Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

Volejbal

doc. PaedDr. Ludmila Zapletalová, PhD.

doc. PaedDr. Ludmila Zapletalová, PhD. (1952)

Narodila sa vo Vsetíne. Po ukončení stredoškolských štúdií vyštudovala FTVŠ Univerzity Komenského v Bratislave Telesnú výchovu a nemecký jazyk. Bola dlhoročnou členkou úseku volejbalu na Katedre športových hier FTVŠ UK, kde pracovala až do odchodu do dôchodku v roku 2020. Je autorkou mnohých vedeckých a odborných publikácií, učebných textov, spoluriešiteľkou viacerých výskumných projektov. Vo svojej vedeckej práci sa venovala predovšetkým problematike výberu a športovej prípravy mládeže, diagnostike herného výkonu. Prednášala na viacerých telovýchovných fakultách v zahraničí (Česko, Chorvátsko, Anglicko, Belgicko, Maroko). Bola dlhoročnou trénerkou mládeže, kde sa podieľala na výchove mnohých bývalých i súčasných reprezentantiek vo volejbale žien. Tak isto pôsobila dlhé roky ako členka Trénersko-metodickej komisie SVF a ako lektorka vzdelávania trénerov všetkých stupňov.

PaedDr. Vladimír Hančík


16.4.1944 v Ružomberok

 Štúdiá a akademická činnosť

Po absolvovaní základnej školy v Ružomberku a maturite (1963) na Strednej priemyselnej škole spojovej techniky v Banskej Bystrici absolvoval FTVŠ UK (1968). Fakultu ukončil ako diplomovaný tréner volejbalu.

Po štúdiách nastúpil ako odborný asistent na Katedru teórie a didaktiky hier FTVŠ UK. V roku 1978 získal doktorát z pedagogiky. V rokoch 1986 až 1994 pôsobil ako odborný asistent na Katedre hier FTVŠ UK.

Volejbalový tréner

V roku 1971 nastúpil ako asistent trénera v ženskom seniorskom družstve TJ Slávia UK Bratislava. O rok neskôr sa stal prvým trénerom tohto družstva. Sláviu UK trénoval v rokoch 1971 – 1979, 1982 – 1984, 1990 a 1997. V rokoch 1979 až 1982 trénoval Vladimír Hančík v zahraničí. Viedol reprezentačného družstvo žien Rakúska, junioriek Rakúska a bol aj trénerom Wuestenrotu Salzburg. V rokoch 1984 až 1986 viedol ženskú volejbalovú reprezentáciu ČSSR.  V týchto rokoch bol štátnym trénerom volejbalu na Stredisku vrcholového športu Bratislava.

Trénerské úspechy

Reprezentácia

 • 11. miesto na Majstrovstvách sveta žien 1986 v Česko-Slovensku
 • 4. miesto na Majstrovstvách Európy 1985 v Holandsku

Slávia UK Bratislava

 • Víťaz Pohára víťazov pohárov 1976
 • 3. miesto na záverečnom turnaji Pohára víťazov pohárov 1975
 • 3. miesto na záverečnom turnaji Európskeho pohára majstrov 1983
 • 3 x majster ČSSR (1976, 1978, 1983)
 • juniorské majsterky ČSSR 1978
 • juniorské majsterky ČSFR 1991

Funkcionár

 • 1988 – 1998: predseda volejbalového oddielu TJ Slávia UK Bratislava
 • 1998 – 2014: prezident volejbalového klubu Slávia UK Bratislava
 • 2009 – 2012: štatutárny zástupca občianskeho združenia Slávia Ekonomická univerzita Bratislava

Ocenenia

 • 2012 – Strieborné kruhy Slovenského olympijského výboru
 • 2009 – Bronzové kruhy Slovenského olympijského výboru
 • 2009 – Čestný člen Slovenskej volejbalovej federácie
 • 2004 – Vyznamenanie za zásluhy o rozvoj volejbalu
 • 2004 – Vyznamenania Slovenskej volejbalovej federácie za prínos vo volejbale
 • 1985 – Verejné uznanie II. stupňa za zásluhy o rozvoj česko-slovenskej telesnej výchovy
 • Čestné uznanie ako kniha roka za dielo z expedičnej produkcie 1983 Tréning vo volejbale – vydaná 1984

 

 

PaedDr. Bohumil Golian, CSc.

25.3.1931 – 11.1.2012

Výrazná športová osobnosť,  významný pedagóg na Katedre športových hier FVŠ UK a významný funkcionár v orgánoch ČSZTV. V novinárskej ankete  o najlepšieho športovca Slovenska obsadil 12. miesto a bol vyhlásený ako najlepší volejbalista  20. storočia, ktorý 13 rokov reprezentoval Československo.

Športovú kariéru zahájil 1955 na Svetovom festivale mládeže a ukončil na OH v Mexiku 1968. V rokoch 1965 – 1968 bol kapitánom reprezentačného družstva a na OH 1968 vlajkonosičom československej výpravy. Za svoju reprezentačnú kariéru získal 8 medailí:

Olympijské hry

Majstrovstvá sveta

Majstrovstvá Európy

1964 Tokio

2. miesto a strieborná medaila

1955 Paríž

1. miesto a zlatá medaila

1958    Praha

1. miesto a zlatá medaila

1968 Mexiko

3. miesto a bronzová medaile

1960 Rio de Janeiro

2. miesto a strieborná medaila

1963 Bukurešť

5. miesto

 

1962 Moskva

2. miesto a strieborná medaila

1967 Istanbul

2. miesto a strieborná medaila

 

1966     Praha

1. miesto a zlatá medaila

 

 V rokoch 1968-1970 pôsobil ako hrajúci tréner a 1990 ako tréner v družstve Atletico Bari v italskej sérii A. 1970-1976 bol trénerom družstva mužov Slávie UK Bratislava, ktoré striedavo štartovalo v SNL  a celoštátnej (československej) extralige.

 

Na Katedre hier FTVŠ UK pôsobil v rokoch 1972 – 1982. Súčasne bol aj metodikom v Stredisku vrcholového športu Ministerstva školstva SR, ktoré sídlilo na FTVŠ. Po odchode z fakulty  bol viceprezidentom SÚV ČSZTV a člen výboru ÚV ČSTV (1982-1988) a neskoršie ako riaditeľ vydavateľstva Šport (1989-1990).

Bol nositeľom titulu zaslúžilý majster športu (1958), štátneho vyznamenania „ Za vynikajúcu prácu (1966), a Za zásluhy (1985), bol držiteľom medaile Pierra de Coubertina (MOV 2006) a Zlatých kruhov SOV (2007). V roku 2004 bol zaradený anketou FIVB medzi 25 najlepších volejbalistov sveta 20. storočia.