN 978-80-89257-23-2. - Bratislava : ICM Agency, 2010. - S. 22-28
 55. AED Subjektívne a objektívne vnímanie telesného zaťaženia pri vybraných aeróbnych aktivitách / Oľga Kyselovičová, Lenka Nagyová
  In: Pohybová aktivita ako faktor podpory zdravia. - ISBN 978-80-89257-23-2. - Bratislava : ICM Agency, 2010. - S. 29-39
 56. AED Dynamika úrovne statickej a dynamickej rovnováhy v ročnom tréningovom cykle pretekárok športového aerobiku / Oľga Kyselovičová
  In: Úroveň rovnováhových schopností a vestibulárneho analyzátora v gymnastických, tanečných a úpolových športoch : zborník prác z výsledkov grantovej úlohy VEGA č. 1/0413/08. - ISBN 978-8089257-29-4. - Bratislava : ICM Agency, 2010. - S. 34-40
 57. AED Blood lactate concentration of ballroom dancers according to the length of their routines / Matej Chren, Milan Špánik, Oľga Kyselovičová
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae [elektronický dokument] : publicatio 50/2. - ISBN 978-80-223-2920-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2010. - S. 43-50 [online]
 58. AED Anthropometric and functional changes and their relationship after two-year aerobic gymnastics training / Martina Tibenská ... [et al.]
  In: Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae, roč. 57. - ISBN 978-80-223-2703-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2010. - S. 114-120
 59. AED Effect of health-related aerobics program in teenage girls / Oľga Kyselovičová
  In: Healthy active life style and physical education. - ISBN 978-80-89324-07-1. - Topoľčianky : END, 2011. - S. 151-156
 60. AED Analýza techniky vybraných pohybových tvarov aerobiku u rekreačne športujúcich žien / Oľga Kyselovičová, Barbora Procházková, Martina Tibenská
  In: Telesná výchova a šport na univerzitách 2 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-8069-987-1. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2007. - S. 141-144 [CD-ROM]
 61. AED Chôdza a sedavé aktivity v životnom štýle vysokoškoláčok / Martina Tibenská ... [et al.]
  In: Vedecké práce KVP a VS 2014 [elektronický dokument] : vedecký zborník. - ISBN 978-80-8105-598-0. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. - S. 350-356 [CD-ROM]
 62. AED Komparácia objektívnej a subjektívnej metódy hodnotenia intenzity zaťaženia na hodinách aerobiku vo vode a spinningu / Lenka Nagyová ... [et al.]
  In: Vedecké práce KVP a VS 2014 [elektronický dokument] : vedecký zborník. - ISBN 978-80-8105-598-0. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2014. - S. 260-266 [CD-ROM]
 63. AED The efect of physical activity on blood and intraocular pressures in patiens with glaucoma / Janka Lipková, Oľga Kyselovičová
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae Publicatio 51/2. - ISBN 978-80-223-3109-8. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2011. - S. 5-11
 64. AED The functional response to training and competition load in aerobic gymnastics athletes / Oľga Kyselovičová, Karina Danielová
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae [elektronický dokument] : publicatio 52/2. - ISBN 978-80-223-3329-0. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2012. - S. 31-36 [online]
 65. AED Zmeny srdcovej frekvencie a EKG v špecifických podmienkach tréningového procesu športového aerobiku / Oľga Kyselovičová, Ján Klimas, Barbara Vadovičová
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae, 40 [elektronický dokument]. - ISBN 80-223-1431-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1999. - S. 177-184 [online]
 66. AED Význam a využitie nešpecifických tréningových prostriedkov v celoročnom tréningovom cykle / Oľga Kyselovičová
  In: Zborník prednášok zo vzdelávacích aktivít Národného športového centra : rok 2004. - ISBN 80-89130-36-4. - Bratislava : Národné športové centrum, 2005. - S. 15-23
 67. AED Zmeny tlaku krvi pri rôznych druhoch aerobiku / Oľga Kyselovičová, Lenka Ondisková
  In: Charakteristika pohybových činností športu pre všetkých. - ISBN 80-89197-34-5. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2005. - S. 38-42
 68. AED Pohybová výkonnosť a telesná zdatnosť - kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele funkčného stavu organizmu a jeho zdravia / Oľga Kyselovičová
  In: Terminologické problémy športu pre všetkých. - ISBN 80-89197-39-6. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2005. - S. 59-64
 69. AED Diferencovaný vplyv silového a plyometrického tréningu na špecifickú výkonnosť bežcov na stredné vzdialenosti / Petronela Ladecká, Oľga Kyselovičová, Erika Zemková
  In: Od výskumu k praxi v športe 2013 [elektronický dokument] : zborník z medzinárodnej konferencie o športe : Roč. 18. - ISBN (elektronické) 978-80-227-4086-9. - Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2013. - S. 159-163 [CD-ROM]
 70. AED Úroveň a zmeny vybraných somatických a motorických ukazovateľov pretekárok športového aerobiku / Martina Tibenská, Kyselovičová Oľga
  In: Vybrané aspekty pohybovej aktivity : Zborník prác projektu VEGA č. 1/2512/05. - ISBN 80-89197-56-6. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2006. - S. 26-30
 71. AED Zmeny úrovne motorických parametrov v prípravnom a hlavnom období dlhodobej športovej prípravy v športovom aerobiku / Martina Tibenská, Oľga Kyselovičová
  In: Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove na rozličné formy pohybového zaťaženia [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-227-2633-7. - Bratislava : Strojnícka fakulta STU, 2007. - S. 1-5 [CD-ROM]
 72. AED MikroRNA a riziko kardiovaskulárnych komplikácií športovcov / Oľga Kyselovičová, Andrea Gažová, Veronika Tirpáková
  In: Somatické, funkčné a biochemické parametre kardiovaskulárneho systému v podmienkach športového zaťaženia [elektronický dokument] : vedecký zborník prác výsledkov výskumnej úlohy VEGA 1/0882/14 : Zmeny hladín microRNA a špecifických biochemických parametrov v závislosti od funkčného stavu kardiovaskulárneho systému športovcov. - ISBN 978-80-89075-61-4. - Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2016. - S. 5-12 [online]
 73. AED Pohybová kompozícia ako prostriedok estetického a kultivovaného prejavu človeka / Oľga Kyselovičová
  In: Šport a spoločenské a humanitné vedy 2009 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-89257-14-0. - Bratislava : ICM Agency, 2009. - S. [401-405], nestr. [CD-ROM]
 74. AED Zmeny vybraných charakteristík tanečníkov po ročnej tréningovej intervencii / Milan Špánik, Katarína Péliová, Oľga Kyselovičová
  In: Somatické, funkčné a biochemické parametre kardiovaskulárneho systému v podmienkach športového zaťaženia [elektronický dokument] : vedecký zborník prác výsledkov výskumnej úlohy VEGA 1/0882/14 : Zmeny hladín microRNA a špecifických biochemických parametrov v závislosti od funkčného stavu kardiovaskulárneho systému športovcov. - ISBN 978-80-89075-61-4. - Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2016. - S. 29-38 [online]
 75. AED Diagnostika úrovne rovnováhovej schopnosti a funkčného stavu vestibulárneho analyzátora v športovom aerobiku / Oľga Kyselovičová
  In: Vplyv špecifických cvičení na trénovanosť vestibulárneho analyzátora a na úroveň statickej a dynamickej rovnováhy v gymnastických, tanečných a úpolových športoch : vedecký zborník z priebežných výsledkov výskumu grantovej úlohy VEGA 1/0413/08. - ISBN 978-80-8113-012-0. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2009. - S. 37-45
 76. AED Zmeny vybraných somatických ukazovateľov po absolvovaní dvojročnej športovej prípravy v športovom aerobiku / Martina Tibenská, Oľga Kyselovičová, Helena Medeková
  In: Vedecké práce 2012 : vedecký zborník [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-227-3724-1. - Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave. Rektorát STU. Nakladateľstvo STU, 2012. - S. 250-254 [CD-ROM]
 77. AED Objektívne a subjektívne hodnotenie intenzity zaťaženia aerobiku vo vode študentiek vysokých škôl / Lenka Nagyová, Lucia Ondrušová, Oľga Kyselovičová
  In: Vedecké práce 2012 : vedecký zborník [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-227-3724-1. - Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave. Rektorát STU. Nakladateľstvo STU, 2012. - S. 178-186 [CD-ROM]
 78. AED Zmeny sériových hladín vybraných kardioselektívnych mikroRNA v podmienkach špecifického športového zaťaženia / Andrea Gažová ... [et al.]
  In: Somatické, funkčné a biochemické parametre kardiovaskulárneho systému v podmienkach športového zaťaženia [elektronický dokument] : vedecký zborník prác výsledkov výskumnej úlohy VEGA 1/0882/14 : Zmeny hladín microRNA a špecifických biochemických parametrov v závislosti od funkčného stavu kardiovaskulárneho systému športovcov. - ISBN 978-80-89075-61-4. - Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2016. - S. 13-21 [online]
 79. AED Charakteristické zmeny parametrov prevodového systému myokardu vzhľadom na zvýšenú hladinu laktátu v krvi po akútnom športovom zaťažení / Oľga Kyselovičová, Peter Musil
  In: Funkčné a motorické schopnosti športovcov vo vzťahu k vybraným parametrom kardiovaskulárneho systému [elektronický dokument] : vedecký zborník prác výsledkov výskumnej úlohy VEGA 1/0503/11. - ISBN 978-80-89075-42-3. - Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2013. - S. 29-35 [online]
 80. AED Kinematická analýza techniky obratu okolo vertikálnej osi latinskoamerických tanečníkov / Matej Chren ... [et al.]
  In: Biomechanická analýza pohybového výkonu v tancoch a gymnastických športoch [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-89075-77-5. - Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2018. - S. 5-20 [CD-ROM]
 81. AED Quality of subjective perception in glaucoma patients with different level of physical activity / Janka Lipková ... [et al.]
  In: Topics in higher brain functions. - ISBN 978-80-223-2542-4. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2008. - S. 139-142
 82. AED Zmeny vybraných biochemických parametrov u vysokoškoláčok po absolvovaní programu aerobiku / Martina Tibenská ... [et al.]
  In: Biomedicínske štúdie. - ISBN 80-968414-5-3. - Bratislava : Slovenská biologická spoločnosť, 2003. - S. 25-28
 83. AEG One year of the aerobic gymnastics training was associated with a decrease in QRS amplitude in teenage female athletes / Ljuba Bachárová ... [et al.]
  In: Physiological research. - Roč. 54, č. 3 (2005), s. 13P-13P
 84. AFB Športový aerobik ako súčasť univerzitného športu / Oľga Kyselovičová
  In: Telesná výchova, šport, výskum na univerzitách [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-227-3403-5. - Bratislava : STU, 2010. - S. 18-23 [CD-ROM]
 85. AFC Influence of different aerobic programs on stability parameters in women / Katarína Péliová, Adriana Krnáčová, Oľga Kyselovičová
  In: 11th international conference on kinanthropology "Sport and quality of life" [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-210-8917-4. - Brno : Masaryk University, 2017. - S. 860-872 [online]
 86. AFC Stav pohybového systému u rekreačne športujúcich žien vo vybraných druhoch aerobiku / Oľga Kyselovičová, Barbora Procházková, Helena Medeková
  In: Sport a kvalita života 2007 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-210-4435-7. - Brno : Masarykova univerzita, 2007. - S. [9 s.] [CD-ROM]
 87. AFC Možnosti uplatnenia aerobiku v školskej telesnej výchove z hľadiska zvyšovania telesnej zdatnosti dievčat / Oľga Kyselovičová
  In: Celostátní studentská vědecká konference s mezinárodní účastí v oboru kinantropologie. - Olomouc : Fakulta tělesné kultury UP, 1996. - S. 65-68
 88. AFC 1. etapa overovania štandardu z gymnastiky - dievčatá v stredných školách Slovenskej Republiky / Elena Strešková ... [et al.]
  In: Žák v současném pojetí tělesné výchovy. - ISBN 80-7067-968-9. - Olomouc : Univerzita Palackého, 1999. - S. 157-164
 89. AFC Kinematic characteristics of side somersault on thebeam / Adriana Krnáčová, Oľga Kyselovičová, Katarína Péliová
  In: 11th international conference on kinanthropology "Sport and quality of life" [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-210-8917-4. - Brno : Masaryk University, 2017. - S. 53-62 [online]
 90. AFC Zmeny vybraných somatických a funkčných parametrov dievčat po 18 mesačnom tréningu športového aerobiku / Martina Tibenská, Oľga Kyselovičová
  In: Sport a kvalita života 2005 [elektronický dokument]. - ISBN 80-210-3863-2. - Brno : Masarykova univerzita, 2005. - S. [5 s.] [CD-ROM]
 91. AFC Overovanie štandardu z aerobiku pre stredné školy / Lea Grančičová, Oľga Kyselovičová
  In: Role tělesné výchovy a sportu v transformujících se zemích středoevropského regionu : soubor referátů z mezinárodní konference pořádané Katedrou tělesné kultury Pedagogické fakulty MU v Brně ve dnech 7. - 9. 11. 2001 = The role of physical education and sport in transition countries of Central Europe. - ISBN 80-210-2712-6. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - S. 192-195
 92. AFC Účinnosť aeróbnych programov z hľadiska fyziologického zaťaženia v cvičebnej jednotke u žien s glaukómom / Oľga Kyselovičová, Veronika Tirpáková
  In: Mladí ve věde na počátku nového tisíciletí. Sborník příspěvků studentské vědecké konference. - ISBN 80-86317-47-1. - Praha : Univerzita Karlova, 2006. - S. 22-25
 93. AFC Štruktúra motívov u rekreačne športujúcich žien / Oľga Kyselovičová, Helena Medeková
  In: Nové poznatky v kinantropologickém výzkumu : soubor referátů ze semináře Katedry tělesné kultury pořádaného 11.11.1999 na Pedagogické fakultě MU v Brně. - ISBN 80-210-2764-9. - Brno : Masarykova univerzita. Pedagogická fakulta, 2001. - S. 172-176
 94. AFC Body composition changes in sedentary adult women after intervention of aerobic-dance and aqua-fitness programmes / Oľga Kyselovičová, Jana Labudová
  In: Contemporary Kinesiology. - Split : University of Split, Faculty of kinesiology, 2012. - S. 387-393
 95. AFC Body posture of children involved in organised sport activities / Helena Medeková, Oľga Kyselovičová
  In: Contemporary Kinesiology. - Split : University of Split, Faculty of Kinesiology, 2012. - S. 399-404
 96. AFC Static and dynamic balance in junior aerobic gymnasts / Oľga Kyselovičová
  In: Together for physical education [elektronický zdroj]. - ISBN 978-84-9729-314-3. - Catalunya : FIEP, 2012. - S. 483-486 [online]
 97. AFC Changes in QRS amplitude and motor performance in juvenile female athletes during 12 months of intensive training / Branislav Antala ... [et al.]
  In: Kinesiology research trends and applications. - ISBN 978-953-6378-79-1. - Záhreb : Croatian academy of sciences and arts, 2008. - S. 145-148
 98. AFC The effect of one year aerobic gymnastics training on the QRS amplitude in teenage female athletes / Ljuba Bacharová ... [et al.]
  In: Folia Cardiologica. - Roč. 12, suppl. D (2005), s. 519-519
 99. AFD Zmeny somatických a motorických parametrov v prípravnom a hlavnom období v športovej príprave dievčat v športovom aerobiku / Martina Tibenská, Oľga Kyselovičová
  In: Physical education and sports - teachers' preparation and their employability in Europe. - ISBN 978-80-89324-00-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, Fakulta telesnej výchovy a športu a Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2007. - S. 754-756
 100. AFD Rozdiely kinematickej štruktúry tanečných figúr párov s rôznou úrovňou výkonnosti / Milan Špánik, Oľga Kyselovičová, Matej Chren
  In: Nové vedecké poznatky v gymnastike, tancoch, úpoloch, fitnes a silových športoch [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-89075-63-8. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy, 2017. - S. 98-108 [online]
 101. AFD Parametre stability vo vybranom cvičebnom tvare / Oľga Kyselovičová, Erika Zemková
  In: Optimalizácia zaťaženia v telesnej výchove a športe [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-227-3271-0. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2010. - S. 77-85 [CD-ROM]
 102. AFD Podmienky a realizácia aerobiku vo vybraných stredných školách / Oľga Kyselovičová, Martina Tibenská, Gabriela Blašková
  In: Physical education and sports - teachers' preparation and their employability in Europe. - ISBN 978-80-89324-00-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, Fakulta telesnej výchovy a športu a Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2007. - S. 584-589
 103. AFD Parametre stability postoja vo vybraných cvičebných tvaroch športového aerobiku / Oľga Kyselovičová, Erika Zemková
  In: Športový tréning. Vedecké poznatky zo športového tréningu v gymnastických športoch, tancoch, úpoloch, kulturistike a fitnes [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-8113-028-1. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2010. - S. 67-71 [CD-ROM]
 104. AFD Parametre rovnováhy špecifického cvičebného tvaru / Oľga Kyselovičová, Erika Zemková
  In: Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove. - ISBN 978-80-227-2852-2. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2008. - S. 102-106
 105. AFD Účinnosť aeróbnych programov z hľadiska zmien pohybovej výkonnosti osôb s glaukómom / Oľga Kyselovičová, Janka Lipková
  In: Na podporu projektov VEGA. Vedecké práce [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-227-2895-9. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2008. - S. 63-68 [CD-ROM]
 106. AFD The effects of aerobic dance program on physical fitness of high school-aged girls / Oľga Kyselovičová, Elena Strešková
  In: International conference on Physical education and sports of children and youth. - ISBN 80-967487-0-X. - Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského, 1995. - S. 188-190
 107. AFD Aerobná gymnastika na hodinách telesnej výchovy dievčat na strednej škole / Oľga Kyselovičová
  In: 2. vedecká konferencia študentov PGŠ : zborník. - Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 1995. - S. 44-48
 108. AFD Effect of mini trampoline workout on stability parameters in university students / Katarína Péliová, Oľga Kyselovičová, Erika Zemková
  In: Od výskumu k praxi [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-227-4744-8. - Bratislava : STU, 2017. - S. 96-102 [CD-ROM]
 109. AFD Progresívne formy gymnastiky a ich uplatnenie v školskej telesnej výchove z hľadiska zvyšovania telesnej zdatnosti dievčat / Oľga Kyselovičová, Elena Strešková
  In: Kurikulum slovenskej školy. - Prešov : Metodické centrum, 1996. - S. 76-81
 110. AFD Effect of plyometric training on middle distance runners'performance / Petronela Ladecká, Oľga Kyselovičová, Erika Zemková
  In: Sports, physical activity and health [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-89075-45-4. - Bratislava : Slovenský olympijský výbor, 2014. - S. 168-175 [CD-ROM]
 111. AFD Alternatívne programy aeróbnej gymnastiky v rôznych organizačných formách školskej telesnej výchovy dievčat v gymnáziu (Porovnávacia štúdia krátkodobého a dlhodobého cyklu z aspektu zvyšovania pohybovej výkonnosti a telesnej zdatnosti) / Oľga Kyselovičová
  In: Gymnastika - prostriedok v ontogenéze človeka. - ISBN 80-223-0836-6. - Bratislava : FTVŠ UK, 1997. - S. 22-26
 112. AFD Vlyv aerobiku na pohybovú výkonnosť žien / Elena Strešková, Oľga Kyselovičová
  In: Gymnastika - prostriedok v ontogenéze človeka. - ISBN 80-223-0836-6. - Bratislava : FTVŠ UK, 1997. - S. 112-117
 113. AFD Aeróbne pohybové aktivity v rekreačnej telesnej výchove v Sokole / Oľga Kyselovičová, Jaromír Šimonek
  In: Súčasný stav a perspektíva Sokola. - ISBN 80-223-1385-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1998. - S. 78-88
 114. AFD Podmienky a možnosti realizácie aerobiku vo vybraných fitnescentrách / Oľga Kyselovičová
  In: Súčasný stav a perspektíva Sokola. - ISBN 80-223-1385-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 1998. - S. 101-111
 115. AFD Aerobik ako prostriedok rozvoja telesnej a funkčnej zdatnosti vysokoškoláčok / Martina Tibenská, Oľga Kyselovičová, Dana Mašlejová
  In: Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove : zborník z vedeckého seminára. - ISBN 80-227-1336-8. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2000. - S. 99-107
 116. AFD Overovanie programov aerobiku v podmienkach tematického celku gymnastika - dievčatá na gymnáziu / Oľga Kyselovičová, Natália Schanerová
  In: Motorické učenie v gymnastických športoch : zborník z 3. vedeckej konferencie KGTÚ 26.6.1998. - ISBN 80-223-1424-2. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 1999. - S. 31-38
 117. AFD Vplyv 9 týždňového programu aerobiku na vybrané somatické a funkčné charakteristiky rekreačne športujúcich žien / Oľga Kyselovičová, Ladislav Ramacsay, Jana Cániková
  In: 60 rokov prípravy telovýchovných pedagógov na Univerzite Komenského v Bratislave : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. - ISBN 80-967487-9-3. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 1999. - S. 225-230
 118. AFD Štandardy z gymnastiky ako cieľová kategória pohybového vzdelania stredoškoláčok / Oľga Kyselovičová, Elena Strešková
  In: 60 rokov prípravy telovýchovných pedagógov na Univerzite Komenského v Bratislave : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. - ISBN 80-967487-9-3. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 1999. - S. 148-151
 119. AFD Zmeny vybraných elektrofyziologických parametrov myokardu v špecifických podmienkach tréningového procesu športového aerobiku / Oľga Kyselovičová, Ján Klimas
  In: Telesná výchova, šport, výskum na prelome tisícročia : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie = Physical education, sports, research at the break of the millenium. - ISBN 80-227-1286-8. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 1999. - S. 93-101
 120. AFD Motivačné činitele pre rekreačné športovanie žien / Oľga Kyselovičová, Dana Omastová
  In: Ženy v športe - šport pre ženy. - ISBN 80-88901-28-6. - Bratislava : Slovenský olympijský výbor, 1999. - S. 27-33
 121. AFD Uplatnenie aerobiku v kondičnej príprave tanečníkov a sledovanie jeho účinnosti vo vzťahu k vybraným biochemickým a funkčným parametrom / Martina Tibenská, Oľga Kyselovičová
  In: 60 rokov prípravy telovýchovných pedagógov na Univerzite Komenského v Bratislave : zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. - ISBN 80-967487-9-3. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 1999. - S. 242-246
 122. AFD Zmeny vybraných motorických a funkčných parametrov dievčat po 18 mesačnom tréningu v športovom aerobiku / Martina Tibenská, Oľga Kyselovičová
  In: Telesná výchova, šport, výskum na univerzitách. - ISBN 80-227-2313-4. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2005. - S. 154-156
 123. AFD The effect of electro-myo-stimulation on anthropometric parameters in adult women / Oľga Kyselovičová, Marián Brčák
  In: FIEP Bulletin. - Roč. 83, Spec. Edition-Article III (2013), s. 182-184 [online]
 124. AFD Metodika testovania pohybovej výkonnosti a zdatnosti dospelej populácie / Oľga Kyselovičová
  In: Perspektívy školskej telesnej výchovy a športu pre všetkých v SR : zborník. - ISBN 80-89075-01-0. - Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2001. - S. 191-199
 125. AFD Úroveň funkčnej zdatnosti a motorickej výkonnosti pretekárok športového aerobiku / Anita Lamošová, Oľga Kyselovičová, Erika Zemková
  In: Od výskumu k praxi [elektronický dokument] : zborník z medzinárodnej konferencie o športe. - ISBN 978-80-227-4859-9. - Bratislava : Spektrum STU , 2018. - S. 60-67 [CD-ROM]
 126. AFD Uplatnenie špecifických metód pri výstavbe choreografie v hodinách aerobiku / Oľga Kyselovičová, Alexandra Šusteková
  In: Telesná výchova a šport na univerzitách [elektronický dokument] : zborník z 5. ročníka konferencie s medzinárodnou účasťou konanej pod záštitou dekana FZKI doc. Ing. Karola Kalúza, CSc.. - ISBN 80-8069-802-3. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2006. - S. 151-154
 127. AFD Životný štýl a pohybová aktivita vysokoškoláčok / Martina Tibenská ... [et al.]
  In: 50 rokov vysokoškolskej telesnej výchovy a športu na Slovensku. - ISBN 80-223-1774-8. - Bratislava : Metodické centrum, 2002. - S. 67-71
 128. AFD Využitie pulzovej frekvencie pri hodnotení zaťaženia počas tréningovej jednotky športového aerobiku v špeciálnej etape prípravy na MS / Oľga Kyselovičová, Martina Tibenská
  In: Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove na rozličné formy pohybového zaťaženia [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-227-2633-7. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2007. - S. 95-99 [CD-ROM]
 129. AFD Vplyv vybraných cvičení na parametre stability u pacientov s glaukómom / Janka Lipková ... [et al.]
  In: Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove na rozličné formy pohybového zaťaženia [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-227-2633-7. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2007. - S. 113-118 [CD-ROM]
 130. AFD Dlhodobá športová príprava z pohľadu zmien úrovne motorických parametrov pretekárok v športovom aerobiku / Martina Tibenská, Oľga Kyselovičová
  In: Na podporu projektov VEGA. Vedecké práce [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-227-2678-8. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2007. - S. 175-180
 131. AFD Projekt testovania dospelej populácie : skúsenosti a poznatky z 1. etapy realizácie / Oľga Kyselovičová, Marián Peťovský, Ladislav Ramacsay
  In: Šport pre všetkých a zdravie : zborník 1. konferencie športu pre všetkých. - Bratislava : Asociácia športu pre všetkých SR, 2002. - S. 95-98
 132. AFD Stabilita postoja vo vybranom cvičebnom tvare športového aerobiku / Oľga Kyselovičová, Erika Zemková
  In: Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-227-3058-7. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2009. - S. 100-104 [CD-ROM]
 133. AFD Vybrané faktory podmieňujúce muskulárny fitnes žien / Oľga Kyselovičová, Martina Cicáková
  In: Vedecké práce 2009 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-227-3095-2. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2009. - S. 120-125 [‬CD-ROM]
 134. AFD Podmienky pre aerobik vo vybraných fitnescentrách / Oľga Kyselovičová, Alexandra Šusteková
  In: Nové trendy v súčasnom životnom štýle v oblasti fitnes, gymnastiky, tancov a úpolov : zborník referátov zo 4. vedeckej konferencie KGTÚ. - ISBN 978-80-89257-14-0. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2003. - S. 23-27
 135. AFD Estetické aspekty hodnotenia športového výkonu v gymnastických športoch / Oľga Kyselovičová
  In: Estetika tela, telesnosti a športového pohybu. - ISBN 978-80-89075-38-6. - Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2013. - S. 96-101
 136. AFD Analýza somatických a motorických ukazovateľov v rámci dlhodobej športovej prípravy dievčat v športovom aerobiku na základe "Z" hodnôt / Martina Tibenská, Oľga Kyselovičová
  In: Telesná výchova a šport na univerzitách 2 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-8069-987-1. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2007. - S. 17-22 [CD-ROM]
 137. AFD Stabilita postoja po špecifických zaťaženiach v športovom aerobiku, akrobatickom rock and rolle a latinskoamerických tancoch / Erika Zemková ... [et al.]
  In: Telesná výchova, šport, výskum na univerzitách [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-227-2991-8. - Bratislava : STU, 2008. - S. 201-206 [CD-ROM]
 138. AFD Úroveň a zmeny vybraných motorických parametrov pretekárok športového aerobiku po polročnom tréningu / Martina Tibenská, Oľga Kyselovičová
  In: Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove = Load optimation in physical and sports education. - ISBN 80-227-2042-9. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2004. - S. 151-153
 139. AFG A sense of coherence type resistance in glaucoma patients with different level of physical activity / Janka Lipková ... [et al.]
  In: Activitas Nervosa Superior Rediviva. - Roč. 51, č. 1-2 (2009), s. 92
 140. AFG The effect of jumping on sensorimotor performance / Erika Zemková ... [et al.]
  In: ISEK 2010 : The XVIII Congress of the International Society of Electrophysiology and Kinesiology. - ISBN 978-87-7094-047-4. - Aalborg : ISEK, 2010. - S. 273
 141. AFG The effects of aerobic programs of women psychological well being / Oľga Kyselovičová
  In: Mass motion activities in the national programs of sport for all : international conference = Hromadné pohybové aktivity v národních programech sportu pro všechny : mezinárodní vědecká konference. - Praha : Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, 2000. - S. [15-15], nestr.
 142. AFG The factors influencing the participation of women in aerobics / Oľga Kyselovičová
  In: Mass motion activities in the national programs of sport for all : international conference = Hromadné pohybové aktivity v národních programech sportu pro všechny : mezinárodní vědecká konference. - Praha : Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy, 2000. - S. [15-15], nestr.
 143. AFG Differences in heart-specific genes expression and cardiac function in physically active rats after repeated administration of testosterone / Ján Kyselovič ... [et al.]
  In: The Biomedical Basis of Elite Performance [elektronický dokument]. - London : British Pharmacological Society, 2012. - S. 122 [online]
 144. AFG The benefits of long term aerobic activity on dimensions of sense of coherence type resistance in glaucoma patients with correlation to blood and intraocular pressure / Oľga Kyselovičová, Janka Lipková, Ján Kyselovič
  In: The Biomedical Basis of Elite Performance [elektronický zdroj]. - London : British Pharmacological Society, 2012. - S. 137 [online]
 145. AFG The effects of 3 months exercise training on physical fitness, adiposity and muscle energy metabolism in obese individuals / Barbara Ukropcová ... [et al.]
  In: Journal of Diabetes. - Roč. 5, Supplement (2013), s. 74-74
 146. AFG Anabolic steroids in the conditioning training of recreational activities of men in fitness centers / Oľga Kyselovičová, J. Michalak, Ján Kyselovič
  In: 9th World sport for all congress 2002 : book of abstracts. - Arnhem : NOC, 2002. - S. 147-147
 147. AFG The effect of sport-specific training on power in concentric phase of take-off during maximal hopping / Erika Zemková ... [et al.]
  In: European journal of physical and rehabilitation medicine. - Roč. 48, č. 2, Suppl. 1 (2012), s. 82-83
 148. AFG The effects of three months exercise training on in vivo and ex vivo muscle energy metabolism in obese individuals / Barbara Ukropcová ... [et al.]
  In: Sport science in the heart of Europe. - ISBN 978-90902686-8-2. - Brussel : European College of Sport Science, 2012. - S. 590
 149. AFG MicroRNA as biomarkers of cardiovascular disease / Andrea Gažová ... [et al.]
  In: 65. Česko-slovenské farmakologické dny [elektronický dokument] : sborník abstraktů. - ISBN 978-80-260-8027-5. - Praha : Farmakologický ústav 1. LF UK a VFN, 2015. - S. 5-5 [online]
 150. AFG Adaption of cardiovascular system in physically active rats after repeated administration of testosterone / Ján Kyselovič ... [et al.]
  In: Sudden Cardiac Death & Cardioprotection. Conference and Advanced Resarch Workshop. - ISBN 978-606-8054-80-3. - Timisoara : University of Medicine and Pharmacy of Timisoara, 2012. - S. 33-34
 151. AFG Career options of aerobics and aqua fitness instructors in lifelong learning in Slovakia / Jana Labudová, Oľga Kyselovičová, Veronika Tirpáková
  In: 6th international scientific conference on kinesiology. Integrative power of kinesiology. - ISBN 978-953-317-013-8. - Zagreb : University of Zagreb, 2011. - S. 250-250
 152. AFG The opinions of the managers of secondary schools about chosen problems of school physical education / Branislav Antala, Veronika Dančíková, Oľga Kyselovičová
  In: Physical education in change [elektronický dokument]. - ISBN 978-952-9899-89-0. - Vierumäki : FIEP, 2008. - S. 22 [online]
 153. AFG Mood changes in female after the aerobics classes / Oľga Kyselovičová
  In: 2nd FIEP European congress, 1st Serbian congress of P. E. Pedagogists. - [s. l.] : [s. n.], 2004. - S. 95
 154. AFG Motor performance changes in junior sports aerobics athletes during one year training cycle / Oľga Kyselovičová, Martina Tibenská
  In: 2nd FIEP European congress, 1st Serbian congress of P. E. Pedagogists. - [s. l.] : [s. n.], 2004. - S. 97
 155. AFG Promene motoričkich sposobnosti tokom jednogodščeg trenažnog ciklusa kod sportista juniora koji se bave sportskim aerobikom / Oľga Kyselovičová, Martina Tibenská
  In: 2nd FIEP European congress, 1st Serbian congress of P. E. Pedagogists. - [s.l.] : [s.n.], 2004. - S. 96
 156. AFH MicroRNA as potential biomarkers in physiologically response to different exercise training / Andrea Gažová ... [et al.]
  In: Interdisciplinary Toxicology. - Vol. 10, Suppl. 2 (2017), s. 26
 157. AFH Zníženie amplitúdy QRS komplexu v priebehu 18 mesačného tréningu športového aerobiku u dievčat / Martina Tibenská ... [et al.]
  In: Kardiológia/Cardiology. - Roč. 14, Suppl. 1 (2005), s. 35S
 158. AFH The effects of three months exercise training on physical fitness, adiposity and muscle energy metabolism in obese individuals / Barbara Ukropcová ... [et al.]
  In: Sports, physical activity and health. - ISBN 978-80-89075-43-0. - Bratislava : Slovenský olympijský výbor, 2014. - S. 96
 159. AFH Effect of short-term aerobic activity on selected parameters of females´ mental state / Oľga Kyselovičová, Alžbeta Staňová, Tomáš Gregor
  In: Sports, physical activity and health. - ISBN 978-80-89075-43-0. - Bratislava : Slovenský olympijský výbor, 2014. - S. 53
 160. AFH Vytrvalostný a silový tréning znižujú expresiu MIR-133A v kostrovom svale obéznych jedincov s metabolickým syndrómom / Baláž, M. ... [et al.]
  In: Diabetologické dni. - ISBN 978-80-970999-x-x. - Košice : LAGARTO, 2012. - S. 22
 161. AFH Fyzická inaktivita a obezita v patofyziológii chronických civilizačných ochorení účinky trojmesačného tréningového programu na fyzickú zdatnosť a energetický metabolizmus kostrového svalu / Timea Kurdiová ... [et al.]
  In: Diabetologické dni. - ISBN 978-80-970999-x-x. - Košice : LAGARTO, 2012. - S.21
 162. AFH Pre-and post-exercise dynamic balance in aerobic gymnastics / Oľga Kyselovičová, Janka Lipková, Erika Zemková
  In: 6th International Posture Symposium. - ISBN 978-80-969544-9-0. - Bratislava : Institute of Normal and Pathological Physiology, Slovak Academy of Sciences, 2011. - S. 53
 163. AFH Vplyv aeróbnych cvičení na hladinu endogénnych antioxidantov a oxidačný stres u pacientiek s glaukómom / Janka Lipková ... [et al.]
  In: Aktuálne problémy telovýchovného lekárstva. - ISBN 978-80-89197-93-4. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2008. - S. 15
 164. AFH Zníženie amplitúdy QRS komplexu v priebehu tréningu športového aerobiku u dievčat / Ljuba Bachárová ... [et al.]
  In: Kardiológia/Cardiology. - Roč. 13, Suppl. 1 (2004), s. 9S
 165. AGI Obsahová a pojmoslovná báza študijného programu "Šport a zdravie" / Jela Labudová ... [et al.]
  Bratislava : [s.n.], 2007
 166. AGI Alternatívne programy aerobiku z aspektu zvyšovania pohybovej výkonnosti a telesnej zdatnosti dievčat na gymnáziu : Záverečná správa čiastkovej témy fakultnej VÚ č. 1 : Telesná a športová výchova na stredných školách Slovenskej republiky v nových spoločenských podmienkach. / Oľga Kyselovičová
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 1996
 167. BAB Skladba pre dorastenky a ženy : Československá spartakiáda '90. / Oľga Kyselovičová, Hana Mazáková, Květa Mlejnková
  Bratislava : Šport, 1989
 168. BAB Skladba pro dorostenky a ženy (s míčem v síťce) : 12. všesokolský slet Praha 1994. / Eva Motlíková, Eva Hofstädterová, Oľga Kyselovičová
  Praha : Česká obec sokolská, 1993
 169. BAB Hodnotenie vzdelávacích štandardov z telesnej výchovy žiakov stredných škôl / Alexander Melicher ... [et al.]
  Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 1998
 170. BAB Kronika športu 1993-1997 : päť rokov svetového a európskeho športu s účasťou samostatnej Slovenskej republiky - udalosti, osobnosti, čísla, fakty. / Ľubomír Souček ... [et al.]
  Bratislava : Šport press, 1998
 171. BAB Aerobik : učebný text pre trénerov 3. a 2. triedy SZ RTVŠ - špecializácia Rekreačný aerobik. / Oľga Kyselovičová, Magda Antošovská
  Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2003
 172. BCI Zdravotne orientovaný fitnes : Flexibilita. / Oľga Kyselovičová, Stanislav Kraček, Jela Labudová
  Bratislava : END ; Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2015
 173. BCI Obsahová báza v programe šport a zdravie / Jela Labudová ... [et al.]
  Bratislava : ICM Agency, 2007
 174. BCI Terminológia gymnastiky 1 / Henrich Pelikán ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 1994
 175. BCI Tréner a cvičiteľ rekreačnej telesnej výchovy a športu (učebné texty pre 3. triedu) / Ján Junger ... [et al.]
  Bratislava : Slovenský zväz rekreačnej telesnej výchovy a športu, 1995
 176. BCI Základná gymnastika / Oľga Kyselovičová ... [et al.]
  Bratislava : ICM Agency, 2011
 177. BCI Základy terminológie telesných cvičení : 3. Terminológia cvičení s náčiním. / Oľga Kyselovičová
  Bratislava : ICM Agency, 2012
 178. BCI Fitnis / Anton Zrubák ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 1999
 179. BCI Terminológia gymnastiky / Henrich Pelikán ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2001
 180. BCI Terminológia gymnastiky 2 / Henrich Pelikán ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 1994
 181. BCI Gymnastika, tance a úpoly v ISCED 1 - 3 / Matej Chren ... [et al.]
  Bratislava : X print, 2013
 182. BCK Základy terminológie telesných cvičení / Oľga Kyselovičová
  In: Telesná a športová výchova a súčasná škola [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-971466-1-0. - Bratislava : Národné športové centrum v spolupráci s Fakultou telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského, 2014. - S. 228-247 [1,00 AH] [online]
 183. BDE Niektoré princípy ovplyvňujúce účinnosť strečingových cvičení / Oľga Kyselovičová, Elena Strešková
  In: Tělesná výchova a sport mládeže. - Roč. 62, č. 1 (1996), s. 32-38
 184. BDE Activities : The program of physical activity as a part of improving the quality of life / Jela Labudová, Oľga Kyselovičová
  In: CESS magazine. - Roč. 11, č. 2 (1998), s. 12-13
 185. BDF Zásady stavby hodín aerobiku / Oľga Kyselovičová, Elena Strešková
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 5, č. 3 (1995), s. 31-36
 186. BDF Aerobik / Oľga Kyselovičová
  In: Bulletin Šport pre všetkých : teoretické základy. - Č. 15 (1995), s. 5-28
 187. BDF Rizikové faktory strečingu a posilňovania / Elena Strešková, Oľga Kyselovičová
  In: Technológia vzdelávania. - Roč. 3, č. 1 (1995), s. 8-9
 188. BDF Vysoko intenzívny intervalový program na hodinách telesnej a športovej výchovy / Filip Choma, Oľga Kyselovičová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 29, č. 3 (2019), s. I-IV
 189. BDF "Fitball" (Cvičením s loptami proti bolesti chrbta) / Oľga Kyselovičová
  In: Bulletin Šport pre všetkých : zdravotné cvičenia na chrbticu. - č. 17 (1997), s. 37-47
 190. BDF Tendencie vývoja zostáv v športovom aerobiku (Skúsenosti a poznatky z majstrovstiev sveta) / Oľga Kyselovičová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 7, č. 3 (1997), s. 20-23
 191. BDF Aplikácia strečingových a posilňovacích cvičení z pohľadu možných zranení chrbtice / Oľga Kyselovičová, Elena Strešková
  In: Bulletin Šport pre všetkých : zdravotné cvičenia na chrbticu. - č. 17 (1997), s. 54-59
 192. BDF Brušká, bruchá, pupky kondičný program / Oľga Kyselovičová
  In: Victoria. - Roč. 3, č. 10 (1997), s. 58-60
 193. BDF Hip a hop, s deťmi top! kondičný program / Oľga Kyselovičová
  In: Victoria. - Roč. 3, č. 11 (1997), s. 64-66
 194. BDF Ranná rozcvička kondičný program / Oľga Kyselovičová
  In: Victoria. - Roč. 4, č. 1 (1998), s. 48-49
 195. BDF Uplatnenie náčinia a náradia na hodinách aerobiku v školskej telesnej výchove / Oľga Kyselovičová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 10, č. 3 (2000), s. 28-32
 196. BDF Uplatnenie aerobiku v školskej telesnej výchove stredoškoláčok (programy pre začiatočníkov) / Oľga Kyselovičová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 10, č. 2 (2000), s. 2-7
 197. BDF Rope Skipping I / Oľga Kyselovičová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 8, č. 4 (1998), s. I-IV - metodická príloha
 198. BDF Cvičenie na koberčekoch / Oľga Kyselovičová
  In: Bulletin Šport pre všetkých : netradičné aktivity a náčinie. - č. 23 (2001), s. 47-51
 199. BDF Rope skipping 2 (základné cvičebné tvary dvojíc a skupín s krátkym švihadlom a dvoma dlhými švihadlami) / Oľga Kyselovičová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 9, č. 1 (1999), s. I-IV
 200. BDF Intervalový program akvaaerobiku / Oľga Kyselovičová
  In: Bulletin Šport pre všetkých : akvatréning a cvičenie vo vode. - č. 20 (1999), s. 38-46
 201. BDF Akvaaerobik - charakteristika, stavba hodiny a zásady cvičenia / Oľga Kyselovičová
  In: Bulletin Šport pre všetkých : akvatréning a cvičenie vo vode. - č. 20 (1999), s. 33-37
 202. BDF Rozvoj pohybových schopností s netradičným náčiním / Oľga Kyselovičová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 25, č. 1 (2015), s. I-IV
 203. BDF Fitlopta v škole a na tréningu stabilizačné cvičenia / Oľga Kyselovičová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 16, č. 4 (2006), s. I-IV metodická príloha
 204. BDF Verbálna a neverbálna komunikácia v aerobiku / Oľga Kyselovičová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 13, č. 2 (2003), s. 18-21
 205. BDF Step ako súčasť súťaží v športovom aerobiku / Oľga Kyselovičová
  In: Spravodaj slovenskej gymnastickej federácie. - Roč. 7, č. 2 (2009), s. 77-83
 206. BEC Fitball as a part of health-related fitness programmes / Oľga Kyselovičová
  In: Teoria i praktyka w nowoczesnych i tradycyjnych formach gimnastyki i tanca : gimnastyka - taniec - fitness. - ISBN 978-83-61645-32-0. - Krakov : European Association for Security, 2010. - S. 123-129
 207. BED Skákanie ponad švihadlo a jeho využitie v športovej príprave / Oľga Kyselovičova, Dagmar Tóthová
  In: Zborník Národného inštitútu športu : rok 2003. - ISBN 80-88901-95-2. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2004. - S. 105-115
 208. BED Fitlopta a jej využitie v športovej príprave / Oľga Kyselovičová
  In: Zborník Národného inštitútu športu : rok 2003. - ISBN 80-88901-95-2. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2004. - S. 98-105
 209. BED Fitlopta - náčinie pre šport aj zábavu / 0ľga Kyselovičová
  In: Ako využívať gymnastiku, aerobik, tance, fitnes a úpoly na zdokonaľovanie človeka. - ISBN 80-89197-47-7. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2006. - S. 32-38
 210. BED Aerobick so švihadlom - ropics / 0ľga Kyselovičová
  In: Ako využívať gymnastiku, aerobik, tance, fitnes a úpoly na zdokonaľovanie človeka. - ISBN 80-89197-47-7. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2006. - S. 39-42
 211. BED Programy aerobiku pre dospelých / Oľga Kyselovičová
  In: Pohybová aktivita žien. - ISBN 80-88901-35-9. - Bratislava : Slovenský olympijský výbor, 2000. - S. 66-73
 212. BED Vybrané druhy aerobiku v pohybovom režime žien / Oľga Kyselovičová
  In: Ženy v športe - šport pre ženy. - ISBN 80-88901-28-6. - Bratislava : Slovenský olympijský výbor, 1999. - S. 42-45
 213. BED Metodický výstup - rope skipping - nácvik cvičebného tvaru chinese wheel / Dagmar Tóthová, Oľga Kyselovičová
  In: EYES 2004 [elektronický dokument]. - Bratislava : Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, 2004. - S. Nestr. [6 s.] [CD-ROM]
 214. BED Fitlopta - synchrónia pohybu / Oľga Kyselovičová
  In: EYES 2004 [elektronický dokument]. - Bratislava : Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, 2004. - S. [4 s.] [CD-ROM]
 215. BED Uplatnenie švihadla v škole a na tréningu / Oľga Kyselovičová
  In: Gymnastika, tance, úpoly, kulturistika, aerobik a fitnes pre športovú prax : zborník odborno-metodických materiálov Katedry gymnastiky FTVŠ UK. - ISBN 80-89197-63-9. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2006. - S. 49-58
 216. BED Inovácia vzdelávania trénerov rekreačného aerobiku / Oľga Kyselovičová
  In: Súčasnosť a budúcnosť Športu pre všetkých v Slovenskej republike : zborník. - ISBN 978-80-8113-036-6. - Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2006. - S. 72-77
 217. BEF Možnosti uplatnenia fitlopty v školskej telesnej výchove / Oľga Kyselovičová
  In: Škola v pohybe. - ISBN 978-80-89197-71-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, Fakulta telesnej výchovy a športu a Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2007. - S. 64-69
 218. BEF Step aerobik ako súčasť školských súťaží / Oľga Kyselovičová
  In: Škola v pohybe. - ISBN 978-80-89197-71-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, Fakulta telesnej výchovy a športu a Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2007. - S. 70-77
 219. BEF Aerobik - prostriedok rozvoja telesnej zdatnosti tanečníkov / Martina Tibenská, Oľga Kyselovičová
  In: Optimalizácia zaťaženia v telesnej a športovej výchove. - ISBN 80-227-1541-7. - Bratislava : Slovenská technická univerzita, 2001. - S. 116-119
 220. BEF Aktivizácia študentov vo vyučovaní športovej gymnastiky výberovými programami / Elena Strešková, Oľga Kyselovičová
  In: Kurikulum slovenskej školy. - ISBN 80-88859-01-8. - Prešov : Metodické centrum, 1996. - S. 74-77
 221. BEF Športový aerobik : súčasný stav a perspektívy jeho rozvoja na Slovensku / Oľga Kyselovičová
  In: Gymnastika - prostriedok v ontogenéze človeka. - ISBN 80-223-0836-6. - Bratislava : FTVŠ UK, 1997. - S. 118-120
 222. BEF Fitball - nové náčinie na hodinách aerobiku / Oľga Kyselovičová
  In: Gymnastika - prostriedok v ontogenéze človeka. - ISBN 80-223-0836-6. - Bratislava : FTVŠ UK, 1997. - S. 155-157
 223. BEF Využívanie moderných technológií a prostriedkov vo vyučovaní telesnej a športovej výchovy / Oľga Kyselovičová
  In: Telesná a športová výchova a súčasná škola [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-971466-1-0. - Bratislava : Národné športové centrum v spolupráci s Fakultou telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského, 2014. - S. 267-275 [online]
 224. BEF Progresívne prístupy pri tvorbe inovovaných učebných osnov pre gymnáziá / Elena Strešková ... [et al.]
  In: Gymnastika - prostriedok v ontogenéze človeka. - ISBN 80-223-0836-6. - Bratislava : FTVŠ UK, 1997. - S. 16-21
 225. BEF Využitie balančného náčinia v hodinách aerobiku / Oľga Kyselovičová
  In: Škola v pohybe. - ISBN 978-80-8113-006-9. - Bratislava : Peter Mačura-PEEM, 2009. - S. 72-76
 226. BEF Športový aerobik v školskej telesnej výchove / Oľga Kyselovičová
  In: Škola v pohybe. - ISBN 978-80-8113-006-9. - Bratislava : Peter Mačura-PEEM, 2009. - S. 77-82
 227. BEF Cvičenia vo dvojici na fitlopte / Oľga Kyselovičová, Veronika Tirpáková
  In: Škola v pohybe 2011. - ISBN 978-80-89257-35-5. - Bratislava : ICM Agency, 2011. - S. 97-101
 228. BFA The comparison of intension of loading with two different methods of lectures of aerobic and aquaerobic among university students / Lenka Nagyová, Lucia Ondrušová, Oľga Kyselovičová
  In: Sport and quality of life 2013 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-210-6439-3. - Brno : Masarykova univerzita, 2013. - S. 99 [CD-ROM]
 229. CAG Národný večer Slovenskej republiky : Gymnaestráda. / Oľga Kyselovičová ... [et al.]
  Berlín : FIG Svetová gymnastická federácia, 1995
 230. CAH Univerzita Univerzite / Elena Strešková ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 1994
 231. CAH Súťažná zostava v športovom aerobiku - Perlácová. Medzinárodné majstrovstvá v SR : DVD + choreografia. / Oľga Kyselovičová
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2006
 232. CAH Súťažná zostava v športovom aerobiku - Mištinová. Medzinárodné majstrovstvá v SR : DVD + choreografia. / Oľga Kyselovičová
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2006
 233. DAI Adaptácia organizmu na rôzne druhy aeróbneho zaťaženia / Oľga Kyselovičová
  Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2007
 234. DAI Programy aerobiku z aspektu zvyšovania pohybovej výkonnosti a telesnej zdatnosti dievčat na gymnáziu / Oľga Kyselovičová ; školiteľ Bohuš Hatiar
  Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 1999
 235. EAJ Pravidlá športového aerobiku (olympijský cyklus 2017 – 2020) [elektronický dokument] : . / Oľga Kyselovičová
  Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2018
 236. EDJ Päť cvičení pre problémové zóny / Oľga Kyselovičová
  In: C Žurnál. - Roč. 2, č. 14 (2007), s. 14-15
 237. EDJ Posilňujeme vo dvojici / Oľga Kyselovičová
  In: C Žurnál. - Roč. 2, č. 10 (2007), s. 13-14
 238. EDJ Elastickým pásom k svalom / Oľga Kyselovičová
  In: C Žurnál. - Roč. 2, č. 6 (2007), s. 12-13
 239. EDJ Ach, ten chrbát! / Oľga Kyselovičová
  In: Eva. - Roč. 21, č. 3 (1990), s. 42-43
 240. EDJ Slide - hit do tretieho tisícročia / Oľga Kyselovičová
  In: Victoria. - Roč. 2, č. 2 (1996), s. 60-61
 241. EDJ So Cindy hopsasa / Oľga Kyselovičová
  In: Victoria. - Roč. 2, č. 10 (1996), s. 57
 242. EDJ Fitbal / Oľga Kyselovičová
  In: Victoria. - Roč. 2, č. 3 (1996), s. 52-54
 243. EDJ Hula hoop! (Zábavné cvičenie pre celú rodinku) / Oľga Kyselovičová
  In: Victoria. - Roč. 3, č. 2 (1997), s. 50-52
 244. EDJ Raz ty, raz ja a potom obaja / Oľga Kyselovičová
  In: Victoria. - Roč. 3, č. 7-8 (1997), s. 94-96
 245. EDJ Sto rokov od narodenia zakladateľa Fakulty telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského v Bratislave / Oľga Kyselovičová, Roman Moravec
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 16, č. 1 (2006), s. 48
 246. EDJ Špecifické tendencie vývoja športového aerobiku v medzinárodnej gymnastickej federácii / Maria Mineva, Vasil Levski ; preložila Oľga Kyselovičová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 16, č. 2 (2006), s. 35-37
 247. EDJ Skákanie cez švihadlo / Oľga Kyselovičová
  In: Bulletin Šport pre všetkých : Aktivity dní športu a rozvoj zdatnosti. - č. 19 (1998), s. 18-19
 248. EDJ Memoriál Zavarskej v gymnastike / Oľga Kyselovičová, Jela Labudová
  In: Bulletin Šport pre všetkých : Aktivity dní športu a rozvoj zdatnosti. - č. 19 (1998), s. 20-23
 249. EDJ Kankán na švidhadle / Oľga Kyselovičová
  In: Victoria. - Roč. 4, č. 7/8 (1998), s. 22-23
 250. EDJ Ohňostroj pohybu / Oľga Kyselovičová
  In: Victoria. - Roč. 4, č. 9 (1998), s. 72-73
 251. EDJ Stepaerobik / Oľga Kyselovičová
  In: Victoria. - Roč. 4, č. 10 (1998), s. 59-60
 252. EDJ Vaša "Tour de France" trochu inak spinningom na zábavnej ceste k dokonalej kondícii / Oľga Kyselovičová
  In: Práca. - Roč. 55, č. 226 (2000), s. 9-9
 253. EDJ The Slovak union of recreational physical education and sport / Jela Labudová, Oľga Kyselovičová
  In: Olimpijskij sport i sport dlja vsich - problemi zdorovja, rekreacii, sportivnoj medicini ta reabilitacii : Tezi dopovidej 4 Mižnarodnogo naukovogo kongresu. - Kyjev : Olimpijska literatura, 2000. - S. 486-486
 254. EDJ Aerobik ako špeciálna forma aeróbnych aktivít / Oľga Kyselovičová
  In: Vzlet - časopis Sokola na Slovensku. - Roč. 6, č. 6 (1998), s. 4-5
 255. EDJ Labutia šija / Oľga Kyselovičová
  In: Práca. - Roč. 56 (2001), s. 14-14
 256. EDJ Superšliapnutie na kolobežke pre mladých i skúsenejších / Oľga Kyselovičová
  In: Práca. - Č. 56 (2001), s. 14-14
 257. EDJ Fitlopta v športovej príprave / Oľga Kyselovičová
  In: Športinform : časopis pre telovýchovné jednoty a kluby. - Roč. 14, č. 2 (2004), s. 2-3
 258. EDJ Strečing pre každého / Oľga Kyselovičová
  In: Victoria. - Roč. 5, č. 11 (1999), s. 64-65
 259. EDJ Fitball : posilňovací program / Oľga Kyselovičová, Mária Abrahámová
  In: Harmónia. - Roč. 9, č. 6 (2001), s. 40-42
 260. EDJ Strečing na lopte / Oľga Kyselovičová, Mária Abrahámová
  In: Harmónia. - Roč. 9, č. 9 (2001), s. 36-38
 261. EDJ Cvičíme s tubou / Oľga Kyselovičová, Mária Abrahámová
  In: Harmónia. - Roč. 9, č. 7/8 (2001), s. 52-54
 262. EDJ "Tour de France" trochu inak / Oľga Kyselovičová, Mária Abrahámová
  In: Harmónia. - Roč. 9, č. 10 (2001), s. 30-32
 263. EDJ Dospelí, otestujte si svoju zdatnosť / Oľga Kyselovičová
  In: Športinform : časopis pre telovýchovné jednoty a kluby. - Roč. 12, č. 4 (2002), s. 1-5
 264. EDJ Z baru so XerBarom kondičný program / Oľga Kyselovičová
  In: Victoria. - Roč. 3, č. 3 (1997), s. 60-63
 265. EDJ Bodystyling / Oľga Kyselovičová
  In: Victoria. - Roč. 5, č. 2 (1999), s. 52-53
 266. EDJ Posilňovanie s expandermi / Oľga Kyselovičová, Mária Abrahámová
  In: Harmónia. - Roč. 10, č. 7/8 (2002), s. 46-48
 267. EDJ Denne iba desať minút pre pružné telo a jasnú myseľ / Oľga Kyselovičová
  In: Práca. - Roč. 55 (2000), s. 9-9
 268. EDJ Hravo a účinne s fitloptou / Oľga Kyselovičová
  In: C Žurnál. - Roč. 2, č. 2 (2007), s. 12-13
 269. EDJ Cvičenie vo dvojici dodá aj náladu / Oľga Kyselovičová
  In: C Žurnál. - Roč. 2, č. 8 (2007), s. 12-13
 270. EDJ Fitlopta v športovej príprave 2. časť / Oľga Kyselovičová
  In: Športinform : časopis pre telovýchovné jednoty a kluby. - Roč. 14, č. 4 (2004), s. I-III
 271. FAI Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae [elektronický dokument] : publicatio 54/1. / zost. Oľga Kyselovičová
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2014
 272. FAI Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae [elektronický dokument] : publicatio 54/2. / zost. Oľga Kyselovičová
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2014
 273. FAI Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae [elektronický dokument] : publicatio 53/1. / zost. Oľga Kyselovičová
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013
 274. FAI Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae : publicatio 53/2. / zost. Oľga Kyselovičová
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2013
 275. FAI Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae [elektronický dokument] : publicatio 52/1. / zost. Oľga Kyselovičová
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2012
 276. FAI Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae [elektronický dokument] : publicatio 52/2. / zost. Oľga Kyselovičová
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2012
 277. FAI Študentská vedecká konferencia 2014 [[elektronický dokument]] : . / zost. Oľga Kyselovičová ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave. Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2014
 278. FAI Pravidlá športového aerobiku / zost. Oľga Kyselovičová
  Bratislava : Slovenská gymnastická federácia, 2001
 279. FAI Nové trendy v súčasnom životnom štýle v oblasti fitnes, gymnastiky, tancov a úpolov : zborník referátov zo 4. vedeckej konferencie KGTÚ. / zost. Oľga Kyselovičová
  Bratislava : Peter Mačura - PEEM, 2003
 280. FAI Funkčné a motorické schopnosti športovcov vo vzťahu k vybraným parametrom kardiovaskulárneho systému [elektronický dokument] : vedecký zborník prác výsledkov výskumnej úlohy VEGA 1/0503/11. / zost. Oľga Kyselovičová
  Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2013
 281. FAI Somatické, funkčné a biochemické parametre kardiovaskulárneho systému v podmienkach športového zaťaženia [elektronický dokument] : vedecký zborník prác výsledkov výskumnej úlohy VEGA 1/0882/14 : Zmeny hladín microRNA a špecifických biochemických parametrov v závislosti od funkčného stavu kardiovaskulárneho systému športovcov [elektronický dokument] : . / zost. Oľga Kyselovičová
  Bratislava : Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport, 2016
 282. FAI Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae Publicatio 51/2 / zost. Oľga Kyselovičová
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2011
 283. FAI Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comeniae : publicatio 51/1. / zost. Oľga Kyselovičová ... [et al.]
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2011
 284. GHG The decrease in QRS amplitude in teenage female athletes during one year of aerobic gymnastics training [elektronický dokument] : . / Ljuba Bacharová ... [et al.]
  [S.l.] : [s.n.], 2005
 285. GII Komplexná akreditácia na Fakulte telesnej výchovy a športu UK / Ľubor Tománek, Oľga Kyselovičová
  In: Naša univerzita. - Roč. 62, č. 7 (2016), s. 22-22
 286. GII Medzinárodná olympijská akadémia (MOA) a 36. medzinárodné stretnutie mladých účastníkov v starovekej Olympii / Oľga Kyselovičová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 6, č. 3 (1996), s. 27-28
 287. GII Nedoporučené cvičenia / Oľga Kyselovičová
  Bratislava : Slovenský zväz rekreačnej telesnej výchovy a športu, 1996
 288. GII Učebné osnovy gymnázia, SOŠ a SOU (štvorročné štúdium) : telesná výchova - povinný učebný predmet. / Alexander Melicher ... [et al.]
  Bratislava : Ministerstvo školstva SR, 1997
 289. GII International scientific conference sport, physical activity and health / Oľga Kyselovičová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 24, č. 4 (2014), s. 45-45
 290. GII Pestrá mozaika podujatí na FTVŠ UK aj v tomto roku / Oľga Kyselovičová
  In: Naša univerzita. - Roč. 61, č. 4 (2014), s. 20
 291. GII Prvé medzinárodné dotyky športového aerobiku v roku 1998 / Oľga Kyselovičová
  In: Gymnastika. - Č. 2 (1998), s. 17
 292. GII 2. Majstrovstvá Slovenskej Republiky v športovom aerobiku / Oľga Kyselovičová
  In: Gymnastika. - Č. 3 (1998), s. 26-26
 293. GII Pestrá mozaika podujatí na fakulte športu silák, športové hry / Oľga Kyselovičová, Iľja Číž
  In: Naša univerzita. - Roč. 58, č. 4 (2012), s. 25
 294. GII So švihadlom netradične (Rope skipping) : metodický list. / Oľga Kyselovičová, Gabriela Herényiová
  Bratislava : Slovenský zväz rekreačnej telesnej výchovy a športu, 1998
 295. GII Fakulta telesnej výchovy a športu UK predstavuje svojich doktorandov / Oľga Kyselovičová
  In: Naša univerzita. - Roč. 60, č. 10 (2014), s. 12-13
 296. GII Vzdelávací štandard z telesnej výchovy pre gymnáziá a stredné odborné školy : štvorročné štúdium. / Ján Slezák ... [et al.]
  Bratislava : Štátny pedagogický ústav, 2000
 297. GII Za neúnavnou propagátorkou ľudového tanca na Slovensku Mgr. Hedvigou Šimonekovou / Oľga Kyselovičová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 28, č. 3-4 (2018), s. 14-14
 298. GII Poznám sám seba? Som zdatný pre život? : metodické pokyny k testovaniu. / Oľga Kyselovičová
  Bratislava : Asociácia športu pre všetkých SR, 2002
 299. GII Vzdelávanie v športe a prostredníctvom športu / Oľga Kyselovičová
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 26, č. 4 (2016), s. VII - metodická príloha
 300. GII Športový týždeň vedy a techniky / Oľga Kyselovičová
  In: Naša univerzita. - Roč. 60, č. 4 (2013), s. 16
 301. GII Športový aerobik zaujal návštevníkov v Avione / Oľga Kyselovičová
  In: Euro campus. - Č. február (2011), s. 35