Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Basketbal

Una Čechvalová

(Una Čechvalová, rod. Slobodová, 16.5.1927 - 23.1.2016)

Na katedre športových hier vyučovala predmety pohybové hry a basketbal od 1. 9. 1960 do 18. 9. 1986.

Autorka skrípt: ROVNÝ, M. a U. ČECHVALOVÁ, 1966. Teória a metodika pohybových hier.  Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo.