Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

PLAVÁREŇ Lafranconi

Plaváreň – vrátnica
Mobil:+421 917 317 816

AQUAFITNESS 2018

Hodiny aquafitness pre verejnosť začínajú 14. 1. 2020

Termíny cvičení pre verejnosť:
Utorok:19:00 - 20:00 hod.
Štvrtok:18:30 - 19:30 hod.
Vstupenky:
Jednorázový vstup:4,00 €
Permanentka (5 vstupov):17,00 €
Jednorázový vstup - zľavnený:
(študenti, zamestnanci UK, dôchodcovia)
3,20 €
Permanentka na 5 vstupov – zľavnená:
(študenti, zamestnanci UK, dôchodcovia)
14,50 €
Kontaktné dispozície:
Poštová adresa:Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta telesnej výchovy a športu
Katedra športov v prírode a plávania
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9,
814 69 Bratislava
PaedDr. Jana LABUDOVÁ, PhD.
E-mail 1:jana.labudovauniba.sk
Mgr. Eva RÝZKOVÁ
E-mail 2:eva.ryzkovauniba.sk
Mobil:+421 905 238 968