Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

ZOZNAM ZAMESTNANCOV KATEDRY

Abecedný zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

  1. FAI Nové vedecké poznatky v gymnastike, tancoch, úpoloch, fitnes a silových športoch [elektronický dokument] : recenzovaný zborník z vedeckej konferencie. / zost. Matej Chren, Katarína Péliová, Elena Sulovská
    Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu, 2017
  2. FAI Katedra gymnastiky v kontexte 50-ročného vývoja FTVŠ UK 1960-2010 / zost. Matej Chren, Peter Olej, Elena Sulovská
    Bratislava : Vysokoškolský športový klub FTVŠ UK Lafranconi, 2011