Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ ZAMESTNANCOV KATEDRY

Abecedný zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

PaedDr. Igor Baran, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra športov v prírode a plávania
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

PaedDr. Martin Belás, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra športov v prírode a plávania
odborný asistent
Publikačná činnosť

doc. PaedDr. Ľubomíra Benčuriková, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra športov v prírode a plávania
odborný asistent
Publikačná činnosť

doc. PaedDr. Anna Blahutová, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra športov v prírode a plávania
odborný asistent
Publikačná činnosť

Ing. Ildikó Csölleová

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra športov v prírode a plávania
sekretárka

Mgr. Ľuboš Grznár, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra športov v prírode a plávania
odborný asistent
Publikačná činnosť

PaedDr. Ľubomír Kalečík, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra športov v prírode a plávania
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Igor Kundrák

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Plaváreň
strojník

doc. PaedDr. Jana Labudová, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra športov v prírode a plávania
odborný asistent
Publikačná činnosť

Mária Listopadová

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Plaváreň
šatniar