Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ ZAMESTNANCOV KATEDRY

Abecedný zoznam zamestnancov z celouniverzitnej Centrálnej databázy osôb

Návod na úpravu kontaktných informácii Každý zamestnanec si môže sám zmeniť telefónne číslo, miestnosť, popis pracovnej pozície, webovú stránku

 1. ADE Faktory korelujúce s rýchlosťou lopty po smeči u vrcholových volejbalistiek / Michal Matušov ... [et al.]
  In: Studia kinanthropologica. - Roč. 17, č. 2 (2016), s. 113-122
 2. ADE Vzťah medzi silou dolných končatín a športovým výkonom na 50 m prsia / Lukáš Odráška ... [et al.]
  In: Studia kinanthropologica. - Roč. 16, č. 2 (2015), s. 77-81
 3. ADE The physiological response of the organism to anaerobic lactate load in water and on dry land / Ľuboš Grznár ... [et al.]
  In: Scientific review of physical culture. - Roč. 6, č. 1 (2016), s. 79-85
 4. ADF Analýza herného výkonu družstva Slávia EU Bratislava vo finálovej sérii extraligy žien 2014/15 vo volejbale / Michal Matušov ... [et al.]
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 25, č. 3 (2015), s. 9-14
 5. ADF Vplyv cvičenia drep vo vzpažení na zmeny úrovne silových parametrov vzpriamovačov chrbtice / Lukáš Odráška, Ľuboš Grznár, Michal Matušov
  In: Telesná výchova & šport. - Roč. 25, č. 2 (2015), s. 29-32
 6. ADF The relationship between swimming performance and time parameters of the start and turn / Ľuboš Grznár, Daniel Jurák, Jana Labudová
  In: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae [elektronický dokument]. - Roč. 59, č. 2 (2019), s. 111-117 [online]
 7. ADM Effect of resistance isokinetic training on power and speed development in a group of competitive swimmers / Lukáš Odráška ... [et al.]
  In: Journal of physical education and sport. - Roč. 20, č. 2 (2020), s. 599-604, art. no. 88
 8. ADM Effects of aquafitness with high intensity interval training on physical fitness / Eva Rýzková, Jana Labudová, Ľuboš Grznár, Matej Šmída
  In: Journal of physical education and sport [elektronický dokument]. - Roč. 18, č. 1 (2018), s. 373-381, art. no. 51 [online]
 9. ADM Effect of resistance training with parachutes on power and speed development in a group of competitive swimmers / Grznár Ľuboš ... [et al.]
  In: Journal of physical education and sport [elektronický dokument]. - Roč. 18, č. 2 (2018), s. 787-791, art. no. 116 [online]
 10. AED Vzťah vybraných testov všeobecnej a špeciálnej pohybovej výkonnosti so športovým výkonom 11 až 12 ročných plavcov / Ľuboš Grznár, Elena Fábryová
  In: Žiak, pohyb, edukácia [elektronický dokument] : vedecký zborník 2018. - ISBN 978-80-223-4582-8. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 75-86 [CD-ROM]
 11. AED Efektívnosť ideomotorického učenia v technike prsiarskeho spôsobu / Yvetta Macejková, Lukáš Odráška, Ľuboš Grznár
  In: Vedecké práce KSSaP 2015 [elektronický dokument] : vedecký zborník (3). - ISBN 978-80-8105-733-5. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2015. - S. 174-179 [CD-ROM]
 12. AED Úroveň sily a výkonu pri vlnení plavcov / Matúš Putala ... [et al.]
  In: Vedecké práce KSSaP 2016 [elektronický dokument] : vedecký zborník (4). - ISBN 978-80-8105-802-8. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 2016. - S. 297-303 [CD-ROM]
 13. AED Porovnanie optimálnej rýchlosti plávania rozdielnych výkonnostných skupín na hodnotenie silových parametrov vo voľnom spôsobe / Yvetta Macejková, Matúš Putala, Ľuboš Grznár
  In: Vedecké práce 2012 [elektronický dokument] : vedecký zborník. - ISBN 978-80-227-3724-1. - Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2012. - S. 119-124 [CD-ROM]
 14. AFC Anthropometry, body composition and ace genotype of elite female competitive swimmers and synchronised swimmers / Ľuboš Grznár ... [et al.]
  In: 11th international conference on kinanthropology "Sport and quality of life" [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-210-8917-4. - Brno : Masaryk University, 2017. - S. 162-171 [online]
 15. AFD Porovnanie silových schopností v izokinetickom režime v spôsoboch kraula a prsia u plavcov a študentov FTVŠ UK / Ľuboš Grznár, Yvetta Macejková, Lukáš Odráška
  In: Acta Facultatis exercitationis corporis universitatis Presoviensis. - ISBN 978-80-555-0899-3. - Prešov : Prešovská univerzita, 2013. - S. 29-35
 16. AFD Komplexné viackĺbové cvičenia v kondičnej príprave plavcov - špecializácia voľný spôsob / Lukáš Odráška, Ľuboš Grznár
  In: Acta Facultatis exercitationis corporis universitatis Presoviensis. - ISBN 978-80-555-0899-3. - Prešov : Prešovská univerzita, 2013. - S. 83-88
 17. AFD Líšia sa telesné parametre výkonnostných športovkýň v plávaní a synchronizovanom plávaní? / Jana Labudová ... [et al.]
  In: Od výskumu k praxi [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-227-4744-8. - Bratislava : STU, 2017. - S. 67-73 [CD-ROM]
 18. AFD Monitorovanie zotavovacích procesov v jednoročnom cykle po anaeróbnom zaťažení výkonnostných plavcov / Ľuboš Grznár
  In: Študentská vedecká konferencia 2014 [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-223-3663-5. - Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2014. - S. 67-71 [online] [CD-ROM]
 19. AFD Sila dolných končatín v rozdielnych plaveckých špecializáciách / Henrich Krč ... [et al.]
  In: Plávanie. Veda v praxi 2014. - ISBN 978-80-8127-121-2. - Bratislava : Stimul, 2014. - S.35-40
 20. AFD Posudzovanie výkonnosti vrcholových plavcov na základe vzťahu vybraných časových parametrov štartového skoku a obrátky k športovému výkonu / Ľuboš Grznár, Jana Labudová
  In: Od výskumu k praxi [elektronický dokument] : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie o športe. - ISBN 978-80-227-4910-7. - Bratislava : Spektrum STU , 2019. - S. 39-43 [CD-ROM]
 21. AFD Effect of resistance swimming with parachute on power development in group of competitive swimmers / Ľuboš Grznár, Lukáš Odráška
  In: Student research conference 2016 : proceedings [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-223-4101-1. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2016. - S. 23-29 [online]
 22. AFD Developing of power using isokinetic mode in swimmers / Lukáš Odráška, Ľuboš Grznár
  In: Student research conference 2016 : proceedings [elektronický dokument]. - ISBN 978-80-223-4101-1. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2016. - S. 75-83 [online]
 23. AFD Swimming didactics differences between healthy and mentaly disabled pupils / Yvetta Macejková, Lukáš Odráška, Ľuboš Grznár
  In: FIEP Bulletin. - Roč. 83, Spec. edition-article III (2013), s. 207-208 [online]
 24. AFD Strength parameters of college students in isokinetic mode in front crawl swimming / Ľuboš Grznár, Yvetta Macejková, Matúš Putala Ľuboš Grznár
  In: FIEP Bulletin. - Roč. 83, Spec. edition-article III (2013), s. 101-103 [online]
 25. AFD Measurement of propulsive force and power in two simultaneously arms and legs moving swimming styles / Matúš Putala, Yvetta Macejková, Ľuboš Grznár
  In: Acta Facultatis exercitationis corporis universitatis Presoviensis. - ISBN 978-80-555-0875-7. - Prešov : Prešovská univerzita, 2013. - S. 96-100
 26. BEE Meranie propulzívnej sily a výkonu súpažných v plaveckých spôsoboch motýlik a prsia / Matúš Putala, Yvetta Macejková, Ľuboš Grznár
  In: Diagnostyka w sporcie. - ISBN 978-83-89295-99-6. - Krosno : Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa im. Stanislawa Pigonia, 2013. - S. 92-96
 27. DAI Vplyv odporovej formy zaťaženia na zmeny rýchlosti plávania u výkonnostných plavcov / Ľuboš Grznár ; školiteľ Yvetta Macejková
  Bratislava : Fakulta telesnej výchovy a športu UK, 2016