Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

PLAVÁREŇ Lafranconi

Plaváreň – vrátnica
Mobil:+421 917 317 816

AQUAFITNESS

Hodiny aquafitnes pre verejnosť začnú v letnom semestri 9.1.2024 (utorok)

 Tešíme sa na Vás

Termíny cvičení pre verejnosť počas LS 2023/24
Utorok:18.30 - 19:30 hod.
Štvrtok:18:30 - 19:30 hod.
Vstupenky:
Jednorázový vstup:5,50 €
Permanentka (5 vstupov):22,00 €
Jednorázový vstup - zľavnený:
(študenti, zamestnanci UK, dôchodcovia)
4,00 €
Permanentka na 5 vstupov – zľavnená:
(študenti, zamestnanci UK, dôchodcovia)

17,00 €

Cenník bude platný od 1.3. 2022.

Kontaktné dispozície:
Poštová adresa:Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta telesnej výchovy a športu
Katedra športov v prírode a plávania
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9,
814 69 Bratislava
PaedDr. Jana LABUDOVÁ, PhD.
E-mail 1:jana.labudovauniba.sk
Mgr. Eva PROCHÁZKOVÁ
E-mail 2:eva.prochazkovauniba.sk
Mobil:+421 905 238 968