Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Basketbal

Gustáv Herrmann

Gustáv Herrmann bol zakladateľom basketbalovej metodiky na Slovensku, pôsobil ako pedagóg na Fakulte telesnej výchovy a športu UK v Bratislave (1947 - 1985), kde mohli od neho študenti získať poznatky nielen z basketbalu, ale aj vodáctva. Zastával rôzne funkcie v československom, slovenskom aj medzinárodnom basketbale, kde pôsobil ako komisár FIBA.

Herrmann bol absolventom Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v odbore francúzština - telesná výchova.

Herrmann začal hrávať basketbal v roku 1935 v Bratislave v tíme Winetou, neskôr si obliekal dres tímu YMCA, ŠK Bratislava (1947 - 1948), NV Bratislava (1948 - 1951) a Slávie Bratislava (1953 - 1954).

Počas svojej dlhoročnej kariéry sa stal majstrom Európy na kontinentálnom šampionáte v Ženeve v roku 1946, na ME v Prahe o rok neskôr získal striebro a na akademických ME v Paríži sa tešil zo zisku celkového prvenstva. Vo funkcii trénera pôsobil v rokoch 1956 - 1959 pri seniorskom mužskom výbere Československa a doviedol ho na ME k bronzu v Sofii 1957 a k rovnakému úspechu aj o dva roky neskôr v Istanbule.

Viedol aj družstvá Náuka Bratislava (1952), Slávia Bratislava (1953 - 1967) a mládež v Interi Bratislava (1985 - 1995). Trénoval v Kuvajte (1967 - 1972), ženy Unionu Viedeň (1975/76) a v Tunise (1983 - 1984). V decembri 2000 ho oficiálne vyhlásili za najlepšieho slovenského basketbalového trénera 20. storočia, medzi hráčmi skončil na 3. mieste.

Una Čechvalová

(Una Čechvalová, rod. Slobodová, 16.5.1927 - 23.1.2016)

Na katedre športových hier vyučovala predmety pohybové hry a basketbal od 1. 9. 1960 do 18. 9. 1986.

Autorka skrípt: ROVNÝ, M. a U. ČECHVALOVÁ, 1966. Teória a metodika pohybových hier.  Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo.