Fakulta telesnej výchovy
a športu
Univerzita Komenského v Bratislave

GOLFOVÉ AKADEMICKÉ CENTRUM

Poštová adresa

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta telesnej výchovy a športu
Golfové akademické centrum
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9,
814 69 Bratislava

E-mail:gac@fsport.uniba.sk
Mobil: (počas prevádzkových hodín)+421 918 340 674

Golfové akademické centrum (GAC) je výučbovým zariadením Fakulty telesnej výchovy a športu UK. Pri jeho využití je prvoradá výučba povinných a voliteľných predmetov v rámci študijných programov študentov FTVŠ UK.
Ďalšie podujatia v rámci GAC budú zabezpečené podľa potrieb FTVŠ UK a Slovenskej golfovej asociácie (SKGA).

Prevádzku GAC zabezpečuje FTVŠ UK v určenom čase a riadi sa týmto PREVÁDZKOVÝM PORIADKOM.

1. Voľný vstup pre zamestnancov FTVŠ UK

Pondelok:
Utorok:
Streda:
Štvrtok:
Piatok:

2. Čas vyhradený pre verejnosť (individuálny záujemcovia, príp. na prenájom):

  • Termíny rezervácii dopoludnia do 13.00 h - len na telefonické objednávky deň dopredu
  • Víkendové termíny je potrebné rezervovať najneskôr v piatok  do 15.00 hod.
Pondelok:14:30–21:30
Utorok:13:00–16:00,16:00-19:00 SKGA,19:00-21:30
Streda:14:30–21:30
Štvrtok:14:30–16:00, 16:00-19:00 SKGA,19:00-21:30
Piatok:13:00–21:30
Sobota:09.00–18.00
Nedeľa:09.00–18.00

Cenníky platné od 1.2.2019

Pre jednotlivcov (verejnosť)
Simulátor - 1 hodina15.-€
Simulátor - 1 hodina (SKGA)5.-€
Za celý priestor GAC na 1 hodinu (3 simulátory + 6 odpalísk)90.-€
Pre organizácie
Pre školy, golfové akadémie za celý priestor GAC na 1 hodinu (3 simulátory + 6 odpalísk)50.-€
Možnosť zakúpenia si permanentky na viac vstupov
Simulátor - 10 hodín130.-€
Ďalšie služby
Prenájom učebne GAC - 1 hodina15.-€
Uskladnenie palíc (jednorázový poplatok)10.-€
Zľavy pre jednotlivcov
študent FTVŠ UKzľava 50%
študent UKzľava 40%
študent - ISIC kartazľava 30%

Prevádzka:  +421 918 340 674

E-mail:  gacfsport.uniba.sk