Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ ZAMESTNANCOV KATEDRY

Abecedný zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

Jana Přikrylová

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Plaváreň
šatniar

Mgr. Eva Procházková, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra športov v prírode a plávania
odborný asistent
Publikačná činnosť

Mgr. Matúš Putala, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra športov v prírode a plávania
odborný asistent
Publikačná činnosť

Mgr. Branislav Rochovanský

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Plaváreň
plavčík

Mgr. Matej Šmída, PhD.

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Katedra športov v prírode a plávania
odborný asistent
Publikačná činnosť

Mgr. Róbert Valovič

Fakulta telesnej výchovy a športu UK, Plaváreň
strojník
Publikačná činnosť