Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ ZAMESTNANCOV KATEDRY

Abecedný zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

PaedDr. Peter Petrovič, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra športov v prírode a plávania
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Matúš Putala, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra športov v prírode a plávania
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Branislav Rochovanský

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Plaváreň
plavčík

Mgr. Eva Rýzková, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra športov v prírode a plávania
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Matej Šmída, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra športov v prírode a plávania
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publikačná činnosť

Mgr. Róbert Valovič

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Plaváreň
strojník parných turbín
Publikačná činnosť